บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2023

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับไขควงลองไฟ

ไขควงลองไฟเป็นเครื่องมือจําเป็นที่มีหน้าที่ไม่ซับซ้อน หากคุณเคยเห็นไขควงที่มีไฟขนาดเล็กอยู่ด้านใน คุณอาจรู้จักเครื่องมือพิเศษชนิดนี้แล้ว ลองมาดูรายละเอียดของไขควงลองไฟกัน


ไขควงลองไฟคืออะไร

ไขควงลองไฟเป็นเครื่องมือสําหรับตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในสายไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า มันมีลักษณะคล้ายไขควงธรรมดา แต่มีด้ามใสที่ภายในมีไฟขนาดเล็ก


การใช้งานของไขควงลองไฟ

จุดประสงค์หลักของเครื่องมือชนิดนี้คือความปลอดภัย สิ่งที่คุณสามารถทําได้มีดังนี้:

 • ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า: บอกได้ว่าสายไฟหรืออุปกรณ์มีกระแสไฟฟ้าหรือไม่
 • ทดสอบสวิตช์: ตรวจสอบว่าสวิตช์ทํางานถูกต้องหรือไม่
 • ระบุสายไฟฟ้าที่มีกระแส: ก่อนทํางานเกี่ยวกับไฟ มันช่วยบอกว่าสายไฟสายใดกําลังมีกระแสอยู่

ประเภทของไขควงลองไฟ

มีความแตกต่างตามรูปแบบและฟังก์ชัน ดังนี้:

Neon-Test-Screwdrivers

 • ไขควงลองไฟนีออน (Neon-Test-Screwdrivers) : ประเภทที่พบบ่อยที่สุด แสดงไฟเมื่อตรวจพบกระแสไฟฟ้าโดยใช้หลอดนีออน

LED-Test-Screwdrivers

 • ไขควงลองไฟ LED (LED-Test-Screwdrivers) : ใช้ไฟ LED ซึ่งอาจสว่างกว่านีออน

คุณสมบัติของไขควงลองไฟ

คุณสมบัติของไขควงลองไฟที่ดี

เมื่อเลือกไขควงลองไฟ คุณควรทราบข้อมูลต่อไปนี้:

 • ช่วงแรงดันไฟฟ้า: ควรเหมาะสมกับระบบไฟฟ้าที่คุณกําลังทํางานอยู่
 • วัสดุที่ใช้ทํา: ส่วนโลหะควรไม่เป็นสนิม และด้ามควรเป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ไฟบอกสถานะ: ไฟที่สว่างชัดเจนมองเห็นง่ายจําเป็นสําหรับการใช้งาน

วิธีใช้ไขควงลองไฟ

วิธีใช้ไขควงลองไฟ

การใช้ไขควงลองไฟมีวิธีที่ค่อนข้างง่าย แต่ก็ยังต้องระวัง:

 1. ใส่ปลาย: ใส่ปลายโลหะของไขควงเข้าไปในช่องเสียบหรือสัมผัสกับสายไฟ
 2. ตรวจสอบไฟ: ถ้าไฟภายในไขควงติด หมายถึงมีกระแสไฟฟ้าในสิ่งที่กําลังทดสอบ
 3. ทดสอบไขควง: ก่อนใช้งาน ควรทดสอบกับแหล่งจ่ายไฟที่แน่ใจว่ามีกระแสอยู่ เพื่อตรวจสอบว่าไขควงทํางาน

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

แม้ลักษณะของไขควงลองไฟจะไม่ซับซ้อน แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนี้:

 • นำมาใช้เป็นไขควงธรรมดา: เครื่องมือชนิดนี้ใช้สําหรับทดสอบไฟฟ้า ไม่ใช่สําหรับขันหรือคลายสกรู
 • ไม่สนใจช่วงแรงดัน: การใช้ตรวจจับไฟกับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันสูงเกินไป อาจทําให้เครื่องมือเสียหายและไม่ปลอดภัย
 • ไม่ทดสอบก่อนใช้: ควรทดสอบให้แน่ใจว่าไขควงทํางานก่อนนําไปใช้จริง

การเก็บรักษา

เช่นเดียวกับเครื่องมือชนิดอื่น ไขควงลองไฟจะใช้งานได้นานขึ้นหากดูแลอย่างถูกต้อง:

 • เก็บให้แห้ง: เก็บในที่แห้ง ความชื้นอาจทําให้ส่วนประกอบภายในเสียหาย
 • หลีกเลี่ยงการทิ้ง: แม้ว่าจะแข็งแรง แต่การทิ้งบ่อยๆ อาจทําให้เครื่องมือเสียหายได้
 • ตรวจสอบประจํา: เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่นๆ การตรวจสอบเป็นระยะจะทําให้มั่นใจว่าพร้อมใช้งานเสมอ

สรุป

ไขควงลองไฟเป็นเครื่องมือที่ง่ายแต่มีประโยชน์อย่างมาก ทั้งสําหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ชอบซ่อมแซมของใช้ไฟฟ้าที่บ้าน การมีไขควงลองไฟไว้ในชุดเครื่องมือเป็นสิ่งฉลาด มันช่วยให้คุณปลอดภัยและทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แค่จําไว้ให้ใช้มันอย่างระมัดระวังและเก็บรักษาอย่างถูกต้องก็เพียงพอแล้ว


เครื่องมือที่ใช้ทํางานร่วมกับไขควงลองไฟ

สําหรับเครื่องมือที่นํามาทํางานร่วมกับไขควงลองไฟ

1. มัลติมิเตอร์ (Multimeter)

มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่หลากหลายการใช้งาน สามารถนํามาใช้วัดค่าทางไฟฟ้าเช่นเดียวกับไขควงลองไฟ เมื่อใช้งานร่วมกับไขควงลองไฟ มัลติมิเตอร์จะช่วยวัดค่าต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า ทําให้เข้าใจสถานะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ได้อย่างครอบคลุม การมีมัลติมิเตอร์ไว้ใช้งานร่วมจะเสริมประโยชน์ของไขควงลองไฟได้อย่างดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือชนิดนี้ได้ที่ รูปแบบการใช้งานมัลติมิเตอร์ 

2. เทปพันเกลียว (Pipe Thread Tape)

เทปพันเกลียวเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์เมื่อใช้งานร่วมกับไขควงลองไฟ โดยเฉพาะในงานที่ระบบไฟฟ้าต้องต้องสอดสายไฟเข้าท่อ เทปชนิดนี้ช่วยยึดต่อท่อให้แน่น ความเรียบร้อยและทําให้การเชื่อมต่อมั่นคง เมื่อต้องถอดชิ้นส่วนท่อออกเพื่อทํางานด้านไฟฟ้าด้วยไขควงลองไฟ ก็จะใช้เทปพันเกลียวเพื่อยึดต่อท่อใหม่อีกครั้งหลังจากเสร็จงานไฟฟ้าแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมชนิดนี้ที่ ประโยชน์ของเทปพันเกลียว

3. ไขควงไฟฟ้า (Electric Screwdriver)

ไขควงไฟฟ้า เช่นเดียวกับไขควงลองไฟ ใช้สําหรับการบังคับสกรู แต่ทําได้เร็วกว่า บางครั้งเมื่อโครงการต้องใช้สกรูจํานวนมาก การสลับกันใช้ระหว่างไขควงลองไฟและไขควงไฟฟ้าจะช่วยประหยัดเวลาและลดความเมื่อยล้า ทําให้กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ ไขควงไฟฟ้าใช้งานอย่างไร

4. ถุงมือกันไฟฟ้า (Insulating Gloves)

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งเมื่อใช้ไขควงลองไฟ และถุงมือกันไฟฟ้าเป็นเครื่องมือความปลอดภัยที่จําเป็น ถุงมือเหล่านี้ช่วยป้องกันผู้ใช้จากอันตรายจากไฟฟ้าดูด ให้สามารถจับต้องเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน เมื่อใช้ร่วมกัน ไขควงลองไฟและถุงมือกันไฟฟ้าจะช่วยให้สภาพแวดล้อมการทํางานปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือความปลอดภัยนี้ได้ที่ ประโยชน์ของถุงมือกันไฟฟ้า

5. เกรียง (Trowel)

เกรียงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทํางานร่วมกับไขควงลองไฟ โดยเฉพาะเมื่องานด้านไฟฟ้าต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือการติดตั้งบนผนัง เกรียงช่วยเรียบผิวหรือเตรียมพื้นที่สําหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้สามารถทํางานร่วมกับไขควงลองไฟได้อย่างกลมกลืนและเป็นมืออาชีพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีประโยชน์นี้ได้ที่ การใช้งานเกรียงในงานช่าง

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save