บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2023

ประตูเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เหมาะสำหรับบ้านในยุคใหม่ โดยในปัจจุบันโช้คอัพประตูถูกนิยมใช้ในหลาย ๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นประตูของสถานที่ราชการ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ รวมถึงกิจการเอกชนอย่างเช่น โรงแรม และที่พักอาศัยก็จะพบได้ตามประตูหนีไฟ หรือประตูผ่านทางเข้าสู่อาคาร โช้คอัพประตู เป็นสิ่งที่เพิ่มความสะดวกให้กับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโช้คอัพประตูแบบบานเลื่อน โช้คอัพประตูบานผลัก ในเนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและข้อแตกต่างของโช้คอัพประตูแต่ละชนิด ซึ่งสามารถดูได้จากเนื้อหาด้านล่าง


โช้คอัพประตูคืออะไร

โช้คอัพประตู เป็นอุปกรณ์กลไกที่ทําหน้าที่ปิดประตู ไม่ว่าจะหลังจากประตูเปิดด้วยระบบกลไกหรือเปิดด้วยมือ โดยง่าย ๆ โช้คอัพประตูจะทําให้ประตูกลับไปสู่สถานะปิดเดิม ระบบของโช้คอัพประตูจะมีกลไกสำหรับดึงโช้คเข้าหาตัวเองอัตโนมัติ ซึ่งในกรณีที่เป็นประตูบานผลัก รูปแบบการปิดประตูจะค่อย ๆ ปิดจนกว่าประตู จะเรียกอีกอย่างก็คือ Soft Close โดยวิธีการติดตั้งโช้คอัพประตูจะสามารถติดตั้งได้ง่ายสามารถติดตั้งด้วยตัวเองได้ อ่านคู่มือและวิธีการติดตั้ง ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโช้คอัพเท่านั้น


เหตุผลที่ใช้โช้คอัพประตูคืออะไร

สำหรับการใช้งานโช้คอัพประตูมีหลายเหตุผลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพิ่มความสะดวกในการใช้งานซึ่งส่วนมากจะพบได้จากสถานที่ราชการทั่วไป เช่น โรงพยาบาลที่จะต้องมีการเขียนผู้ป่วยเข้าออกและจะเป็นสิ่งที่สะดวกมากกว่าหากมีการตั้งระบบปิดประตูอัตโนมัติด้วยโช๊คอัพสำหรับปิดประตู นอกจากนี้จุดประสงค์ในการใช้งานอื่นๆก็จะมีดังนี้

 • ความปลอดภัย : โช้คอัพประตูช่วยให้ประตูปิดสนิท ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ประหยัดพลังงาน : ในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศหรือระบบทําความร้อน โช้คอัพประตูช่วยรักษาอุณหภูมิในอาคารโดยการปิดประตูไม่ให้ปล่อยความเย็นหรือความร้อนออกไป
 • สะดวก : โช้คอัพประตูช่วยให้ประตูปิดโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในบริเวณที่มีคนสัญจรไปมาสูง

ประเภทต่าง ๆ ของโช้คอัพประตู

ปัจจุบันโช้คอัพประตูมีการแบ่งประเภทออกหลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโช้คอัพประตูที่ใช้สำหรับประตูบานผลัก หรือโช้คอัพประตูที่ใช้สำหรับประตูบานเลื่อน นอกจากนี้ ยังมีเฉพาะประตูประเภทที่ใช้สำหรับบันไดหนีไฟ ซึ่งนิยมใช้เกี่ยวกับในอาคาร และประเภทอื่น ๆ ดังนี้

Surface-Mounted

 • ติดตั้งบนผิว (Surface Mounted) : เป็นประเภทที่พบได้ทั่วไปที่สุด ติดตั้งบนบานประตูหรือขอบประตู และมองเห็นได้จากภายนอก

Concealed

 • ซ่อนแฝง (Concealed) : ติดตั้งอยู่ภายในบานประตูหรือขอบประตู ทําให้ดูเรียบกว่าเพราะไม่สามารถมองเห็นได้

Floor Spring

 • ฝังพื้น (Floor Spring) : ติดตั้งอยู่ใต้พื้นประตู ใช้กับประตูแก้วเป็นหลัก

Integrated

 • ติดตั้งภายใน (Integrated) : ติดตั้งอยู่ภายในประตูโดยตรง มักใช้กับประตูเลื่อน

คุณสมบัติของโช้คอัพประตู

คุณสมบัติของโช้คอัพประตู

สำหรับคุณสมบัติของโช้คอัพประตูถึงแม้จะมีการแบ่งประเภทออกหลายรุ่นด้วยกัน แต่คุณสมบัติโดยรวมแล้วจะมีคุณสมบัติที่คล้ายกัน ซึ่งจะมีรูปแบบการใช้งานตามวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวก และคุณสมบัติอื่น ๆของโช้คอัพประตูก็จะมีดังนี้

 • วัสดุคนทานและแข็งแรง : อาจทําจากเหล็ก อะลูมิเนียม หรือผสมผสานวัสดุหลายชนิด
 • การปรับแต่ง : บางรุ่นสามารถปรับความเร็วในการปิดประตูได้
 • ขนาดและน้ําหนัก : โช้คอัพประตูต้องมีขนาดและน้ําหนักที่สอดคล้องกับขนาดและน้ำหนักของประตู

วิธีการใช้โช้คอัพประตู

วิธีการใช้โช้คอัพประตู

การใช้งานหรือการติดตั้งโช้คอัพประตูจะมีขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่าย เพียงแค่มีเครื่องมือเจาะเช่นสว่านเจาะ และตัวหมุนน็อตเกลียว โดยวิธีการติดตั้งโช้คอัพประตูจะสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • การติดตั้ง : ขึ้นอยู่กับประเภท โช้คอัพประตูอาจติดตั้งบนประตู ขอบประตู พื้น หรือซ่อนแฝงไว้ภายใน ต้องทําตามคําแนะนําการติดตั้งของผู้ผลิต
 • การปรับแต่ง : หลังติดตั้ง อาจต้องปรับความเร็วหรือแรงปิด สําหรับรุ่นที่ปรับแต่งได้
 • การบํารุงรักษา : ตรวจเช็คเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทํางานได้อย่างราบรื่น

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

การใช้งานโช้คอัพประตูโดยรวมแล้วถือว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวัน แต่ทั้งนี้สำหรับการติดตั้งก็มีข้อควรระวังด้วยเช่นกัน ซึ่งควรจะมีการศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะเริ่มซื้อหรือนำมาติดตั้งด้วยตัวเอง โดยข้อควรระวังจะมีดังนี้

 • เลือกประเภทผิด : ควรเลือกโช้คอัพประตูที่สอดคล้องกับขนาดและน้ำหนักของประตู ประตูหนักต้องใช้โช้คอัพประตูที่แรงกว่า
 • ติดตั้งผิดพลาด : การติดตั้งโช้คอัพประตูในตําแหน่งผิด ส่งผลต่อประสิทธิภาพและการใช้งานประตู
 • ไม่ใส่ใจการบํารุงรักษา : เช่นเดียวกับอุปกรณ์กลไกชนิดอื่น ๆ โช้คอัพประตูต้องได้รับการตรวจเช็กและหล่อลื่นหรือบํารุงรักษาสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าทํางานได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ของโช้คอัพประตู

ประโยชน์ของโช้คอัพประตู

แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของโช้คอัพประตูที่คุณอาจจะยังไม่รู้มาก่อน รถโช้คอัพประตูนอกจากจะมีประโยชน์ในเรื่องของความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกหนึ่งด้านเมื่อใช้งานจริงโช้คอัพประตูถือว่ามีสมบัติที่หลากหลายและน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น

 • ระบบปิดอัตโนมัติ : ไม่ต้องมองกลับไปตรวจสอบว่าประตูปิดหลังผ่านไปแล้วหรือยัง
 • ความปลอดภัย : ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น นิ้วถูกหนีบ ถ้าประตูปิดกระทันหัน
 • การควบคุม : บางรุ่นของโช้คอัพประตู สามารถตั้งความเร็วการปิดประตูได้

การดูแลรักษาโช้คอัพประตูของคุณ

เพื่อให้โช้คอัพประตูของคุณอยู่ในสภาพดีควรจะมีการเก็บรักษาโช้คอัพประตูในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานไว้ในที่ไม่มีอากาศชื้น ควรจะเก็บไว้ในที่แห้งเพื่อยืดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการติดตั้งแล้วควรจะมีการหมั่นตรวจสอบหรือเช็กสภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าโช้คอัพประตูของคุณยังใช้งานได้ตามปกติ โดยขั้นตอนการตรวจเช็กและการดูแลรักษาจะมีดังนี้

 • ตรวจเช็กสม่ำสมอ : ทุก ๆ สองสามเดือน ให้ตรวจดูว่าทํางานได้อย่างถูกต้อง
 • ระบบหล่อลื่น : ถ้าสังเกตเห็นโช้คอัพประตูมีเสียงดังผิดปกติหรือเคลื่อนไหวไม่คล่อง อาจต้องหล่อลื่น
 • ทําความสะอาด : ให้บริเวณรอบ ๆ โช้คอัพประตูสะอาด ฝุ่นและสิ่งสกปรกอาจส่งผลต่อการทํางาน

สำหรับการใช้งานโช๊คอัพประตูโดยรวมแล้วจะมีวิธีการใช้งานที่สะดวก เพียงแค่ติดตั้งก็สามารถใช้งานได้ในระยะยาว แต่ทางนี้ควรจะมีการหมั่นดูแลรักษาหรือตรวจสภาพของระบบโช้คอัพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบโช้คของบานประตูไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อนหรือบานพับยังสามารถใช้การได้ดี ทั้งนี้ระหว่างการติดตั้ง หากต้องการติดตั้งเองควรจะมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและขั้นตอนการใช้งานให้ดี เพื่อที่คุณจะได้ติดตั้งโช้คอัพบานประตูได้อย่างถูกต้องและอาจจะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับประตูชนิดอื่น


เครื่องมือที่ใช้งานร่วมกับโช้คอัพประตู

เครื่องมือที่สามารถใช้งานร่วมกับโช้คอัพประตู

1. ไขควงไฟฟ้า (Electric Screwdrivers)

โช้คอัพประตูต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยในกระบวนการติดตั้ง เครื่องมืออย่างหนึ่งคือ ไขควงไฟฟ้า ซึ่งมีความสำคัญในการยึดประตูให้ใกล้กับประตูและกรอบมากขึ้น ไขควงช่วยให้ขันหรือคลายสกรูได้สะดวกในระหว่างการประกอบหรือบำรุงรักษาประตู อีกทั้งช่วยให้การทำงานของประตูได้อย่างราบรื่นโดยยึดเข้ากับอย่างแน่นหนา เครื่องมือนี้พร้อมใช้งานและใช้งานง่าย ทำให้กระบวนการติดตั้งมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้งานไขควงไฟฟ้าในการปรับปรุงบ้านและงาน DIY ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีในชุดเครื่องมือ

2. สว่านมือ (Hand Drills)

สว่านมือสามารถร่วมกับการติดตั้งโช้คอัพประตู เมื่อจะติดตั้งประตูให้ชิดยิ่งขึ้น อาจจำเป็นต้องสร้างรูใหม่เพื่อรองรับกลไกที่ใกล้ยิ่งขึ้น สว่านมือช่วยเจาะได้แม่นยำโดยไม่ทำให้ประตูเสียหาย ความสะดวกในการใช้งานและความแม่นยำทำให้สว่านมือเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในกระบวนการติดตั้ง ทำให้มั่นใจในการติดตั้งที่ปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ ค้นหาประเภทและวิธีเลือกสว่านมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่นี่

3. สีโป๊วไม้ (Wood Filler)

ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายต่อไม้ระหว่างการติดตั้งโช้คอัพประตู สีโป๊วไม้สามารถช่วยคุณได้ เครื่องมือนี้สามารถปกปิดและซ่อมแซมรู รอยแยก หรือเซาะร่องในประตูไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พื้นผิวดูเรียบร้อยและสวยงามอีกครั้ง การใช้สีโป๊วไม้ช่วยให้ประตูของคุณมีอายุการใช้งานยาวนานและสวยงาม ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญเมื่อใช้งานร่วมกับโช้คอัพประตู ทำความรู้จักกับวิธีการใช้สีโป๊วไม้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูของคุณดูสวยงามและได้รับการดูแลอย่างดีด้วยการใช้สีโป๊วไม้อย่างเหมาะสม

4. คีมล็อค (Locking Pliers)

คีมล็อคเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการติดตั้งโช้คอัพประตู ใช้งานได้หลากหลายและสามารถยึดวัตถุต่าง ๆ ได้อย่างแน่นหนา ทำให้มีประโยชน์ระหว่างการติดตั้ง คีมสามารถยึดชิ้นส่วนให้เข้าที่ในขณะที่คุณยึดชิ้นส่วนไว้ ทำให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อยึดวัตถุได้หากจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานและประเภทของคีมล็อค ความอเนกประสงค์ที่ทำให้เครื่องมือชิ้นนี้เป็นส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับชุดเครื่องมือของคุณ

5. ประแจเลื่อน (Adjustable Wrenches)

ประแจเลื่อนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ระหว่างการติดตั้งโช้คอัพประตู สามารถใช้ขันหรือคลายสกรูและน็อตได้ ทำให้กระบวนการติดตั้งราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น การมีประแจเลื่อนได้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถทำงานกับน็อตและเกลียวขนาดต่าง ๆ ได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นในการพกพา ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานและคุณประโยชน์ต่าง ๆ ของการมีประแจในกล่องเครื่องมือของคุณ และวิธีใช้งานประแจเลื่อน

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save