บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 16, 2023

แผ่นปิดรอยต่อหลังคา ซึ่งมักถูกมองข้ามในขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน โดยวัสดุชนิดนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับการยืดอายุการใช้งานของบ้านของคุณโดยในเนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นปิดรอยต่อหลังคา ซึ่งคุณสมบัติของแผ่นปิดรอยต่อหลังคาแต่ละชนิดมีข้อแตกต่างกันอย่าง รวมถึงวิธีติดตั้งอย่างถูกต้องต้องทำอย่างไรบ้าง สามารถศึกษาได้ดูข้อมูลได้จากเนื้อหาด้านล่างนี้เลย


แผ่นปิดรอยต่อหลังคาคืออะไร

แผ่นปิดรอยต่อหลังคา เป็นชิ้นส่วนบาง ๆ ทําจากวัสดุหลายชนิด โดยส่วนมากจะเป็นวัสดุที่ทำจากโลหะ ที่ช่วยนําน้ำออกจากบริเวณสําคัญของหลังคาโดยเฉพาะที่ระนาบหลังคาบรรจบกับผนังด้านตั้ง เช่น ผนังหรือหอคอย มันช่วยปกป้องบริเวณที่อ่อนแอที่สุดของหลังคาของคุณจากความเสียหายที่เกิดจากน้ำ

ประเภทต่าง ๆ ของแผ่นปิดรอยต่อหลังคา

แผ่นปิดรอยต่อหลังคามีหลายประเภท ออกแบบมาเพื่อปกป้องบริเวณเฉพาะของหลังคาของคุณ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึม และยังมีคุณสมบัติช่วยปิดช่องว่างระหว่างหลังคา ไม่ให้น้ำซึมหรือไหลเข้าสู่ตัวคานหลังคา โดยประเภทของแผ่นปิดรอยต่อหลังคาจะมีดังนี้

Step-Flashing

 • แผ่นปิดขั้นบันได (Step Flashing ) : ใช้ที่หลังคาบรรจบกับผนัง แผ่นปิดแต่ละชิ้นจะติดตั้งร่วมกับแถวของกระเบื้องมุงหลังคาแต่ละแถว เพื่อการป้องกันสูงสุด

Valley-Flashing

 • แผ่นปิดครอบมุม (Valley Flashing) : ‘หุบเขา’ คือจุดที่สองส่วนของหลังคาที่ลาดเอียงมาบรรจบกัน แผ่นปิดหุบเขาโดยทั่วไปเป็นแผ่นโลหะกว้างสําหรับรองรับการไหลของน้ำที่เพิ่มขึ้นในบริเวณเหล่านี้

Drip-Edges

 • ขอบหยดน้ํา (Drip Edges) : ติดตั้งตามขอบล่างและด้านข้างของหลังคาเพื่อนําน้ําออกจากสันหลังคาและเข้าสู่รางน้ำ

Vent-Pipe-Flashing

 • แผ่นปิดท่อระบาย (Vent Pipe Flashing) : ท่อใด ๆ ที่ทะลุหลังคาต้องใช้แผ่นปิดพิเศษที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงท่อและเข้าบ้าน

Chimney-Flashing

 • แผ่นปิดปล่องไฟ (Chimney Flashing) : ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วน (รวมถึงสันหลังคา, แผ่นปิดขั้นบันได และแผ่นปิดซ้อน) ที่ทํางานร่วมกัน เพื่อป้องกันน้ำซึมบริเวณรอบ ๆ ปล่องไฟ

คุณสมบัติหลักของแผ่นปิดรอยต่อหลังคา

คุณสมบัติหลักของแผ่นปิดรอยต่อหลังคา

ต่อไปนี้เป็นลักษณะสําคัญของแผ่นปิดรอยต่อหลังคา โดยคุณสมบัติของแผ่นปิดรอยต่อหลังคาจะขึ้นอยู่กับชนิดในการใช้งาน บางประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออก แต่สำหรับคุณสมบัติพื้นฐานของแผ่นปิดรอยต่อหลังคาจะมีดังนี้

 • กันน้ำ : หน้าที่หลักของแผ่นปิดคือกันน้ำ ดังนั้นจึงทําจากวัสดุกันน้ําได้ เช่น โลหะ พลาสติก หรือวัสดุผสม
 • ทนทานต่อสภาพอากาศ : เนื่องจากต้องทนสภาพแวดล้อมรุนแรง จึงต้องแข็งแรงและคงทน ต้านทานสนิม ความร้อน รังสีอัลตราไวโอเลต และความเสียหายทางกายภาพ
 • ยืดหยุ่น : แผ่นปิดหลังคามักต้องงอให้เข้ารูปต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับพื้นที่ต่าง ๆ บนหลังคา ดังนั้นวัสดุที่ใช้ทําแผ่นปิดจึงต้องยืดหยุ่นและงอได้

วิธีติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อหลังคา

วิธีติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อหลังคา

สนับในหัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการติดตั้งแผ่นติดรอยต่อหลังคาอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าหลังเคราคุณจะไม่มีปัญหาน้ำรั่วซึมส่งผลตามมาในภายหลัง โดยขั้นตอนจะมีดังนี้

 1. วางตำแหน่ง : สำหรับการวางตำแหน่งแผ่นติดรอยต่อหลังคาจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ ที่หลังคาบรรจบผนัง รอบๆ ปล่องไฟ บริเวณหุบเขา และรอบ ๆ ท่อระบายบนหลังคา
 2. วัดและตัดแผ่นปิด : ขึ้นอยู่กับประเภทของแผ่นปิด คุณจะต้องวัดและตัดแผ่นปิดให้พอดีกับบริเวณเหล่านั้นโดยเฉพาะ
 3. ยึดแผ่นปิด : ใช้ตะปูมุงหลังคายึดแผ่นปิด โดยต้องแน่ใจว่าซ้อนทับกับวัสดุมุงหลังคาอื่น ๆ อย่างถูกต้อง เพื่อนําน้ำออกจากบ้าน
 4. ปิดผนึกขอบ : ปิดผนึกขอบของแผ่นปิดด้วยวัสดุยาแนวรอยต่อหลังคาที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่ามีความทึบของยาแนว

ข้อควรระวังเมื่อติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อหลังคา

ข้อควรระวังเมื่อติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อหลังคา

แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็อาจทําผิดพลาดในการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ โดยการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อหลังคามีข้อควรระวังหรือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงหลายอย่างด้วยกันดังนี้

 • การซ้อนทับผิดพลาด : แผ่นปิดจําเป็นต้องซ้อนทับกับส่วนประกอบอื่น ๆ ของหลังคาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การซ้อนทับผิดพลาดอาจทําให้น้ำซึมเข้าได้
 • การปิดผนึกไม่มิดชิด : หากขอบของแผ่นปิดไม่ได้ปิดผนึกอย่างมิดชิด น้ําจะสามารถซึมผ่านช่องว่างได้
 • ใช้วัสดุผิด : บริเวณต่าง ๆ บนหลังคาต้องใช้แผ่นปิดแบบต่าง ๆ กัน การใช้ประเภทผิดอาจทําให้ป้องกันน้ําได้ไม่ดี
 • การบํารุงรักษา : เช่นเดียวกับส่วนอื่น ๆ ของบ้าน แผ่นปิดต้องได้รับการตรวจสอบและบํารุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบแผ่นปิดของคุณอย่างสม่ำเสมอสําหรับร่องรอยความเสียหาย สนิม หรือการสึกหรอ

แผ่นปิดรอยต่อหลังคา เป็นส่วนประกอบสําคัญในการรักษาสุขภาพและอายุการใช้งานของหลังคาและบ้านของคุณ โดยการเข้าใจจุดประสงค์ ประเภท คุณสมบัติ และวิธีการติดตั้งอย่างถูกต้อง คุณสามารถป้องกันความเสียหายจากน้ำให้กับบ้านของคุณได้อย่างเพียงพอ สิ่งสําคัญคือต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป เพื่อให้แผ่นปิดสามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง


เครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับแผ่นปิดรอยต่อหลังคา

1. สว่านกระแทก (Hammer Drills)

เมื่อทำงานกับแผ่นปิดรอยต่อหลังคา เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทคือสว่านกระแทก เครื่องมือนี้ช่วยยึดแผ่นปิดรอยต่อหลังคาโดยเจาะรูสกรูหรือตะปูโดยไม่ทำให้วัสดุเสียหาย มีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากรวมฟังก์ชันการเจาะและการตอกเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้กระบวนการติดตั้งราบรื่นยิ่งขึ้น รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกและการใช้งานสว่านกระแทกอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ยาแนว (Sealant)

ยาแนวเป็นเครื่องมือที่สำคัญเมื่อทำงานกับแผ่นปิดรอยต่อหลังคา ช่วยในการปิดกั้นน้ำ ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีช่องว่างที่น้ำสามารถซึมผ่านได้ จึงป้องกันการรั่วไหลและความเสียหายจากน้ำที่อาจเกิดขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาแนวประเภทต่าง ๆ และวิธีการใช้งานที่ดีที่สุดในคู่มือโดยละเอียดที่ลิงก์นี้

3. เครื่องตัดไฟเบอร์ (Metal Cutting Saws)

บ่อยครั้งที่แผ่นปิดรอยต่อหลังคาจำเป็นต้องมีการตกแต่งให้พอดีกับขนาดของหลังคา เครื่องตัดไฟเบอร์จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานนี้ ช่วยให้ตัดและปรับแต่งได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดพอดี หากคุณไม่ทราบว่าเครื่องนี้ทำงานและมีวิธีการใช้งานอย่างไร ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เครื่องตัดไฟเบอร์คืออะไร

4. บันไดอะลูมิเนียม (Aluminum Ladders)

บันไดถือเป็นสิ่งสำคัญในการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อหลังคา ช่วยให้เข้าถึงหลังคาได้อย่างปลอดภัย สิ่งสำคัญคือต้องใช้บันไดที่แข็งแรง ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักของคุณได้ควบคู่ไปกับน้ำหนักของเครื่องมือและวัสดุที่คุณจำเป็นต้องใช้ นี่เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้งานบันไดอะลูมิเนียมอย่างปลอดภัยระหว่างการติดตั้งงานบริเวณหลังคา

5. เลเซอร์วัดระยะ (Laser Distance Measures)

ความแม่นยำคือกุญแจสำคัญในการรับประกันว่าแผ่นปิดรอยต่อหลังคาได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง และเลเซอร์วัดระยะก็เป็นอีกเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการช่วยงานนี้ เพราะจะช่วยในการวัดความยาวบริเวณหลังคาที่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองวัสดุ และรับประกันพอดี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของเลเซอร์วัดระยะและวิธีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในบทความนี้เราได้สรุปเครื่องมือพื้นฐานบางอย่างที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานกับแผ่นปิดรอยต่อหลังคา ข้อมูลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณได้รับความรู้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในงานติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อหลังคา

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save