บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 30, 2023

แท่นเจาะสว่าน เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในหลายๆ งาน ไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรม งานเกี่ยวกับยานยนต์ รวมถึงงานก่อสร้างทุกชนิด โดยมีเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการแนะนำข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับแท่นเจาะสว่าน เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานมากขึ้นรวมถึงจะมีการแนะนำคุณสมบัติโดยรวมและชนิด ซึ่งแท่นเจาะสว่านแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน และเหมาะกับงานแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งาน


แท่นเจาะสว่าน คืออะไร?

แท่นเจาะสว่านเป็นเครื่องจักรที่ใช้เจาะรูลงในวัสดุอย่างแม่นยํา ซึ่งจะมีข้อแตกต่างจากสว่านมือถือเพราะ โดยเครื่องมือเจาะชนิดนี้จะเป็นแท่นสำหรับยึดติด สามารถกำหนดการเจาะได้ง่ายกว่า โดยท่านเจาะสว่านจะประกอบด้วยฐาน คอลัมน์ โต๊ะ และส่วนหัวซึ่งมีโมเตอร์และชักเจาะ ปัจจุบันเครื่องมือชนิดนี้นิยมใช้จากหลายงาน ซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมหรืองานก่อสร้าง


คุณสมบัติการใช้งานของแท่นเจาะสว่าน

อย่างที่ทราบกันดีเกี่ยวกับแท่นเจาะสว่านว่ามีคุณสมบัติเกี่ยวกับการเจาะ แต่นอกจากนี้แท่นเจาะสว่านเองยังมีความสามารถอื่นๆด้วยเช่นกันอยู่ที่การปรับใช้ ซึ่งสามารถปรับใช้ได้ให้เป็นคุณสมบัติอื่นๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • การเจาะรูวัสดุต่างๆ : การใช้หลักของแท่นเจาะสว่านคือเจาะรูลงในวัสดุเช่น ไม้ โลหะ และพลาสติก
 • การกัดขอบ : สร้างช่องเพื่อให้หัวสกรูหรือโบลท์แนบสนิทกับผิวหรืออยู่ใต้ผิวของวัสดุ
 • การขัด : ด้วยอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม คุณสามารถใช้ขัดได้

ประเภท แท่นเจาะสว่าน

สำหรับแท่นเจาะสว่านจะมีการแบ่งประเภทการใช้งานออกหลายประเภทด้วยการขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง โดยการใช้งานจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งแท่นเจาะสว่านแต่ละชนิดจะมีขนาดที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท โดยจะมีการแบ่งประเภทของตัวเครื่องดังต่อไปนี้

Benchtop Drill Press

 • แท่นเจาะสว่านตั้งโต๊ะ (Benchtop Drill Press) : ตามชื่อเรียก มันวางอยู่บนโต๊ะทํางาน

Floor-standing Drill Press

 • แท่นเจาะสว่านตั้งพื้น (Floor-standing Drill Press) : ประเภทนี้ยืนอยู่ตามลําพังและมักจะใหญ่กว่าและมีพลังมากกว่า

Magnetic Drill Press

 • แท่นเจาะสว่านแม่เหล็ก (Magnetic Drill Press) : ประเภทนี้มีฐานแม่เหล็กและใช้เจาะรูในเหล็กหรือโลหะอื่นๆ

Radial Drill Press

 • แท่นเจาะสว่านแรเดียล (Radial Drill Press) : ส่วนหัวสามารถเลื่อนไปมาข้างๆได้ ดีสําหรับโครงการใหญ่ๆ

Portable Drill Press

 • ท่นเจาะสว่านพกพา (Portable Drill Press) : เหมือนตัวนําสําหรับสว่านมือถือ ให้การควบคุมมากขึ้น

คุณสมบัติของแท่นเจาะสว่าน

คุณสมบัติของแท่นเจาะสว่าน

อย่างที่ทราบกันดีสำหรับคุณสมบัติของแท่นเจาะสว่าน สมบัติหลักนั่นก็คือการเจาะหรือการตัดแต่งชิ้นงาน หรือแท่นเจาะสว่านมันสามารถทำงานได้ง่ายมากกว่าการใช้สว่านมือ แต่จะมีข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือเรื่องของตำแหน่งในการวางแท่น ซึ่งการใช้งานจะต้องนำชิ้นงานมาเจาะที่แท่นเท่านั้น

 • ตั้งความเร็วได้ตามต้องการ : แท่นเจาะสว่านมักมาพร้อมการตั้งความเร็วหลายระดับ ช่วยให้คุณจับคู่ความเร็วกับวัสดุที่ทํางานอยู่
 • ตั้งความลึกการเจาะได้ : สามารถตั้งความลึกที่ปลายเจาะจะเจาะได้ตามที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับวัสดุ
 • ปรับโต๊ะให้เหมาะกับชิ้นงานได้ : คุณสามารถยกโต๊ะขึ้นลงเพื่อรองรับขนาดวัสดุต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับงาน
 • การปรับองศาเอียง : แท่นเจาะสว่านบางรุ่นอนุญาตให้เอียงโต๊ะสําหรับเจาะรูเอียงได้ในบางชิ้นงาน

วิธีใช้แท่นเจาะสว่าน

วิธีใช้ แท่นเจาะสว่าน

แนะนำวิธีและขั้นตอนการใช้งานแท่นเจาะสว่านอย่างถูกต้องที่คุณควรรู้ เปิดขั้นตอนการใช้แท่นเจาะสว่านจะมีตามข้อมูลต่อไปนี้

 • ติดตั้ง : ยึดเครื่องให้มั่นคงบนพื้นผิว
 • เลือกปลายเจาะ : เลือกปลายเจาะที่เหมาะสมกับงานและวัสดุของคุณ
 • ตั้งความเร็ว : ปรับความเร็วของเครื่องตามการทํางานของคุณ
 • ยึดวัสดุ : ยึดวัสดุของคุณบนโต๊ะให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหว
 • เจาะ : หย่อนปลายเจาะลงในวัสดุอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

 • ไม่ยึดวัสดุ : ยืนยันให้แน่ใจว่าวัสดุถูกยึดเสมอ มันอาจเป็นอันตรายถ้ามันเคลื่อนไหว
 • ใช้ความเร็วผิด : เร็วหรือช้าเกินไปอาจทําให้วัสดุหรือปลายเจาะเสียหาย
 • ลืมอุปกรณ์ป้องกัน : สวมแว่นตานิรภัยและหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าหลวมๆเสมอ

ประเด็นอื่น

ประเด็นสําคัญอื่นๆ

 • การบํารุงรักษา : เก็บแท่นเจาะสว่านของคุณให้สะอาดและหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเป็นประจํา
 • ตรวจสอบความเสียหาย : ก่อนการใช้งาน ให้ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เสียหายหรือปลายเจาะที่สึกหรอเสมอ
 • รู้จักวัสดุของคุณ : วัสดุต่างๆ ต้องการเทคนิคและปลายเจาะที่แตกต่างกัน

เครื่องมือต่างที่ใช้งานร่วมกับแท่นเจาะสว่าน

เครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับแท่นเจาะสว่านได้

1. สว่านไฟฟ้า (Electric Drills)

สว่านไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่หลากหลายการใช้งาน มักถูกใช้คู่กับแท่นเจาะสว่าน เนื่องจากแท่นเจาะสว่านจะให้ความแม่นยําและคงที่ ส่วนสว่านไฟฟ้าจะมีความคล่องตัวและนําไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องการความแม่นยําสูง หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสว่านไฟฟ้าสามารถอ่านต่อได้ที่ วิธีใช้งานสว่านไฟฟ้า

2. งูเหล็ก (Drain Snake Cleaners)

แม้ว่าจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้อง แต่งูเหล็กขัดท่อมักต้องใช้การเจาะรูอย่างแม่นยําเพื่อยึดจุดเชื่อมต่อหรือใส่กล้อง  การใช้แท่นเจาะสว่านทําให้ได้รูที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพ จะช่วยให้เครื่องมือทํางานได้อย่างถูกต้อง สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงูเหล็กขัดท่อ คุณสามารถดูบทความอย่างละเอียดที่นี่ งูเหล็ก ใช้ยังไง?

3. ดอกสว่านเจาะไม้ (Wood Drill Bits)

ดอกสว่านเจาะไม้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการเจาะรูในวัสดุไม้ เมื่อนํามาใช้ร่วมกับแท่นเจาะสว่าน จะทําให้ได้รูที่แม่นยํา, สะอาด และเรียบร้อย การใช้ดอกสว่านที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสียหายต่อไม้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ หากคุณสนใจประเภทและการใช้งานของดอกสว่านเจาะไม้ อ่านคู่มือฉบับละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดอกสว่านเจาะไม้ คืออะไร

4. เลื่อยองศา (Miter Saws)

ในขณะที่แท่นเจาะสว่านใช้สําหรับเจาะรูอย่างแม่นยํา เลื่อยองศาจะใช้ตัดไม้ให้ได้มุมตามที่ต้องการ หากงานของคุณต้องการทั้งเจาะรูและตัดไม้ให้ได้มุมที่แม่นยํา เครื่องมือทั้งสองสามารถใช้ร่วมกันได้โดยนําไม้มาตัดมุมก่อนด้วยเลื่อยองศา แล้วจึงนําไปเจาะรูด้วยแท่นเจาะสว่าน ศึกษาหน้าที่และประเภทของเลื่อยองศาในบทความเพิ่มเติมได้ที่ วิธีใช้งาน เลื่อยองศา

5. ปากกาจับชิ้นงาน (Bench Vises)

ปากกาจับชิ้นงานเป็นอุปกรณ์จําเป็นสําหรับใช้คู่กับแท่นเจาะสว่าน มันจะยึดชิ้นงานไว้ให้นิ่งขณะเจาะ การยึดที่แน่นหนาจะช่วยให้สามารถเจาะได้อย่างแม่นยําและปลอดภัย ความแข็งแรงที่ปากกาจับให้จึงเสริมการทํางานอย่างละเอียดของแท่นเจาะสว่านได้อย่างดี เพื่อเข้าใจความสําคัญและประเภทของปากกาจับชิ้นงาน คุณสามารถอ่านคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ ปากกาจับชิ้นงาน คืออะไร


สำหรับข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับแท่นเจาะสว่านอย่างที่ทราบกันดีเกี่ยวกับคุณสมบัติในการเจาะ โดยการใช้งานเครื่องมือชนิดนี้ควรจะมีการศึกษาขั้นตอนการใช้งานหรือคู่มือให้ดี เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและจะไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานเอง แต่ทั้งนี้การใช้เครื่องมือชนิดนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน ดังนั้น ควรจะมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานหรือคนรอบข้าง

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save