บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2023

เหล็กนําศูนย์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทําเครื่องหมายจุดศูนย์กลาง มีลักษณะคล้ายปากกา แต่แทนที่จะเป็นหมึก ปลายด้านหนึ่งจะเป็นปลายแหลม เมื่อกดลงบนวัสดุ จะทําให้เกิดรอยบุ๋มเล็กๆ หรือเครื่องหมาย ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องนําสําหรับการเจาะหรือการสกัด


การใช้งาน เหล็กนําศูนย์ (Center Punch)

เหล็กนําศูนย์สามารถใช้งานได้หลากหลาย นี่คือการใช้งานหลักๆ:

 • การเจาะ: ก่อนที่จะเจาะวัสดุ เหล็กนําศูนย์จะช่วยทําให้เกิดรอยบุ๋มเล็กๆ รอยนี้จะช่วยไม่ให้สว่านเจาะลื่นออกจากจุดที่ต้องการ
 • การสกัด: หากต้องการสกัดตรงจุดใด เหล็กนําศูนย์จะช่วยทําเครื่องหมายจุดนั้นได้อย่างแม่นยํา
 • งานโลหะ: ในงานโลหะ มักใช้ในการทําเครื่องหมายการวัดหรือจุดที่ชิ้นส่วนต่างๆต้องมาต่อกัน

ประเภทของ Center Punch

เหล็กนําศูนย์มีหลายประเภทตามรูปแบบและวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น

Automatic-Center-Punch

 • เหล็กนําศูนย์อัตโนมัติ(Automatic Center Punch): ไม่ต้องใช้ค้อน เพียงแค่กดลงไปก็ทํางานทันที

Solid Punch

 • เหล็กนําศูนย์แบบทึบ(Solid Punch): มีการออกแบบง่ายๆ โดยทั้งชิ้นทํามาจากโลหะ

Prick Punch

 • เหล็กนําศูนย์แบบแหลม(Prick Punch): ลักษณะมีปลายแหลมมาก ใช้สําหรับทําเครื่องหมายไม่ใช่เจาะ

คุณสมบัติของเหล็กนําศูนย์

คุณสมบัติของเหล็กนําศูนย์

เมื่อเลือกซื้อเหล็กนําศูนย์ ควรพิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้:

 • วัสดุ: ส่วนใหญ่ทําจากเหล็กกล้าที่ผ่านการชุบแข็ง ทําให้ทนทานและสามารถทําเครื่องหมายบนวัสดุแข็งได้
 • ขนาด: มีหลายขนาดให้เลือก ตามงานที่ต้องการใช้
 • ปลาย: ความคมและมุมของปลายแตกต่างกัน ตามประเภทและจุดประสงค์การใช้งาน
 • ด้าม: บางรุ่นมีด้ามขรุขระเพื่อจับได้มั่นคง บางรุ่นอาจมีด้ามที่บุนวมเพื่อความสบาย

วิธีใช้เหล็กนําศูนย์

วิธีใช้ เหล็กนําศูนย์ 

การใช้เหล็กนําศูนย์ง่ายมาก:

 1. ทําเครื่องหมายจุด: กําหนดจุดที่ต้องการเจาะหรือสกัด
 2. วางเหล็กนําศูนย์: จับเหล็กนําศูนย์แนวตั้งฉากกับจุดที่ทําเครื่องหมาย
 3. ตีหรือกด: ถ้าเป็นแบบทึบให้ตีด้านบนด้วยค้อน ถ้าเป็นแบบอัตโนมัติให้กดลงไปจนกระทั่งเกิดเสียงคลิก
 4. ตรวจสอบเครื่องหมาย: ดูว่าอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องและลึกพอสําหรับเป็นเครื่องนําสําหรับเจาะหรือสกัด

ข้อควรระวังที่พบบ่อย

แม้การใช้เหล็กนําศูนย์จะดูง่าย แต่ควรระวังข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

 • ไม่จับให้ตั้งฉาก: ถ้าเหล็กนําศูนย์เอียง เครื่องหมายอาจพลาดจากจุดศูนย์กลาง
 • ตีแรงเกินไป: การตีแรงเกินไปอาจทําให้วัสดุหรือเครื่องมือเสียหายได้
 • ใช้ประเภทผิด: ต้องแน่ใจว่าใช้ประเภทที่ถูกต้องสําหรับงาน เช่น อย่าใช้แบบแหลมแทนแบบทึบเพื่อเริ่มจุดเจาะ
 • ไม่ตรวจสอบเครื่องหมาย: ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเริ่มเจาะหรือสกัด เพราะปรับแก้ไขตอนนี้ง่ายกว่าทําภายหลัง

การดูแลรักษา

การดูแลรักษา Center Punch

เหล็กนําศูนย์เป็นเครื่องมือที่แข็งแรง แต่ถ้าดูแลรักษาอย่างถูกวิธี จะใช้งานได้นานยิ่งขึ้น:

 • ทําความสะอาดหลังใช้งาน: เช็ดถูเพื่อกําจัดฝุ่นละอองหรือคราบสกปรก
 • เก็บอย่างถูกวิธี: เก็บในกล่องเครื่องมือหรือซอง ระวังอย่าให้สัมผัสความชื้น
 • ตรวจสอบความเสียหาย: ถ้าปลายด้านแหลมคมน้อยลงเรื่อยๆ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว

เครื่องมือที่ใช้งานร่วมกับเหล็กนําศูนย์

เครื่องมือที่สามารถใช้งานร่วมกับเหล็กนําศูนย์ 

1. สว่านมือ (Hand Drills)

สว่านมือเป็นเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับใช้คู่กับเหล็กนําศูนย์ เนื่องจากเหล็กนําศูนย์มักใช้เพื่อทําเครื่องหมายจุดเริ่มต้นสําหรับการเจาะ เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเจาะจะไม่ลื่น หลังจากใช้เหล็กนําศูนย์ทําเครื่องหมายแล้ว สว่านมือก็จะถูกนํามาใช้เพื่อเจาะรูจริงๆ กระบวนการนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยําและทําให้ได้รูที่สะอาดและตรง อยากรู้ประเภทของสว่านมือที่มีอยู่หรือไม่? ลองอ่านคู่มือฉบับละเอียดเกี่ยวกับสว่านมือได้ที่ สว่านมือใช้งานอย่างไร?

2. ไขควงลองไฟ (Mains Test Screwdriver)

ในขณะที่เหล็กนําศูนย์จะช่วยเครื่องหมายจุดเริ่มต้นสําหรับการเจาะ ไขควงลองไฟจะช่วยตรวจสอบว่ามีสายไฟอยู่ที่คุณกําลังทํางานอยู่หรือไม่ ก่อนที่จะใช้เหล็กนําศูนย์บนพื้นผิวที่อาจมีสายไฟซ่อนอยู่ การทดสอบด้วยไขควงลองไฟจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานได้ที่บทความ วิธีใช้ไขควงลองไฟ

3. พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ (Engineered Wood)

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์เป็นวัสดุทั่วไปที่อาจต้องใช้เหล็กนําศูนย์ ก่อนที่จะเจาะหรือยึดไม้วิศวกรรมเหล็กนําศูนย์ช่วยให้แน่ใจว่าสกรูและตะปูอยู่ในตําแหน่งที่แม่นยํา รอยบุ๋มเล็กๆ ช่วยนําทางสกรูหรือตะปูได้อย่างถูกต้อง อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของพื้นไม้เอ็นจิเนียร์หรือไม่? ตรวจสอบคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดได้ที่ พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ คืออะไร?

4. สว่านกระแทก (Hammer Drills)

หลังจากทําเครื่องหมายด้วยเหล็กนําศูนย์โดยเฉพาะบนวัสดุที่แข็งแรง เช่น คอนกรีตหรือหินอ่อน สว่านกระแทกจะเป็นขั้นตอนต่อไปที่เหมาะสม สว่านกระแทกไม่เพียงแต่หมุนหัวเจาะ แต่ยังมีการกระแทกเพื่อทะลุผ่านพื้นผิวที่แข็งแรงได้ง่าย อยากรู้กลไกของสว่านกระแทกหรือไม่? ลองอ่านบทความที่ให้ข้อมูลของเราเกี่ยวกับสว่านกระแทกได้ที่ ประเภทของสว่านกระแทก

5. เครื่องวัดระดับน้ํา (Precision Spirit Levels)

ความแม่นยําเป็นสิ่งสําคัญเมื่อใช้เหล็กนําศูนย์ หลังจากทําเครื่องหมายด้วยนําศูนย์แล้ว การใช้เครื่องวัดระดับน้ําแบบละเอียดจะช่วยให้แน่ใจว่างานต่อไป เช่น การเจาะหรือยึดติด จะเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ เครื่องมือนี้จะช่วยให้จัดตำแหน่งทางสายตาเพื่อรักษาการวางแนวนอนหรือแนวตั้งที่แม่นยำ อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดระดับหรือไม่? ลองอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ วิธีใช้งานเครื่องวัดระดับน้ำ


เหล็กนําศูนย์เป็นเครื่องมือพื้นฐานแต่สําคัญอย่างมากในหลายงาน ตั้งแต่ซ่อมแซมบ้านไปจนถึงงานระดับมืออาชีพ การใช้อย่างถูกต้องจะช่วยให้งานมีความแม่นยําและปลอดภัยมากขึ้น!

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save