บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2023

แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ เลื่อยองศา เครื่องมือช่างที่พบได้จากงานอุตสาหกรรมงานยานยนต์หรืองานก่อสร้าง รวมถึงงาน DIY ทั่วไป เนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเลื่อยองศา รวมถึงรายละเอียดของคุณสมบัติของเครื่องแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมีการแนะนำข้อมูลวิธีการใช้ รวมถึงข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและไม่ส่งผลอันตรายต่อผู้ใช้งานเอง


เลื่อยองศา (Miter Saws) คืออะไร?

เลื่อยองศาเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อทํางานตัดมุมอย่างแม่นยํา เครื่องมือชนิดนี้จะมีใบเลื่อยติดตั้งอยู่บนตัวเครื่องโดยตรง โดยสามารถหมุนไปทางซ้ายหรือขวาได้ตามที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้คุณตัดได้หลายมุม ส่วนใหญ่ใช้สําหรับทํามุม กรอบ และโครงสร้างที่คล้ายกัน


เลื่อยองศา ใช้ทำอะไรได้บ้าง

สำหรับเครื่องมือช่างอย่างเลื่อยองศาเป็นเครื่องมือสำหรับงานตัด โดยตัวเครื่องจะมีใบมีดขนาดใหญ่สามารถตัดได้ทั้งวัสดุโลหะ หรือวัสดุไม้ ซึ่งวิธีการใช้งานจะง่ายกว่าการใช้เลื่อยมือทั่วไป โดยคุณสมบัติโดยรวมของด้วยองศาจะมีดังนี้

 • การตัดมุม : ดังที่ได้กล่าวไป มันยอดเยี่ยมสําหรับการตัดมุมซึ่งมักถูกเรียกว่าตัดองศา
 • การตัดแนวขวาง : ตัดตรงข้ามความกว้างของวัสดุ
 • งานตัดแต่ง : เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการตัดตกแต่งประตู หน้าต่าง และอื่นๆ
 • การตัดกรอบ : ไม่ว่าจะเป็นภาพ ประตู หรือหน้าต่าง เลื่อยองศายอดเยี่ยมสําหรับทํากรอบ

ประเภทของเลื่อยองศา

ในปัจจุบันเลื่อยตัดองศามีการแบ่งประเภทออกเป็นหลายรุ่นด้วยกัน โดยเครื่องตัดองศาหรือไม่ตัดองศาแต่ละรุ่นจะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวเครื่อง โดยมีการแบ่งประเภทออกดังนี้

Standard Miter Saw

 • เลื่อยองศามาตรฐาน (Standard Miter Saw) : มันให้การตัดองศาง่ายๆ ใบเลื่อยหมุนไปทางซ้ายและขวาสําหรับการตัดมุม

Compound Miter Saw

 • เลื่อยองศาผสม (Compound Miter Saw) : อันนี้เอียงในทิศทางเดียว ซึ่งช่วยให้คุณตัดเฉียงได้

Dual Compound Miter Saw

 • เลื่อยองศาผสมคู่ (Dual Compound Miter Saw) : คล้ายกับเลื่อยผสม แต่มันเอียงได้ทั้งซ้ายและขวา

Sliding Compound Miter Saw

 • เลื่อยองศาเลื่อนผสม (Sliding Compound Miter Saw) : มันมีคุณสมบัติเลื่อน ทําให้ใบเลื่อยสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลัง ซึ่งเพิ่มความยาวของการตัดที่มันสามารถทําได้

คุณสมบัติของเลื่อยองศา

คุณสมบัติของเลื่อยองศา

 • ขนาดใบเลื่อย : ขนาดทั่วไปคือ 8, 10 และ 12 นิ้ว ขนาดที่คุณเลือกส่งผลต่อความลึกและความยาวของการตัดของคุณ
 • การเก็บฝุ่น : เลื่อยองศาบางรุ่นมาพร้อมระบบการเก็บฝุ่น
 • แสงเลเซอร์ : ช่วยในการตัดได้แม่นยํามากขึ้นโดยส่องเส้นที่ใบเลื่อยจะตัด
 • จุดหยุดบวก : จุดตั้งค่าล่วงหน้าเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถตัดบางมุมที่พบบ่อยได้อย่างรวดเร็ว

วิธีใช้เลื่อยองศา

วิธีใช้เลื่อยองศา

แนะนำวิธีใช้งานเลื่อยตัดองศา สำหรับการใช้งานเครื่องตัดองศามีวิธีการใช้งานตามขั้นตอนซึ่งสามารถดูได้จากคู่มือที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและจะไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานเองควรจะเป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานให้ดีและถี่ถ้วน โดยขั้นตอนพื้นฐานในการใช้จะมีดังนี้

 1. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน : ใช้แว่นตานิรภัยและหูกันเสียงเสมอ
 2. ยึดตัวเลื่อยกับพื้น : วางเลื่อยองศาบนพื้นผิวมั่นคงหรือขาตั้ง
 3. ทําเครื่องหมายวัสดุ : ทําเครื่องหมายอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการตัดตรงไหน
 4. จัดวางวัสดุบนฐานเลื่อย : ยึดให้ติดกับราวกั้นของเลื่อยเพื่อให้มั่นคง
 5. ตั้งมุมที่ต้องการ : ปรับเลื่อยไปที่มุมที่คุณต้องการ
 6. เปิดเลื่อย : รอให้ใบเลื่อยหมุนไปถึงความเร็วเต็มก่อนตัด
 7. ทําการตัด : กดใบเลื่อยลงอย่างนุ่มนวลและมั่นคง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งาน

 • ไม่ตรวจสอบใบเลื่อย : ใบเลื่อยทื่อทําให้การตัดขรุขระ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเลื่อยของคุณคม
 • รีบตัด : รอให้ใบเลื่อยหมุนไปถึงความเร็วเต็มและอย่าบังคับเลื่อยผ่านวัสดุ
 • ลืมความปลอดภัย : ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยเสมอและระวังมือให้ห่างจากใบเลื่อย
 • ไม่ยึดวัสดุ : ถ้าวัสดุเคลื่อนที่ขณะตัด อาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุได้

การเก็บรักษา

ขั้นตอนการเก็บรักษา

 • การบํารุงรักษา : ตรวจสอบและทําความสะอาดเลื่อยองศาของคุณอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเลื่อยยังคมอยู่
 • การเปลี่ยนใบเลื่อย : ปิดและถอดปลั๊กเลื่อยก่อนเปลี่ยนใบเลื่อย
 • การเก็บรักษา : เก็บในที่แห้งเพื่อหลีกเลี่ยงสนิมและเก็บให้พ้นมือเด็ก

เครื่องมือที่สามารถใช้งานกับเลื่อยองศา

เครื่องมือที่สามารถใช้งานกับ เลื่อยองศา

1. สว่านไร้สาย (Cordless Drills)

เลื่อยองศาเป็นที่รู้จักสําหรับการตัดที่มีความแม่นยําโดยเฉพาะการตัดมุมต่าง ๆ ซึ่งในขณะประกอบชิ้นส่วนที่ตัดแล้ว สว่านไร้สายมักจะเข้ามามีบทบาทต่อจากนี้ เนื่องจากสว่านจะช่วยในการขันสกรูเพื่อยึดชิ้นส่วนที่ตัดแล้วนำมาต่อกันได้อย่างดี สามารถพบเห็นได้บ่อยในงานไม้หรือก่อสร้างที่ใช้เลื่อยองศาสําหรับการตัดที่จากนั้นมักจะใช้สว่านไร้สายสําหรับการประกอบ คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับสว่านไร้สายได้ที่นี่ วิธีใช้สว่านไร้สายเบื้องต้น

2. ปากกาจับชิ้นงาน (Bench Vises)

ปากกาจับชิ้นงานมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทํางานกับเลื่อยองศา เครื่องมือนี้ช่วยจับชิ้นงานที่คุณกําลังตัดได้อย่างมั่นคง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่ามันจะไม่เคลื่อนที่หรือลื่น ลักษณะที่คงที่และไม่เคลื่อนของปากกาจับชิ้นงานจะให้ความปลอดภัยและความแม่นยํา ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าการตัดทุกครั้งด้วยเลื่อยองศาจะมีความแม่นยํา สําหรับความแม่นยําและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในงานของคุณ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับปากกาจับชิ้นงานได้ที่ การใช้งานปากกาจับชิ้นงาน

3. คีมปากจิ้งจก (Combination Pliers)

หลังจากใช้เลื่อยองศา คุณอาจจําเป็นต้องปรับหรือปรับแต่งวัสดุที่ตัดเล็กน้อย คีมปากจิ้งจกมีประโยชน์สําหรับงอ, จับ หรือแม้กระทั่งถอดตะปูเล็ก ๆ ออกจากวัสดุ ลักษณะที่หลากหลายของมันทําให้เป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมเมื่อใช้งานร่วมกับเลื่อยองศา รู้จักการใช้งานหลากหลายของคีมปากจิ้งจกในงานไม้ได้ที่บทความ คีมปากจิ้งจกคืออะไร

4. เทปพันสายไฟ (Duct Tape)

แม้ว่าเลื่อยองศาจะให้การตัดที่สะอาด แต่บางครั้งก็จําเป็นต้องยึดสองชิ้นส่วนเข้าด้วยกันชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวัดหรือทดสอบการประกอบ ด้วยสมบัติกาวแข็งแรงของทปพันสายไฟจึงเป็นการแก้ปัญหารวดเร็วได้ในการยึดวัสดุชั่วคราว ซึ่งเป็นประโยชน์โดยเฉพาะในการมองเห็นลักษณะการประกอบของชิ้นงานหรือตรวจสอบให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนจัดเรียงกันอย่างถูกต้อง ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเทปพันสายไฟที่หลากหลายในงานไม้และก่อสร้างได้ที่ เทปพันสายไฟ ใช้งานอย่างไร

5. เครื่องวัดระดับน้ํา (Precision Spirit Levels)

ความแม่นยําเป็นสิ่งสําคัญเมื่อทํางานกับเลื่อยองศา เครื่องวัดระดับน้ําจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานของคุณเรียบร้อยก่อนการตัด ทำให้มั่นใจได้ว่ามุมของคุณถูกต้องและชิ้นส่วนจะประกอบกันได้อย่างลงตัว นับว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบมืออาชีพได้ เพราะการตรวจสอบให้การตัดเรียบร้อยเป็นสิ่งสําคัญ เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของเครื่องวัดระดับน้ําได้ที่บทความ เครื่องวัดระดับน้ํา คืออะไร


เลื่อยองศาเป็นเครื่องมือสำหรับการตัดที่มีใบเลื่อยขนาดใหญ่ โดยสามารถตัดวัสดุได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวัสดุโลหะ, พลาสติก ไปจนถึงวัสดุไม้ โดยเลื่อยชนิดนี้นิยมนำมาใช้ในหลาย ๆ งานไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง,  งานอุตสาหกรรม, งานซ่อมแซม และงานตกแต่งต่อเติม สำหรับในเนื้อหานี้เป็นการแนะนำข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการใช้งาน อย่างที่เราได้เอ่ยมาสำหรับขั้นตอนการใช้รวมถึงคุณสมบัติที่ควรรู้เกี่ยวกับเลื่อยองศาแต่ละชนิด ซึ่งก่อนใช้ทุกครั้งควรจะมีการศึกษาหรืออ่านข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้อย่างถูกต้อง และจะไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานเอง

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save