บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 7, 2023

ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพหรือนักสะสมเครื่องมือ สําหรับเครื่องมือพลังงาน เลื่อยวงเดือนเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในคลังเครื่องมือของคุณ เลื่อยวงเดือนมีความยืดหยุ่น ทรงพลัง และเหมาะสมกับงานตัดวัสดุหลากหลาย บทความนี้จะมอบสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเลื่อยวงเดือน ตั้งแต่การใช้งาน ประเภท และวิธีใช้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเลื่อยวงเดือน

เลื่อยวงเดือนเป็นเครื่องมือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานเพื่อให้ใบมีดของเลื่อยหมุนรอบแกนได้ตลอดเวลาการใช้งาน เพื่อตัดวัสดุต่างๆ เป็นเครื่องมือที่ติดตั้งง่ายและมีการตัดที่รวดเร็ว เลื่อยวงเดือนเป็นเครื่องมือยอดนิยมในงานก่อสร้าง ช่างไม้มืออาชีพ และงาน DIY

การประยุกต์ใช้เลื่อยวงเดือน

02-การประยุกต์ใช้เลื่อยวงเดือน

เลื่อยวงเดือนเป็นเครื่องมือเอนกประสงค์ สามารถตัดได้หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับใบเลื่อยที่ใช้ เช่น

 • ตัดตรงข้ามเส้นใยไม้: ตัดขวางเส้นใยไม้ เลื่อยวงเดือนตัดขวางได้รวดเร็วและเป็นเส้นตรงทั้งบนกระดานหนาและแถบแคบ
 • ตัดยาว: ตัดไปตามเส้นใยไม้ แม้เลื่อยวงเดือนจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกสําหรับการตัดยาว แต่ด้วยใบเลื่อยที่เหมาะสมและคู่มือนําทาง มันสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตัดจุดกลาง: ด้วยทักษะบางประการ เลื่อยวงเดือนสามารถตัดจุดกลางได้ โดยเข้าใบเลื่อยลงบนพื้นผิววัสดุห่างจากขอบ ซึ่งมีประโยชน์สําหรับตัดช่องระบายอากาศและหน้าต่างบนวัสดุแผ่น
 • ตัดเอียง: แม้จะไม่แม่นยําเท่าเลื่อยมิเตอร์ แต่เลื่อยวงเดือนก็สามารถตัดเอียงได้โดยปรับแผ่นฐานให้เอียงตามมุมที่ต้องการ

ประเภทของเลื่อยวงเดือน

มีหลายประเภทของเลื่อยวงเดือน ออกแบบสําหรับงานเฉพาะด้าน เช่น

01-เลื่อยวงเดือนแบบข้าง-(Sidewinder)

 • เลื่อยวงเดือนแบบข้าง (Sidewinder): มอเตอร์จะอยู่ข้างใบเลื่อย ทําให้เบา กะทัดรัด เหมาะกับงานDIYทั่วไป

02-เลื่อยวงเดือนแบบวงจรปิด-(Worm-Drive)

 • เลื่อยวงเดือนแบบวงจรปิด (Worm Drive): มอเตอร์อยู่หลังใบเลื่อย สร้างแรงบิดสูงสําหรับงานหนัก มีน้ําหนักมากกว่า เหมาะกับงานก่อสร้าง

03-เลื่อยวงเดือนแบบไฮพอยด์-(Hypoid)

 • เลื่อยวงเดือนแบบไฮพอยด์ (Hypoid): เป็นระบบแบบวงจรปิด จะมีมอเตอร์ปิดสนิท ทําให้ไม่ต้องบํารุงรักษา มีความทนทานเหมาะสําหรับงานหนัก

04-เลื่อยวงเดือนไร้สาย-(Cordless)

 • เลื่อยวงเดือนไร้สาย (Cordless): มีความคล่องตัว เหมาะสําหรับงานที่ปลั๊กไฟเข้าไม่ถึง มีทั้งแบบมอเตอร์ข้างและแบบมอเตอร์ปิดสนิท

05-ขนาดเล็กและกะทัดรัด

 • เลื่อยวงเดือนจิ๋ว (mini and compact circular saws) : สําหรับงานเบา เหมาะกับงาน DIY และ การทำงานในพื้นที่จํากัด

ส่วนประกอบหลักของเลื่อยวงเดือน

04-ส่วนประกอบหลักของเลื่อยวงเดือน

การเข้าใจส่วนประกอบหลักจะช่วยให้ใช้งานเลื่อยวงเดือนได้ดีขึ้น เช่น

 • แผ่นฐาน: พื้นผิวแบนด้านล่างลองรับวัสดุที่ตัด เพื่อช่วยให้ตัดตรงและแม่นยำขึ้น
 • ฝาครอบใบเลื่อย: ป้องกันใบเลื่อยเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • ตัวปรับมุมเอียง: ช่วยในการปรับแผ่นฐานให้คุณสามารถตัดมุมเอียงหรือตัดเฉียงได้
 • ตัวปรับความลึก: เป็นตัวควบคุมระดับความลึกของใบเลื่อยเมื่อตัดวัสดุ เพื่อตัดวัสดุที่มีความหนาต่างกัน

วิธีใช้เลื่อยวงเดือน

05-วิธีใช้เลื่อยวงเดือน

การใช้เลื่อยวงเดือนมีขั้นตอนดังนี้

 • เตรียมการ: เลือกใบเลื่อยที่เหมาะสมกับงาน ติดตั้งใบเลื่อยให้มั่นคงตามคําแนะนําผู้ผลิต
 • ทําเครื่องหมายเส้นตัด: .ใช้ดินสอทําเครื่องหมายเส้นตัดบนวัสดุเพื่อช่วยให้ตัดได้อย่างแม่นยำ
 • ปรับระดับความลึก: ปรับความลึกของการตัดให้ใบเลื่อยยื่นลงไปประมาณ 1/4 นิ้วใต้วัสดุ
 • ตัด: จัดแนวฐานใบเลื่อยให้ตรงกับเส้นที่ทําเครื่องหมายไว้ ยึดจับวัสดุให้มั่นคง จากนั้นเปิดเครื่องแล้วเลื่อนไปตามแนวเส้นตัด
 • ข้อควรระวัง: สวมแว่นตาและที่ป้องกันเสียงทุกครั้ง ระวังสายไฟและแบตเตอรี่ให้ห่างจากเส้นทางตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฝาครอบใบเลื่อยเมื่อไม่ได้ใช้งาน

การบํารุงรักษาเลื่อยวงเดือน

เพื่อให้เลื่อยวงเดือนมีสภาพดีและอายุการใช้งานที่นาน ควรทําดังนี้

 • ดูแลใบเลื่อย: รักษาใบเลื่อยให้คมและสะอาด ใบทื่อจะทําให้มอเตอร์ทํางานหนักและตัดไม่ดี
 • ทําความสะอาด: เป่าฝุ่นออกจากมอเตอร์และช่องระบายความร้อนสม่ำเสมอ
 • หล่อลื่น: หยอดน้ำมันหล่อลื่นมอเตอร์และส่วนที่เคลื่อนไหวเป็นครั้งคราว เพื่อให้ทํางานได้อย่างราบรื่น
 • ดูแลสายไฟ: สําหรับเลื่อยสาย ควรตรวจสอบสายไฟสม่ำเสมอ ตรวจสอบหาร่องรอยการสึกหรอและเสียหาย

สรุป

เลื่อยวงเดือนเป็นเครื่องมือแข็งแรง ใช้งานสดวก เหมาะสําหรับงานหลากหลาย การทำความเข้าใจประเภทและการใช้งานจะช่วยให้เลือกใช้เลื่อยวงเดือนได้อย่างเหมาะสม การใช้งานและบํารุงรักษาอย่างถูกวิธีจะทําให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดและใช้งานได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานาน


อุปกรณ์ที่สามารถทํางานร่วมกับเลื่อยวงเดือน

1. ฉนวนกันความร้อน (Insulation)

วัสดุฉนวนมักถูกใช้ในโครงการก่อสร้างร่วมกับอุปกรณ์เลื่อยวงเดือน การใช้เลื่อยวงเดือนช่วยอํานวยความสะดวกในการตัดนฉนวนและแผ่นฉนวนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ติดตั้งได้พอดี อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการวัสดุฉนวนที่ การติดตั้งฉนวนกันความร้อน

2. เลื่อยยนต์ (Chainsaws)

เลื่อยยนต์ เป็นเครื่องมือที่มีพลังใช้สําหรับการตัดวัสดุหนา โดยเฉพาะไม้ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เลื่อยธรรมดาตัดได้ เลื่อยยนต์สามารถนํามาใช้เพื่อจัดการวัสดุขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เลื่อยยนต์ที่ เทคนิคการใช้เลื่อยยนต์ 

3. ตะไบ (Rasps)

ตะไบใช้สําหรับขัดแต่งรูปร่างไม้และวัสดุอื่นๆ อย่างละเอียด หลังจากที่คุณตัดชิ้นงานเบื้องต้นด้วยเลื่อยแล้ว คุณสามารถใช้ตะไบปรับปรุงรูปทรงชิ้นงานให้ตรงตามความต้องการของโครงการได้อย่างแม่นยํา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ตะไบได้ที่ เคล็ดลับการใช้ตะไบ

4. ปากกาจับชิ้นงาน (Bench Vises)

ปากกาจับ เครื่องมือที่ช่วยในการจับวัสดุให้มั่นคง เพื่อให้คุณตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยําด้วยเลื่อยลดโอกาสที่จะทําผิดพลาด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ปากกาจับ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นได้ที่ ความสำคัญของปากกาจับชิ้นงาน

5. เครื่องตัดไฟเบอร์ (Metal Cutting Saws)

เครื่องตัดไฟเบอร์เป็นเครื่องมือที่มีความเฉพาะตัว ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุโลหะ ในกรณีที่ชิ้นงานของคุณเป็นเหล็กชิ้นหนาการใช้เครื่องตัดโลหะสามารถทำให้งานของคุณรวดเร็วมากขึ้น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อได้เปรียบของการใช้เครื่องตัดโลหะเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องได้ที่ วิธีใช้งานเครื่องตัดไฟเบอร์

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save