บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 7, 2023

ในโลกของการผลิตโลหะและการก่อสร้าง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ถือเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ เครื่องมือเหล่านี้ใช้ความร้อนสูงในการหลอมละลายและผสานโลหะเข้าด้วยกัน สร้างรอยต่อที่มั่นคงเหมือนหรือแข็งแรงกว่าชิ้นส่วนดั้งเดิม ซึ่งสำหรับในเนื้อหานี้จะพาคุณทำความรู้จักกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแต่ละชนิด รวมถึงประเภทและคุณสมบัติของเครื่องเชื่อมไฟฟ้ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร ดูได้จากเนื้อหาด้านล่าง


เครื่องเชื่อมไฟฟ้าคืออะไร

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับผสานชิ้นส่วนโลหะเข้าด้วยกัน โดยการสร้างกระแสไฟฟ้า โดยส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ก้านเชื่อม ซึ่งทําให้เกิดความร้อนสูง กระบวนการนี้ต้องใช้ความร้อนกับชิ้นส่วนโลหะ ทําให้มันละลายและสามารถเชื่อมต่อติดกัน หลังจากเย็นตัวลง รอยเชื่อมของโลหะทั้ง 2 ชิ้นก็จะถูกต่ออย่างสนิทและมีความแข็งแรง

ประเภทและความแตกต่างของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

มีเครื่องเชื่อมไฟฟ้าหลายประเภทที่ออกแบบมา เพื่อรองรับวัสดุหลากหลายชนิด รวมถึงการใช้งาน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ต่อไปนี้คือประเภทของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่พบได้บ่อย

Stick-Welders(SMAW)

 • เครื่องเชื่อมก้านแท่ง (Stick Welders, SMAW) : การเชื่อมก้านแท่ง หรือ Shielded Metal Arc Welding (SMAW) ใช้อิเล็กโทรด (หรือ ‘ก้านแท่ง’) ที่สร้างกระแสไฟฟ้าระหว่างก้านแท่งและโลหะที่ต้องการผสาน ประเภทนี้มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้กับโลหะหลายชนิด

MIG-(GMAW)

 • เครื่องเชื่อม MIG (GMAW) : การเชื่อม Metal Inert Gas (MIG) หรือ Gas Metal Arc Welding (GMAW) ใช้ปืนพ่นลวดที่ไม่เพียงแต่ป้อนลวดให้รอยต่อเท่านั้น โดยเครื่องเชื่อมชนิดนี้มีวิธีใช้งานที่ง่าย และมักถูกใช้สําหรับงานซ่อมรถ การก่อสร้าง และงานช่างในบ้าน

TIG-(GTAW)

 • เครื่องเชื่อม TIG (GTAW) : การเชื่อม Tungsten Inert Gas (TIG) หรือ Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) ใช้อิเล็กโทรดทังสเตนที่ไม่สึกหรอ ในการทําให้โลหะฐานร้อน โดยใช้ลวดประสานโลหะที่ถืออีกมือหนึ่ง ใช้เพิ่มโลหะในรอยต่อ มักถูกใช้สําหรับงานที่ต้องการความแม่นยํา

Flux-Cored-(FCAW)

 • เครื่องเชื่อม Flux-Cored (FCAW) : การเชื่อม Flux-Cored Arc Welding (FCAW) คล้ายกับการเชื่อม MIG แต่ใช้ลวดเชื่อมพิเศษที่เติมฟลักซ์ไว้ข้างใน มันสามารถใช้ได้ทั้งมีและไม่มีแก๊สป้องกัน ทําให้มันยืดหยุ่นและพกพาได้

คุณสมบัติหลักของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

คุณสมบัติหลักของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

สำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าจะมีคุณสมบัติที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปนั่นก็คือเชื่อมต่อโลหะหรือชิ้นงานเข้าด้วย โดยจะมีการเลือกใช้ก้านเชื่อมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชิ้น ซึ่งมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

 • กําลังไฟฟ้าที่ส่งออก : วัดเป็นแอมแปร์ กําลังไฟฟ้าที่ส่งออกกําหนดความหนาของโลหะที่เครื่องสามารถเชื่อมได้ โลหะที่หนากว่าต้องใช้กําลังมากกว่า
 • วงจรการทํางาน : เป็นมาตรวัดระยะเวลาที่เครื่องเชื่อมสามารถทํางานได้อย่างปลอดภัยในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่เกิดความร้อนสูงเกินไป
 • แหล่งพลังงาน : เครื่องเชื่อมสามารถใช้พลังงานจากไฟฟ้า (AC หรือ DC) แบตเตอรี่ หรือแก๊ส แหล่งพลังงานที่ใช้ส่งผลต่อกระบวนการเชื่อมและผลลัพธ์
 • ขนาดและการพกพา : ขนาดของเครื่องและการพกพาอาจมีผลต่อการตัดสินใจเลือก โดยขึ้นกับงานเชื่อมและสภาพแวดล้อมที่คุณจะทํางาน

วิธีการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

วิธีการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

การเชื่อมเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะสูงและต้องระวังโดนขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

 1. เตรียมการ : ทําความสะอาดพื้นผิวโลหะที่จะเชื่อม พื้นผิวสกปรกหรือมีสนิมจะทําให้คุณภาพการเชื่อมแย่ลง
 2. ติดตั้งเครื่องเชื่อม : ตามประเภทของการเชื่อมและงานเฉพาะ ตั้งค่ากระแสไฟฟ้าและอัตราป้อนลวดที่เหมาะสม (สําหรับการเชื่อม MIG และ Flux-Cored)
 3. สร้างอาร์ค : แตะอิเล็กโทรดลงบนโลหะเบา ๆ แล้วดึงออกมานิดหน่อยอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างอาร์คไฟฟ้าที่ใช้หลอมโลหะ
 4. สร้างรอยเชื่อม : เคลื่อนอิเล็กโทรดช้าๆ ตามรอยต่อของชิ้นโลหะ เพื่อหลอมทั้งอิเล็กโทรดและชิ้นโลหะให้เป็นรอยเชื่อม
 5. ปล่อยให้เย็น และทําความสะอาด : ปล่อยให้รอยเชื่อมเย็นก่อนตรวจสอบ แล้วใช้แปรงลวดขัดสะเอียดออก

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

สำหรับการใช้งานเครื่องช่วยไฟฟ้ามีข้อควรระวังอยู่หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกัน และวิธีการเชื่อม โดยข้อควรระวังมีดังนี้

 • เตรียมการไม่ดี : การไม่ทําความสะอาดชิ้นงานก่อนเชื่อม ส่งผลให้รอยต่ออ่อนแอ
 • ตั้งค่าไม่ถูกต้อง : งานเชื่อมแต่ละชิ้นต้องใช้การตั้งค่าเฉพาะบนเครื่อง การใช้การตั้งค่าผิดจะทําให้คุณภาพการเชื่อมแย่
 • ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสมอ : การเชื่อมก่อให้เกิดประกายไฟและแก๊สอันตราย จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันและทํางานในบริเวณที่ถ่ายเทอากาศได้ดี
 • เทคนิคการเชื่อม : การเชื่อมที่ดีต้องอาศัยการฝึกฝน เทคนิคที่ไม่ดีนําไปสู่รอยเชื่อมที่อ่อนแอหรือดูไม่สวยงาม

สรุป

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสําคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ความร้อนสูงหลอมละลายโลหะเพื่อสร้างรอยต่อที่แข็งแรง มีหลายประเภท เช่น เครื่องเชื่อมก้านแท่ง, MIG, TIG, Flux-Cored แต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะ การใช้งานต้องเตรียมพื้นผิวให้สะอาด ตั้งค่าเครื่องให้เหมาะสมกับงาน สวมอุปกรณ์ป้องกัน และใช้เทคนิคที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้รอยต่อที่มีคุณภาพและปลอดภัย

เครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

1. หัวแร้ง (Soldering Iron)

หัวแร้งเป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปควบคู่กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ต้องเชื่อมชิ้นโลหะในขนาดที่เล็กกว่าหรือในงานที่ละเอียดอ่อนกว่า ง่ายต่อการจัดการ เหมาะสำหรับการทำงานกับรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอาจมีพลังมากเกินไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโลหะ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเลือกใช้หัวแร้ง

2. แว่นตาอ๊อกเหล็ก (Cutting Goggles)

เมื่อคุณใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า สิ่งสำคัญมากคือต้องปกป้องดวงตาของคุณจากแสงที่สว่างจ้า แว่นตาอ๊อกเหล็กได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันแสงจ้าและการกระเซ็นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเชื่อม คุณจะพบข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับแว่นตาอ๊อกเหล็กประเภทต่าง ๆ และคุณสมบัติอื่น ๆ ได้ในบทความที่เกี่ยวข้องนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างการดำเนินการเชื่อม

3. เมทัลชีท (Metal Sheets)

เมทัลชีทมักเป็นวัสดุหลักที่คุณจะใช้งานเมื่อใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แผ่นเหล่านี้มีความหนาและประเภทต่าง ๆ และการรู้ว่าจะใช้เมทัลชีทแบบใดสำหรับโครงการเชื่อมต่าง ๆ ก็มีประโยชน์มาก การทำความเข้าใจคุณสมบัติของเมทัลชีทแบบต่าง ๆ สามารถช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า นี่เป็นคำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีเลือกใช้งานเมทัลชีทอย่างเหมาะสม

4. ประแจเลื่อน (Adjustable Wrenches)

ประแจเลื่อนมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทำงานกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า สามารถช่วยขันหรือคลายน็อตและสลักระหว่างการติดตั้งเครื่องเชื่อมไฟฟ้าหรือวัสดุที่กำลังเชื่อมได้ การใช้ประแจเลื่อนได้อย่างถูกต้องสามารถช่วยในกระบวนการเชื่อมได้อย่างราบรื่น ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานประแจเลื่อนแบบต่าง ๆ ในงานเชื่อมได้จากที่นี่

5. สีกันความร้อน (Heat Resistant Paint)

หลังกระบวนการเชื่อม การทาสีกันความร้อนบนบริเวณรอยเชื่อมสามารถช่วยให้ได้ผิวเคลือบที่ทนทานต่อการสึกหรอตามกาลเวลา ช่วยรักษาคุณภาพของรอยเชื่อมได้ดี บทความแนะนำเกี่ยวกับประเภทของสีกันความร้อนและวิธีใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณได้งานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save