บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2023

สำหรับในเนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ เครื่องเชื่อมพลาสติก โดยเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเครื่องเชื่อมพลาสติกแต่ละชนิด รวมถึงคุณสมบัติของเครื่องเชื่อมพลาสติก และพาคุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน และข้อควรระวัง นอกจากนี้ยังมีวิธีการเก็บรักษาเครื่องมืออย่างเครื่องเชื่อมพลาสติกที่คุณควร โดยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถดูได้จากเนื้อหาด้านล่าง


เครื่องเชื่อมพลาสติก คืออะไร?

สำหรับเครื่องมือที่ถูกเรียกว่าเครื่องเชื่อมพลาสติกเป็นเครื่องมือเชื่อม in 1 ชนิดที่ใช้สำหรับวัสดุพลาสติกโดยเฉพาะ โดยจะมีประเภทของเครื่องเชื่อมพลาสติกแบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับชิ้นงานหรือประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ โดยเครื่องเชื่อมพลาสติกจะมีให้เลือกใช้ทั้งแบบเครื่องเชื่อมแบบใช้ลมร้อน และเครื่องเชื่อมที่ใช้อัลตร้าโซนิค ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องแต่ละชนิด


การใช้งานของเครื่องเชื่อมพลาสติก

เครื่องเชื่อมพลาสติกมีการใช้งานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมท่อพลาสติก โดยในปัจจุบันเครื่องเชื่อมพลาสติกถูกนิยมนำไปใช้กับงานหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานก่อ แล้วอุตสาหกรรม รวมถึง งานฝีมืออย่างงาน DIY ด้วยเช่นกัน โดยคุณสมบัติของเครื่องเชื่อมจะมีดังนี้

 • ซ่อมแซม : ซ่อมของพลาสติกที่แตกร้าวหรือแตก
 • สร้าง : ยึดชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อสร้างสิ่งใหม่
 • หล่อพิมพ์ : เปลี่ยนรูปทรงหรือดีไซน์ของของพลาสติก

ประเภท เครื่องเชื่อมพลาสติก

เครื่องเชื่อมพลาสติกมีหลายประเภท โดยแต่ละประเภทก็จะมีวิธีเชื่อมแบบเฉพาะ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งาน โดยข้อมูลของเครื่องเชื่อมแต่ละชนิด จะมีข้อแตกต่างกันดังนี้

Hot-Air-Welders

 • เครื่องเชื่อมลมร้อน (Hot Air Welders) : ใช้ลมร้อนละลายพลาสติก เราจะเป็นเครื่องมือที่มีรูปร่างคล้ายกับไดร์เป่าผม แต่จะให้ความร้อนที่สูง

Contact-Welders

 • เครื่องเชื่อมสัมผัส (Contact Welders) : มีปลายร้อนที่ใช้ละลายพลาสติก เราจะมีวิธีการใช้งานที่เหมือนกับเครื่องเชื่อมเหล็กทั่วไป

Ultrasonic-Welders

 • เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก (Ultrasonic Welders) : ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงละลายพลาสติก รวดเร็วและใช้กับพลาสติกบางประเภทเท่านั้น

Laser-Welders

 • ครื่องเชื่อมเลเซอร์ (Laser Welders) : ใช้ลําแสงเลเซอร์ยึดชิ้นส่วนพลาสติก แม่นยําและสามารถใช้กับงานละเอียดอ่อนได้

เครื่องเชื่อมพลาสติก ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

คุณสมบัติของเครื่องเชื่อมพลาสติก

เมื่อเลือกซื้อเครื่องเชื่อมพลาสติก ควรเลือกซื้อเคื่องที่มีคุณสมบัติมราหลากหลาย ซึ่งจะมีดังนี้

 • ปรับอุณหภูมิได้ : พลาสติกแต่ละชนิดละลายได้ที่อุณหภูมิต่างกัน การปรับความร้อนได้จึงสําคัญมาก
 • จับถนัด : คุณจะต้องจับมันไว้นาน ๆ ดังนั้นมันควรจะสบายมือ
 • ทนทาน : เครื่องเชื่อมที่ดีควรใช้ได้นาน
 • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย : อย่างเช่น ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติและกั้นป้องกัน มีความสําคัญ

วิธีใช้เครื่องเชื่อมพลาสติก

วิธีใช้เครื่องเชื่อมพลาสติก

สำหรับการใช้เครื่องเชื่อมพลาสติกจะมีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย แต่ทั้งนี้สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ก็ควรจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานให้ละเอียดและถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการเชื่อมพลาสติก โดยวิธีการใช้งานจะมีดังนี้

 1. ทําความสะอาดพลาสติก : ก่อนเชื่อม ต้องแน่ใจว่าชิ้นส่วนพลาสติกสะอาดและปราศจากฝุ่นผง
 2. ตั้งอุณหภูมิ : ตั้งอุณหภูมิของเครื่องตามประเภทของพลาสติกที่คุณเชื่อม ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม
 3. ละลายพลาสติก : ใช้เครื่องเชื่อมละลายชิ้นส่วนพลาสติกที่ต้องการยึดเข้าด้วยกัน
 4. ยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน : ขณะที่พลาสติกยังร้อน กดชิ้นส่วนให้ติดกัน
 5. ปล่อยให้เย็นลง : รอให้พลาสติกเย็นลงและแข็งตัว

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

แม้ว่าการเชื่อมพลาสติกจะไม่ยุ่งยาก แต่ก็มีข้อผิดพลาดบางประการที่คุณควรหลีกเลี่ยง ไม่ว่าจะเป็นข้อควรระวังเกี่ยวกับการ หรือข้อควรระวังในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้

 • การเลือกอุณหภูมิผิด : ใช้ความร้อนมากเกินไปอาจทําให้พลาสติกไหม้ น้อยเกินไปพลาสติกจะไม่ละลายเป็นอย่างดี
 • ไม่ทําความสะอาดพลาสติก : ฝุ่นผงอาจขัดขวางการยึดเกาะที่แน่นแฟ้น
 • ไม่ควรเร่งกระบวนการ : ให้เวลาพลาสติกละลายแล้วจึงค่อย ๆ ให้เย็นลงหลังจากเชื่อม

ประโยชน์ของการใช้เครื่องเชื่อมพลาสติก

 

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย : แทนที่จะซื้อของใหม่ คุณสามารถซ่อมแซมของที่แตกหักได้
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : การซ่อมแซมลดความจําเป็นที่จะต้องทิ้งพลาสติกที่แตกหัก
 • ปรับแต่ง : คุณสามารถดัดแปลงหรือสร้างสิ่งของใหม่จากชิ้นส่วนพลาสติกที่มีอยู่แล้ว

คําแนะนําด้านความปลอดภัย

คําแนะนําด้านความปลอดภัย

 • ทํางานในพื้นที่ที่ถ่ายเทอากาศได้ดีเสมอ พลาสติกบางชนิดอาจปล่อยควันเมื่อถูกความร้อน
 • สวมแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันดวงตาจากพลาสติกร้อน
 • เก็บเครื่องเชื่อมให้ห่างจากวัตถุไวไฟ
 • ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งาน

เครื่องมือที่สามารถทํางานร่วมกับเครื่องเชื่อมพลาสติก

เครื่องมือที่ทํางานร่วมกับเครื่องเชื่อมพลาสติก

1. เทปพันสายไฟ (Duct Tape)

เทปพันสายไฟได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในการยึดวัสดุ โดยเฉพาะพลาสติกให้เข้าด้วยกันชั่วคราว ก่อนที่จะใช้วิธีการถาวรมายึดจากเครื่องเชื่อมพลาสติก ซึ่งเทปพันสายไฟสามารถยึดชิ้นส่วนให้อยู่กับที่ ทําให้เชื่อมต่อกันได้อย่างกลมกลืน หลังจากเชื่อมแล้วสามารถถอดเทปออกได้ง่ายทิ้งไว้เพียงผิวที่เรียบเนียนเท่านั้น หากคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเทปพันสายไฟมีประโยชน์อย่างไร อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Duct Tape ได้ที่ เทปพันสายไฟคืออะไร

2. แว่นตาอ๊อกเหล็ก (Cutting Goggles)

ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเมื่อทํางานกับเครื่องมือ โดยเฉพาะเครื่องมือที่ผลิตความร้อน เช่น เครื่องเชื่อมพลาสติก แว่นอ๊อกเหล็กเป็นสิ่งจําเป็นในการป้องกันดวงตาของคุณจากการกระเด็นของวัสดุหรือขยะระหว่างกระบวนการเชื่อม เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีเพื่อให้การใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัย คุณควรเข้าใจถึงความสําคัญของแว่นอ๊อกเหล็ก ซึ่งสามารถค้นพบความสําคัญของ Cutting Goggles ได้ที่บทความ ประโยชน์แว่นตาอ๊อกเหล็กคืออะไร

3. ยาแนว (Sealant)

หลังจากเชื่อมพลาสติกแล้วอาจมีรอยต่อหรือรอยบกพร่องเล็กน้อย ยาแนวเป็นตัวเลือกที่ดีในการอุดรอยต่อเหล่านั้นทําให้เชื่อมต่อกันอย่างสนิท เมื่อปเระสานงานกับการทํางานของเครื่องเชื่อมพลาสติก จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ใช้และเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทต่าง ๆ ของยาแนวได้ที่บทความ การใช้งานยาแนว

4. สีกันความร้อน (Heat Resistant Paint)

หลังจากเชื่อมพลาสติกแล้ว บางครั้งมีความจําเป็นต้องทาสีพื้นผิวเพื่อความสวยงามหรือการป้องกันเพิ่มเติม  สีกันความร้อนสามารถนํามาทาบนพื้นผิวที่สัมผัสกับความร้อนจากเครื่องเชื่อมพลาสติกได้ เพื่อให้แน่ใจว่าสีจะไม่ลอกหรือแตกร้าวจากความร้อนที่เหลืออยู่ คุณสามารถเรียนรู้วิธีเลือกสีที่เหมาะสมที่สุดหลังจากงานเชื่อมหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Heat Resistant Paint ได้ที่ สีกันความร้อน คืออะไร

5. ชุดเครื่องมือช่าง (Handyman Tool Kits)

กล่องเครื่องมือช่างมักมาพร้อมกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการเตรียมการหรือขั้นตอนสุดท้ายหลังการใช้เครื่องเชื่อมพลาสติก ตั้งแต่คีมไปจนถึงกระดาษทราย เครื่องมือเหล่านี้มีความสําคัญในการขัดเงาขอบหรือจับชิ้นงานให้อยู่กับที่ระหว่างกระบวนการเชื่อม คุณสามารถศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกล่องเครื่องมือและดูของจําเป็นในชุดเครื่องมือช่างได้ที่บทความ ชุดเครื่องมือช่าง มีอะไรบ้าง

โดยสรุปแล้ว เครื่องเชื่อมพลาสติกเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นในหลาย ๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์, งานตกแต่งต่อ, งานช่างประปา รวมถึงงานก่อสร้าง โดยสำหรับการใช้เครื่องเชื่อมพลาสติก คนที่จะศึกษาข้อมูลวิธีการใช้งานรวมถึงคุณสมบัติของเครื่องเชื่อมก่อนทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องเชื่อมที่คุณใช้เหมาะกับงานที่คุณกำลังทำอยู่หรือไม่ โดยเครื่องเชื่อมมีการแบ่งประเภทออกหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติในการเชื่อมที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ในเรื่องของวิธีการใช้งานก็จะมีขั้นตอนที่คล้าย รวมถึงข้อควรระวังที่ต้องปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save