บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 30, 2023

สำหรับเครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องเจียรสายอ่อน อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสายงานเกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับยานยนต์ และงานก่อสร้าง โดยเครื่องเชียร์สายอ่อนสามารถขัดหรือเจียรโลหะที่มีความหนา หรือขนาดใหญ่อย่างเช่นคานเหล็ก สำหรับในเนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเจียรสายอ่อนรวมถึงวิธีการใช้งาน และข้อควรระวัง โดยข้อมูลที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเครื่องเจียรสายอ่อนจะมีดังต่อไปนี้


เครื่องเจียรสายอ่อน คืออะไร?

เครื่องเจียรสายอ่อนเป็นเครื่องมือกลที่ใช้สําหรับขัดมัน ขัดด้วยกระดาษทราย ขัดเงา หรือขัดเงาวัสดุเช่น โลหะ ไม้ และพลาสติก ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำหรับขัดเงา เป็นเครื่องมือเจาะ และเป็นเครื่องมือตัดแต่งชิ้นงานที่สามารถทํางานหลากหลายประเภทได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ โดยเครื่องเจียรสายอ่อนมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปและมีหลายขนาดให้เลือกใช้ นอกจากนี้สามารถปรับเปลี่ยนหัวเจียรได้ตามที่ต้องการ เพื่อให้เหมาะกับชิ้นงานนั้น


การใช้งานเครื่องเจียร

เครื่องเจียรสายอ่อนมีการใช้งานหลากหลาย ซึ่งสามารถใช้งานได้กับหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสำหรับโลหะหรือวัสดุอื่นๆ ดังนี้

 • งานโลหะ : ตั้งแต่การขึ้นรูปจนถึงการขัดเงาชิ้นส่วนโลหะ
 • งานไม้ : การแกะสลักหรือขึ้นรูปชิ้นงานไม้
 • การทําความสะอาด : กําจัดสนิมหรือสีออกจากพื้นผิว
 • การสลักลาย : แกะลวดลายบนโลหะหรือไม้

ประเภทต่างๆ ของเครื่องเจียรสายอ่อน

มีหลายประเภทที่แตกต่างกันไปตามแหล่งพลังงานและรูปแบบการออกแบบ

Electric Die Grinders

 • เครื่องเจียรสายอ่อนไฟฟ้า (Electric Die Grinders) : ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน โดยทั่วไปใช้สําหรับงานเบาวัสดุทั่วไปที่ไม่ใช่โลหะ

Pneumatic Die Grinders

 • เครื่องเจียรสายอ่อนลมอัด (Pneumatic Die Grinders) : ใช้อากาศอัดเป็นแหล่งพลังงาน มักมีพลังมากกว่าและใช้สําหรับงานหนัก

Cordless Die Grinders

 • เครื่องเจียรสายอ่อนไร้สาย (Cordless Die Grinders) : ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน ดีสําหรับงานที่สายไฟหรือสายลมอาจเป็นอุปสรรค

Straight Die Grinders

 • ครื่องเจียรสายอ่อนตรง (Straight Die Grinders) : มีลักษณะคล้ายดินสอใหญ่ ดีสําหรับเข้าถึงพื้นที่แคบๆ

Right-Angle Die Grinders

 • เครื่องเจียรสายอ่อนมุมฉาก (Right-Angle Die Grinders) : ส่วนขัดอยู่ในมุมฉากกับตัวเครื่องหลัก ช่วยในการทํางานบนพื้นผิวที่ยากต่อการเข้าถึงด้วยเครื่องเจียรตรง

คุณสมบัติของเครื่องเจียรสายอ่อน

คุณสมบัติของ เครื่องเจียรสายอ่อน

สำหรับการใช้งานเครื่องเจียรสายอ่อนควรจะมีการคำนึงถึงคุณสมบัติโดยรวม เปิดเครื่องเขียนสายอ่อนนั้นในปัจจุบันมีให้เลือกใช้หลายประเภท แต่ละชนิดจะมีแหล่งพลังงานที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชิ้นงานนั้น ซึ่งข้อแตกต่างและคุณสมบัติโดยรวมจะมีดังนี้

 • แหล่งพลังงาน : ไฟฟ้า ลมอัด หรือแบตเตอรี่
 • RPM (รอบต่อนาที) : บอกความเร็วในการหมุนของเครื่องมือ
 • ขนาดและน้ําหนัก : สําคัญสําหรับความสะดวกสบายและการควบคุม
 • ขนาดคอลเล็ต : ใช้ยึดชิ้นส่วนขัด ขนาดทั่วไปคือ 1/4″ และ 1/8″
 • ความเร็วปรับได้ : บางเครื่องสามารถปรับความเร็วได้สําหรับงานต่างๆ

วิธีใช้เครื่องเจียรสายอ่อน

วิธีใช้ เครื่องเจียรสายอ่อน

แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องเจียรสายอ่อนอย่างถูกต้อง สำหรับการใช้งานเครื่องใช้วัดควรจะมีการศึกษาคู่มือก่อนเริ่มใช้งานทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหายของชิ้นงานและ ด้วยวิธีใช้เครื่องเจียรสายอ่อนจะมีตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสม : ตัดสินใจว่าคุณต้องการหินขัด ผ้าขัด หรืออุปกรณ์อื่นๆ
 2. ใส่อุปกรณ์เสริม : สอดเข้าไปในคอลเล็ตแล้วขันให้แน่น
 3. เปิดเครื่องเจียร : เปิด ถ้ามีความเร็วปรับได้ ตั้งค่าที่ระดับที่ต้องการ
 4. นําไปใช้กับวัสดุ : กดอุปกรณ์เสริมลงบนวัสดุที่กําลังทํางานอย่างเบาๆ
 5. เคลื่อนไหวอย่างสม่ําเสมอ : เลื่อนเครื่องเจียรไปตามพื้นผิวอย่างมั่นคง
 6. ปิดเครื่องหลังใช้เสร็จ : เมื่อเสร็จแล้ว ปิดเครื่องเจียรและปล่อยให้หยุดหมุน

สิ่งที่ควรระวัง

 • ไม่ใส่ใจความปลอดภัย : สวมแว่นตาและถุงมือป้องกันเสมอ ความปลอดภัยสําคัญที่สุด
 • ใช้อุปกรณ์เสริมผิด : งานแต่ละประเภทต้องใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เฉพาะ อย่าใช้ผ้าขัดเมื่อต้องการหินขัด
 • กดเครื่องเจียรแรงเกินไป : แรงกดมากเกินไปสามารถทําลายทั้งเครื่องมือและวัสดุได้
 • ไม่ทําความสะอาดหลังใช้งาน : ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอาจเปื้อน ควรทําความสะอาดเพื่อรักษาสภาพการทํางานของเครื่องเจียร

ประโยชน์ของการใช้เครื่องเจียรสายอ่อน

 • ความสามารถหลากหลาย : สามารถทํางานหลายอย่างด้วยเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว ตั้งแต่ขัดมันจนถึงขัดเงา
 • ความแม่นยํา : ดีสําหรับงานประณีต ที่ต้องการความแม่นยํา
 • ประสิทธิภาพ : เร็วกว่าวิธีอื่นๆ หลายวิธีในการขึ้นรูปหรือตกแต่งวัสดุ

เคล็ดลับความปลอดภัย

เคล็ดลับความปลอดภัย

 • ทํางานในบริเวณที่สว่างเสมอ
 • อย่าสวมเสื้อผ้าหลวมๆ หรือเครื่องประดับที่อาจพันกับเครื่องเจียรได้
 • เมื่อเลิกใช้งาน ควรรอจนกว่าเครื่องเจียรหยุดหมุนสนิทก่อนวางลง
 • ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนใช้ว่าไม่มีความเสียหาย

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรสายอ่อน

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ เครื่องเจียรสายอ่อน 

เครื่องเจียรสายอ่อนเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หลากหลาย โดยใช้สําหรับการขัด, ปั้น และขัดเงาวัสดุ เช่น โลหะ, ไม้ และพลาสติก โดยอุปกรณ์บางชนิดที่สามารถทํางานร่วมกับเครื่องเจียรสายอ่อนเพื่อช่วยให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้นั้น มีดังนี้

1. แท่นเจาะสว่าน (Drill Presses)

แท่นเจาะสว่านเป็นเครื่องจักรติดตั้งกับที่ สามารถใช้เจาะรูได้อย่างมีความแม่นยําหลังจากที่คุณใช้เครื่องเจียรสายอ่อนในการขึ้นรูปหรือขัดเงาชิ้นงาน โดยเฉพาะในงานไม้หรือโลหะแท่นเจาะสว่านจะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการเจาะรูอย่างแม่นยํา ซึ่งประโยชน์ของการมีเครื่องมือทั้งสองชนิดคือในขณะที่เครื่องเจียรสายอ่อนเน้นที่การทํางานบนพื้นผิว แท่นเจาะสว่านจะช่วยให้การเจาะเป็นไปอย่างแม่นยํา ศึกษาว่าทําไมแท่นเจาะสว่านจึงช่วยเสริมสร้างฝีมือช่างในงานต่าง ๆ ได้ที่บทความ แท่นเจาะสว่าน มีกกี่ประเภท ? 

2. แว่นตาเชื่อมเหล็ก (Cutting Goggles)

เมื่อใช้เครื่องเจียรสายอ่อน ความปลอดภัยมีความสําคัญอย่างมาก แว่นตาเชื่อมเหล็กจะช่วยป้องกันดวงตาของคุณจากฝุ่นผง, เศษวัสดุ และประกายไฟที่อาจกระเด็นออกมาขณะการเจียรหรือตัด การสวมแว่นตาเชื่อมเหล็กขณะใช้เครื่องเจียรสายอ่อนยังช่วยให้มองเห็นอย่างชัดเจนและปลอดภัยต่อดวงตา คุณสามารถศึกษาความสําคัญของอุปกรณ์ความปลอดภัยชิ้นนี้ได้ที่ แว่นตาอ๊อกเหล็ก แบบไหนดีที่สุด

3. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Welding Machines)

หลังจากใช้เครื่องเจียรสายอ่อนเตรียมพื้นผิวโลหะแล้ว สามารถใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเพื่อยึดชิ้นงานเหล่านั้นเข้าด้วยกันได้ โดยเครื่องเจียรสายอ่อนช่วยในการขจัดสนิม, สี และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ออกจากพื้นผิวโลหะ ทําให้เกิดพื้นที่สะอาดสําหรับกระบวนการเชื่อม ดังนั้นการมีเครื่องเชื่อมไฟฟ้าควบคู่ไปกับเครื่องเจียรสายอ่อน สามารถช่วยให้งานโลหะของคุณเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ศึกษาว่าพื้นผิวที่สะอาดและเตรียมการเป็นอย่างดี ช่วยเสริมกระบวนการเชื่อมอย่างไรที่ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ใช้งานอย่างไร

4. ชุดตัดแก๊ส (Cutting Torch)

เมื่อทํางานกับโลหะโดยเฉพาะงานประกอบ เครื่องเจียรสายอ่อนมักใช้ร่วมกับชุดตัดแก๊ส เนื่องจากในขณะที่เครื่องเจียรสายอ่อนมีความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งและขัดเงาพื้นผิวโลหะ ชุดตัดแก๊สก็สามารถนํามาใช้ตัดชิ้นงานโลหะหนาได้ด้วยความแม่นยํา การใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกันจะช่วยให้การตัดฐ ขัดเงา และขัดมันชิ้นงานโลหะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้วิธีการใช้งานชุดตัดแก๊สที่สามารถทําให้งานโลหะง่ายขึ้นได้ที่ ชุดตัดแก๊ส ใช้งานอย่างไร

5. คีมล็อค (Locking Pliers)

คีมล็อคเป็นเครื่องมือที่หลากหลายการใช้งาน สามารถจับวัสดุให้อยู่กับที่ได้อย่างมั่นคง และเมื่อใช้เครื่องเจียรสายอ่อนสิ่งสําคัญคือต้องมีชิ้นงานที่มั่นคง เพื่อให้เกิดความแม่นยําและปลอดภัย คีมล็อคสามารถจับและยึดวัตถุให้อยู่นิ่ง ทําให้สามารถใช้เครื่องเจียรสายอ่อนโดยชิ้นงานไม่ขยับ การผสานการใช้งานนี้ช่วยให้เกิดความแม่นยําและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ศึกษาวิธีที่คีมล็อคช่วยในกระบวนการต่าง ๆ ได้ที่ คีมล็อค ใช้สำหรับทำอะไร?


เครื่องเจียรสายอ่อนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้งานหลายอย่างง่ายขึ้น การเข้าใจการทํางานและใช้อย่างถูกต้องจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่หรืองานเล็กๆ การมีเครื่องเจียรสายอ่อนสามารถเลือกขนาดของหัวเจียรได้หลายขนาดเหมาะกับงานหลายประเภท แต่ทั้งนี้ควรจะมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่ใช้ รวมถึงคนเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและไม่ควรเก็บไว้ในพื้นที่อับชื้น เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save