บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2023

เครื่องวัดระดับน้ํา เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดระดับพื้นที่ต่างๆ โดยเครื่องมือชนิดนี้จะเป็นแท่งของเหลวที่บรรจุไปด้วยฟองอากาศ สามารถวัดพื้นที่ได้หลายระดับไม่ว่าจะเป็นแนวเฉียง แนวตั้ง และแนวนอน ตัวนี้เนื้อหานี้จะมีการแนะนำวิธีการใช้ รวมถึงทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องวัดระดับน้ำแต่ละประเภท โดยในปัจจุบันเครื่องวัดระดับน้ำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายหน่วยงาน ซึ่งที่เห็นได้ทั่วไปจะเป็นเกี่ยวกับงานก่อสร้าง หรืองานตกแต่งและงานซ่อมแซม สำหรับรายละเอียดและวิธีการใช้งาน จะมีตามข้อมูลด้านล่างนี้เลย


เครื่องวัดระดับน้ํา คืออะไร?

สำหรับเครื่องวัดระดับน้ําเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับตรวจสอบว่าพื้นผิวได้ระดับ (แนวนอน) หรือตั้งฉาก (แนวตั้ง) โดยตัวเครื่องจะมีท่อเล็กๆ บรรจุของเหลวพร้อมฟองอากาศข้างใน เมื่อฟองอากาศอยู่ตรงกลางท่อ คุณจะทราบว่าพื้นผิวได้ระดับหรือตั้งฉาก โดยในปัจจุบันจะมีการใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการวัดแบบแนวตั้ง แนวเฉียง หรือแนวนอน ขึ้นอยู่


การใช้งานเครื่องวัดระดับน้ํา

การใช้งานหลักๆ ของเครื่องวัดระดับน้ําจะสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ โดยเครื่องวัดระดับน้ำมีตัวเครื่องให้เลือกใช้ได้หลายชนิด ในบางรุ่นสามารถวัดได้แม้กระทั่งแนวเอียง แนวตั้ง และแนวนอน โดยในปัจจุบันนิยมใช้ในหน่วยงานต่างๆดังนี้

 • การก่อสร้าง : เพื่อให้แน่ใจว่าพื้น ผนัง และเพดานได้ระดับและตรง
 • โครงการทําด้วยตนเอง : ตั้งแต่การสร้างเฟอร์นิเจอร์จนถึงการติดชั้นวางของ มันช่วยให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้ระดับ
 • การถ่ายภาพ : ช่วยในการตั้งขาตั้งกล้องและกล้องให้ตรงอย่างสมบูรณ์
 • การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า : สิ่งของเช่นเครื่องซักผ้าและเตาอบจะทํางานได้ดีขึ้นเมื่อได้ระดับ
 • ตกแต่งบ้าน : ให้แน่ใจว่ากรอบรูปและตกแต่งผนังแขวนตรง

ประเภทของเครื่องวัดระดับน้ํา

สำหรับเครื่องวัดระดับน้ําจะมีการแบ่งประเภทออกหลายชนิดด้วยกัน ในบางรุ่นสามารถวัดได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแนวตั้ง หรือการวัดแนวนอน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรุ่นที่สามารถวัดแนวเฉียงได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้ได้หลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กแบบพกพา จนถึงเครื่องวัดขนาดใหญ่ ซึ่งนิยมใช้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยจะมีการแบ่งประเภทของเครื่องวัดระดับน้ำดังนี้

Box Beam Levels

 • เครื่องวัดระดับน้ําแบบกล่องคาน (Box Beam Levels) : มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าและยาว มักใช้ในงานก่อสร้าง

Torpedo Levels

 • เครื่องวัดระดับน้ําแบบทอร์ปิโด (Torpedo Levels) : เล็กกว่าเครื่องวัดระดับแบบกล่องคาน สะดวกสําหรับพื้นที่แคบๆ และการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว

Cross Check Levels

 • เครื่องวัดระดับน้ําแบบตรวจสอบข้าม (Cross Check Levels) : มีท่อวัดระดับน้ํา 2 ท่อ ตั้งฉากกัน 90 องศา สามารถตรวจสอบระดับและฉากไปพร้อมกันได้

Electronic Levels

 • เครื่องวัดระดับน้ําอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Levels) : ให้ค่าการอ่านแบบดิจิทัลและมีความแม่นยําสูง

คุณสมบัติของเครื่องวัดระดับน้ํา

คุณสมบัติของเครื่องวัดระดับน้ําแบบละเอียด

สำหรับเครื่องวัดระดับน้ำจะเป็นเครื่องมือสำหรับวัดระดับความชันหรือความเอียงของพื้นที่ต่างๆ โดยในปัจจุบันนิยมใช้กับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรม งานประปา รวมถึงงานก่อสร้าง โดยเครื่องวัดระดับน้ำจะเป็นตัววัดความเสมอของพื้นที่หรือวัสดุต่างๆ ฟองอากาศของตัววัดระดับ ซึ่งในบางรุ่นจะสามารถวัดได้หลายรูปแบบ โดยคุณสมบัติจะมีดังนี้

 • มีวัสดุที่ทนทาน : หลายชิ้นทํามาจากโลหะหรือพลาสติก ซึ่งส่งผลต่อน้ําหนักและความทนทาน
 • มีหลายขนาดให้เลือกใช้ : ตั้งแต่ขนาดที่เก็บกระเป๋าได้ไปจนถึงยาวหลายฟุต ความยาวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับงาน
 • ท่อวัดระดับ : ท่อที่มีของเหลวภายใน เครื่องวัดบางชนิดมีมากกว่า 1 ท่อ ในทิศทางต่างๆ
 • มีความแม่นยํา : เครื่องวัดระดับที่ดีจะมีความแม่นยําภายในเสี้ยวขององศา

วิธีใช้เครื่องวัดระดับน้ํา

วิธีใช้เครื่องวัดระดับน้ําแบบละเอียด

แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องวัดระดับแบบน้ำ สำหรับเครื่องวัดระดับน้ำมีวิธีการใช้ได้หลากหลายรูปแบบอยู่ที่การประยุกต์ใช้ ในบางเครื่องสามารถใช้แบบแขวน เพื่อวัดพื้นที่แนวตั้งได้ โดยวิธีใช้งานจะมีดังนี้

 • จัดวางเครื่อง : วางเครื่องวัดระดับลงบนพื้นที่ที่คุณต้องการจะวัด
 • ตรวจสอบฟองอากาศ : มองที่ท่อที่มีของเหลว ถ้าฟองอากาศอยู่ตรงกลาง แสดงว่าได้ระดับที่ดี
 • หมุนเพื่อตรวจสอบแนวตั้ง : หมุนเครื่องวัดระดับเพื่อตรวจสอบความตรงในแนวตั้ง ฟองอากาศควรอยู่ตรงกลางเช่นกัน
 • ปรับแต่งตามความจําเป็น : ถ้าฟองอากาศไม่อยู่ตรงกลาง ปรับวัตถุหรือพื้นผิวจนกว่าจะได้ระดับ

ข้อควรระวังในการใช้

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้

 • ไม่ตรวจสอบการสอบเทียบ : ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวัดระดับแม่นยํา โดยการวางบนพื้นผิวที่ได้ระดับพอดี
 • ใช้ขนาดผิด : อย่าใช้เครื่องวัดระดับขนาดเล็กสําหรับงานใหญ่ หรือใช้เครื่องวัดระดับขนาดใหญ่ในพื้นที่แคบ
 • ไม่ตรวจสอบจุดต่างๆ : โดยเฉพาะบนพื้นผิวขนาดใหญ่ ควรตรวจสอบหลายจุดเพื่อให้แน่ใจว่าได้ระดับทั่วทั้งพื้นผิว

สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดระดับ

 • การดูแล : อย่าทิ้งหรือโยนเครื่องวัดระดับ ซึ่งอาจทําให้เสียหายและความแม่นยําลดลง
 • การเก็บรักษา : เก็บในที่ที่จะไม่ทําให้งอหรือเสียหาย
 • อุณหภูมิ : ความเย็นหรือร้อนจัดอาจส่งผลต่อของเหลวภายใน จึงควรหลีกเลี่ยงการวางเครื่องวัดระดับในสภาพเช่นนั้น

เครื่องมือที่ใช้ร่วมกับเครื่องวัดระดับน้ํา

เครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องวัดระดับน้ํา

1. ฉากเหล็ก (Machinist Squares)

ฉากเหล็กมีความสําคัญอย่างมากในการทําให้แน่ใจว่ามุมฉากสมบูรณ์แบบ การใช้ร่วมกับเครื่องวัดระดับน้ําจะช่วยรับประกันว่าทั้งแนวตั้งและแนวนอนของงานมีความแม่นยํา ช่วยให้โครงสร้างหรือโครงการใด ๆ มีการจัดวางที่สมบูรณ์แบบ โดยเครื่องวัดระดับน้ําจะยืนยันความเรียบของแนวนอน ขณะที่ฉากเหล็กจะช่วยตรวจสอบการจัดวางที่มุมฉาก ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับฉากเหล็กเพื่อเข้าใจการใช้งานมากขึ้นได้ที่ ประเภทของฉากเหล็ก

2. เลเซอร์วัดระยะ (Laser Distance Measures)

เลเซอร์วัดระยะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องวัดระดับน้ํานอกจากจะทําให้แน่ใจว่าพื้นผิวเรียบแล้ว ยังวัดระยะห่างได้อย่างแม่นยํา การผสานการใช้งานทั้งสองอย่างจึงมีประโยชน์มากในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ทั้งการทําให้ได้ระดับและการวัดระยะ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลเซอร์วัดระยะได้ที่ วิธีใช้งานเลเซอร์วัดระยะ

3. เลื่อยมือตัดไม้ (Hand Saw)

เลื่อยมือเป็นเครื่องมือที่พบเห็นทั่วไปสําหรับตัดวัสดุโดยเฉพาะไม้ เมื่อเริ่มต้นการตัดบนพื้นผิวเช่นพื้นไม้หรือแผ่นฝาผนัง การใช้เครื่องวัดระดับน้ําช่วยให้แน่ใจว่าเส้นการตัดจะตรงสมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและได้ผลลัพธ์แบบมืออาชีพ ศึกษาเทคนิคการใช้เลื่อยมือและความสําคัญของมันในการตัดอย่างแม่นยําได้ที่ ประเภทของเลื่อยมือตัดไม้

4. ปากกาจับชิ้นงาน (Bench Vises)

ปากกาจับชิ้นงานเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการยึดชิ้นงานให้มั่นคงระหว่างการดําเนินงาน เช่น การตัด, การเจาะ หรือการขึ้นรูป เมื่อตั้งชิ้นงานบนปากกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการความแม่นยํา การใช้เครื่องวัดระดับน้ําช่วยทําให้แน่ใจว่าชิ้นงานถูกจัดวางอย่างถูกต้อง ทั้งแนวนอนหรือแนวตั้งตามความต้องการ ซึ่งช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยําและมีคุณภาพ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทที่สําคัญของปากกาจับชิ้นงานในงานฝีมือและการก่อสร้างต่าง ๆ ได้ที่ ปากกาจับชิ้นงาน มีกี่ประเภท?

5. ปูนผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete)

เมื่อเทปูนผสมเสร็จสําหรับฐานรากหรือโครงสร้างอื่น ๆ การทําให้แน่ใจว่าพื้นผิวเรียบมีความสําคัญอย่างมาก คุณสามารถใช้เครื่องวัดระดับน้ําตรวจสอบว่าพื้นผิวเรียบแล้วหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสําคัญเพราะพื้นฐานที่ไม่สม่ำเสมอกันสามารถก่อให้เกิดปัญหาสําคัญในการก่อสร้างภายหลังได้ ศึกษาถึงความสําคัญของพื้นผิวปูนที่ระดับเท่ากัน และผลกระทบของมันต่อโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมได้ที่บทความ ทําไมต้องใช้ปูนผสมเสร็จ?


เครื่องวัดระดับน้ําแบบละเอียดเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับงานหลายอย่าง ตั้งแต่งานก่อสร้างขนาดใหญ่จนถึงโครงการทําด้วยตนเองเล็ก ๆ มันช่วยให้แน่ใจว่าสิ่งของตรง, ราบเรียบ และเรียงตัวถูกต้อง การใช้งานยังง่ายเมื่อคุณเข้าใจส่วนประกอบและจุดประสงค์ของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความแม่นยําของของตัวเครื่องอยู่เสมอ โดยสามารถเลือกขนาดได้ตามที่ต้องการ สำหรับวิธีการใช้งานเครื่องมือชนิดนี้จะสามารถใช้งานได้ง่าย แต่ควรจะมีการเก็บรักษาอย่างดี เนื่องจากตัววัดระดับทำจากแก้วจึงต้องระวังเป็นพิเศษ

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save