บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 8, 2023

เครื่องตรวจจับโลหะ มีมานานกว่าร้อยปีแล้ว มีการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย ตั้งแต่การค้นหาขุมทรัพย์เป็นงานอดิเรก จนถึงงานโบราณคดีและธรณีวิทยาอย่างจริงจัง บทความนี้เราจะช่วยให้คุณเจาะลึกเข้าไปในทุกแง่มุมของเครื่องมือชิ้นนี้


ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะ เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจพบการมีอยู่ของโลหะในบริเวณใกล้เคียง เครื่องตรวจจับโลหะมีประโยชน์ในการค้นหาโลหะที่ซ่อนอยู่ภายในวัตถุ หรือวัตถุโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดิน มักประกอบด้วยชุดเครื่องมือที่มีเซนเซอร์ที่สามารถกวาดไปมาบนพื้นดินหรือวัตถุอื่น ๆ


ประเภทของเครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะมีหลายประเภท ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะ ข้อมูลต่อไปนี้เป็นบางประเภทที่พบบ่อย

 1. เครื่องตรวจจับความถี่ต่ำ Very Low Frequency (VLF) Detectors: เครื่องตรวจจับ VLF เป็นเครื่องตรวจจับโลหะที่หลากหลายมากที่สุด ใช้ขดลวด 2 ขด ได้แก่ ขดส่งสัญญาณความถี่ต่ำหาแม่เหล็กไฟฟ้าและขดรับสัญญาณที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กจากวัตถุโลหะ
 2. เครื่องตรวจจับแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า Pulse Induction (PI) Detectors: เครื่องตรวจจับแบบ PI มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมสําหรับความลึก และทํางานได้ดีในน้ำเค็มและสภาพแวดล้อมอื่นที่มีแร่ธาตุ ใช้ขดเดียวทั้งส่งและรับสัญญาณ โดยส่งกระแสไฟฟ้าเป็นพัลส์ลงไปในดินแล้วส่งสัญญาณตอบกลับ
 3. เครื่องตรวจจับการสั่นของความถี่Beat-Frequency Oscillation (BFO) Detectors: เป็นเครื่องตรวจจับที่หาง่ายและราคาถูกที่สุด ใช้ขดลวด 2 ขด และสร้างความถี่เบตในการตรวจจับโลหะ มีความแม่นยําและลึกน้อยกว่า VLF และ PI

การใช้งานของเครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะถูกใช้งานในหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น

 • งานโบราณคดี: ใช้ค้นหาวัตถุโบราณใต้ดิน และในที่ ๆ มองไม่เห็น
 • งานล่าขุมทรัพย์: นักสะสมหลายคนใช้เครื่องตรวจจับโลหะ เพื่อหาเหรียญ ตุ้มหู และของเก่า
 • งานด้านความปลอดภัย: ใช้ในสนามบิน คุก และอาคารสาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
 • งานการก่อสร้าง: ช่วยค้นหาท่อและสายไฟใต้ดิน

วิธีใช้เครื่องตรวจจับโลหะ

การใช้เครื่องตรวจจับโลหะประกอบด้วยขั้นตอนหลายอย่าง

 1. ประกอบเครื่องตรวจจับ: ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตในการประกอบเครื่องตรวจจับโลหะ
 2. ทำความเข้าใจการตั้งค่า: ศึกษาการตั้งค่าและโหมดต่าง ๆ ของเครื่องตรวจจับให้เข้าใจ
 3. เริ่มตรวจจับ: เคลื่อนเครื่องตรวจจับไปบนพื้นดิน โดยการใช้มือบังคับทิศทางไปทางซ้ายและขวา คงระดับความสูงให้คงที่
 4. ฟังสัญญาณ: ตั้งใจฟังสัญญาณเสียงจากเครื่องตรวจจับ เสียงแหลมสูงมักบ่งชี้เป้าหมายที่ควรขุด
 5. ขุดอย่างระมัดระวัง: เมื่อพบเป้าหมายแล้ว ให้ขุดด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสิ่งที่พบ

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

 • แกว่งเร็วเกินไป: กวาดไปช้า ๆ อย่างมีระบบจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
 • ความไม่เข้าใจการตั้งค่า: สถานการณ์ต่า งๆ ต้องใช้การตั้งค่าที่แตกต่างกัน การเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสความสําเร็จอย่างมาก
 • ขุดแรงเกินไป: เมื่อพบเป้าหมายแล้ว ต้องขุดอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสิ่งที่พบ
 • ไม่ใส่ใจสัญญาณที่ไม่คุ้นเคย: ของมีค่าบางอย่างไม่ได้ให้สัญญาณที่ชัดเจน แต่บางครั้งสัญญาณอ่อน ๆ ก็นําไปสู่การพบสิ่งสําคัญ
 • ไม่ศึกษาข้อมูลของพื้นที่: การค้นคว้าประวัติศาสตร์บ้างเล็กน้อยของพื้นที่ที่เลือก จะเพิ่มโอกาสค้นพบของมีค่า

การใช้เครื่องตรวจจับโลหะเป็นงานที่น่าสนใจไม่น้อย ที่ยังสามารถนำมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีได้หากทําอย่างถูกต้อง ด้วยการเข้าใจประเภท การใช้งาน และเทคนิคที่ถูกต้อง รวมถึงการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป ทุกคนสามารถทำงานหรือกิจกรรมที่ใช้เครื่องตรวจจับโลหะเป็นเครื่องมือได้ โดยจําไว้ว่าความอดทนและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสําคัญในการตรวจจับโลหะ


เครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องตรวจจับโลหะ

1. ถุงมือกันไฟฟ้า (Insulating Gloves)

ขณะใช้เครื่องตรวจจับโลหะ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีถุงมือติดตัว เมื่อพบวัตถุแล้ว คุณอาจต้องขุดและกำจัดสิ่งสกปรกเพื่อนำวัตถุกลับมา ถุงมือกันไฟฟ้าจะปกป้องมือของคุณจากของมีคมและรักษาความสะอาด นอกจากนี้ ยังให้การยึดเกาะที่ดีขึ้นขณะจัดการกับวัตถุที่เป็นโลหะที่พบในระหว่างการค้นหา ทำความรู้จักกับความสำคัญของถุงมือกันไฟฟ้า

2. เลื่อยมือตัดไม้ (Hand Saw)

ในบางสถานการณ์ อาจพบวัตถุที่เป็นโลหะใกล้กับรากของต้นไม้หรือพืชพรรณที่แข็งแรง การมีเลื่อยมือในชุดเครื่องมือจะมีประโยชน์มากในสถานการณ์เช่นนี้ ช่วยให้คุณสามารถตัดรากหรือกิ่งก้านที่อาจขัดขวางการเข้าถึงวัตถุที่ตรวจพบได้ เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้เลื่อยมือตัดไม้กับเครื่องตรวจจับโลหะอย่างมีประสิทธิภาพในบทความแนะนำ

3. ค้อนปอนด์ (Sledgehammer)

ในกรณีที่พบวัตถุที่เป็นโลหะฝังอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นหิน ค้อนปอนด์จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ช่วยในการทำลายหินหรือพื้นผิวแข็งเพื่อนำโลหะที่ตรวจพบกลับมา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อวัตถุที่เป็นโลหะ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ค้อนปอนด์อย่างปลอดภัยและการเลือกใช้งาน

4. เกรียง (Trowel)

เกรียงเป็นเครื่องมือขุดขนาดเล็กที่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการขุดในพื้นที่แคบหรืออุปกรณ์อื่นเข้าไม่ถึง ช่วยให้สามารถขุดเจาะรอบเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ไม่ทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่จำเป็น เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจจับโลหะ เกรียงจะทำให้คุณสามารถดึงสิ่งของออกได้อย่างนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เกรียงให้ถูกประเภท

5. ฉนวนกันเสียง (Sound insulation)

ฉนวนกันเสียงอาจไม่ใช่เครื่องมือแรกที่นึกถึงหากใช้เครื่องตรวจจับโลหะ แต่มันสามารถทำงานประสานกันได้ เพื่อยกระดับการตรวจจับโลหะของคุณ เครื่องตรวจจับโลหะจะปล่อยสัญญาณเสียงเมื่อตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะ การใช้ฉนวนจะทำให้ลดการรบกวนทางเสียงและเพิ่มสมาธิ มีส่วนช่วยในความสำเร็จและการตรวจจับโลหะของคุณได้อย่างมาก หากคุณไม่ทราบว่าฉนวนกันเสียงทำอะไรได้บ้าง ติดตามอ่านบทความนี้ ฉนวนกันเสียง คืออะไร

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save