บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 7, 2023

เครื่องขัดกระดาษทรายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในสำหรับงานไม้ งานโลหะ และอื่นๆ เครื่องมือเหล่านี้ทําหน้าที่สําคัญในการขัดผิวให้เรียบ ตั้งแต่งานฝีมือประณีตจนถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ มีประเภทของเครื่องขัดกระดาษทรายที่เหมาะสมกับทุกงาน โดยในคู่มือนี้จะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องขัดกระดาษทราย ตั้งแต่ประเภทของเครื่องขัดกระดาษทราย ไปจนถึงวิธีการใช้งาน


ประเภทของเครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องขัดกระดาษทรายมีหลายประเภท ตามความเหมาะสมกับงานแต่ละอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม้ งานเกี่ยวกับการคัดเหล็กให้แนวร่วมทีมงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างการใช้เครื่องคัดกราดทรายรับผลิตเองในเครื่องมือที่จำเป็นกับงานเหล่านี้ได้เช่นกัน ซึ่งจะมีข้อแตกต่างก็คือเรื่องของประเภทของเครื่องขัดกระดาษทราย ดังนี้

Belt-Sanders

 • เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน (Belt Sanders) : ใช้แถบของกระดาษทรายขัดพันรอบสองลูกกลิ้งหมุน เหมาะสําหรับวัสดุปริมาณมากอย่างรวดเร็ว เช่น ขัดไม้ให้เรียบหรือขจัดสี

Orbital-Sanders

 • เครื่องขัดแบบกลม (Orbital Sanders) : หรือเรียกว่าเครื่องขัดผิว เคลื่อนที่เป็นวงกลมเล็กๆ ให้ผิวขัดมันเรียบ

Random-Orbital-Sanders

 • เครื่องขัดวงกลมแบบสุ่ม (Random Orbital Sanders) : หมุนจานขัด และเคลื่อนที่เป็นรูปวงรี ไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของวัสดุขัดเคลื่อนที่ซ้ําทางเดิม จะลดรอยขีดบนวัตถุ

Detail-Sanders

 • เครื่องขัดละเอียด (Detail Sanders) : เครื่องขัดชนิดนี้จะมีขนาดเล็ก ใช้สําหรับบริเวณแคบและงานละเอียด

Sheet-Sanders

 • เครื่องขัดแผ่นกลม (Sheet Sanders) : คล้ายกับเครื่องขัดวงกลม ใช้กระดาษทรายตัดเป็นแผ่นมาตรฐาน ดีสําหรับงานขัดผิว

Disc-Sanders

 • แท่นขัดสายพาน (Disc Sanders) : มักยึดติดกับโต๊ะทํางาน เหมาะสําหรับขัดผิวและกําจัดวัสดุอย่างรวดเร็ว

Drum-Sanders

 • เครื่องขัดกระดาษทรายแท่น (Drum Sanders) : ขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม ใช้ในโรงงานไม้สําหรับขัดผิวไม้หรือแผ่นพื้นใหญ่ๆ

Palm-Sanders

 • เครื่องขัดมือถือ (Palm Sanders) : ขนาดกะทัดรัด สะดวกในการใช้งาน สามารถจับขัดด้วยมือเดียว

คุณสมบัติของเครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องขัดกระดาษทรายแต่ละประเภทมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชิ้นงาน โดยเครื่องขัดบางชนิดจะมีคุณสมบัติในการคัดไม้ หรือบางชนิดกันชนสมบัติในการขัดเหล็กให้เงา โดยจะมีการแบ่งประเภทเครื่องมือขัดตามประเภทต่อไปนี้

 1. ระบบพลังงาน : เครื่องขัดอาจเป็นรุ่นสายไฟ รุ่นพกพาใช้แบตเตอรี่ หรือรุ่นลมอัด รุ่นสายไฟให้พลังงานสม่ําเสมอแต่จํากัดการเคลื่อนที่ รุ่นพกพาก็พกพาได้แต่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ รุ่นลมอัดใช้ลมอัดจากเครื่องปั๊มลม พบได้บ่อยในสถานประกอบการ
 2. ดูดฝุ่น : เครื่องขัดส่วนใหญ่มีระบบดูดฝุ่นเพื่อจับฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างขัด ทําให้พื้นที่ทํางานสะอาดและป้องกันสุขภาพระบบหายใจ
 3. ความเร็วรอบปรับได้ : เครื่องขัดหลายรุ่นสามารถปรับความเร็วรอบเครื่องตามความเหมาะสมกับงาน
 4. ง่ายต่อการใช้งาน : เครื่องขัดส่วนใหญ่ใช้งานง่าย รุ่นถือมือมีน้ําหนักเบา สามารถควบคุมได้สะดวก โดยรุ่นตั้งโต๊ะจะมีความเสถียรมากกว่ารวมถึงมีพลังงานที่สูง

วิธีใช้เครื่องขัดกระดาษทราย

วิธีใช้เครื่องขัดกระดาษทราย

ขั้นตอนทั่วไปในการใช้เครื่องขัดกระดาษทราย โดยทั่วไปแล้วแต่ละเครื่องจะมีข้อแตกต่างกันอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่สำหรับขั้นตอนการใช้งานเครื่องกระดาษทรายจะขึ้นอยู่กับชิ้นงาน โดยวิธีการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องอากาศสายจะมีดังนี้

 1. ตรวจอุปกรณ์ป้องกัน : ใส่แว่นตา หน้ากากป้องกันฝุ่น รวมถึงคนใส่ชุดป้องกันปัญหา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเกิดจากเครื่องขัดกระดาษทราย
 2. เตรียมเครื่องขัด : ถ้าเป็นรุ่นแถบหรือจาน ยึดให้แน่นกับโต๊ะทํางาน ถ้าเป็นรุ่นถือมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษทรายติดถูกต้อง
 3. เตรียมวัสดุ : ยึดวัสดุที่จะขัดให้มั่นคง ถ้าเป็นไม้ชิ้นใหญ่ให้แน่ใจว่ารองรับไว้อย่างมั่นคง
 4. เริ่มขัด : เปิดเครื่องขัดแล้วนําไปสัมผัสผิวหน้าที่ต้องการขัดอย่างนุ่มนวล ปล่อยให้เครื่องทํางานเอง อย่าใช้แรงกด เคลื่อนที่ตามความยาวของเนื้อไม้
 5. ทําความสะอาด : ตรวจเช็คและทําความสะอาดที่ดักฝุ่นเป็นระยะ

การใช้งานเครื่องขัดกระดาษทราย

การใช้งานเครื่องขัดกระดาษทราย

การประยุกต์ใช้เครื่องขัดกว้างขวางมาก เช่นงานไม้ก็สามารถนำขึ้นกระดาษทรายสำหรับงานเหล็กมาใช้ได้ด้วยเช่นกันขึ้นอยู่กับชิ้นงานนั้นๆหรือการประยุกต์ใช้ดังนี้

 • งานไม้ : ตั้งแต่เตรียมไม้ดิบจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการขัดเรียบ เครื่องขัดเป็นส่วนสําคัญของงานไม้
 • งานโลหะ : ใช้ขัดสนิมหรือสีเก่าบนผิวโลหะ รวมรวมถึงในบางครั้งใช้เพื่อลดขนาดหรือความหนาของโลหะบางชนิด
 • งานซ่อมรถ : สามารถใช้ในช่างซ่อมรถในการขัดสีเก่าออกหรือขัดตัวปิดรอย โดยที่ต้องเลือกเครื่องขัดให้เหมาะสม
 • งานซ่อมเฟอร์นิเจอร์ : เครื่องขัดจําเป็นสําหรับขัดสีหรือผิวเดิมออก เตรียมพื้นผิวก่อนทาสีหรือเคลือบใหม่
 • งานฝีมือและโปรเจกต์ DIY : สําหรับนักช่างฝีมือ เครื่องขัดเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับโปรเจกต์งานฝีมือต่างๆ
บทสรุป

สรุปแล้ว เครื่องขัดกระดาษทรายเป็นเครื่องมือที่หลากหลายการใช้งานและขาดไม่ได้ทั้งสําหรับช่างอาชีพและนักช่าง DIY ความสามารถในการขัดเรียบและขึ้นรูปผิวงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทําให้มันเป็นเครื่องมือพื้นฐานในโรงปฏิบัติงาน จําไว้ว่าประเภทของเครื่องขัดที่เลือกขึ้นอยู่กับงานที่ทํา ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามคําแนะนําและข้อปลอดภัยจากผู้ผลิต ด้วยการฝึกฝนบ้าง คุณสามารถใช้เครื่องขัดกระดาษทรายเพื่อยกระดับคุณภาพงาน และขยายขอบเขตโปรเจกต์ของคุณได้


เครื่องมือที่สามารถทํางานร่วมกับเครื่องขัด

1. พื้นไม้ลามิเนต (Laminate Flooring)

การติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตบ่อยครั้งต้องใช้เครื่องขัด เครื่องมือช่วยในการเตรียมพื้นผิว เพื่อกําจัดความไม่เรียบร้อยและตําหนิบนพื้นไม้ ช่วยให้พื้นไม้ลามิเนตแนบสนิท และผิวเรียบเนียน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตอ่านเพิ่มเติมได้ที่ วิธีติดตั้พื้นไม้ลามิเนต

2. ชุดเครื่องมือช่าง (Handyman Tool Kits)

ชุดเครื่องมือช่างมักมีเครื่องมือหลากหลายชนิดที่สามารถเสริมการใช้เครื่องขัดในโครงการ อาจมี สกรูไขควง หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ช่วยในการเตรียมพื้นผิวก่อนหรือหลังการใช้เครื่องขัด ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ ในชุดเครื่องมือช่างที่สามารถทํางานร่วมกับเครื่องขัดได้ที่ วิธีใช้งานชุดเครื่องมือช่าง

3. แท่นตัดกระเบื้อง (Flatbed Cutting Tiles)

หากคุณกําลังทํางานเกี่ยวกับพื้น แท่นตัดกระเบื้องสามารถใช้ร่วมกับเครื่องขัด หลังการตัดกระเบื้อง เครื่องขัดช่วยให้ขอบเรียบร้อยและให้ลุคสวยงาม ซึ่งสามารถเพิ่มมิติให้กับชิ้นงานของคุณได้ ศึกษาวิธีการใช้แท่นตัดกระเบื้องที่ ขั้นตอนการใชแท่นตัดกระเบื้อง

4. ดอกสวาลเจาะไม้ (Wood Drill Bits)

ดอกสวาลเจาะไม้สามารถใช้ในโครงการที่ต้องการทั้งการเจาะและขัด หลังการสร้างรูหรือลวดลายด้วยดอกสวาล เครื่องขัดสามารถใช้เพื่อทําให้ผิวขอบที่หยาบมีความเรียบมากขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยเครื่องมือชนิดนี้ได้ที่ วิธีการใช้งานดอกสวาลเจาะไม้

5. ปูนกาวปูกระเบื้อง (Cement Tile Adhesive)

ในกรณีที่คุณกําลังขัดกระเบื้องหรือพื้นซีเมนต์ การมีปูนกาวปูกระเบื้องสามารถเป็นประโยชน์หลังการขัด หากมีบริเวณที่ต้องแก้ไขเล็กน้อย สามารถใช้กาวนี้ยึดกระเบื้องหรือชิ้นส่วนได้อย่างแน่นหนา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกัปูนกาวปูกระเบื้องที่ การใช้งานปูนกาวปูกระเบื้อง

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save