บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 4, 2023

เกรียงเป็นเครื่องมือทั่วไปที่คุณอาจเห็นในงานหลายอย่าง แม้จะมีรูปแบบง่ายๆ แต่ก็มีประโยชน์มาก บทความนี้จะกล่าวถึงทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเกรียง ตั้งแต่การใช้งานจนถึงประเภทต่างๆ

เกรียงคืออะไร

เกรียงเป็นเครื่องมือที่มีคมแบนและมีด้าม ใช้สําหรับทา ปาดเรียบ หรือขึ้นรูปวัสดุ เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนฉาบ หรือปูนทราย แต่นั่นไม่ใช่ความสามารถเพียงอย่างเดียว มีการใช้งานหลากหลาย และความสําคัญในอาชีพต่างๆ อย่างมาก

การใช้งานของเกรียง

เกรียงมีประโยชน์หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับงาน นี่คือตัวอย่างการใช้ทั่วไป เช่น

 • ฉาบปูนทราย: เมื่อก่ออิฐหรือบล็อก เกรียงช่วยฉาบปูนทราย
 • จัดสวน: ช่วยขุดหลุมเล็กๆ เพื่อเพาะเมล็ดหรือปักชํากล้าไม้
 • ตกแต่งผิวผนังปูน: ช่วยทําให้ผิวปูนฉาบเรียบและเรียบร้อย
 • ฉาบยึดกระเบื้อง: ช่วยฉาบทาปูนกาวเมื่อติดตั้งกระเบื้อง
 • ผสม: ช่วยผสมปูนฉาบหรือปูนทรายเล็กน้อย

ประเภทของเกรียง

รูปร่างของเกรียงมักขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งาน ตัวอย่างประเภทที่พบบ่อย เช่น

1. เกรียงก่ออิฐ

มีคมกว้างแบน ใช้สําหรับตักและทาปูนทราย

2. เกรียงฉาบปูน

เป็นเกรียงขนาดใหญ่ สําหรับทําผิวปูนฉาบให้เรียบ

3. เกรียงจัดสวน

เป็นเกรียงเล็กมีปลายแหลม สําหรับขุดดินในสวน

4. เกรียงหยัก

มีหยัก ใช้สําหรับทากาว เช่น กาวติดกระเบื้อง

5. เกรียงตวง

มีปลายมน ใช้สําหรับผสมวัสดุในปริมาณที่ต้องการ

6. เกรียงเล็ก

เกรียงแบนเล็กๆ สําหรับผสมหรือทาในพื้นที่แคบ

คุณสมบัติของเกรียง

เกรียงที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

 • คมแข็งแรง: คมควรแข็งแรงไม่งอง่าย
 • จับถนัด: ด้ามควรจับได้สบาย โดยมากทําจากไม้หรือยาง
 • ขนาดเหมาะสม: ขึ้นอยู่กับงาน ขนาดเกรียงมีความสําคัญ ไม่ควรเล็กหรือใหญ่เกินไป
 • ทําความสะอาดง่าย: ควรสามารถทําความสะอาดวัสดุติดที่คมได้ง่าย

วิธีใช้เกรียง

การใช้เกรียงง่ายมาก:

 1. จับให้ถูกต้อง: จับด้าม โดยให้หัวแม่มืออยู่ด้านบนสําหรับควบคุม
 2. เก็บวัสดุ: ใช้ด้านที่เป็นคมแบนหรือปลายแหลมตักหรือทาวัสดุ ตามลักษณะงาน
 3. ฉาบให้สม่ำเสมอ: ถ้าเป็นการฉาบ ต้องฉาบสม่ําเสมอทั่วพื้นผิว
 4. ทําความสะอาดหลังใช้: เก็บเกรียงให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อรักษาสภาพ

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

แม้เกรียงจะใช้ง่าย แต่ควรหลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้

 • ใช้ผิดประเภท: ควรใช้เกรียงที่เหมาะกับงานเสมอ ตัวอย่างเช่น ไม่ควรใช้เกรียงสวนฉาบปูน
 • ไม่ทําความสะอาด: ถ้าปล่อยให้มีวัสดุติดอยู่ อาจแข็งตัวและทําให้เกรียงใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
 • ใช้แรงมากเกินไป: ไม่ควรกดแรงเกินไป ให้เกรียงทํางานเอง
 • เก็บไม่ถูกวิธี: ควรเก็บในที่แห้งเพื่อป้องกันสนิม

การดูแลเกรียง

เพื่อให้เกรียงใช้งานได้นาน:

 • ทําความสะอาดหลังใช้ทุกครั้ง: กําจัดวัสดุติดคมหมด
 • ให้แห้งสนิทก่อนเก็บ: ต้องแห้งก่อนเก็บเพื่อป้องกันสนิม
 • ตรวจสอบสม่ำเสมอ: สังเกตหาร่องรอยการสึกหรอหรือเสียหาย รอยแตกเล็กๆ อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข

เกรียงเป็นเครื่องมือที่ใช้างานง่ายแต่จําเป็นอย่างมากในหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวน ก่ออิฐ หรือฉาบปูน การมีเกรียงที่เหมาะสมจะทําให้งานง่ายขึ้น ด้วยความเข้าใจในประเภทและการใช้งาน รวมถึงการดูแลเกรียงอย่างถูกต้อง เกรียงจะใช้งานได้นานหลายปี


เครื่องมือที่ใช้งานร่วมกับเกรียงได้

1. ปูนคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete)

เมื่อใช้งานกับเกรียง วัสดุที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือคอนกรีตสําเร็จรูป โดยเกรียงมักใช้สําหรับการกระจาย, ทําให้เรียบ หรือขึ้นรูปสสาร เช่น คอนกรีต, ปูนฉาบ หรือปูนก่ออิฐ ซึ่งคอนกรีตสําเร็จรูปที่ผสมเตรียมไว้แล้วจะช่วยให้ส่วนผสมมีความสม่ำเสมอ ทําให้การใช้งานด้วยเกรียงง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมยังช่วยให้ได้ผิวที่เรียบสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นฐานราก, ผนัง หรือการก่อสร้างอื่น ๆ คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ปูนคอนกรีตผสมเสร็จได้ที่บทความ ปูนผสมเสร็จคืออะไร

2. กาวยาแนวหรือปูนเกร้าท์ (Cement Grout)

ปูนซีเมนต์สําหรับกรุผนังและเกรียงมักใช้ไปด้วยกัน โดยเฉพาะงานติดตั้งกระเบื้อง เมื่อวางกระเบื้องลงแล้วจะมีร่องหรือช่องว่างระหว่างกระเบื้องเรียกว่ารอยต่อ ซึ่งรอยต่อเหล่านี้จะใช้กาวยาแนวหรือปูนเกร้าท์เพื่อให้เกิดลวดลายสวยงามและป้องกันความชื้นหรือสิ่งสกปรกเข้าไปใต้กระเบื้อง เกรียงจะช่วยในการใช้และกระจายปูนซีเมนต์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกระเบื้องเพื่อให้ได้ผิวที่เรียบสวยงาม หากคุณสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาวยาแนว? ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความ กาวยาแนว คืออะไร

3. ปูนกาวปูกระเบื้อง (Cement Tile Adhesive)

เกรียง เป็นเครื่องมือที่จําเป็นเมื่อทํางานกับกาวยาแนวกระเบื้อง โดยกาวนี้จะใช้ยึดกระเบื้องให้ติดกับพื้นผิวและเมื่อติดตั้งกระเบื้องเกรียงช่วยกระจายกาวให้ทั่วพื้นผิวอย่างเท่าเทียม เพื่อให้กระเบื้องติดแน่นและทนทาน โดยรูปร่างเฉพาะของเกรียงจะทําให้เกิดร่องบนกาว ซึ่งช่วยให้ใช้กาวอย่างคุ้มค่าและยึดเกาะกระเบื้องได้แน่น หากคุณอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกาวยาแนวกระเบื้อง? ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปูนกาวปูกระเบื้องคืออะไร

4. ฉนวนกันความร้อน (Insulation)

เกรียงมักถูกใช้เมื่อทาฉนวนบางประเภท โดยเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบของกาวหรือแมสติก เมื่อใช้ฉนวนผนังหรือเพดานเกรียงจะช่วยทาและทําให้วัสดุฉนวนเรียบเท่าเทียมกัน คลุมพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยป้องกันช่องว่างที่อาจทําให้ฉนวนไม่ทํางานอย่างดี สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุฉนวนและการใช้งานอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ฉนวนกันเสียงคืออะไร

5. ยาแนว (Sealant)

ยาแนวมักถูกใช้เพื่อปิดช่องหรือรอยต่อในงานก่อสร้าง และเกรียงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทาและทําให้ยาแนวเหล่านี้เรียบสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการปิดช่องว่างระหว่างอิฐ, รอยร้าวบนผนัง หรือปิดซีลรอบหน้าต่าง เกรียงจะช่วยให้ยาแนวเรียบและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ได้ลวดลายที่สวยงาม อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของยาแนวอ่านต่อได้ที่ ยาแนวคืออะไร 

เกรียงเป็นเครื่องมือที่ใช้างานง่ายแต่จําเป็นอย่างมากในหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวน, ก่ออิฐ หรือฉาบปูน การมีเกรียงที่เหมาะสมจะทําให้งานง่ายขึ้น และด้วยความเข้าใจในประเภท, การใช้งาน รวมถึงการดูแลเกรียงอย่างถูกต้อง เกรียงจะใช้งานได้นานหลายปี

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save