บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ June 27, 2023

ออกแบบบ้านเอง กับ 7 เทรนด์การออกแบบและสร้างบ้านให้น่าอยู่ในอนาคต

ออกแบบบ้านเอง ให้น่าอยู่ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะการออกแบบบ้านก็คล้ายกับการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าก็ว่าได้เช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้จากเวลาที่มีแบบบ้านเทรนด์ใหม่ๆ ออกมาก็จะได้รับความนิยมกันอย่างเป็นวงกว้าง หลายโครงการก็นำไปก่อสร้างบ้านไว้ขายให้กับลูกค้า อย่างเช่นมีช่วงหนึ่งกระแสของการนำไม้ระแนงมาตกแต่งให้เป็นสไตล์บ้านแบบโมเดิร์น บ้านที่สร้างใหม่ในช่วงนั้นก็จะสร้างในสไตล์โมเดิร์นเกือบทั้งหมด นอกจากเรื่องแบบบ้านแล้วเรื่องอายุของวัยที่สร้างบ้านใหม่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยอยู่ในช่วงอายุ 45 – 60 ปี มาเป็นช่วงอายุ 25 – 40 ปี ซึ่งจะเริ่มมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ฉะนั้น เรามาลองดูกันว่าเทรนด์แบบแปลนบ้านแนวโมเดิร์นในอนาคตจะมีแนวโน้มเปลี่ยนไปในทิศทางไหนกัน


1. Eco Friendly บ้านประหยัดพลังงาน

ออกแบบบ้านเอง

Eco Friendly หรือที่เรียกได้ว่าบ้านประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ออกแบบโดยการเน้นความ “โปร่ง โล่ง สบาย” เป็นหลัก บ้านลักษณะนี้จึงถูกออกแบบตาม concept ของคำนิยามดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการสร้างบ้าน Eco Friendly ก็เพื่อรับลมและความเย็นจากธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยป้องกันความร้อนที่จะเข้าไปสะสมในบ้าน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการออกแบบบ้านจะเน้นไปในแนวทางวิถีธรรมชาติ (Passive Cooling) เป็นส่วนสำคัญ แต่ก็ยังคงผสมผสานเทคโนโลยี (Active Cooling) ไว้ด้วย

ซึ่งการออกแบบบ้านที่ประหยัดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน รวมทั้งในอนาคตอาจมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเก็บพลังงานทดแทนนำมาใช้เป็นกระแสไฟหมุนเวียนใช้ในบ้านได้


2. Small is Cool บ้านเล็กแต่แจ๋ว

ออกแบบบ้านเอง Small is Cool

บ้านพื้นที่เล็กๆ แต่ประโยชน์ใช้สอยเพียบ จากการสำรวจของ IFDA (International Furnishings and Design Association) พบว่ากว่า 49% ของคนอเมริกันมีความต้องการบ้านขนาดเล็กลงแต่สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการ โดยอาจออกแบบบ้านด้วยการลดขนาดห้องบางห้องที่ใช้ประโยชน์น้อยที่สุดลง หรือรวมห้องบางห้องเข้าด้วยกันแล้วมาใช้งานในลักษณะแบบมัลติฟังก์ชั่น และ 76% ของการสำรวจยังพบว่าห้องที่คิดว่าควรตัดออกคือ ห้องทานอาหาร หรือห้องนั่งเล่นที่เป็นทางการออก แล้วเปลี่ยนเป็นห้องที่สามารถใช้งานได้หลากหลายของสมาชิกภายในบ้าน ซึ่งจะสอดคล้องกับอีก 92% ที่คิดว่าห้องที่สร้างมาสำหรับส่วนตัวของคนแค่คนเดียว เช่น ห้องทำงานของพ่อ ควรต้องกลายมาเป็นห้องของส่วนรวมเสียมากกว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งส่วนการใช้งานให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ที่มีอยู่


3. Home Tech บ้านอัจฉริยะ

ออกแบบบ้านเอง บ้านอัจฉริยะ

การออกแบบบ้านอัจฉริยะเป็นแนวคิดที่ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ล่าสุด เพื่อให้บ้านมีความสะดวกสบายและเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติ โดยจะต้องออกแบบและคำนึงถึงการรองรับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าเรื่อยๆ อย่างไม่มีวันจบสิ้น จึงสามารถตีความหมายได้ว่าทุกบ้านเริ่มมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอำนวยความสะดวกสำหรับการอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในอนาคตบ้านที่สร้างใหม่ทุกหลังจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางอย่าง เช่น การควบคุมควบคุมและจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ในบ้านด้วยรีโมทหรือโทรศัพท์มือถือ, Gesture Control หรือการสั่งงานด้วยเสียง และระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น


4. Elderly Care บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

การออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะการให้ความสะดวกสบายและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้าน ด้วยวิชาการแพทย์ในปัจจุบันทำให้สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยคิดเป็น 10% ของประชากร ดังนั้น การสร้างบ้านจึงต้องออกแบบและปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญในการออกแบบพื้นในระดับเดียวโดย หลีกเลี่ยงการมีบันไดที่ซับซ้อน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก และไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ


5. Cluster บ้านหลายหลังในพื้นที่เดียวกัน

บ้านหลายหลังในพื้นที่เดียวกัน

คาดว่าในอนาคตข้างหน้าราคาที่ดินจะมีการขยับตัวสูงขึ้น ผู้คนจึงมักนิยมรวมตัวกันซื้อที่ดินผืนใหญ่ เพื่อปลูกบ้านอาศัยอยู่บนพื้นที่เดียวกัน แล้วใช้ที่ว่างที่เหลือเป็นพื้นที่ส่วนรวม เช่น ทำเป็นที่จอดรถ สระว่ายน้ำ สวนของบ้าน ซึ่งเราจะเรียกบ้านลักษณะนี้ได้ว่า “Multi Family” อีกทั้งการออกแบบบ้านหลายหลังในพื้นที่เดียวกันเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ในการใช้พื้นที่ให้เต็มที่ และการใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ก็ยังความเป็นส่วนตัวของแต่ละบ้าน


6. Back to nature บ้านอิงธรรมชาติ

บ้านอิงธรรมชาติ

การกลับคืนสู่ธรรมชาติเริ่มเป็นสิ่งที่คนเมืองถวิลหามากขึ้น เน้นความร่มรื่นและการผสมผสานกับธรรมชาติให้เข้ากัน เพราะต้องการอยู่อย่างเงียบสงบ ร่มรื่น มีที่ให้พักผ่อนหย่อนใจ ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นด้วยการสร้างบ้านแบบเปิดโล่ง เพื่อเปิดรับลมและแสงธรรมชาติ มีการแบ่งพื้นที่บางส่วน เพื่อทำสวน ปลูกผัก ปลูกสมุนไพรไว้นำมาปรุงอาหารในครัวเรือน และยังทำให้บริเวณบ้านและสิ่งแวดล้อมรอบๆ เต็มไปด้วยความเขียวชอุ่ม และอากาศสดชื่น


7. Personalization Selected บ้านตามความต้องการส่วนบุคคล

จากที่เทรนด์การสร้างบ้านเรื่องของการลดขนาดบ้านหรือห้องบางห้องลง เพื่อให้บ้านได้เป็นบ้านสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง เช่น บางบ้านปรับเปลี่ยนห้องรับแขกให้เป็นห้องหนังสือหรือห้องทำงานของทุกคนในครอบครัว จึงเป็นที่มาของบ้านแบบ Open Plan ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งานภายในบ้านให้มีความหลากหลายตามความต้องการส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัย


นอกจากเทรนด์การออกแบบและสร้างบ้านทั้ง 7 แล้ว บ้านในอนาคตยังเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • เน้นความสำคัญของห้องน้ำ : บางคนอาจจะใช้ห้องน้ำเพื่อเป็นที่ผ่อนคลายทั้งสำหรับการอาบน้ำและดูแลตัวเอง การตกแต่งห้องน้ำจึงเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยการใช้อ่างอาบน้ำ และติดจอโทรทัศน์
 • เน้นประโยชน์ใช้สอยของเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น : เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นให้มีความหลากหลายได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบ้านในยุคสมัยใหม่ที่เน้นพื้นที่ใช้สอยเล็กลง แต่ใช้งานได้คุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งนั่นก็คือการใช้เฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วท์อินที่นอกจากจะใช้งานได้สะดวกยังไม่เปลืองเนื้อที่ใช้สอยในบ้านอีกด้วย
 • สร้างสีสันด้วย LED : การติดระบบไฟ LED เพื่อเติมจินตนาการแนว sci-fi ให้กับบ้าน และสร้างสีสัน รวมทั้งทำให้บรรยากาศของบ้านดูไม่น่าเบื่อจำเจจนเกินไป
 • เพิ่มโต๊ะทานข้าวในห้องครัว : จากการปรับเปลี่ยนขนาดห้องให้ลดลง การมีห้องทานข้าวจึงเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ฉะนั้น การก่อสร้างห้องครัวให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มโต๊ะทานข้าวของครอบครัวเข้าไปจะถือได้ว่าช่วยประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังได้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้กับครอบครัวอีกด้วย

จะเห็นได้ว่า นอกจากการออกแบบบ้านตามความต้องการของเจ้าของแล้ว เทรนด์การออกแบบบ้านในอนาคตก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่ความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถควบคุมได้ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ นอกจากนี้ การใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่ไม่สะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก็เป็นเทรนด์สำคัญในการออกแบบบ้าน

ดังนั้น เมื่อพูดถึงการออกแบบและสร้างบ้านที่ทั้งสะดวกสบายและยั่งยืน สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงแนวโน้มเหล่านี้ การทำเช่นนี้ เราจะสามารถสร้างบ้านที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการในปัจจุบันของเรา แต่ยังช่วยให้เตรียมพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนในอนาคตที่น่าอยู่ และยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วย


สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบบ้าน และวิธีออกแบบบ้านที่ไม่ตกเทรนด์

สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะออกแบบบ้าน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี คือการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบ้านอย่างละเอียด โดยควรเริ่มต้นด้วยการวางแผนและการออกแบบตามความต้องการของคุณเองก่อน แล้วค่อยมาโฟกัสการออกแบบบ้านตามเทรนด์ เพื่อให้ได้ไอเดียใหม่ๆ และอาจทำให้บ้านของคุณทันสมัยขึ้นได้ง่ายๆ รวมถึงการออกแบบพื้นที่และสไตล์ในการสร้างบ้านของคุณให้เหมาะสม และสวยงามมากยิ่งขึ้น


เรื่องที่ควรรู้ก่อนออกแบบบ้าน เพื่อให้ได้บ้านตรงใจ

หลักการออกแบบบ้านเป็นสิ่งสำคัญมากก่อนการสร้างบ้านแต่ละหลังขึ้นมา ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ที่ดิน แล้วจ้างผู้รับเหมามาก่อสร้างบ้านเพียงแค่นั้น แต่จำเป็นต้องมีการออกแบบบ้านที่ดีและรอบคอบก่อนที่จะเริ่มลงมือก่อสร้าง เพื่อให้ได้บ้านที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับเจ้าของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณ การคำนวณวัสดุที่จะต้องนำมาใช้ในการก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละขั้นตอน ตลอดจนเพื่อให้ได้รูปแบบของบ้านที่ชอบและตรงตามรสนิยมของเจ้าของบ้านแต่ละคน สำหรับ หลักการที่นำมาใช้ในการออกแบบบ้าน นั้น มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึง ดังต่อไปนี้

 • การเลือกสไตล์ของบ้าน จะช่วยกำหนดขอบเขตและเป้าหมายในการออกแบบบ้านได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสไตล์ของบ้านก็มีให้เลือกอยู่มากมาย
 • การออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อให้การอยู่อาศัยภายในบ้านเป็นไปอย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงควรนึกถึงทิศทางของแสงแดดและทิศทางลม ว่าห้องไหนควรอยู่ฝั่งไหนถึงจะดี
 • กำหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยของแต่ละห้อง การกำหนดขอบเขตการใช้งานของแต่ละห้องจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์หาพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดได้ กรณีที่มีที่ดินพร้อมปลูกสร้างแล้วจึงจำเป็นต้องออกแบบให้สอดคล้องกับที่ดินที่มีอยู่ แต่หากว่าคุณยังไม่ได้ซื้อที่ดิน การกำหนดขอบเขตเรื่องพื้นที่ใช้สอยจะช่วยทำให้คุณหาซื้อที่ดินได้ตามขนาดที่ต้องการ แถมยังสามารถนำไปใช้อ้างอิงกับการประมาณงบประมาณในการก่อสร้างได้ด้วย
 • การวางตำแหน่งอุปกรณ์ภายในบ้าน โดยการออกแบบจัดวางตำแหน่ง เช่น พวกเฟอร์นิเจอร์ แอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับบริเวณต่างและสะดวกต่อการใช้งาน
 • การออกแบบบ้านเผื่ออนาคต ควรให้ความสำคัญกับความละเอียดรอบคอบโดยมองการณ์ไกลไปถึงอนาคต จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับสมาชิกในครอบครัว เช่น สร้างห้องนอนชั้นล่างเพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุหรือเด็กเล็ก และกรณีที่จะต้องมีการต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านในภายหลัง

วิธีการออกแบบบ้าน อย่างไร ไม่ให้ตกเทรนด์

เมื่อเวลาผ่านไปการออกแบบบ้านก็เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านออกไปมากกว่าเดิม ทั้งการออกแบบภายนอก การปรับผังบ้าน และการตกแต่งภายในบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของบ้าน แล้วถ้าเราอยากออกแบบบ้านและสร้างบ้านสวยๆ เอง ต้องทำอย่างไร ดังนั้น มาดู แนวทางการออกแบบบ้านที่ไม่ตกเทรนด์ กัน

 • Open Plan – สมัยก่อนมักจะสร้างบ้านเป็นบล็อกๆ แต่ในปัจจุบันบ้านสมัยใหม่จะเน้นการเปิดโล่ง โดยใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน เน้นการสร้างความเป็นกันเองและลดความอึดอัดภายในบ้าน เพิ่มพื้นที่ใช้สอยและการเชื่อมต่อกันของพื้นที่ในบ้าน อาจตกแต่งด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์มาช่วยแบ่งสัดส่วนแทน ซึ่งจะช่วยให้บ้านดูโปร่ง กว้าง และยังประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง
 • Design – การตกแต่งบ้านเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างบรรยากาศและแสดงถึงตัวตนของเจ้าของบ้าน กำหนดสไตล์ที่ต้องการให้เข้ากับบ้านของคุณ อย่างการใช้ประตูกระจกบานเลื่อนแทนประตูไม้ทั่วไป หรือการทาสีบ้านทั่วไปก็จะดูธรรมดาเกินไป ก็ตกแต่งผนังบ้านด้วยวัสดุต่างๆ หรือติดวอลเปเปอร์ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และยังสร้างความโดดเด่นให้กับบ้านด้วย
 • Mix & Match – ไอเดียการสร้างบ้านใหม่ คือการผสมผสานดีไซน์บ้านในสไตล์ต่างๆ ที่ชอบ ผสมผสานของเก่ากับของใหม่ โดยการเลือกใช้วัสดุและภายในบ้าน เพื่อให้เหมาะสมกับทั้งสไตล์และการใช้งาน การวางแผนที่เหมาะสมสามารถช่วยประหยัดพื้นที่ในบ้านได้ด้วย
 • Green Home – การออกแบบบ้าน Green Home เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากในปัจจุบันและในอนาคต เนื่องจากช่วยลดการใช้พลังงานและการปล่อยสารพิษในอากาศ ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้เช่นกัน

ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญคือต้องคิดถึงอนาคตเมื่อต้องออกแบบและสร้างบ้าน ก่อนที่จะออกแบบบ้านควรมีการวางแผน และศึกษาวิธีการออกแบบบ้าน เพื่อให้ได้บ้านที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของคุณ การวางแผนการออกแบบบ้านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยให้คุณได้บ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการ รวมถึงการออกแบบพื้นที่ภายในบ้าน และการจัดเรียงพื้นที่ให้เหมาะสมในการใช้งาน นอกจากนี้ การออกแบบบ้านให้ไม่ตกเทรนด์นั้น ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเน้นไปที่ความสะดวกสบายหรือเน้นฟังก์ชั่นการใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่ควรนำมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ การใช้งานจริง และความสะดวกสบายของคนในครอบครัวด้วย

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save