บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2023

หัวเทียนเครื่องตัดหญ้า คืออะไร? วันนี้เราจะมาแนะนำข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้ ซึ่งเชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้ามีปัญหา แน่นอนว่าหนึ่งในปัญหาหลักนั้นก็คือหัวเทียน โดยในเนื้อหานี้จะมาแนะนำประเภทของหัวเทียนเครื่องตัดหญ้าแต่ละรุ่น รวมถึงวิธีการใช้งาน และข้อควรระวังสำหรับการใส่หัวเทียนเครื่องตัดหญ้า โดยข้อมูลสามารถดูได้จากด้านล่างนี้


หัวเทียนเครื่องตัดหญ้า คืออะไร?

หัวเทียนเครื่องตัดหญ้าเป็นอุปกรณ์สำหรับสร้างประกายไฟเพื่อจุดระเบิดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ การจุดระเบิดนี้จะสตาร์ทเครื่องยนต์ ทําให้เครื่องตัดหญ้าสามารถทํางานได้ โดยหัวเทียนสำหรับเครื่องตัดหญ้าจะมีการแบ่งประเภทออกเป็นแต่ละรุ่น ซึ่งในแต่ละรุ่นสำหรับเครื่องตัดหญ้าจะใช้หัวเทียนตามขนาดที่แตกต่างกันออกไป

การใช้งานของหัวเทียนเครื่องตัดหญ้า

 • การจุดระเบิด : การใช้งานหลักคือสร้างประกายไฟที่จําเป็นในการจุดระเบิดส่วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศในเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้า
 • การทํางานอย่างราบรื่น : หัวเทียนที่ดีช่วยให้เครื่องตัดหญ้าทํางานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ดับหรือสะดุด

ประเภท หัวเทียนเครื่องตัดหญ้า

สำหรับหัวเทียนของเครื่องตัดหญ้าจะมีการแบ่งประเภทออกหลายแบบด้วยการขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องตัดหญ้าด้วยเช่นกัน โดยประเภทต่างๆจะมีการแบ่งออกตามข้อมูลดังนี้

Copper-Spark-Plugs

 • หัวเทียนทองแดง (Copper Spark Plugs) : ประเภทที่พบมากที่สุด มีแกนกลางเป็นทองแดง เหมาะสําหรับเครื่องตัดหญ้าแบบเก่า

Iridium-Spark-Plugs

 • หัวเทียนไอริเดียม (Iridium Spark Plugs) : ทําจากวัสดุไอริเดียม ทนทานและใช้งานได้นานกว่าทองแดง ส่วนมากจะใช้กับเครื่องตัดหญ้ารุ่นใหม่

 Platinum-Spark-Plugs

 • หัวเทียนแพลทินัม (Platinum Spark Plugs) : ใช้แพลทินัมสําหรับปลาย ไม่สึกหรอเร็ว ช่วยลดการสูญเสียของเครื่องยนต์

 Double-Platinum-Spark-Plugs

 • หัวเทียนแพลทินัมคู่ (Double Platinum Spark Plugs) : ใช้แพลทินัมที่ขั้วกลางและขั้วดิน ใช้งานได้นานกว่าหัวเทียนแพลทินัมเดี่ยว

คุณสมบัติของหัวเทียนเครื่องตัดหญ้า

คุณสมบัติของหัวเทียนเครื่องตัดหญ้า

คุณสมบัติของหัวเทียนเครื่องตัดหญ้าคืออะไรแตกต่างจากหัวเทียนเครื่องยนต์ชนิดอื่นๆทั่วไปอย่างไร เนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวเทียนเครื่องตัดหญ้า โดยมีการแบ่งประเภทและคุณสมบัติโดยรวมออกดังนี้

 • วัสดุที่ใช้ : วัสดุ เช่น ทองแดง แพลทินัม หรือไอริเดียม ส่งผลต่อความทนทานและประสิทธิภาพ
 • ช่วงความร้อน : หมายถึงอุณหภูมิของปลายหัวเทียน ช่วงความร้อนที่ถูกต้องช่วยให้การเผาไหม้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพ
 • ขนาด : เครื่องตัดหญ้าต้องการหัวเทียนขนาดเฉพาะ ตรวจสอบคู่มือหรือหัวเทียนเก่าเพื่อหาขนาดที่ถูกต้อง
 • ช่องว่าง : ระยะห่างระหว่างขั้วกลางและขั้วข้างที่ประกายไฟข้ามไป อันนี้คือ gap

วิธีใช้ หัวเทียนเครื่องตัดหญ้า

วิธีใช้หัวเทียนเครื่องตัดหญ้า

 • ตรวจสอบคู่มือ : ตรวจสอบคู่มือของเครื่องตัดหญ้า เพื่อหาประเภทหัวเทียนและช่องว่างที่ถูกต้อง
 • ถอดหัวเทียนเก่าออก : ใช้ประแจหัวเทียน ถอดหัวเทียนเก่าออกอย่างนุ่มนวล
 • ตรวจสอบหัวเทียนใหม่ : ตรวจดูให้แน่ใจว่าสะอาดและมีช่องว่างที่ถูกต้อง
 • ติดตั้งหัวเทียนใหม่ : ใช้ประแจ ขันหัวเทียนใหม่เข้าไป อย่าขันแน่นเกินไป
 • เชื่อมต่อ : เสียบสายไฟหัวเทียนกลับเข้ากับหัวเทียน
 • ทดสอบ : สตาร์ทเครื่องตัดหญ้า ถ้าหัวเทียนดีจะทํางานได้ราบรื่น

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

 • หัวเทียนผิดประเภท : ควรใช้ประเภทและขนาดที่ถูกต้องกับเครื่องตัดหญ้าของคุณ
 • ขันแน่นเกินไป : ขันแน่นเกินไปอาจทําให้หัวเทียนหรือเครื่องยนต์เสียหาย
 • ผิดขนาด : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องว่างถูกตั้งตามข้อกําหนดของเครื่องตัดหญ้า
 • ไม่ตรวจสอบสม่ําเสมอ : หัวเทียนสามารถเปื้อนหรือสึกหรอได้ตามเวลา การตรวจสอบสม่ําเสมอช่วยให้เครื่องตัดหญ้าของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

การดูแลรักษาหัวเทียนของคุณ

การดูแลรักษาหัวเทียน

 • ทําความสะอาดสม่ําเสมอ : ใช้แปรงลวดทําความสะอาดฝุ่นหรือตะกอน
 • ตรวจสอบช่องว่าง : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องว่างคงที่
 • เปลี่ยนเมื่อจําเป็น : ถ้าหัวเทียนดูสึกหรอ ควรเปลี่ยนหัวเทียนใหม่

ประโยชน์ของการใช้หัวเทียนเครื่องตัดหญ้าที่ดี

 • ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น : หัวเทียนที่ดีช่วยให้เชื้อเพลิงเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
 • ทํางานได้อย่างราบรื่น : เครื่องตัดหญ้าทํางานโดยไม่สะดุดหรือดับ
 • ยืดอายุเครื่องยนต์ : การบํารุงรักษาหัวเทียนสม่ําเสมอช่วยยืดอายุเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้า

เครื่องมือที่สามารถทํางานกับหัวเทียนเครื่องตัดหญ้าได้

เครื่องมือที่ใช้งานร่วมกับหัวเทียนเครื่องตัดหญ้า

1. ปั๊มลม (Air Compressors)

ปั๊มลมมีประโยชน์อย่างมากในการบํารุงรักษาเครื่องตัดหญ้า เพราะสามารถใช้ทําความสะอาดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากเครื่องตัดหญ้าได้ โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ หัวเทียน การทําความสะอาดอย่างเหมาะสมจะช่วยให้หัวเทียนอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น และหัวเทียนที่ได้รับการบํารุงรักษาอย่างดีจะช่วยให้เครื่องตัดหญ้าทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปั๊มลมและประโยชน์อันหลากหลายของมันได้ที่ วิธีการใช้งานปั้มลม

2. บล็อกไร้สาย (Cordless Electric Wrenches)

สําหรับผู้ที่ทําการบํารุงรักษาเครื่องตัดหญ้าอย่างสม่ำเสมอ บล็อกไร้สายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้สามารถถอดหรือขันชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องตัดหญ้า รวมถึงหัวเทียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติไร้สายยังช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทําให้สะดวกในการเข้าถึงหัวเทียนและตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดแน่นอย่างเหมาะสม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของบล็อกไร้สาย ทําความเข้าใจว่ามันช่วยปรับปรุงงานบํารุงรักษาได้อย่างไรบ้างที่ บล็อกไร้สาย เลือกใช้งานอย่างไร?

3. ทริมเมอร์ (Trimmer)

ทริมเมอร์เป็นเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการดูแลสวนเช่นเดียวกับเครื่องตัดหญ้า เมื่อตัดหญ้าเสร็จแล้วอาจต้องใช้ทริมเมอร์ตัดแต่งขอบสวนให้เรียบร้อย ทั้งสองเครื่องมือมักมีหัวเทียนเป็นส่วนประกอบสําคัญ การเข้าใจหนึ่งอย่างจะช่วยในการบํารุงรักษาอีกอย่างหนึ่งได้ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทริมเมอร์และความสัมพันธ์กับเครื่องตัดหญ้าได้ที่ ทริมเมอร์คืออะไร

4. กาพ่นสีไฟฟ้า (Electric Spray Guns)

หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องตัดหญ้า รวมถึงหัวเทียนอาจต้องการทําความสะอาด กาพ่นสีไฟฟ้าจึงเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการชําระล้างคราบสกปรกและฝุ่นผงหยาบกระด้างออกโดยไม่ทําให้เกิดความเสียหาย ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่อ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพในการทําให้หัวเทียนและเครื่องตัดหญ้าปราศจากสิ่งสกปรก เรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีของการใช้กาพ่นสีไฟฟ้าและดูว่ามันเป็นประโยชน์อย่างไรได้ที่ วิธีใช้กาพ่นสีไฟฟ้า

5. ชุดประแจบล็อก (Socket Wrench Sets)

ชุดประแจบล็อกมีความจําเป็นอย่างยิ่งเมื่อทํางานกับหัวเทียน เพราะมีหัวประแจขนาดต่างๆ ที่สามารถครอบหัวเทียนได้ทําให้ง่ายต่อการถอดหรือขัน การมีหัวประแจที่ขนาดเหมาะสมจะช่วยให้แน่ใจว่าไม่ทําให้หัวเทียนเสียหายระหว่างการบํารุงรักษา คุณสามารถรับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดประแจบล็อกและความสําคัญของมันได้ที่ วิธีใช้งานชุดประแจบล็อก


สรุปได้ว่า การใช้หัวเทียนเครื่องตัดหญ้าจะมีการแบ่งวัสดุออกเป็นหลายชนิดบางชนิดทำจากทองแดง ซึ่งจะมีการแบ่งประเภทออกตามขนาดของแต่ละรุ่นของเครื่องตัดหญ้าเอง โดยประเภทของเครื่องตัดหญ้าจะมีการใช้หัวเทียนที่แตกต่างกัน ในเนื้อหานี้ก็ได้มีการแนะนำวิธีการใช้, วิธีการเก็บรักษา, วิธีการทำความสะอาดเมื่อหัวเทียนที่ควรรู้ รวมถึงข้อระวังอื่นๆ ในการใช้งาน

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save