บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 4, 2023

เลื่อยยนต์ (Chainsaw) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในงานตัดไม้ หรือโลหะขึ้นอยู่กับเลื่อยยนต์แต่ละชนิด โดยเลื่อยยนต์ถือเป็นเครื่องมือจําเป็นในหลายสาขา ตั้งแต่การป่าไม้ ภูมิทัศน์ ไปจนถึงการก่อสร้างและเครื่องมือในกรณีฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีพลังในการตัดที่มหาศาล แต่หากใช้ไม่ถูกวิธีก็เป็นเครื่องมือที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่ง คู่มือนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเลื่อยยนต์ ทั้งในเรื่องของการใช้งาน และอื่นๆ

เลื่อยยนต์ (Chainsaw) คืออะไร

เลื่อยยนต์ (Chainsaw) คืออะไร

เลื่อยยนต์เป็นเลื่อยกลที่พกพาได้ ประกอบด้วยใบมีดฟันเลื่อยต่อกับโซ่หมุนเวียนตามแนวบาร์นําทาง ใช้สําหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น ตัดต้นไม้ ตัดกิ่ง ตัดซุง ตัดแต่ง และอื่นๆ โดยเลื่อยยนต์จะมีการแบ่งขนาดไว้ตามงาน หรือกิจกรรมต่างๆ เช่นกันตัดกิ่งไม้ จะใช้เป็นเลื่อยไฟฟ้าขนาดเล็กทั่วไป แต่หากเป็นการตัดต้นไม้หรือท่อนซุง จะใช้เป็นเลื่อยเครื่องเบนซินขนาดใหญ่

การใช้งานทั่วไปของเลื่อยยนต์

เลื่อยยนต์สามารถใช้ได้อย่างหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งกิ่งไม้ ไปจนถึงการตัดต้นไม้ใหญ่ หรือท่อนซุง โดยจะมีการแบ่งประเภทชนิดของเลื่อยยนต์ ในสำหรับงานตัดต่างๆ ดังนี้

 1. สำหรับตัดต้นไม้ : กระบวนการตัดต้นไม้ เลื่อยยนต์เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสําหรับงานนี้ โดยขนาดของเลื่อยยนต์ที่ใช้ในการตัดต้นไม้ จะขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้ด้วยเช่นกัน
 2. สำหรับตัดกิ่ง : การตัดกิ่งออกจากต้นไม้ที่ล้มแล้ว จะใช้เป็นเลื่อยยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งเหมาะกับการตัดกิ่งไม้ และมีความสะดวกและรวดเร็ว
 3. สำหรับตัดซุง : การตัดลําต้นไม้ที่ล้มแล้วให้เป็นท่อนๆ จะใช้เลื่อยยนต์ขนาดใหญ่ หรือเลื่อยยนต์เครื่องเบนซิน โดยจะมีใบเลื่อยขนาดใหญ่มากกว่าปกติ เพื่อใช้ในงานตัดท่อนซุง หรือต้นไม้ใหญ่ก็เฉพาะ
 4. สำหรับตัดแต่ง : เลื่อยยนต์ยังสามารถใช้ตัดกิ่งและใบออกเพื่อตัดแต่งรูปลักษณ์ของต้นไม้ โดยเลื่อยชนิดที่ใช้จะเป็นเลื่อยที่ใช้ในการตัดแต่งสวน ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะงานปรับแต่งกิ่งไม้หรือพุ่มไม้เท่านั้น

ประเภทต่างๆ ของเลื่อยยนต์

เลื่อยยนต์เบนซิน (Gas Chainsaws)

 • เลื่อยยนต์เบนซิน (Gas Chainsaws) : ประเภทที่มีพลังมากที่สุด สมบูรณ์แบบสําหรับงานหนักๆ เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่และงานตัดจํานวนมาก ทํางานด้วยเชื้อเพลิงผสมระหว่างน้ํามันเบนซินและน้ํามันเครื่อง

เลื่อยยนต์ไฟฟ้าสาย (Corded Electric Chainsaws)

 • เลื่อยยนต์ไฟฟ้าสาย (Corded Electric Chainsaws) : มีพลังน้อยกว่าแบบเบนซิน แต่เบากว่า เงียบกว่า และควบคุมง่ายกว่า สมบูรณ์แบบสําหรับงานสวนเบาๆ อย่างไรก็ตาม ระยะการใช้งานจํากัดโดยความยาวของสายไฟ

เลื่อยยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Cordless Electric Chainsaws)

 • เลื่อยยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Cordless Electric Chainsaws) : ทํางานด้วยแบตเตอรี่ชาร์จไฟ ทําให้พกพาได้และใช้งานง่าย เหมาะสําหรับงานเบาถึงปานกลาง แต่พลังในการตัดจะน้อยกว่าเลื่อยชนิดอื่นๆ ทั่วไป และมีระยะเวลาการใช้งานที่จำกัด

เลื่อยยนต์ด้ามยาว (Pole Chainsaws)

 • เลื่อยยนต์ด้ามยาว (Pole Chainsaws) : เป็นเลื่อยยนต์ที่ยื่นด้าม มีประโยชน์ในการตัดและตัดแต่งกิ่งสูงๆ โดยจะมีทั้งแบบใช้น้ำมันเบนซิน และแบบไฟฟ้า

วิธีใช้เลื่อยยนต์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

วิธีใช้เลื่อยยนต์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การใช้เลื่อยยนต์ต้องเข้าใจหลักการทํางานอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเลื่อยยนต์แบบใช้น้ำมัน หรือเลื่อยยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานเลื่อยยนต์ของคุณจะใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์ จะมีดังนี้

 • ศึกษาการใช้งานเรื่องของคุณจากคู่มือ : ควรอ่านคู่มือผู้ใช้ให้เข้าใจฟังก์ชันและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของเลื่อยก่อนที่จะเริ่มใช้งาน
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งาน : ควรสวมอุปกรณ์นิรภัย เช่น แว่นตา ถุงมือแข็งแรง กางเกงป้องกันเลื่อย และรองเท้าหัวเหล็กก่อนจะใช้งานทุกครั้ง
 • ตรวจสอบเลื่อย : ควรจะมีการตรวจสอบเลื่อยก่อนใช้ทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพดี และมีความปลอดภัยมากพอที่จะใช้งาน
 • วิธีเปิดเครื่องอย่างถูกต้อง : วางเลื่อยลงบนพื้น ตรวจดูว่าโซ่ไม่สัมผัสสิ่งใด จับที่ด้ามด้วยมือหนึ่งแล้วดึงเชือกสตาร์ตด้วยอีกมือ
 • ใช้สองมือในการถือ : ใช้มือทั้งสองมือควบคุมเลื่อยเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าใบเลื่อยจะไปในทิศทางที่คุณต้องการ
 • ตัดที่ความเร็วเต็มที่ : ตัดที่ความเร็วเต็มที่เสมอ ยืนข้างเลื่อยเพื่อป้องกันการกระแทกย้อนขอตัวเลื่อย
 • หลีกเลี่ยงตัดปลายใบมีด : การตัดด้วยปลายใบมีดอาจทําให้เกิดการกระแทกย้อนได้ ควรตัดจากส่วนกลางของใบมีด
 • ปิดเครื่องก่อนวาง : ปิดเครื่องและรอให้โซ่หยุดหมุนก่อนวางเลื่อยลงทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

วิธีการดูแลรักษาเลื่อยยนต์อย่างถูกต้อง

การดูแลรักษาเลื่อยยนต์อย่างถูกต้องจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเลื่อยยนต์ได้เป็นอย่างดี สำหรับวิธีการดูแลรักษาและผลการทำความสะอาดเครื่องยนต์ จะมีดังนี้

 • ทําความสะอาดสม่ําเสมอ : ทําความสะอาดเลื่อยให้ทั่วหลังใช้งาน กําจัดคราบสกปรกออกจากโซ่และบาร์นําทาง
 • ลับโซ่ก่อนใช้งาน : รักษาให้โซ่มีความคมอยู่เสมอ เพราะหากโซ่ทื่ออาจจะทําให้เลื่อยทํางานหนักขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการกระแทกย้อนขอใบเลื่อย
 • เก็บรักษาอย่างถูกวิธี : เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้เก็บเลื่อยในที่แห้งสะอาด และหากเป็นเลื่อยยนต์ ควรเก็บให้ห่างจากวัสดุที่มีประกายไฟทุกชนิด

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังในการใช้เลื่อยยนต์

แม้เลื่อยยนต์จะมีประโยชน์อย่างมากในเรื่องของงานตัด แต่ก็เป็นเครื่องมือที่อันตรายด้วยเช่นกัน ดังนั้นการใช้เลื่อยยนต์จึงมีข้อที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังนี้

 • ใช้อุปกรณ์นิรภัย : สวมอุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสมทุกครั้งที่ใช้เลื่อย
 • หลีกเลี่ยงบริเวณกระแทกย้อน : ปลายเลื่อยด้านบนเป็นจุดเสี่ยงต่อการกระแทกย้อน ควรจะหลีกเลี่ยงการตัดด้วยการใช้ใบเลื่อยในส่วนปลาย
 • รักษาสมดุล : ยืนเท้ากว้างไหล่ตึง เหยียดเข่าให้ตึงเล็กน้อยเพื่อรักษาสมดุล
 • ไม่ควรใช้เลื่อยเป็นระยะเวลานาน : การใช้เลื่อยทําให้เหนื่อยล้า ซึ่งอาจนําไปสู่อุบัติเหตุ จึงควรพักสม่ําเสมอเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้เลื่อยยนต์

เลื่อยยนต์เป็นเครื่องมือที่มีพลังในการตัดมหาศาล ถือเป็นเครื่องมือที่มีความอันตรายอีก 1 ชนิดหากใช้ผิดวิธี แต่ทั้งนี้ก็เป็นเครื่องมือที่มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมหลายอย่าง ซึ่งได้มีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเข้าใจและศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเลื่อยยนต์ในแต่ละประเภท ซึ่งหากเข้าใจวิธีการใช้งานของเลื่อยยนต์ในแต่ละชนิด ก็จะมีส่วนช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน


เครื่องมือที่ใช้งานร่วมกับเลื่อยยนต์บ่อย ๆ

1.สว่านกระแทก (Cordless Drills) 

สว่านกระแทกไร้สายมีประโยชน์สามารถใช้กับเลื่อยได้ดีในส่วนงานอย่างการตัดต้นไม้ โดยสามารถใช้เจาะรูตรงกลางลำต้น ซึ่งทําให้ง่ายต่อการตัดด้วยเลื่อย นอกจากนี้ ยังช่วยให้เพิ่มความปลอดภัยและช่วยให้งานรวดเร็ว การเรียนรู้วิธีใช้เลื่อยร่วมกับสว่านกระแทกสามารถเป็นประโยชน์และทำไปปรับใช้ได้หลายงาน คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมที่ วิธีการใช้สว่านกระแทก

2. เลื่อย (Saws)

เลื่อยทั้งสองประเภทมีหน้าที่หลักในการตัดไม้และวัสดุอื่นๆ การมีเลื่อยหลากหลายประเภทจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เลื่อยธรรมดาเพมาะสําหรับงานเล็กๆ หรือการตัดที่ต้องใช้ความละเอียด การใช้เลื่อยมืออาจควบคุมได้มากกว่าและปลอดภัยกว่า ในขณะที่งานที่ต้องการความรวดเร็วเลื่อยไฟฟ้าจะเหมาะสมกว่า เพื่อเข้าใจความแตกต่างอย่างละเอียดระหว่างการใช้เลื่อยมือและเลื่อยยนต์ และเรียนรู้เมื่อไรควรใช้อย่างไร คุณสามารถศึกษาได้ที่ ประเภทของเลื่อย

3. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Welding Machines)

เครื่องเชื่อมมีประโยชน์เมื่อต้องซ่อมแซมเลื่อยยนต์ ส่วนที่เสียหายหรือเสียหายของเลื่อยสามารถเชื่อมกลับเข้าที่โดยใช้เครื่องเชื่อม เพื่อให้แน่ใจว่าเลื่อยยนต์ยังคงอยู่ในสภาพทํางานที่ดีและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว เพื่อรักษาสภาพและอายุการใช้งานเครื่องมือช่างของคุณให้มีสภาพที่ดีใช้ได้นาน ๆ การเรียนรู้วิธีซ่อมด้วยวิธีการเชื่อม ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญไม่น้อย คุณสามารถเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องชนิดนี้ได้ที่ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าใช้อย่างไร

4. สีกันสนิม (Rust-Proof Paint)

การใช้สีกันสนิมสามารถป้องกันใบเลื่อยโลหะของเลื่อยไฟฟ้าจากการสึกกร่อนและสนิม โดยการใช้อย่างสม่ำเสมอ สามารถทําให้เลื่อยมีอายุการใช้งานยาวนานและสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ หากคุณสนใจเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ ทำความรู้จักสีกันสนิม

5. ชุดเครื่องมือช่าง (Handyman Tool Kits)

การมีชุดเครื่องมือช่างซ่อมอยู่เคียงข้างสามารถเสริมการใช้เลื่อยยนต์ได้ โดยชุดเครื่องมือเหล่านี้มักจะมีเครื่องมือที่จําเป็นหลากหลายประเภท เช่น ประแจและสกรูสามารถช่วยปรับแต่งหรือซ่อมแซมเลื่อยยนต์ได้ทันที ซึ่งทําให้สามารถจัดการกับปัญหาเล็กๆ ได้ทันที ลดเวลาและรักษาการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพของเลื่อย ความเข้าใจในความสามารถอย่างหลากหลายและความสําคัญของชุดเครื่องมือช่างซ่อมสามารถเป็นประโยชน์ได้ ดังนั้นคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ ความสำคัญของชุดเครื่องมือช่างซ่อม

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save