+6687 678 6606 [email protected]

วัสดุก่อสร้างบ้าน ควรเลือกซื้อตอนไหนถึงจะดี ?

วัสดุก่อสร้างบ้าน ควรเลือกซื้อตอนไหน คงเป็นคำถามที่คนสร้างบ้านมือใหม่ตั้งคำถาม เพราะเมื่อเริ่มที่จะวางแผนก่อสร้างบ้านแล้วมีหลายอย่างที่เจ้าของบ้านจะต้องดำเนินการคิดและตัดสินใจ ซึ่งแต่ละขั้นตอนล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการเลือกวัสดุก่อสร้าง และวัสดุสำหรับใช้ตกแต่งภายในอันเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลอย่างมากต่อรูปร่างหน้าตาของบ้านทั้งภายนอกและภายในว่าจะออกมาดีหรือออกมาเละเทะ ทั้งนี้วัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทก็จะมีเทคนิคการติดตั้งหรือรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการวางแผนงานก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนอีกด้วยเช่นกัน ดังนั้นถ้าหากอยากได้บ้านสวยตามที่ฝันเอาไว้ ตัวเจ้าของบ้านและสถาปนิกจึงเป็นผู้มีบทบาทต่อการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ฉะนั้นการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าในช่วงระหว่างออกแบบและระหว่างก่อสร้างก็จะเป็นการสมควรอย่างยิ่ง

คุณอาจสนใจบทความที่เกี่ยวข้อง คลิกอ่านเลย ก่อสร้างบ้าน ด้วยอิฐมอญ หรือ อิฐคอนกรีต แบบไหนดีกว่ากัน

วัสดุก่อสร้างบ้าน

ช่วงแรกที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ จะถือว่าเป็นช่วงที่เจ้าของบ้านจะได้มีโอกาสพูดคุยตกลงรายละเอียดบอกความต้องการทั้งหมดกับสถาปนิกเพื่อพัฒนาแบบบ้านให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้น หลังจากนั้นสถาปนิกจะเขียนแบบเพื่อเตรียมนำไปก่อสร้างจริง ซึ่งในขั้นตอนช่วงท้ายของการออกแบบเมื่อใกล้เสร็จก็เพื่อเตรียมยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับทางเขตที่จะก่อสร้างหรือประเมินราคาในขั้นตอนต่อๆไป โดยสถาปนิกจะเป็นผู้กำหนดรายการวัสดุทุกอย่าง ทุกส่วนของบ้านไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในโดยจะออกเป็นเอกสารที่เรียกว่า “รายการออกแบบ” ตามวัตถุประสงค์ความต้องการของเจ้าของบ้านที่ได้ทำการพูดคุยตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะถูกใช้งานร่วมกับแบบก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์  และเพื่อช่วยให้การก่อสร้างในขั้นตอนต่อไปราบรื่นขึ้นไม่ติดปัญหาใดๆ อีกทั้งการมีเอกสารชุดนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีมีการทำผิดสัญญาจ้างระหว่างเจ้าของบ้านและผู้รับเหมาด้วย เช่น ปัญหาเปลี่ยนแปลงวัสดุระหว่างก่อสร้าง, ปัญหาการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งย่อมต้องกระทบกับขั้นตอนส่วนอื่นๆทำให้เสียทั้งเวลาและเสียเงิน รวมทั้งวัสดุที่สั่งมาอาจถูกทิ้งให้เสียเปล่าเพราะไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก

วัสดุก่อสร้างบ้าน

ดังนั้นการกำหนดวัสดุจึงควรที่จะตกลงกันให้แล้วเสร็จตั้งแต่ในขั้นตอนระหว่างการออกแบบก่อนที่จะเริ่มลงมือก่อสร้าง หรือถ้าหากว่าเจ้าของบ้านต้องการใช้วัสดุประเภทใดเป็นพิเศษ หรือหากเป็นกรณีรีโนเวทบ้านแล้วยังต้องการใช้วัสดุของเก่าที่ยังพอใช้งานได้ก็ให้แจ้งสถาปนิกไว้ตั้งแต่แรก เพราะวัสดุที่เลือกใช้แต่ละอย่างจะส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบ เช่น ความกว้าง ความยาว ความสูง ซึ่งจำเป็นที่ต้องรู้ขนาดและรูปแบบของวัสดุที่ชัดเจน เพื่อที่จะได้เขียนลงไปในแบบสำหรับใช้ก่อสร้าง ยกตัวอย่าง การเลือกสุขภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องน้ำ แต่ละรุ่นก็จะมีระยะของท่อ ระยะความกว้าง ความยาว และความสูงที่สถาปนิกควรที่จะต้องทราบก่อนเพื่อกำหนดใส่ไปในแบบ รวมทั้งบอกระยะสำหรับติดตั้งท่อประปา ระยะเผื่อ ระยะห่าง ระหว่างส่วนอื่นๆ จะได้สะดวกต่อการใช้งาน เวลาที่ช่างเข้ามาติดตั้งก็สามารถอ้างอิงได้จากแบบนี้

คุณอาจสนใจบทความที่เกี่ยวข้อง คลิกอ่านเลย ข้อควรรู้ก่อน สร้างบ้านด้วยตัวเอง

วัสดุก่อสร้างบ้าน

นอกจากนั้นในวัสดุบางประเภท อย่างเช่น แผ่นหินเทียม แผ่นหินอ่อนสำหรับกรุผิวหน้าเคาน์เตอร์ บานประตูไม้ หน้าต่างกระจกสี มือจับประตูทองเหลือง พื้นลวดลายชนิดพิเศษล้วนแล้วแต่มีเทคนิคการติดตั้งที่พิเศษเฉพาะตัว วัสดุบางอย่างอาจถึงกับต้องสั่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรอ จึงสมควรต้องคุยกันให้จบตั้งแต่ระหว่างช่วงการออกแบบก่อนที่จะเริ่มก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับเหมาจะได้วางแผนตามลำดับความสำคัญได้ง่ายขึ้น และสามารถเผื่อเวลาการสั่งของให้ได้ระยะเวลาอันเหมาะสมเพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับงานส่วนอื่นที่อาจจะส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้า

ส่วนงานที่เป็นตกแต่งภายในก็สามารถเลือกวัสดุได้ในช่วงระหว่างก่อสร้างหรือเริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จไปไปบางส่วน เนื่องจากจะไม่ค่อยมีผลกระทบกับงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง งานระบบ และงานด้านสถาปัตยกรรม แต่ทั้งนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกัน วัสดุบางประเภทก็คาบเกี่ยวด้านงานระบบด้วยเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลต่อขั้นตอนการทำงานและรูปแบบของงานตกแต่งภายใน เช่น การเลือกพวกดวงโคมไฟต่างๆ ที่ต้องเดินตำแหน่งสายไฟร้อยท่อหากไม่เตรียมการไว้ คงต้องมาเสียเวลาแก้ไขในภายหลัง

วัสดุก่อสร้างบ้าน

ทางที่ดีเจ้าของบ้าน สถาปนิก รวมทั้งมัณฑนากรผู้ออกแบบตกแต่งภายในจึงควรพูดคุยตกลงทำความเข้าใจแล้วเลือกวัสดุในช่วงที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น แต่อาจมีวัสดุบางประเภทที่เป็นส่วนสำหรับใช้กับงานปกปิดพื้นผิวที่ยังพอจะปรับเปลี่ยนได้บ้างเล็กน้อยโดยไม่กระทบต่อการก่อสร้าง จึงสามารถตัดสินใจเลือกหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลังระหว่างที่กำลังก่อสร้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนสีผนัง, การเปลี่ยนสีสัน ลวดลาย หรือผิวสัมผัสด้านหรือมันเงาของกระเบื้องที่นำมากรุผนัง

เพราะฉะนั้นการเลือกวัสดุต่างๆทั้งสำหรับงานภายนอกและภายในควรมีการทำข้อตกลงกันให้เสร็จเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบหรือก่อนที่แบบจะเสร็จออกมาสมบูรณ์ สาเหตุเป็นเพราะการกำหนดวัสดุภายในบ้านจะช่วยให้เจ้าของบ้าน สถาปนิก รวมทั้งผู้รับเหมา สามารถมองเห็นและเข้าใจภาพรวมของบ้านไปในทิศทางเดียวกันได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อการวางแผนงานก่อสร้างซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนลำดับถัดมา การวางแผนกันไว้เสียตั้งแต่ตอนต้นนอกจากจะช่วยทำให้งานง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยลดปัญหาเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ