บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2023

รีโนเวทบ้านเก่า บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงบ้านทั้งหลังเสียทั้งหมด  เราสามารถเลือกที่จะรีโนเวทบ้านเฉพาะบางส่วนหรือห้องที่ต้องการปรับปรุงก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนและงบประมาณที่จะใช้ในการรีโนเวทด้วย ตามหลักแล้วการรีโนเวทตกแต่งต่อเติมบ้านทั้งหลังหรือปรับปรุงแต่ละส่วนของบ้านนั้นจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องของความเหมาะสมกับโครงสร้าง ความยากง่าย และความเป็นไปได้ในการติดตั้งรื้อถอนวัสดุ ซึ่งแต่ละส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลังคา ผนัง ฝ้าเพดาน พื้นภายในและภายนอกบ้าน ห้องน้ำ รวมถึงานระบบล้วนแล้วแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น


1. รีโนเวทบ้านเก่า ปรับปรุงหลังคา

รีโนเวทบ้านเก่า ปรับปรุงหลังคา

คนส่วนมากแล้วอาจจะปรับปรุงหลังคาเพื่อความสวยงาม เพื่อแก้ปัญหา หรือทั้งสองอย่าง ในกรณีที่เป็นบ้านเดี่ยวจะทำให้มีอิสระในการตัดสินใจได้มาก แต่หากเป็นบ้านแฝดหรือทาวน์โฮมซึ่งต้องใช้หลังคาร่วมกับเพื่อนบ้านควรพิจารณาให้ดีก่อนว่าข้อจำกัดว่าเราจะมีสิทธิ์ปรับปรุงได้มากน้อยแค่ไหน อีกทั้งบ้านทั่วไปการจะเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่แตกต่างจากรุ่นเดิม ๆ จะต้องคำนึงถึงเรื่องของระยะแปและความชันของหลังคาที่จะเหมาะสมกับกระเบื้องรุ่นนั้น ๆ บวกกับน้ำหนักของกระเบื้องชุดใหม่ควรมีความเท่าหรือเบากว่าวัสดุเดิมเพื่อไม่ให้ไปเพิ่มภาระแก่โครงสร้างเดิม อย่างไรก็ดีการปรับปรุงหลังคาทุกครั้ง ถือเป็นโอกาสที่จะได้ตรวจสอบโครงสร้างหลังคาว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด มีรอยแตกร้าวผุพังที่จะต้องซ่อมแซมหรือไม่


2. รีโนเวทปรับปรุงฝ้าเดาน

รีโนเวทปรับปรุงฝ้าเดาน

ในการปรับปรุงฝ้าเพดานด้วยการรื้อของเดิมออกเปลี่ยนใหม่ให้สวยงาม รวมทั้งการเปลี่ยนชนิดและรูปแบบฝ้า ควรพิจารณาเรื่องความสมบูรณ์ของโครงคร่าวที่ได้มาตรฐานและเหมาะกับรูปแบบฝ้า กรณีที่ต้องการรื้อฝ้าออกเพื่อโชว์ท้องพื้นอย่าลืมเรื่องการจัดระเบียบสายไฟ ท่อประปาที่ซ่อนอยู่เหนือฝ้าเดิม รวมทั้งอาจจะต้องตกแต่งซ่อมท้องพื้นให้สวยงามด้วย และกรณีที่ชั้นบนเป็นไม้พื้นปูบนตง หากต้องรื้อฝ้าเดิมออกก็ต้องทำใจเรื่องเสียงรบกวนที่จะลอดถึงกันระหว่างชั้นได้ง่ายขึ้นตามช่องระหว่างแผ่นไม้พื้น


3. รีโนเวทบ้านเก่า ปรับปรุงผนัง

รีโนเวทบ้านเก่า ปรับปรุงผนัง

การปรับปรุงผนังอาจจะเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนวัสดุปิดผิว ซึ่งต้องคิดถึงเรื่องข้อจำกัดในการติดตั้งวัสดุใหม่เข้ากับผนังเดิม เช่น ผนังยิปซัมไม่สามารถปูกระเบื้องทับได้ เป็นต้น ส่วนของการสกัด เจาะ หรือทุบรื้อผนังออกจะทำได้เฉพาะกับผนังที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเท่านั้น (หากเป็นผนังรับน้ำหนัก เช่น ผนังหล่อ ค.ส.ล ผนัง Precast จะไม่สามารถทำได้) นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่ต้องคิดเพิ่มเติม อย่างงานระบบที่ฝังหรือเดินไว้ตามผนัง, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น เจาะผนังทึบเป็นหน้าต่าง ควรพิจารณาระยะห่างระหว่างหน้าต่างกับที่ดินตามกฎหมายควบคุมอาคาร) รวมทั้งผลกระทบกับส่วนอื่น ๆ ที่อาจจะตามมา อย่างการรื้อผนังก่ออิฐออก จำเป็นต้องเก็บงานวัสดุพื้นและฝ้าเพดานในตำแหน่งที่เคยเป็นแนวผนังด้วย เป็นต้น


4. รีโนเวทปรับปรุงประตู-หน้าต่าง

รีโนเวทปรับปรุงประตู-หน้าต่าง

ส่วนของการปรับปรุงประตู-หน้าต่าง หากต้องมีการเปลี่ยนวงกบด้วยมักต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติม เช่น การรื้อถอนวงกบไม้ออกจากผนังปูน ถ้าช่างไม่มีความชำนาญอาจทำให้ผนังเสียหายได้มาก กรณีติดตั้งวงกบไวนิลหรือวงกบอะลูมิเนียม ควรเน้นเรื่องระนาบผนังที่ได้ฉากได้ระดับ รวมทั้งการอุดรอยต่อระหว่างวงกบกับผนังให้มิดชิดแน่นหนา แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าต่างบานเปิดเป็นบานเลื่อน จะต้องทำใจว่าขนาดของพื้นที่ช่องเปิดให้ลมเข้าได้จะลดลงเหลือครึ่งเดียว


5. รีโนเวทบ้านเก่า ปรับปรุงพื้นในบ้าน

รีโนเวทบ้านเก่า ปรับปรุงพื้นในบ้าน

หากการปรับปรุงพื้นในบ้านถ้าแค่เปลี่ยนวัสดุปิดผิวโดยทั่วไปก็จะไม่มีผลกระทบกับโครงสร้าง แต่อาจต้องพิจารณาด้วยว่าสามารถติดตั้งทับวัสดุเดิมได้หรือไม่ เช่น ติดกระเบื้องยาง พรม ไม้พื้นลามิเนตทับพื้นกระเบื้องเดิม) หรือควรรื้อวัสดุเดิมออกเสียก่อนถึงค่อยติดตั้งวัสดุใหม่ทับลงไป นอกจากเรื่องการเปลี่ยนวัสดุปิดผิวแล้ว การปรับปรุงพื้นในทุกครั้งจะต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบโดนโครงสร้างเดิม เช่น ต้องการเพิ่มระดับพื้นให้สูงขึ้นเกิน 10 ซ.ม. ไม่ควรใช้วิธีเทคอนกรีตทับเพราะจะทำให้น้ำหนักเพิ่มมากเกินไป หรืออยากเปลี่ยนพื้นสำเร็จรูปของเดิมให้เป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่ ควรที่ต้องปรึกษาวิศวกรถึงความเป็นไปได้ สาเหตุเพราะระบบโครงสร้างของพื้นทั้งสองแบบนั้นมีความแตกต่างกัน


6. รีโนเวทปรับปรุงห้องน้ำ

รีโนเวทปรับปรุงห้องน้ำ

การปรับปรุงห้องน้ำเป็นหนึ่งในขั้นตอน Renovate บ้านเก่าที่หลายบ้านนิยมเลือกทำ หากต้องมีการย้ายตำแหน่งหรือเปลี่ยนรุ่นอุปกรณ์ในห้องน้ำจะต้องคิดถึงเรื่องระบบท่อ จุดจ่ายน้ำดีและระบายน้ำเสียที่เหมาะสม ส่วนการปรับปรุงพื้นห้องน้ำเพื่อผู้สูงวัยต้องคิดเพิ่มในเรื่องการทำพื้นให้อยู่ในระดับเดียวด้วย สำหรับการปรับปรุงห้องน้ำที่ไม่กระทบงานระบบ เช่น เปลี่ยนแค่กระเบื้องพื้น/ผนัง เป็นต้น


7. รีโนเวทบ้านเก่า พื้นที่รอบบ้าน

รีโนเวทบ้านเก่า พื้นที่รอบบ้าน

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพื้นที่รอบ ๆ บ้านจะมีแนวทำโครงสร้างพื้นที่หลากหลาย ตั้งแต่การลงเสาเข็มแบบต่าง ๆ การทำพื้นหล่อคอนกรีตวางบนคาน/วางบนดิน หรือปูวัสดุกับพื้นดินแบบที่ไม่มีโครงสร้าง (เช่น ปูหญ้า,บล็อกคอนกรีต)  ดังนั้นหลักในการปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านจึงจำเป็นเรื่องการใช้งานควบคู่ไปกับสภาพพื้นเดิมและรูปแบบพื้นที่จะปรับปรุง


การวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนรีโนเวทบ้าน

การวางแผนก่อนรีโนเวทบ้านเป็นขั้นตอนที่สำคัญและสมควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การปรับปรุงบ้านเก่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและประสบความสำเร็จ ซึ่งนอกจากการพิจารณาส่วนต่าง ๆ ของบ้านเพื่อรีโนเวทแล้ว ขั้นตอนที่ควรดำเนินการเมื่อต้องการรีโนเวทบ้านเก่าและการจ้างงานให้กับผู้ชำนาญเพื่อให้การรีโนเวทก็สำคัญเช่นกัน และเพื่อให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยควรคุณรู้กระบวนการเบื้องต้นและการวางแผนจ้างงานอย่างถูกต้อง โดยสามารถพิจารณาได้จากหัวข้อดังต่อไปนี้


กระบวนการและขั้นตอนในการรีโนเวทบ้านทั้งหลัง

การรีโนเวทบ้านเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องการการปรับปรุงและต่อเติมทั้งหลังคา ผนัง ระบบ และวัสดุในการตกแต่งผิวของบ้านทั้งหลัง โดยมีขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามที่ควร อย่างไรก็ตาม การรีโนเวทบ้านแตกต่างจากการสร้างบ้านใหม่โดยมีบางขั้นตอนที่ไม่จำเป็นอย่างการเตรียมโครงสร้าง และส่วนใหญ่จะยังคงใช้โครงสร้างเดิมอยู่ ซึ่งการรีโนเวทบ้านทั้งหลังสามารถแบ่งเป็น “แบบรื้อถอน” และ “แบบปรับปรุง” ขั้นตอนแรกควรเริ่มต้นด้วยการรื้อถอนวัสดุเดิมและตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างเดิมก่อน แต่ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบันได ควรติดตั้งโครงสร้างบันไดใหม่ให้พร้อมใช้งานก่อนเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรแทน

ทั้งนี้ การปรับปรุงบ้านควรเริ่มจากงานผนังและระบบไฟฟ้า/ประปา และควรปรับปรุงงานระบบต่าง ๆ พร้อมกันเพื่อลดความยุ่งยากในอนาคต และควรทำความสะอาดบ้านก่อนนำเฟอร์นิเจอร์เข้าตกแต่ง ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการปรับปรุงบ้าน การรีโนเวทบ้านทั้งหลังมีขั้นตอนน้อยกว่าการสร้างบ้านใหม่ แต่มีข้อจำกัดในการรีโนเวทบ้านที่มีพื้นที่น้อยหรือติดกับบ้านของคนอื่น เช่น ทาวน์โฮม ตึกแถว และต้องเตรียมใจหาแนวทางสำรองเผื่อแก้ไขหากมีสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ที่สำคัญต้องมีการควบคุมและดูแลงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานไม่เกิดอุปสรรคและตรงตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการ


เมื่อต้องการรีโนเวทบ้านเก่า ต้องจ้างใครบ้าง? ขั้นตอนสำคัญรวมถึงการวางแผนเบื้องต้น

การ renovate บ้านเก่า ต้องพิจารณาถึงการเลือกใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ช่าง ผู้รับเหมา นักออกแบบ วิศวกร เป็นต้น และต้องอาศัยบริการจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยขั้นตอน Renovate บ้านเก่าแต่ละวิธีจะมีขอบเขตการทำงานและงบประมาณที่ต้องจัดสรรต่างกัน ในเบื้องต้นคุณสามารถเตรียมความพร้อมได้จากการวางแผนดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการปรับปรุงบ้านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินงบประมาณเบื้องต้น อย่างเช่น การปรับปรุงบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้สอยพื้นที่ เช่น การกั้นห้องอ่านหนังสือในพื้นที่ห้องนั่งเล่น การซ่อมแซมบางส่วนของบ้าน เพิ่มแผงกันแดดหรือติดตั้งพวกฉนวกเก็บเสียง และปรับโฉมบ้านให้ตรงกับสไตล์ที่ชอบ

2. หลังจากกำหนดวัตถุประสงค์ในการรีโนเวทบ้านเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาว่าควรจะว่าจ้างใครมาช่วยปรับปรุงบ้านในครั้งนี้ เช่น การจ้างช่างเฉพาะส่วนอย่างการซ่อมรอยร้าวบนผนังโดยจ้างช่างปูน การลอกสีเดิมและทาสีใหม่โดยจ้างช่างทาสี การขัดพื้นไม้ปาร์เกต์และทาสีใหม่โดยจ้างช่างไม้ และการแยกเซอร์กิตไฟในบางพื้นที่โดยจ้างช่างไฟฟ้า หรือการว่าจ้างผู้รับเหมาสำหรับงานก่อสร้างที่ซับซ้อนและมีหลายส่วนต้องปรับปรุง

แต่เมื่อต้องการปรับปรุงบ้านให้สวยงามตามแบบที่ต้องการ ควรใช้บริการของสถาปนิกที่มีหน้าที่เป็นผู้ออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้าง และเป็นผู้ประสานงานกับวิศวกรและผู้ออกแบบสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือคุณอาจจะจ้างผู้ให้บริการงานก่อสร้างแบบครบวงจรที่จะครอบคลุมถึงค่าวัสดุก่อสร้างพร้อมค่าบริการ ค่าใช้จ่ายเหมารวมวัสดุ ค่าบริการ ประกอบด้วย ออกแบบ/ตรวจสอบหน้างาน/ค่าแรง หรือค่าดำเนินการ เป็นต้น


ในบทความนี้คุณก็ได้เรียนรู้ถึงการวางแผนก่อนรีโนเวทบ้านและสิ่งที่ควรพิจารณาในส่วนต่าง ๆ ของบ้านไปแล้ว เชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการรีโนเวทบ้านของคุณเอง เมื่อคุณต้องการรีโนเวทบ้านเก่า การจ้างคนที่เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คุณควรพิจารณาเลือกผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการรีโนเวทบ้าน ค้นหาผู้ที่มีผลงานที่ดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรีโนเวทบ้านของคุณจะเป็นไปตามที่คาดหวัง

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save