บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2023

สำหรับในเนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ปูนซีเมนต์ก่อสร้าง หรือ ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ซึ่งปูนซีเมนต์ชนิดนี้จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อสร้างและมีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดี ซึ่งนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการฉาบปูนก่อสร้างเข้ากับอิฐ หรือการก่อปูน การก่อเสา ซึ่งปูนพอร์ตแลนด์


ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ คืออะไร?

ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์เป็นส่วนผสมหลักในการทําคอนกรีต มันเป็นผงละเอียดที่ทําจากการนําหินปูนและดินเหนียวไปเผาในเตาเผา เมื่อผสมกับน้ํา มันจะกลายเป็นเพสต์ที่แข็งตัวช้าๆ กระบวนการนี้เรียกว่า “การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่น” ทำให้กูจะเป็นพอร์ตแลนด์มีคุณภาพที่ดีและมีความแข็งแรงมากขึ้น


ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ใช้ทําอะไร?

ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์มีประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เกี่ยวกับงานอื่นๆอย่างเช่นงานซ่อมแซมงานตกแต่งต่อเติม หรืองานก่อสร้างโครงการใหญ่ การใช้ปูนพอร์ตแลนด์ก็ได้รับความนิยมที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่นี่คือบางสิ่งที่พบเห็นบ่อยๆ

 • การผลิตคอนกรีต : โดยมากมันจะถูกผสมกับน้ํา ทราย และวัสดุผสม (เช่น กรวดขนาดเล็ก) เพื่อผลิตคอนกรีต
 • ปูนฉาบ : ใช้ยึดอิฐหรือหินเข้าด้วยกันในผนัง
 • ผสมปูนกาว : เพื่อใช้เติมรอยต่อหรือฉนวนท่อและกระเบื้อง
 • ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป : เช่น บล็อก คาน และท่อที่ทำจากซีเมนต์

ประเภทของ Portland Cement

มีปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์หลายประเภท นิยมใช้งานในองค์กรการก่อสร้าง โดยปูนจะมีการแบ่งประเภท โดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะเกี่ยวกับงานก่อซีเมนต์อื่นๆ

Portland Cement Type 1

 • Portland Cement Type 1 : ปูนซีเมนต์ใช้ทั่วไป เหมาะสมกับงานก่อสร้างทั่วไป

Portland Cement Type 2

 • Portland Cement Type 2 : ต้านทานซัลเฟต เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีดินหรือน้ําใต้ดินที่มีซัลเฟต

Portland Cement Type 3

 • Portland Cement Type 3 : ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็ว ใช้เมื่อต้องการให้แข็งตัวเร็ว

Portland Cement Type 4

 • Portland Cement Type 4 : ปูนซีเมนต์ให้ความร้อนต่ํา ใช้สําหรับโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน เพื่อลดปริมาณความร้อนระหว่างการแข็งตัว

Portland Cement Type 5

 • Portland Cement Type 5 : ต้านทานซัลเฟตสูง เหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่มีซัลเฟตในดินหรือน้ําสูงมาก

คุณสมบัติของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์

คุณสมบัติของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์

 • ความแข็งแรง : เมื่อแข็งตัวแล้ว สามารถรับแรงกดได้สูง
 • ความร้อนจากการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่น : ความร้อนที่ปล่อยออกมาเมื่อปูนซีเมนต์เกิดปฏิกิริยากับน้ํา
 • เวลาแข็งตัว : เวลาที่ใช้ให้ปูนซีเมนต์เริ่มแข็งตัว
 • ความละเอียด : ผงปูนซีเมนต์ละเอียดเพียงใด ปูนซีเมนต์ละเอียดจะเกิดปฏิกิริยากับน้ําได้เร็วขึ้น
 • ความมั่นคง : ทําให้แน่ใจว่าปูนซีเมนต์จะไม่ขยายตัวหรือหดตัวมากเกินไปเมื่อแข็งตัว

วิธีใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์

วิธีใช้ ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์

 • วัดอย่างถูกต้อง : ใช้ปริมาณของปูนซีเมนต์ น้ํา และส่วนผสมอื่นๆ อย่างถูกต้องเสมอ
 • การผสม : ใช้เครื่องผสมปูนซีเมนต์ หรือผสมด้วยมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้ากันดี
 • ปริมาณน้ํา : เติมน้ําช้าๆ จนกว่าส่วนผสมจะมีลักษณะเนียน ไม่เหลวหรือแห้งเกินไป
 • การเท : เมื่อผสมเสร็จ เทปูนซีเมนต์หรือคอนกรีตไปยังบริเวณที่ต้องการ
 • การแข็งตัว : ปล่อยให้ปูนซีเมนต์แข็งตัว ซึ่งอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงถึงหลายวัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานและประเภท

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

 • เติมน้ํามากเกินไป : นี่อาจทําให้ปูนซีเมนต์อ่อนแอลง ใช้เพียงปริมาณที่จําเป็นเท่านั้น
 • เร่งให้ซีเมนต์แห้งเร็วเกินไป : ปูนซีเมนต์ต้องการเวลาในการแข็งตัว อย่าพยายามเร่งกระบวนการโดยใช้เครื่องทําความร้อนหรือวิธีการอื่นๆ
 • การใช้ปูนซีเมนต์เก่า : ตามกาลเวลา ปูนซีเมนต์จะสูญเสียประสิทธิภาพ ให้ตรวจสอบวันที่ผลิตเสมอ

ข้อควรระวังอื่นๆ

 • การเก็บรักษา : เก็บถุงปูนซีเมนต์ในที่แห้ง ความชื้นสามารถทําลายได้
 • ความปลอดภัย : ปูนซีเมนต์อาจเป็นอันตราย ให้สวมถุงมือและหน้ากากป้องกันเมื่อทํางาน
 • ภาพแวดล้อม : การผลิตปูนซีเมนต์อาจปล่อย CO2 อย่างไรก็ตาม บริษัทหลายแห่งกําลังมองหาวิธีผลิตแบบสีเขียว
 • นวัตกรรม : กําลังมีการพัฒนาปูนซีเมนต์ประเภทใหม่ ที่มีคุณสมบัติดีขึ้นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

เครื่องมือที่ใช้งานร่วมกับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์

เครื่องมือที่สามารถใช้งานร่วมกับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ได้

1. ฉนวนกันความร้อน (Insulation)

ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์มักถูกนํามาใช้ในงานก่อสร้างเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรง ส่วนฉนวนกันความร้อนช่วยรักษาอุณหภูมิที่ต้องการไว้ในอาคาร ช่วยประหยัดค่าทําความร้อนและค่าทําความเย็น การก่อผนังโดยผสมปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์กับฉนวนกันความร้อนจะช่วยให้ได้ทั้งความมั่นคงแข็งแรงและประหยัดพลังงานได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานได้ที่ ฉนวนกันความร้อน คืออะไร

2. โฮลซอเจาะปูน (Concrete Hole Saws)

โฮลซอเจาะปูนเป็นเครื่องมือจําเป็นในการทํางานกับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ โดยเฉพาะเมื่อต้องการเจาะรูหรือช่องโพรงในปูนซีเมนต์ที่แข็งตัวแล้ว เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเจาะทะลุปูนซีเมนต์อย่างแม่นยํา จึงจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับงานต่าง ๆ เช่น ติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา คุณสามารถศึกษาประสิทธิภาพของโฮลซอเจาะปูนในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานได้ที่ ประเภทของโฮลซอเจาะปูน

3. ปูนกาวปูกระเบื้อง (Cement Tile Adhesive)

กาวยางปูกระเบื้องสําหรับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ผลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อยึดกระเบื้องเข้ากับพื้นผิวที่ทําด้วยปูนซีเมนต์ กาวชนิดนี้จะช่วยให้เกิดการยึดเกาะระหว่างกระเบื้องและปูนซีเมนต์ได้ดีเป็นเวลานาน ไม่ทำให้กระเบื้องหลุดง่าย ๆ การใช้กาวยางปูกระเบื้องร่วมกับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์จึงจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระเบื้องจะติดทนทาน แม้ในบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ํา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปูนกาวปูกระเบื้องได้ที่ การใช้งานปูนกาวเบื้องต้น

4. กาวยาแนว (Cement Grout)

ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์เป็นส่วนประกอบหลักของกาวยาแนว กาวชนิดนี้ใช้เติมในช่องว่างระหว่างกระเบื้องหรืออิฐ เพื่อให้เกิดพื้นผิวที่เรียบเนียนและสวยงาม การใช้กาวยาแนวร่วมกับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์จะช่วยให้ได้ลวดลายและสัมผัสที่ลงตัวกันทั่วทั้งพื้นผิวโดยเฉพาะเมื่อปูกระเบื้อง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญของการใช้กาวยาแนวได้ที่บทความ เทคนิคใช้กาวยาแนวอย่างถูกต้อง

5. กันซึม (Waterproofing Systems)

โครงสร้างปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์โดยเฉพาะในบริเวณกลางแจ้งหรือสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากสารกันซึม เนื่องจากสารเหล่านี้จะสร้างแนวกั้นที่น้ําและความชื้นไม่สามารถซึมผ่านได้ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างปูนซีเมนต์ การใช้กันซึมกับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์จึงจะช่วยรับประกันความคงทนของโครงสร้างและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากความเสียหายของน้ํา เช่น การเจริญเติบโตของราหรือโครงสร้างเสื่อมโทรมเนื่องจากความชื้นได้เป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานกันซึมได้ที่บทความ วิธีใช้กันซึมที่ถูกต้อง


ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์เป็นวัสดุพื้นฐานแต่สําคัญอย่างมากในโครงการก่อสร้าง ซึ่งความแข็งแกร่งและความหลากหลายของมัน ทําให้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์เป็นทางเลือกได้รับความนิยมใช้ในโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้สำหรับการใช้งานควรจะเข้าใจคุณสมบัติของปูนซีเมนต์แต่ละประเภทก่อน นอกจากนี้ทุกครั้งที่มีการใช้งานควรจะมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอยู่เสมออย่างเช่นหน้ากากกันฝุ่นหรือชุดป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save