บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 6, 2023

ปูนฉาบอิฐมวลเบา ตามชื่อเรียก คือประเภทของปูนซีเมนต์ที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าปูนซีเมนต์ทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่ยังคงมีความแข็งแรง และมีความทนทาน โดยปัจจุบันอิฐมวลเบาถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณสมบัติที่มีอุณหภูมิ ทั้งนี้ปูนฉาบอิฐมวลเบายังมีคุณสมบัติช่วยลดอุณหภูมิได้อีกด้วยในปัจจุบันจึงได้รับความนิยมในการมาใช้เป็นกำแพงหรือผนังบ้าน เพื่อปรับอุณหภูมิบ้านให้เย็นขึ้น แต่ทั้งนี้ปูนฉาบอิฐมวลเบาก็จะมีประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงคุณสมบัติก็จะมีข้อโดดเด่นที่แตกต่างกัน ดังนี้


ปูนฉาบอิฐมวลเบาคืออะไร

ปูนฉาบอิฐมวลเบา เป็นส่วนผสมพิเศษของปูนซีเมนต์ ที่ทําให้ความหนาแน่นลดลงเมื่อเทียบกับคอนกรีตทั่วไป การลดลงของความหนาแน่นมักทำให้คุณสมบัติที่ได้อีกหนึ่งอย่างนั่นคือน้ำหนักที่เบา เมื่อเทียบกับซีเมนต์ชนิดอื่น ๆ เช่น หินภูเขาไฟ ดินเหนียว หินชีล หรือหินชะลอม น้ำหนักที่ลดลงช่วยให้การขนส่งและจัดการง่ายขึ้น ทําให้เป็นที่นิยมเลือกใช้สําหรับโครงการก่อสร้างหลากหลายประเภท

ประเภทต่าง ๆ ของปูนฉาบอิฐมวลเบา

มีประเภทของปูนฉาบอิฐมวลเบาหลายประเภท จําแนกตามชนิดของมวลรวมที่ใช้ บางประเภทที่พบบ่อย ได้แก่

Structural-lightweight-concrete

 • ปูนฉาบอิฐมวลเบาโครงสร้าง (Structural lightweight concrete) ประเภทนี้ใช้มวลรวมน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงเพียงพอสําหรับใช้งานโครงสร้าง มักใช้ในอาคารและสะพานที่น้ำหนักของปูนมีความสำคัญ

ปูนฉาบอิฐมวลเบาความแข็งปานกลาง

 • ปูนฉาบอิฐมวลเบาความแข็งปานกลาง (Moderate strength concrete) หรือเรียกว่าปูนน้ำหนักปานกลาง ให้จุดสมดุลระหว่างความแข็งแรงและน้ําหนัก มักใช้ในงานที่ต้องการคํานึงถึงน้ำหนัก แต่ยังต้องการความแข็งแรงด้วย

 

 • ปูนฉาบอิฐมวลเบาความหนาแน่นต่ํา (Low-density concrete) มักใช้สําหรับงานที่ไม่ใช่โครงสร้าง ประเภทนี้มีความหนาแน่นและความแข็งแรงต่ําที่สุด มักใช้สําหรับงานกันความร้อนและกันไฟ

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของปูนฉาบอิฐมวลเบา

คุณสมบัติปูนฉาบอิฐมวลเบา

ปูนฉาบอิฐมวลเบามีคุณสมบัติเฉพาะที่ให้ประโยชน์มากมาย โดยคุณสมบัติของปูนฉาบอิฐมวลเบาแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปดังนี้

 • ลดน้ําหนักบรรทุกตาย (Reduced Dead Load) : เนื่องจากมีความหนาแน่นต่ำกว่า ทําให้ลดน้ำหนักรวมของโครงสร้าง ช่วยให้สร้างอาคารสูงขึ้นหรือสะพานที่ยาวขึ้นได้
 • กันความร้อน (Thermal Insulation) : มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดี สามารถใช้ได้ทั้งในสภาพอากาศร้อนและหนาว
 • กันเสียง (Sound Insulation) : ยังช่วยกันเสียงได้ดี เนื่องจากคุณสมบัติพรุนของมวลรวมน้ําหนักเบา
 • กันไฟ (Fire Resistance) : ทั่วไปมีความต้านทานไฟได้ดีกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดา ทําให้ปลอดภัยกว่าในพื้นที่เสี่ยงต่อไฟไหม้
 • ง่ายต่อการขึ้นรูป (Workability) : สามารถสูบ หล่อ และขึ้นรูปได้ง่าย ทําให้ยืดหยุ่นในการใช้งานหลากหลายรูปแบบ

วิธีการใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบา: คู่มือขั้นตอน

วิธีการใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบา

กระบวนการใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาคล้ายคลึงกับปูนซีเมนต์ทั่วไป ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การผสม : แช่มวลรวมในน้ำก่อน แล้วจึงผสมกับปูนซีเมนต์และน้ำ
 2. การเทปูน : เทปูนลงในแบบ ต้องระวังไม่ให้มวลรวมลอยขึ้นมาด้านบน
 3. การบ่ม : ปล่อยให้ปูนบ่ม ระยะเวลาบ่มขึ้นอยู่กับชนิดของปูนฉาบอิฐมวลเบาและสภาพแวดล้อม
 4. การทดสอบ : หลังบ่ม ต้องทดสอบปูนให้แน่ใจว่ามีความแข็งแรงและความหนาแน่นตามข้อกําหนด

ข้อควรระวังในการใช้งานปูนฉาบอิฐมวลเบา

ข้อควรระวังในการใช้งานปูนฉาบอิฐมวลเบา

แม้ว่าปูนฉาบอิฐมวลเบาจะให้ประโยชน์มากมาย แต่ก็มีจุดอ่อนที่ควรระวัง ดังนี้

 • การผสมไม่ทั่วถึง : หากผสมปูนไม่ทั่วถึง อาจทําให้มวลรวมกระจายไม่สม่ําเสมอ ส่งผลต่อความแข็งแรงและความหนาแน่นของปูนสําเร็จรูป
 • การบ่มไม่เหมาะสม : หากไม่บ่มปูนอย่างถูกต้อง จะส่งผลต่อความแข็งแรง จําเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการบ่มที่แนะนําสําหรับประเภทปูนนั้น ๆ
 • ละเลยการทดสอบ : การทดสอบปูนหลังบ่มเสร็จสิ้นมีความสําคัญ เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติตามข้อกําหนด หากละเลยอาจทําให้เกิดปัญหาโครงสร้างในอนาคต

โดยการเข้าใจลักษณะเฉพาะและเรียนรู้วิธีการใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาอย่างถูกต้อง คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีมากมายของมันได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมามืออาชีพหรือนักทําเอง ปูนฉาบอิฐมวลเบาสามารถเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานก่อสร้างของคุณได้


เครื่องมือที่สามารถทำงานกับปูนฉาบอิฐมวลเบา

1. เกรียง (Trowel)

เกรียงเป็นเครื่องมือสำคัญเมื่อทำงานกับปูนฉาบอิฐมวลเบา ช่วยในการกระจายและปรับระดับคอนกรีตให้เท่ากัน ใบมีดแบนทำให้พื้นผิวเรียบได้ง่ายขึ้น ทำให้ได้งานเรียบร้อย การเรียนรู้วิธีใช้เกรียงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพงานของคุณได้อย่างมาก หากต้องการเข้าใจถึงความแตกต่างของการเลือกใช้เกรียงอ่านข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดได้ที่นี่

2. โฮลซอเจาะปูน (Concrete Hole Saws)

โฮลซอเจาะปูนเป็นเครื่องมือพิเศษที่ช่วยเจาะรูบริเวณปูนฉาบอิฐมวลเบาได้อย่างแม่นยำ เป็นเครื่องมือในการสร้างพื้นที่สำหรับอุปกรณ์ติดตั้งในโครงสร้างคอนกรีต การรู้วิธีการใช้งานโฮลซอเจาะปูนสามารถช่วยให้การดำเนินโครงการราบรื่นยิ่งขึ้น คุณสามารถค้นหาคำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้โฮลซอเจาะปูนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมได้ที่บทความนี้

3. กาวยาแนว (Cement Grout)

กาวยาแนวมักใช้ร่วมกับปูนฉาบอิฐมวลเบา เพื่ออุดช่องว่างและให้พื้นที่นั้นสมบูรณ์ เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความแข็งแรงและความทนทานของโครงสร้าง การเรียนรู้วิธีผสมและทากาวยาแนวอย่างเหมาะสม อาจเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์เมื่อทำงานกับปูนฉาบอิฐมวลเบา ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ปูนกาวยาแนว

4. ปูนผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete)

ปูนผสมเสร็จเป็นส่วนผสมสำเร็จรูป เหมาะสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับปูนฉาบอิฐมวลเบา ให้ความสะดวกสบายและรับประกันความสม่ำเสมอในคุณภาพของปูน การทำความเข้าใจวิธีที่ถูกต้องในการใช้ปูนประเภทนี้สามารถช่วยให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ โปรดดูคำแนะนำของเราเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเลือกใช้ปูนผสมเสร็จ

5. เลเซอร์วัดระยะ (Laser Distance Measures)

เลเซอร์วัดระยะ อาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อทำงานกับปูนฉาบอิฐมวลเบา ช่วยในการวัดที่แม่นยำซึ่งเป็นพื้นฐานในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ การเรียนรู้การใช้เครื่องมือนี้สามารถประหยัดเวลาและป้องกันข้อผิดพลาดในโครงการของคุณได้ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เลเซอร์วัดระยะ

ด้วยการมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือเหล่านี้ คุณสามารถจัดการเมื่อต้องทำงานที่ต้องใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาได้อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น คำแนะนำของเรามุ่งเป้าไปที่การให้ความรู้แก่คุณในการใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ของโครงการจะประสบความสำเร็จ

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save