บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 16, 2023

ปากกาจับชิ้นงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุดอย่างหนึ่งในโรงประลอง เป็นสินทรัพย์ที่จําเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องการทํางานอย่างแม่นยําและมั่นคง ในส่วนต่อไป เราและวิธีการใช้งานปากกาจับชิ้นงานที่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไรจะอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับปากกาจับชิ้นงาน รวมถึงวัตถุประสงค์ ประเภทต่างๆ ที่มี คุณสมบัติ และวิธีใช้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปากกาจับชิ้นงานคืออะไร

ปากกาจับชิ้นงานเป็นอุปกรณ์กลที่ใช้ปากคีมขนานกันเพื่อยึด หรือใช้ในการตรึงวัตถุ หรือจับชิ้นงานไว้ขณะปฏิบัติงาน เช่น เลื่อย ขุดเจาะ หรือแกะสลัก มันมักติดตั้งกับโต๊ะทํางานเพื่อจับชิ้นงานเพื่อให้ตรึงอยู่ในตำแหน่งต่างๆ

การใช้งานของปากกาจับชิ้นงาน

การใช้งานของปากกาจับชิ้นงาน

ปากกาจับชิ้นงานถูกใช้ในหลายสาขาวิชาชีพเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานกลึงเหล็ก หรืองานสำหรับดัดเหล็กหรือการกลึงไม้ขึ้นรูป ตัวปากกาจับชิ้นงานก็สามารถใช้งานเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการใช้งานอื่นๆเช่น

 • งานไม้ : ในงานไม้ ปากกาจับชิ้นงานใช้จับชิ้นไม้ให้อยู่กับที่สําหรับการตัด แกะสลัก หรือขัดผิว
 • งานโลหะ : ปากกาจับชิ้นงานในงานโลหะช่วยยึดชิ้นส่วนโลหะให้มั่นคงสําหรับการขัด ตอก หรือเชื่อม
 • อิเล็กทรอนิกส์ : ในงานอิเล็กทรอนิกส์ ปากกาจับชิ้นงานช่วยยึดบอร์ดวงจรให้มั่นคงระหว่างการบัดกรีหรือประกอบ
 • ยานยนต์ : ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปากกาจับใช้สําหรับจับชิ้นส่วนขณะประกอบหรือถอดประกอบ และในงานซ่อมบํารุง

ประเภทของปากกาจับชิ้นงาน

มีปากกาจับชิ้นงานหลายประเภท สําหรับใช้งานเฉพาะด้าน โดยวิธีการใช้งานในแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไปดังนี้

ปากกาช่างกล [Engineer_s-Vise]

 • ปากกาจับชิ้นงานกลแบบตั้งโต๊ะ [Engineer’s Vise] : หรือเรียกว่าปากกาช่างกล ทําจากเหล็กหล่อ ใช้สําหรับจับโลหะขณะขัดหรือตัด

ปากกาไม้งาน [Woodworker_s-Vise]

 • ปากกาจับงานไม้ [Woodworker’s Vise] : ทําจากไม้หรือโลหะ ออกแบบมาเฉพาะสําหรับงานไม้

ปากกาจับท่อ [Pipe-Vise]

 • ปากกาจับท่อ [Pipe Vise] : เป็นอุปกรณ์ยึดที่ออกแบบมาเพื่อจับท่อโดยเฉพาะ

ปากกาเจาะ [Drill-Press-Vise]

 • ปากกาจับงานแท่นเจาะ [Drill Press Vise] : เป็นเครื่องมือสำหรับการยึดจับวัตถุให้อยู่กับที่ขณะเจาะ

ปากกาเลื่อนไขว้ [Cross-Slide-Vise]

 • ปากกาจับงานแบบสไลด์ 2 ชั้น [Cross Slide Vise] : ประเภทนี้ช่วยให้เคลื่อนย้ายชิ้นงานไปตามแกน 2 แกน ควบคุมการทํางานได้แม่นยํา

คุณสมบัติของปากกาจับชิ้นงาน

คุณสมบัติของปากกาจับชิ้นงาน

ปากกาจับชิ้นงานมีคุณสมบัติเฉพาะในสำหรับปากกาจับแต่ละประเภท โดยคุณสมบัติของปากกาจากแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นงานไม้ หรืองานเหล็ก คุณสมบัติหลักของปากกาจับชิ้นงานจะมีดังนี้

 • วัดขนาดความกว้างปากและช่องเปิด : ขนาดของปากกาจับขึ้นอยู่กับความกว้างของปากและระยะเปิดสูงสุดที่ปากสามารถเปิดออกได้
 • วัสดุทนทาน : ปากกาจับมักทําจากเหล็กหล่อเพื่อความทนทาน แต่อาจทําจากเหล็กหรือวัสดุอื่นสําหรับงานเฉพาะ
 • วิธียึดติด : ประเภททั่วไปคือปากกาจับที่ยึดตรงกับโต๊ะทํางาน
 • หมุนตามมุมที่ต้องการ : บางรุ่นมีฐานหมุนได้ ทําให้หมุนปากกาและจับชิ้นงานได้มุมที่สะดวกที่สุด

วิธีใช้ปากกาจับชิ้นงาน

ขั้นตอนการใช้ปากกาจับ โดยทั่วไปแล้วจะมีรูปแบบการใช้งานที่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับวัสดุที่จะต้องการใช้ในงานต่างๆ เช่นวัสดุไม้ ก็จำเป็นต้องใช้ปากกาจับเฉพาะงานไม้เท่านั้น โดยวิธีการใช้งานเบื้องต้นของปากกาจับชิ้นงานมีดังนี้

 1. จัดวางชิ้นงาน : วางชิ้นงานระหว่างปากกา โดยแน่ใจว่าจัดวางให้เหมาะกับงาน
 2. ยึดชิ้นงานให้แน่น : หมุนมือหมุนให้ปากกาปิดลงจนกระทั่งจับชิ้นงานแน่น โดยไม่ต้องขันแน่นเกินไปจนชิ้นงานเสียหาย
 3. ยึดชิ้นงานตามที่ต้องการ : ทํางานบนชิ้นงานตามต้องการ ปากกาจะทําให้ชิ้นงานมั่นคง สามารถทํางานด้วยสองมือได้
 4. หมุนตัวยึดออกจากชิ้น : เมื่อเสร็จงาน หมุนมือหมุนทางตรงข้ามเพื่อปล่อยชิ้นงาน และควรตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหาย

สรุป

ปากกาจับชิ้นงานเป็นเครื่องมือจําเป็นในโรงงาน รวมถึงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสามารถหลากหลาย และแข็งแรงช่วยให้จับวัสดุหลายประเภทได้อย่างมั่นคง ทําให้สามารถทํางานได้อย่างแม่นยําและปลอดภัย โดยการใช้งานปากกาจับชิ้นงานนั้นควรที่จะทำความเข้าใจประเภทต่างๆ ของปากกาจับ ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติ และวิธีใช้ ช่วยให้เลือกใช้ปากกาจับชนิดที่เหมาะกับงานและได้ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพหรือนักดีย์ไอวาย การเข้าใจการใช้ปากกาจับชิ้นงานจะช่วยให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับปากกาจับชิ้นงาน

1. สิ่ว (Chisels)

ปากกาจับชิ้นงานสามารถจับชิ้นไม้หรือโลหะให้นิ่งได้อย่างมั่นคงเพื่อให้สามารถใช้สิ่วแกะสลัก ตัดแต่ง หรือตัดวัสดุออกด้วยความแม่นยําและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การใช้งานเครื่องทั้งสองชิ้นนี้จะช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้น ลดข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ศึกษาวิธีการใช้สิ่วอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมที่ แนะนำวิธีใช้สิ่ว

2. คีมล็อค (Locking Pliers)

การใช้ คีมล็อคควบคู่กับปากกาจับชิ้นงาน จะช่วยเพิ่มการควบคุมและความแม่นยําในงานต่างๆ ในขณะที่ปากกาจับชิ้นงานจับชิ้นงานหลักไว้อย่างมั่นคง คีมล็อคสามารถใช้จับชิ้นส่วนย่อยๆ หรือจัดวางชิ้นส่วนได้อย่างมีการควบคุม การใช้เครื่องมือทั้งสองชนิดนี้จะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อต้องการจับชิ้นงานให้อยู่ในมุมหรือตําแหน่งเฉพาะระหว่างการประกอบหรือซ่อมแซม ศึกษาการใช้งานคีมล็อคที่หลากหลาย เพิ่มเทคนิคนี้ในทักษะของคุณที่ เทคนิคการใช้คีมล็อค

3. เกรียง (Trowel)

เกรียงสามารถเสริมการทํางานได้ดี เมื่อมีวัสดุถูกจับยึดไว้ด้วยปากกาจับชิ้นงาน เช่น ในโครงการก่ออิฐที่ต้องการทาปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบบนอิฐหรือหินที่ถูกจับไว้อย่างมั่นคงด้วยปากกาจับชิ้นงาน เกรียงจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้สามารถทาและราบเรียบวัสดุได้ง่าย สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น ศึกษาวิธีการใช้เกรียงเพิ่มเติมที่ คู่มือการใช้เกรียง

4. ชุดประแจบล็อก (Socket Wrench Sets)

ในโครงการการสามารถใช้ปากกกาจับชิ้นงานเพื่อจับวัสดุให้นิ่งสำหรับการ ขันหรือคลายสลักและน๊อตด้วยชุดประแจบล็อก วิธีการนี้ช่วยให้ชิ้นส่วนไม่ขยับเคลื่อนที่ ทําให้การทํางานทางกลปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ศึกษาวิธีการนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ การใช้ชุดประแจบล็อก

5. สว่านมือ (Hand Drills)

สําหรับงานไม้หรือโลหะ สว่านมือเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่อยและเสริมการใช้งานปากกาจับชิ้นงานได้ดีมาก ปากกาจับชิ้นงานสามารถจับชิ้นงานให้นิ่งอย่างมั่นคง ขณะที่ใช้สว่านมือเจาะรูหรือยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน วิธีนี้จะช่วยให้เกิดเสถียรภาพและความแม่นยํา ป้องกันข้อผิดพลาดและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ศึกษาวิธีการใช้สว่านมือกับปากกาจับชิ้นงาน ซึ่งจะช่วยให้โครงการของคุณราบรื่นมากขึ้น ได้ที่ คู่มือการใช้สว่านมือ

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save