บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ June 15, 2023

บ้านอัจฉริยะ “Smart Home หรือ “Smart building” ที่เราเคยได้ยินกันมานั้น หากคุณเป็นคนที่สนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ คงจะรู้จักกับเทคโนโลยีนี้กันมาบ้าง  ซึ่งบ้านแบบนี้จะมีความแตกต่างกับ “green building” (หมายถึง อาคารสีเขียวที่สร้างอยู่บนพื้นฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการกำจัดของเสียหรือจำพวกมลพิษต่างๆที่มีต้นเหตุมาจากผู้อยู่อาศัยในอาคารก่อนที่จะปล่อยออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก รวมทั้งมีการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น) ส่วน Smart Home หรือบ้านอัจฉริยะนั้น หลายคนมักจะเข้าใจว่าคือการนำเอาระบบอัตโนมัติต่างๆเข้ามาใช้อำนวยความสะดวกภายในบ้านเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบาย รู้สึกถึงความปลอดภัย และช่วยประหยัดพลังงานได้


ความเข้าใจใน Smart Home สำหรับคนไทย

บ้านอัจฉริยะ smart home

ความหมายของคำว่า Smart Home ถ้าเป็นคนในบ้านเราจะตีความหมายไปในทางที่ค่อนข้างกว้างคือจะเป็นบ้านที่มีระบบอัตโนมัติเล็กๆ หรือที่เรียกกันว่า user control (คือผู้อยู่อาศัยสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆของบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของตนเองและผู้ที่อยู่อาศัยด้วยกัน) จนไปถึงระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบที่เรียกว่า rule-based control คือภายในบ้านจะติดตั้งระบบควบคุมที่สามารถตรวจจับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ แล้วทำการปรับเปลี่ยนหรือตอบโจทย์ความต้องการของผู้อาศัยโดยอัตโนมัติ  (แต่ระบบนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยซึ่งบริษัทชั้นนำหลายๆแห่งในต่างประเทศกำลังศึกษาวิจัยด้วยการสร้างห้องแล็ปขึ้นมาเพื่อพัฒนาอย่างจริงจัง) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหากบ้านเรามีระบบอัตโนมัติแค่เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นบ้านอัจฉริยะแล้ว เช่นอาจมีระบบประตูอัตโนมัติ หรือรีโมทสั่งการควบคุมเปิดปิดอุปกรณ์ทุกอย่าง ก็มักจำนำไปเรียกแล้วว่าเป็นบ้านอัจฉริยะ ซึ่งยังคงเป็นความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนไปบ้าง หรืออาจจะยังไม่ถูกต้องทั้งหมด คราวนี้เรามาลองดูคำว่า Smart Home ตามหลักมาตรฐานสากลทั่วไปกันบ้างว่าเป็นอย่างไร

ระบบบ้าน SmartHome


ความหมายของ Smart Home ตามหลักสากลทั่วโลก

บ้านอัจฉริยะ

ทาง Housing Learning & Improvement Network ได้ออกคำจำกัดความหมายของ Smart Home ไว้เมื่อปี 2003 ว่าเป็นการรวมโครงข่ายการสื่อสาร (communication network) ของที่อยู่อาศัยให้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการ การตรวจตราดูแล รวมทั้งสามารถเข้าถึงการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ (การควบคุมในที่นี้ย่อมหมายความถึงการควบคุมทั้งภายในที่อยู่อาศัยหรือการควบคุมจากภายนอกก็ได้) ซึ่งทั้งหมดนี้จึงเรียกบ้านหรือที่อยู่อาศัยว่าบ้านอัจฉริยะหรือ Smart Home นั่นเอง โดยบ้าน Smart Home จะต้องมีคุณสมบัติอยู่ 3 ประการคือ


1.Smart Home Network

บ้านอัจฉริยะ smarthome

Smart Home Network คือระบบพื้นฐานของ บ้านอัจฉริยะ อาจจะมีได้ทั้งแบบเดินสายหรือไร้สายก็ได้ อันประกอบไปด้วย

 • Power line System (X10) เป็น protocol ที่นำมาใช้สื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆในระบบ home automation ได้นำมาพัฒนาให้อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักได้โดยตรง
 • Bus line (EIB,Cebus) เพื่อรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ เป็นอิสระจากแหล่งจ่ายไฟทำให้ถูกรบกวนได้ยาก
 • Radio frequency และ Infrared เป็นระบบที่นิยมนำไปใช้ใน Smart Home กันมากจะเห็นว่าผู้ผลิตหลายที่ก็นำระบบนี้ไปใช้งาน

2.Intelligent Control System

บ้านอัจฉริยะ

Intelligent Control System คือระบบการควบคุมสุดแสนอัจฉริยะที่ชาญฉลาด

 • เปรียบเสมือนได้กับสะพานที่จะเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกันของอุปกรณ์ภายในบ้าน
 • เปรียบเสมือน gateway เพื่อใช้เชื่อมต่อกับบริการที่อยู่ภายนอกบ้านให้ทำงานตามคำสั่งได้ง่าย

3.Home Automation Device

บ้านอัจฉริยะ

Home Automation Device คืออุปกรณ์ในการเชื่อมโยงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเข้าด้วยกัน

 • Smart refrigerator คือ ตู้เย็นอันชาญฉลาดที่สามารถบ่งบอกได้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ในตู้เย็นและมีวันหมดอายุเมื่อไหร่
 • Smart sofa คือโซฟาที่สามารถปรับความนิ่มแข็งไปตามสรีระร่างกายของผู้ใช้งาน
 • Smart bathroom คือห้องน้ำที่จะช่วยให้คุณควบคุมอุณหภูมิ เสียง แสง และกลิ่นภายในห้องน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • Smart door ประตูกลที่สามารถตรวจจับใบหน้าของผู้ที่พักอาศัยภายในบ้านแล้วประตูก็จะทำการเปิดปิดได้อัตโนมัติ
 • Smart remote อัจฉริยะที่เหนืออัจฉริยะคือรีโมทที่พร้อมจะควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างภายในบ้านทั้งหมดเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส
 • Security system เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้แค่ทำหน้าที่ในการบันทึกภาพเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังมีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว และส่งเสียงไซเรนขึ้นเพื่อเตือนเหตุให้ระวังภัย
 • Robot คือหุ่นยนต์แม่บ้านที่จะเข้ามาจัดการทุกสิ่ง ทุกอย่างภายในบ้านแทนคุณ เช่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่น

ดังนั้น เราจึงสามารถสรุปความหมายของ Smart Home ตามมาตรฐานสากลในเชิงโครงสร้างได้ด้วยการแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วนคือ เริ่มจากอุปกรณ์ที่เป็น Smart device ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นทั้งหมดยังต้องสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้ที่ถูกเรียกว่า Smart home network และสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีส่วนสมองกลที่เป็นแหล่งรวมทุกสิ่งทุกอย่างของบ้านเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยมและสัมพันธ์กัน โดยเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมให้กับบ้านของเราได้เองว่าต้องการอยากให้บ้านฉลาดไปในแนวไหนก็ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเรียกว่า intelligent control system เมื่อรวมองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างนี้เข้าด้วยกันจึงถูกรวมเรียกได้ว่าเป็นบ้าน Smart Home หรือบ้านอัจฉริยะอย่างแท้จริง ที่จะช่วยตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของคุณให้อยู่อาศัยในบ้านได้อย่างมีความสุขและได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูระบบและอุปกรณ์ Smart Home ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ตามดูต่อกันด้านล่างได้เลย


ระบบต่างๆของ Smart Home ที่น่าสนใจที่สามารถนำมาใช้จริงได้ในปัจจุบัน

ระบบ Smart Home ที่ใช้ได้จริง ณ ปัจจุบันมีมากมายหลายอย่าง วันนี้เราจะพามาดูระบบที่นิยมใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันสำหรับบ้านที่นำระบบบ้านอัจฉริยะสมาร์ทโฮมไปประยุกต์ใช้

1.ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ

ป็นเครื่องมือควบคุมไฟส่องสว่างในบ้านผ่าน Smart Phone ที่ช่วยให้คุณปรับความสว่างและเปิด-ปิดไฟได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเรื่องลืมปิดไฟหรือต้องการเปิดไฟก่อนเข้าถึงบ้านอีกต่อไป

ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ

2.ระบบม่านบังแดดอัจฉริยะ

เป็นตัวช่วยในการเปิด-ปิดผ้าม่านหรือมู่ลี่ภายในบ้าน ที่สามารถปรับระดับการเปิด-ปิดได้ผ่าน Smart Phone และช่วยประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้เป็นอย่างดี

ระบบม่านบังแดดอัจฉริยะ

3.ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ

ช่วยคุณควบคุมอุณหภูมิและการหมุนเวียนอากาศในบ้าน และเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศได้จากทุกที่และทุกเวลา ทำให้คุณสะดวกสบายและประหยัดเวลา

ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ

4. ระบบกันขโมยและสัญญาณเตือนภัย

เป็นระบบที่ช่วยดูแลบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดและเครื่องตรวจจับควันและความร้อน ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน Smart Phone ของผู้ใช้ทุกครั้งที่มีเหตุเกิดขึ้นในบ้าน ช่วยป้องกันอัคคีภัยได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

ระบบกันขโมยและสัญญาณเตือนภัย

5.ระบบสั่งการอัตโนมัติ

ระบบการสั่งงานด้วยเสียงที่คล้ายกับ J.A.V.I.S ในภาพยนต์เรื่อง Ironman สามารถตั้งเวลาปิด-เปิดอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านได้ เช่น ตั้งเวลาเปิดไฟเมื่อใกล้เวลากลับถึงบ้าน, ตั้งเวลาล็อคบ้านเมื่อไม่อยู่ที่บ้าน, ตั้งเวลาเปิดปิดเตาแก๊สเมื่อออกจากบ้านไปแล้ว หรือตั้งเวลาสำหรับหรี่แสงไฟ เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับบ้านดูโรแมนติก

ระบบสั่งการอัตโนมัติ


แนะนำ 5 Gadget สุดล้ำเปลี่ยนบ้านให้เป็นสมาร์ทโฟน

อุปกรณ์ที่ดูทันสมัยเหล่านี้นอกจากจะเปลี่ยนบ้านให้เป็นบ้านอัจฉริยะแล้วยังสวย ดูล้ำสมัยถูกใจสายไฮเทคแน่นอน โดย 5 อุปกรณ์สมาร์ทโฮมเหล่านี้ตอนนี้มีขายทั่วไปตามท้องตลาดแล้วด้วย

1.Smart Door Locks

Smart Door Locks

โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ใช้ Smart Door หรือ Digital Door Lock เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการเข้าถึง ผู้พักอาศัยสามารถเปิดประตูด้วย Smart Phone ได้และไม่ต้องกังวลเรื่องหากุญแจหาย นวัตกรรมนี้ได้รับความนิยมมากในขณะนี้และมีโครงการติดตั้งมากขึ้นเพื่อเพิ่มจุดขายให้กับโครงการ


2.Advanced Security System

Advanced Security System

การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นเรื่องที่ควรมีในบ้านพักอาศัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอุ่นใจให้กับสมาชิกในครอบครัว โดยเทคโนโลยีนี้สามารถใช้ดูภาพคนเข้า-ออกภายในบ้านและดูความเคลื่อนไหวของสมาชิกในครอบครัวได้ และยังสามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆ พร้อมระบบเตือนความปลอดภัยอีกด้วย


3.ระบบ Smart Home Automation

ระบบ Smart Home Automation

การควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านด้วย Smart Home Automation ช่วยให้คุณสามารถควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้ผ่าน iPad หรือ Internet Radio และสามารถเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือฉุกเฉินได้


4.Smart Electric Appliances

Smart Electric Appliances

เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น และมีการพัฒนา Smart Electric Appliances นานาชนิด เช่น Robot Bar ที่เสิร์ฟเครื่องดื่มได้ดั่งใจและ Selfie Toast ที่มีแผ่นฟิล์มรูปหน้าตัวเองซ่อนไว้ภายในเครื่อง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างฟังก์ชั่นการใช้งานเด่นๆเพื่อดึงดูดความสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ


5.เฟอร์นิเจอร์สำหรับคอเกม

เฟอร์นิเจอร์สำหรับคอเกม

IKEA ออกแบบโต๊ะ Built-In Wireless Chargers เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ Smart Phone ที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการออกแบบ Nes Controller Coffee Table สำหรับสาวกคอเกมส์ที่มีปุ่มควบคุมทิศทางการเล่นบนโต๊ะเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเกมส์


สำหรับบทความนี้ Update ล่าสุดปี 2023 ถ้าใครมาอ่านในอนาคต อุปกรณ์หรือระบบเหล่านี้อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เก่าไปแล้วก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันระบบ Smart Home ยังเป็นระบบที่ทันสมัยมากอยู่ ถ้าใครกำลังจะสร้างบ้านหรือคิดต่อเติมบ้านใหม่ ลองนำระบบบ้านอัจฉริยะไปพิจารณาดู รับรองว่าใช้งานได้ดีและดูล้ำทันสมัยกว่าใครแน่นอน

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save