+6687 678 6606 [email protected]

บ้านสร้างเอง  4 ขั้นตอนที่คุณตองรู้ก่อนสร้างบ้านใหม่

บ้านสร้างเอง  หรือ การสร้างบ้านใหม่ย่อมเป็นความฝันของใครหลายคนที่ต้องการสร้างสรรค์บ้านให้ออกมาได้สวยตามแบบที่ต้องการ ซึ่งกว่าจะได้ผลสำเร็จเป็นบ้านสักหลังต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่างๆมากมาย สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือตัวของเจ้าของบ้านเองที่จะต้องร่วมรู้และร่วมตัดสินใจในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การออกแบบบ้าน การยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง แต่ใช่ว่าจะมีแค่เจ้าของบ้านที่มีส่วนรวมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังมีอีกหลายฝ่ายที่จะต้องมาช่วยกันสร้างบ้านในฝันของคุณให้เป็นจริง เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าใครบ้างที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการสร้างบ้านให้กับคุณ

คุณอาจสนใจบทความนี้ อ่านดู สร้างบ้านราคาถูก


1.ขั้นตอนในการออกแบบบ้าน

บ้านสร้างเอง

ขั้นนี้สถาปนิกจะเข้ามามีส่วนร่วมที่สำคัญที่สุด เพราะสถาปนิกจะต้องรวบรวมข้อมูลว่าเจ้าของบ้านมีความต้องการบ้านแบบไหน กี่ห้องนอน กี่ห้องน้ำ แล้วก็นำสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องการมาออกแบบให้ตรงกับเจ้าของบ้านมากที่สุด รวมทั้งต้องนำเสนอไอเดียใหม่เพื่อให้เจ้าของบ้านได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแล้วสถาปนิกจะเข้ามามีส่วนช่วยในการประสานงานกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรสุขาภิบาล, นักออกแบบตกแต่งภายใน, นักออกแบบตกแต่งสวน และนักออกแบบระบบงานอื่นๆ เป็นต้น แล้วสถาปนิกเองก็จะมีส่วนในการช่วยประมาณงบประมาณก่อสร้างให้กับเจ้าของบ้านด้วย เพื่อที่จะได้ออกแบบให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เจ้าของบ้านได้ตั้งไว้

ผู้มีส่วนร่วม : เจ้าของบ้าน สถาปนิก วิศวกรด้านต่างๆ นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบตกแต่งสวน นักออกแบบงานระบบอื่นๆ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ ระบบพลังงาน


2.ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน

บ้านสร้างเอง

ในขั้นนี้เจ้าของบ้านสามารถที่จะยื่นขออนุญาตได้ด้วยตัวเอง หรือว่าถ้าไม่สะดวกจะมอบหมายให้สถาปนิกไปยื่นขออนุญาตให้ก็ได้ เพื่อความสะดวกหากมีกรณีที่ต้องทำการแก้ไขแบบ สถาปนิกจะได้ช่วยดำเนินการประสานงานแก้ไขให้ทันทีและรวดเร็วกว่าที่เจ้าของบ้านจะนำกลับมาให้สถาปนิกแก้ให้อีกครั้ง แล้วจึงนำไปยื่นใหม่ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและเสียเงินในการดำเนินการค่อนข้างมาก

ผู้มีส่วนร่วม : เจ้าของบ้าน สถาปนิก เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา / กองช่าง


3.ขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน

บ้านสร้างเอง

มาขั้นนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านในการที่จะคัดเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน/ผู้รับเหมาด้วยตัวของคุณเอง หรือถ้าไว้วางใจจะให้สถาปนิกติดต่อดูแลคัดเลือกก็ได้เช่นกัน เพราะส่วนมากสถาปนิกจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกได้ดีกว่า สถาปนิกบางท่านอาจจะมีทีมงานเป็นของตัวเองก็จะยิ่งเพิ่มความสะดวกในการติดต่อประสานงานมากยิ่งขึ้น หลักการในการเลือกคนที่จะมาสร้างบ้านจะต้องดูจากคุณภาพของงานที่ผ่านมาทั้งเรื่องของฝีมือ การเก็บรายละเอียด สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือความรับผิดชอบต้องไม่เคยมีประวัติในการทิ้งงานเด็ดขาด

ผู้มีส่วนร่วม : เจ้าของบ้าน สถาปนิก บริษัทรับสร้างบ้าน/ผู้รับเหมา โฟร์แมน และช่างก่อสร้าง

คุณอาจสนใจบทความนี้ อ่านดู โครงสร้างบ้าน กับ ความสำคัญของเสาและคาน


4.ขั้นตอนสร้างบ้านแล้วเสร็จ จนถึงรับมอบบ้าน

บ้านสร้างเอง

สำหรับขั้นตอนนี้เจ้าของบ้านจะต้องเข้าทำการตรวจรับมอบบ้านร่วมกันกับบริษัทรับสร้างบ้าน/ผู้รับเหมา ซึ่งควรจะเชิญให้สถาปนิกมาช่วยในการตรวจรับบ้านด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยเจ้าของบ้านตรวจสอบหาจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขหรือการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ถูกต้องตามแบบที่ได้มีการออกไว้หรือเปล่า ซึ่งปัจจุบันก็มีบริษัทที่รับตรวจบ้านก่อนที่เจ้าของบ้านจะรับมอบบ้านอยู่หลายบริษัท เจ้าของบ้านอาจจะเลือกใช้บริการจากบริษัทเหล่านี้ก็ได้ เพราะการตรวจบ้านนั้นบางครั้งเจ้าของบ้านไม่มีความรู้ความชำนาญที่เพียงพอก็จะไม่ทราบว่าจะต้องตรวจสอบอย่างไร เช่น การวัดระดับน้ำทิ้งในห้องน้ำ หรือลานซักล้าง, การทดสอบระบบไฟฟ้า,  ความแน่นของกระเบื้องปูพื้นที่เจ้าของบ้านจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ,  หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบหลังคาว่ามีรอยรั่วหรือมุงกระเบื้องไม่สนิทหรือไม่ เพราะเมื่อไหร่ที่เจ้าของบ้านรับมอบบ้านไปแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าไม่ได้เป็นส่วนที่ทางบริษัทรับประกันไว้ แน่นอนอยู่แล้วว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องมารับผิดชอบเองในภายหลัง ฉะนั้นการจ้างบริษัทมาดูแลให้จึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง ส่วนเรื่องการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำ-ไฟ เจ้าของบ้านสามารถที่จะไปดำเนินการขอที่การไฟฟ้าหรือปะปาได้เองเลยแต่ควรเริ่มขอตั้งแต่ช่วงที่มีการก่อสร้างบ้านใหม่ๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว หรือจะมอบหมายให้ทางบริษัทรับสร้างบ้าน/ผู้รับเหมาไปดำเนินการแทนก็ได้ด้วยเช่นกัน

ผู้มีส่วนร่วม : เจ้าของบ้าน สถาปนิก บริษัทรับสร้างบ้าน/ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทรับตรวจบ้าน หน่วยงานด้านทะเบียนบ้าน และ หน่วยงานที่ติดตั้งมิเตอร์น้ำ-ไฟ


จะเห็นได้ว่าการก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังจะต้องมีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างแทบทุกขั้นตอน ดังนั้นการติดต่อประสานงานจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ส่วนตัวเจ้าของบ้านเองก็จะต้องมีความรู้ในแต่ละขั้นตอนไว้บ้างเพื่อที่เวลาสั่งการหรือดำเนินการจะได้เข้าใจกันทั้งสองฝ่าย เพราะถ้าหากวางใจให้คนอื่นดำเนินการแทนทั้งหมด เจ้าของบ้านเองอาจจะไม่ได้บ้านในฝันตามที่ต้องการก็ได้ แต่หากคิดว่าไม่มีความชำนาญเพียงพอก็อาจจะหาคนที่ไว้ใจหรือผู้เชี่ยวชาญไว้สักคนเพื่อจะได้คอยให้ปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เจ้าของบ้านเองไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีด้วยเช่นกันคะ