บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 6, 2023

บล็อกไฟฟ้าหรือประแจไฟฟ้า (Electric Wrench) ผสานการออกแบบประแจธรรมดากับพลังงานไฟฟ้า ทําให้เกิดประสิทธิภาพและแรงบิดสูง เป็นเครื่องมือสําคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ การก่อสร้าง และการผลิต คู่มือฉบับนี้จะอธิบายรายละเอียดต่างๆ ของบล็อคไฟฟ้า ตั้งแต่การใช้งาน ประเภท หลักการทํางาน จนถึงคําแนะนําการใช้งานและการบํารุงรักษา

บล็อกไฟฟ้าคืออะไร

บล็อกไฟฟ้า หรือ ที่เรียกว่าประแจไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างแรงขันหรือหมุนสูงโดยให้ผู้ใช้งานออกแรงน้อยที่สุด ซึ่งจะได้พลังงานไฟฟ้าจากเต้าเสียบหรือแบตเตอรี่ จะขับเคลื่อนมอเตอร์ภายในประแจ จากนั้นพลังงานกลจะถูกส่งผ่านไปยังชุดเพลาเพื่อหมุนประแจ ทําให้สามารถขันหรือคลายน๊อตและสกรูได้


ลักษณะการใช้งานของบล็อกไฟฟ้า

04-หลักการทํางานของบล็อคไฟฟ้า

บล็อกไฟฟ้ามีข้อดีมากมายที่ทําให้มันมีประโยชน์หลายอย่างต่อการใช้งานในหลายด้าน เช่น

 • ประสิทธิภาพ: บล็อกไฟฟ้าหรือประแจไฟฟ้าสามารถขันหรือคลายน๊อตและสกรูได้เร็วกว่าประแจธรรมดามาก ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการทํางาน
 • พลัง: บล็อกไฟฟ้าหรือประแจไฟฟ้ามีมอเตอร์ที่สร้างแรงบิดสูง เหมาะสําหรับงานที่ต้องใช้แรงมากๆ ช่วยเอาชนะข้อจํากัดของประแจธรรมดาได้
 • ความหลากหลาย: บล็อกไฟฟ้าหรือประแจไฟฟ้ามีความอเนกประสงค์สูง สามารถใช้ได้หลายอุตสาหกรรม เช่น ขันน๊อตล้อในงานซ่อมรถ ยึดสกรูในโครงการก่อสร้าง หรือประกอบเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ประเภทของประแจไฟฟ้า

บล็อกไฟฟ้ามีหลายประเภท ออกแบบมาให้เหมาะกับงานเฉพาะและความต้องการของผู้ใช้ เช่น

01-บล็อคไฟฟ้าสาย-(Corded-Electric-Wrenches)

1.บล็อกไฟฟ้าแบบมีสาย (Corded Electric Wrenches): ใช้พลังงานจากปลั๊กไฟ สร้างแรงขันที่เสถียรและมีพลังสูง แต่ระยะการใช้งานจํากัดโดยความยาวของสายไฟ

02-บล็อคไฟฟ้าไร้สาย-(Cordless-Electric-Wrenches)

2.บล็อกไฟฟ้าไร้สาย (Cordless Electric Wrenches): ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูง จึงเหมาะกับงานที่ต้องเคลื่อนที่

03-บล็อคไฟฟ้าแรงกระแทก-(Impact-Wrenches)

3.บล็อกไฟฟ้ากระแทก (Impact Wrenches): บล็อกไฟฟ้าที่ออกแบบมาเฉพาะ ให้แรงกระแทกและแรงหมุนสูง เพื่อขันหรือคลายน๊อตและสกรูที่ติดแน่นอย่างรวดเร็ว เหมาะสําหรับงานหนัก เช่น ซ่อมรถหรือก่อสร้าง

04-บล็อคไฟฟ้าควบคุมแรงบิด-(Electric-Torque-Wrenches)

4.ประแจปอนด์หรือประแจวัดแรงบิด (Electric Torque Wrenches): ออกแบบมาให้ควบคุมแรงบิดได้อย่างแม่นยํา จําเป็นสําหรับงานที่ต้องใช้แรงบิดเฉพาะ เช่น ซ่อมเครื่องจักรละเอียด หรือ งานประกอบที่ต้องความแม่นยํา


หลักการทํางานของบล็อกไฟฟ้า

04-หลักการทํางานของบล็อคไฟฟ้า

หลักการทํางานของบล็อกไฟฟ้านั้นเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เมื่อเปิดเครื่อง พลังงานไฟฟ้าจะแปลงเป็นพลังงานกล ทําให้มอเตอร์หมุน การหมุนนี้จะถูกส่งผ่านเพลาขับไปยังเพลาเอาท์พุต ทําให้ซ็อกเก็ตที่เชื่อมต่ออยู่หมุนตาม ซ็อกเก็ตสามารถสวมครอบน๊อตหรือสกรู เพื่อขันหรือคลายได้อย่างง่ายดาย

วิธีการใช้บล็อกไฟฟ้า

การใช้บล็อกไฟฟ้าอย่างถูกต้องจะทําให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรปฏิบัติดังนี้

 1. เลือกบล็อกที่เหมาะสม: สําคัญที่สุดคือการเลือกบล็อกไฟฟ้าที่เหมาะกับงานของคุณ พิจารณาความต้องการด้านพลังงาน แรงบิด และความคล่องตัวเพื่อเลือกบล็อกที่เหมาะสมที่สุด
 2. เตรียมเครื่องมือ: สําหรับบล็อกไร้สาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มเพียงพอ สําหรับบล็อคที่มีสายควรเช็คว่าต่อกับปลั๊กอย่างมั่นคง
 3. เลือกซอคเก็ตที่เหมาะสม: เลือกซอคเก็ตที่พอดีกับน๊อตหรือสกรู แล้วยึดติดกับบล็อก
 4. จับยึดน๊อตหรือสกรูให้แน่น: ยึดจับเบ้าครอบน๊อตหรือสกรูให้แน่น
 5. เปิดใช้งานบล็อก: กดสวิตช์เพื่อเปิดบล็อก ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการขันหรือคลายจนเกินไป

การบํารุงรักษาบล็อกไฟฟ้า

05-เคล็ดลับการบํารุงรักษาบล็อคไฟฟ้า

การบํารุงรักษาสม่ำเสมอจําเป็นต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของบล็อกไฟฟ้า ควรทําดังนี้

 • ทําความสะอาด: ควรทําความสะอาดบล็อกหลังใช้งานทุกครั้ง เพื่อกําจัดฝุ่นผงละออง สิ่งสกปรกออก
 • หล่อลื่น: ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือหมุนควรได้รับการหล่อลื่นสม่ําเสมอเพื่อให้ทํางานได้อย่างราบรื่น
 • เก็บรักษา: ควรเก็บบล็อกในที่แห้งและสะอาดเมื่อไม่ได้ใช้งาน สําหรับบล็อกไร้สาย ควรถอดแบตเตอรี่ออกก่อนเก็บเสมอเพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • ตรวจสอบ: ควรตรวจสอบบล็อกสม่ําเสมอหาร่องรอยการสึกหรอหรือเสียหาย และแก้ไขทันทีเพื่อป้องกันปัญหาเพิ่มเติม

สรุป

บล็อกไฟฟ้าหรือประแจไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงและการใช้งานหลากหลาย สามารถให้แรงหมุนสูงและประสิทธิภาพสูง จึงเหมาะสําหรับงานที่ต้องการกำลังและความแม่นยํา มีบล็อกไฟฟ้าหลายประเภทให้เลือกตามความต้องการ ด้วยความเข้าใจวิธีใช้และบํารุงรักษาบล็อกไฟฟ้าอย่างถูกต้อง จะช่วยให้เครื่องมือนี้เป็นคู่คิดที่น่าเชื่อถือ ช่วยทํางานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพงานให้มากขึ้น


เครื่องมือที่สามารถใช้งานร่วมกับประแจไฟฟ้าไร้สายได้

1. ประแจเลื่อย (Adjustable Wrenches)

ประแจเลื่อยเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จําเป็นต้องมีในชุดเครื่องมือทุกชุด และสามารถทํางานร่วมกับประแจไฟฟ้าไร้สายได้อย่างลงตัว ประแจไฟฟ้าสามารถขันหรือคลายสลักแบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่วนประแจเลื่อยสามารถใช้ในพื้นที่ที่ต้องการควบคุมด้วยมือมากขึ้นหรือไม่สามารถเข้าถึงด้วยไฟฟ้าได้ ทําให้สามารถทำงานได้ราบรื่นและครอบคลุมทุกด้านเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานประแจเลื่อยที่ ประโยชน์ของประแจเลื่อย

2. ชุดประแจบล็อก (Socket Wrench Sets)

ชุดประแจบล็อกเสริมประโยชน์ให้กับประแจไฟฟ้า เนื่องจากมีขนาดและประเภทของบล็อกหลากหลายให้เลือกใช้กับสลักและน๊อตต่างๆ เมื่อใช้ร่วมกับประแจไฟฟ้า ชุดประแจช่วยอํานวยความสะดวกในการหาเครื่องมือที่เหมาะสม ลดเวลาและความพยายามที่ต้องใช้ในกระบวนการประกอบหรือถอดชิ้นส่วน ศึกษาวิธีการใช้ชุดประแจบล็อก เพื่อกระบวนการทํางานที่ราบรื่นที่ วิธีใช้ประแจไฟฟ้าไร้สาย

3. ประแจปากตาย (Open-Ended Wrench)

ประแจปากตาย สามารถใช้ร่วมกับประแจไฟฟ้าไร้สายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับสลักที่ยากต่อการเข้าถึงหรือต้องใช้มุมเฉพาะ เครื่องมือจะให้ความยืดหยุ่นในการทํางานรอบสิ่งกีดขวางและในพื้นที่แคบ ทําให้ดำเนินงานง่ายขึ้น เรียนรู้ประโยชน์ของการใช้ประแจปากตายเพื่อกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพที่ ประแจปากตายใช้งานอย่างไร

4. ประแจแหวน (Ring Spanners)

ประแจแหวนชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาให้จับน๊อตและสลักได้แน่น ป้องกันการลื่นที่อาจเกิดขึ้นกับประแจชนิดอื่นๆ การใช้ประแจแหวนร่วมกับประแจไฟฟ้า คุณจะได้การเชื่อมต่อที่แน่นหนา ทําให้ชิ้งานมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมวิธีที่ประแจแหวนที่ ประแจแหวนคือะไร

5. ชุดเครื่องมือช่าง (Handyman Tool Kits)

ชุดเครื่องมือช่างมักมีเครื่องมือหลากหลายชนิดที่จําเป็นต่องานต่างๆ ชุดเหล่านี้เหมาะที่จะใช้คู่กับประแจไฟฟ้าไร้สาย เพราะมีเครื่องมือช่วยเสริมหน้าที่ต่างๆ เช่น การวัด ตัด และซ่อมแซม ซึ่งโดยทั่วไปเป็นงานเตรียมการหรือต่อเนื่องหลังจากใช้ประแจ แนะนำอ่านบทความเพิ่มเติมที่ สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับชุดเครื่องมือช่าง

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save