บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 8, 2023

น้ำยาแอร์ อีกหนึ่งสิ่งที่มอบความสะสดวกให้กับใครหลายๆคนโดยในประเทศไทยเองที่ถือว่าเป็นประเทศร้อนแน่นนอนว่าสิ่งที่ช่วยเพิ่มความเย็นให้ับตัวบ้าน รถยนต์ด็คือแอร์ โดยมีการใช้สารหล่อเย็นอย่างน้ำยาแอร์เข้ามาช่วยปรับอากาศให้เย็นลง หรือปรับอุณหภูมิภายในรถหรือภายในบ้าน ซึ่งน้ำยาแอร์ในปัจจุบันมีกี่ประเภท รวมถึงคุณสมบัติของน้ำยาแอร์มีอะไรบ้าง ในเนื้อหานี้จะมาพาคุณไปทำความรู้จักอย่างละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาแอร์แต่ละชนิด ดูได้จากข้อมูลด้านล่าง


ประเภทของน้ำยาแอร์

น้ํายาแอร์มีหลายประเภท ที่แต่ละประเภทมีวิธีช้งาน ข้อดี และมีข้อควรระวังที่แตกต่างกันออกไปในการใช้งาน ดังต่อไปนี้

คลอโรฟลูออโรคาร์บอน-(CFCs)

 • คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) : ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ CFC-12 ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายจนกระทั่งพบว่ามีผลเสียต่อโอโซน การผลิต CFCs จึงถูกยุติลงในปี 1996 ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล

ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน-(HCFCs)

 • ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) : แทนที่ CFCs ด้วย HCFCs เช่น R-22 ซึ่งเป็นมิตรกับโอโซนมากกว่า แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ในปัจจุบันจึงถูกเลิกใช้ด้วยเช่นกัน

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน-(HFCs)

 • ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) : HFCs เช่น R-134a และ R-410a ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพราะไม่ทําลายโอโซน แต่มีผลกระทบในการทําให้โลกร้อนสูง จึงมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ไฮโดรฟลูออโรโอลิฟิน-(HFOs)

 • ไฮโดรฟลูออโรโอลิฟิน (HFOs) : HFOs เป็นน้ํายาแอร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และมีผลกระทบที่ให้โลกร้อนต่ํามาก ตัวอย่างเช่น R-1234yf ที่ใช้ในระบบแอร์รถยนต์สมัยใหม่หลายรุ่น

น้ํายาแอร์ธรรมชาติ

น้ำยาแอร์ธรรมชาติ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (R-744), แอมโมเนีย (R-717) และไฮโดรคาร์บอน เช่น โพรเพน (R-290) และไอโซบิวเทน (R-600a) ซึ่งไม่ทําลายโอโซนและมีศักยภาพ และยังไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลให้โลกร้อนในการผลิต แต่มีข้อจํากัดอื่นๆ เช่น ติดไฟง่ายและมีแรงดันการทํางานสูง

คุณสมบัติของน้ำยาแอร์

คุณสมบัติของน้ํายาแอร์

น้ํายาแอร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งน้ำยาแอร์แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • จุดเดือดต่ํา : จุดเดือดของน้ํายาแอร์ควรต่ํากว่าอุณหภูมิของพื้นที่ที่ต้องการทําให้เย็น เพื่อให้ดูดซับความร้อนและระเหยได้
 • อุณหภูมิสูง : จำเป็นต้องมีอุณหภูมิสูงเพียงพอที่จะทําให้น้ํายาแอร์ควบแน่นได้ในสภาวะการทํางานปกติ
 • ความเสถียรทางเคมี : ต้องไม่แตกตัวหรือเกิดปฏิกิริยากับวัสดุอื่นๆ ในระบบ ภายใต้อุณหภูมิปกติ
 • ความเป็นพิษต่ํา : คุณสมบัติอีก 1 สิ่งที่สำคัญของน้ำยาแอร์นี้คือเรื่องของความปลอดภัย ควรมีความเป็นพิษต่ําเพื่อความปลอดภัย
 • ไม่ติดไฟ : ควรเป็นสารที่ไม่ติดไฟเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : น้ํายาที่ดีควรมีศักยภาพในการทําให้โลกร้อนและทําลายโอโซนต่ํา

วิธีการใช้ น้ำยาแอร์

วิธีการใช้น้ํายาแอร์

น้ํายาแอร์ใช้ในระบบที่ต้องการทําความเย็น เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําความเย็น ตู้แช่แข็ง ขั้นตอนการใช้งานเฉพาะอาจแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบระบบ : ก่อนเติมน้ํายา ต้องตรวจสอบระบบว่าไม่มีรั่วหรือเสียหาย
 2. เลือกน้ํายาที่เหมาะสม : เลือกน้ํายาที่เหมาะสมกับความต้องการของระบบ
 3. เติมน้ํายา : ปกติทําโดยเชื่อมต่อถังน้ํายาเข้ากับด้านความดันต่ําของระบบ อย่างไรก็ตามควรให้ช่างผู้ชํานาญงานเป็นผู้ทํา เพื่อความปลอดภัยและให้ระบบทํางานได้อย่างถูกต้อง

การนําน้ำยาแอร์ไปใช้

การนําน้ำยาแอร์ไปใช้

น้ํายาแอร์ถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายจากคุณสมบัติในการทําความเย็น ดังตัวอย่างเช่น

 • ระบบปรับอากาศ : ใช้ในระบบปรับอากาศทั้งในบ้านและอาคารพาณิชย์เพื่อทําความเย็น
 • เครื่องทําความเย็นและแช่แข็ง : ช่วยทําความเย็นและเก็บรักษาอาหาร
 • ระบบแอร์รถยนต์ : ใช้ทําความเย็นภายในรถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะอื่นๆ
 • กระบวนการอุตสาหกรรม : ใช้ทําความเย็นในกระบวนการผลิตและควบคุมอุณหภูมิของอาหาร และอื่นๆ

เครื่องมือที่จําเป็นต่อการทํางานกับ น้ํายาแอร์

1. มัลติมิเตอร์ (Multimeter)

มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่จําเป็นอย่างยิ่งในการทํางานกับน้ํายาแอร์ เพราะช่วยวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น กระแส, แรงดันไฟฟ้า และความต้านทานในวงจรทําความเย็น ทําให้มั่นใจได้ว่าระบบทําความเย็นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาระบบทําความเย็นมัลติมิเตอร์จะช่วยระบุได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทํางานถูกต้องหรือไม่ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมัลติมิเตอร์ ลองอ่านคู่มือการใช้งานฉบับละเอียดได้ที่ มัลติมิเตอร์ (Multimeter) คืออะไร?

2. เทปพันเกลียว (Pipe Thread Tape)

ในการทํางานกับระบบทําความเย็น การป้องกันการรั่วซึมของน้ํายาแอร์ถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง เทปพันเกลียว หรือเทปประปาจะช่วยป้องกันการรั่วซึมบริเวณรอยต่อเกลียวของท่อ ทําให้มั่นใจได้ว่าน้ํายาแอร์ไม่รั่วออกมา โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อหรือจุดซ่อมแซมท่อน้ํายาแอร์ อยากรู้วิธีใช้เทปพันเกลียวอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? ลองอ่านบทความสอนการใช้เทปพันเกลียวได้ที่ เทปพันเกลียว คืออะไร

3. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Welding Machines)

เครื่องเชื่อมไฟฟ้ามักถูกใช้ในการติดตั้งหรือซ่อมบํารุงระบบทําความเย็น โดยเฉพาะการสร้างรอยต่อที่สนิทมิดชิดสําหรับท่อที่ขนส่งน้ํายาแอร์ การเชื่อมที่ถูกต้องจะป้องกันไม่ให้น้ํายาแอร์รั่วไหลและรักษาประสิทธิภาพของระบบทําความเย็น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคนิคการเชื่อมที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบทําความเย็น สํารวจเทคนิคการเชื่อมที่ดีที่สุดได้จากคู่มือการเชื่อมอย่างละเอียดที่ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ใช้สำหรับงานอะไร?

4. ถุงมือกันไฟฟ้า (Insulating Gloves)

เมื่อทํางานกับน้ํายาแอร์ การรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง ถุงมือกันไฟฟ้าจําเป็นต้องใช้เพราะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากความเย็นจัดของน้ํายาแอร์ เมื่อน้ํายาแอร์ถูกปล่อยความดัน อุณหภูมิจะตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการสัมผัสโดยตรงอาจทําให้ผิวหนังเกิดอันตรายได้ ถุงมือเหล่านี้ยังช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต โดยเฉพาะเมื่อทํางานใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบทําความเย็น หากต้องการคําแนะนําเรื่องความปลอดภัยและการใช้ถุงมือกันไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ลองอ่านบทความเรื่องความปลอดภัยในการใช้ถุงมือกันไฟฟ้าได้ที่ ถุงมือกันไฟฟ้า เลือกแบบไหนดี?

5. สว่านมือ (Hand Drills)

สว่านมือมักถูกใช้ในการติดตั้งหรือบํารุงรักษาระบบทําความเย็น โดยเฉพาะการยึดติดอุปกรณ์หรือเจาะรูสําหรับท่อน้ํายา การเจาะรูที่มีขนาดเหมาะสมจะทําให้อุปกรณ์ทํางานได้โดยไม่มีแรงกดดันมากเกินไป และแน่นหนาพอที่จะป้องกันน้ํายาแอร์รั่ว สํารวจการใช้งานและประโยชน์ของสว่านมือได้อย่างละเอียดในคู่มือการใช้ที่บทความ วิธีใช้สว่านมือเบื้องต้น


น้ํายาแอร์มีความสําคัญยิ่งในการสร้างความสบายและทําให้ชีวิตสมัยใหม่เป็นไปได้ นอกจากนี้ยังจําเป็นต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ระบบทําความเย็น อย่างไรก็ตาม ต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะบางชนิดหรือว่ามีข้อควรระวังและทําลายโอโซนได้ การเปลี่ยนไปใช้น้ํายาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นแนวโน้มที่ดี งั้นแล้วการศึกษาหรือการหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับน้ํายาแอร์จึงมีความสําคัญในการเลือกใช้อย่างถูกต้องในการใช้งาน

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save