บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 5, 2023

ท่อ PVC คือท่อพลาสติกที่ผลิตมาจากพอลิไวนิลคลอไรด์ การนําท่อ PVC มาใช้อย่างแพร่หลายในหลายวัตถุประสงค์ อันเนื่องมาจากความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และประหยัดค่าใช้จ่าย ความแข็งและยืดหยุ่นของ PVC ทําให้ทนต่อการเสียหายและมีอายุการใช้งานยาวนาน ส่วนความยืดหยุ่นทําให้สามารถนําไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ เช่น ทองแดง เหล็ก หรือเหล็กกล้า PVC มีราคาถูกกว่า แต่มีประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากันได้


ข้อดีของการใช้ท่อ PVC

02-ข้อดีของการใช้ท่อ-pvc

การเลือกใช้ท่อ PVC มีข้อดีมากมาย ทําให้แตกต่างจากวัสดุอื่นๆ ดังนี้

 • ทนต่อการกัดกร่อน: ท่อ PVC ไม่เป็นสนิม ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในท่อโลหะ ทําให้รักษาคุณภาพได้นาน ลดค่าบํารุงรักษา
 • ทนต่อสารเคมี: PVC ไม่ถูกกัดกร่อนจากสารเคมีหลายชนิด จึงเป็นที่นิยมใช้กับระบบบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรม
 • ประหยัด: PVC ให้คุณภาพดีแต่ราคาถูก จึงเหมาะสําหรับใช้งานหลากหลายประเภท
 • เบาและติดตั้งง่าย: น้ําหนักที่เบาของท่อ PVC ช่วยให้ขนส่งและติดตั้งได้สะดวก ลดค่าแรง การติดตั้งที่ง่ายยิ่งเพิ่มความน่าสนใจ
 • ยืดหยุ่น: ท่อ PVC สามารถใช้งานได้หลากหลายจากระบบน้ําดื่มไปจนถึงระบบระบายน้ําเสียและชลประทาน

ประเภทของท่อ PVC

มีท่อ PVC หลายประเภท ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะด้าน ดังนี้

01-ท่อ-PVC-ชั้นคุณภาพ-40

 • ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 40 [Schedule 40 PVC]: เป็นท่อ PVC มาตรฐาน ผนังหนาแข็งแรง ใช้กับระบบน้ําภายในอาคารและชลประทาน เพราะทนต่อแรงดันได้ดี

02-ท่อ-PVC-ชั้นคุณภาพ-80

 • ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 80 [Schedule 80 PVC]: มีผนังหนากว่าชั้น 40 ทนแรงดันได้สูงกว่า เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการท่อทนแรงดันสูง

03-ท่อ-PVC-DWV

 • ท่อ PVC สําหรับระบายน้ําและสิ่งปฏิกูล [DWV PVC]: ออกแบบสําหรับระบบที่ไม่มีแรงดัน เช่น ระบบสุขาภิบาล เพื่อระบายน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล

04-ท่อ-CPVC

 • ท่อ CPVC: โพลีไวนิลคลอไรด์ผ่านกระบวนการคลอริเนต เป็นท่อ PVC ทนความร้อนได้สูงกว่า ใช้กับท่อน้ําร้อน

05-ข้อควรระวังในการติดตั้งท่อ-PVC

 • ท่อ PVC-U: PVC ที่ไม่ได้ผ่านการพลาสติไซซ์ แข็งและทนทานกว่าท่อ PVC ทั่วไป ใช้กับงานที่ต้องรับแรงกดทางกายภาพสูง เช่น ท่อระบายน้ําเสียใต้ดิน

ขั้นตอนการติดตั้งท่อ PVC

04-ขั้นตอนการติดตั้งท่อPVC

การติดตั้งท่อ PVC ประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังนี้:

 • วัดขนาดและตัด: วัดความยาวท่อที่ต้องการ จากนั้นใช้เลื่อยหรือมีดตัด PVC ตัดให้ตรง เพื่อให้เชื่อมต่อกันได้สนิท
 • กําจัดปุ่มยื่นและทําความสะอาด: หลังตัด อาจมีปุ่มหรือคมยื่นออกมาที่ขอบ กําจัดออกด้วยมีดสั้นหรือเครื่องกําจัดปุ่ม ทําความสะอาดปากท่อและข้อต่อด้วยผ้าสะอาดแห้ง
 • ทดลองประกอบแห้ง: ก่อนใช้กาว ควรทดลองประกอบท่อเข้าข้อต่อแบบแห้งตอนยังไม่ทากาว เพื่อตรวจสอบว่าแนบสนิท เข้าง่ายแต่ควรกระชับเมื่อเข้าไปประมาณ 1/3 ถึง 2/3 ของความยาว
 • ใช้ไพรเมอร์และกาว: เมื่อทดสอบการประกอบผ่าน ให้ทาไพรเมอร์ PVC ที่ปลายท่อและภายในข้อต่อ เพื่อทําความสะอาดและอ่อนตัวเพื่อยึดติดได้ง่าย จากนั้นทากาว PVC ในบริเวณเดียวกัน
 • เชื่อมต่อ: หลังทากาว ให้ใส่ท่อเข้าข้อต่อทันที ควรหมุนท่อ 1/4 รอบเพื่อให้กาวกระจายสม่ําเสมอ จับทั้งสองชิ้นไว้สักครู่เพื่อให้กาวแห้งติด
 • การบ่มกาว: ปล่อยให้รอยต่อบ่มกาวให้ติดกันตามเวลาที่ผู้ผลิตแนะนําก่อน ซึ่งอาจตั้งแต่ไม่กี่นาทีถึงหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์กาวที่ใช้และเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ

ข้อควรระวังในการติดตั้งท่อ PVC

05-ข้อควรระวังในการติดตั้งท่อ-PVC

การติดตั้งท่อ PVC มีข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและการติดตั้งที่ถูกต้อง ดังนี้

 • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม: ใช้เครื่องมือตัดและกําจัดปุ่มที่เหมาะกับ PVC เพื่อตัดได้แม่นยําและป้องกันการบาดเจ็บ
 • ระบายอากาศให้เพียงพอ: ไอระเหยจากกาวและไพรเมอร์ PVC อาจเป็นอันตราย ควรทํางานในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดี
 • สวมอุปกรณ์นิรภัย: สวมแว่นตานิรภัยป้องกันชิ้นส่วนกระเด็น สวมถุงมือเมื่อใช้กาวและไพรเมอร์เพื่อป้องกันผิวหนังระคายเคือง
 • ทําตามคําแนะนําผู้ผลิต: ปฏิบัติตามคําแนะนํา โดยเฉพาะระยะเวลาการบ่มกาว การทดสอบระบบก่อนกาวแห้งสนิทอาจทําให้เกิดรั่วได้

สรุป ด้วยความแข็งแรง ประหยัด และติดตั้งง่าย ท่อ PVC เป็นที่นิยมทั้งช่างมืออาชีพและผู้ช่ำชองทําเอง ด้วยการทําความเข้าใจประเภทของท่อ PVC การใช้งาน วิธีติดตั้ง และข้อควรระวัง คุณจะสามารถทําโครงการด้านประปาหรืองานด้านอื่นๆได้อย่างราบรื่น ด้วยความยืดหยุ่นและหลากหลายในการใช้งาน ท่อ PVC จึงยังคงเป็นวัสดุพื้นฐานที่สําคัญในอุตสาหกรรมประปาและก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพมากอย่างปฏิเสธไม่ได้


เครื่องมือที่สามารถใช้งานกับท่อ PVC

1. มัลติมิเตอร์ (Multimeter)

มัลติมิเตอร์มักใช้งานร่วมกับท่อพีวีซีในงานเดินสายไฟฟ้า สามารถช่วยในการวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าภายในท่อ ช่วยให้มั่นใจและเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานไฟฟ้าและเดินสายไฟ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับวิธีการทํางานของมัลติมิเตอร์ในการตั้งค่าต่างๆ ได้ที่ การใช้งานมัลติมิเตอร์

2. เทปพันเกลียว (Pipe Thread Tape)

เทปพันเกลียวเป็นเครื่องมือใช้สําหรับซ่อมและป้องกันการรั่วไหลและยึดต่อท่อให้ต่อกันให้แน่นหนามากยิ่งขึ้น โดยช่างจะให้เทปพันรอบเกลียวของข้อต่อท่อก่อนที่จะขันเข้าด้วยกัน การใช้เทปพันเกลียวสามารถลดปัญหามากมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและรักษาความทนทานข้อต่อท่อ PVC อ่านเกี่ยวกับคําแนะนําอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้เทปพันเกลียวอย่างมีประสิทธิภาพได้ที่ เคล็ดลับการใช้เทปพันเกลียว

3. ยาแนว (Sealant)

ยาแนวเป็นอุปกรณ์จําเป็นในการการติดตั้งท่อ PVC เพราะช่วยในการอุดช่องว่างและสร้างฉนวนกันน้ํา ป้องกันการรั่วไหลและความเสียหายจากน้ําที่อาจเกิดขึ้น การใช้ยาแนวสามารถทําให้การเชื่อมต่อระหว่างท่อ PVC มั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อความคงทนและยืดอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตามการเลือกประเภทยาแนวที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ทำความรู้จักยาแนว

4. ถุงมือกันไฟฟ้า (Insulating Gloves)

ความปลอดภัยควรเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดเมื่อทํางานกับท่อ PVC โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโครงการที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ถุงมือกันไฟฟ้าช่วยป้องกัอันตรายจากการโดนไฟฟ้าช็อตและอันตรายอื่นๆ ทําให้คุณปลอดภัยขณะทํางาน สามารถศึกษาการใช้งานถุงมือเพิ่มเติมได้จาก ความสำคัญของถุงมือกันไฟฟ้า

5. เกรียง (Trowel)

เกรียงสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อทํางานกับท่อพีวีซีเมื่อต้องยาแนวหรือฉาบวัสดุอื่นๆเพื่อยึดเกาะท่อให้แน่น การมีเกรียงสามารถทําให้งานของคุณเรียบร้อยขึ้น และทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษาวิธรใช้งานและประโยชน์ของเครื่องมือชนิดนี้มากขึ้นที่ เทคนิคการใช้เกรียง

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save