บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 30, 2023

ท่อประปาคืออะไร ? ท่อประปาเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของระบบท่อประปาทุกระบบ ออกแบบมาเพื่อลําเลียงน้ำไปยังบริเวณต่าง ๆ ของอาคาร โดยท่อประปาแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทงานในการใช้งาน โดยท่อประปาจะมีการแบ่งหลายขนาด ซึ่งแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหน้างาน โดยส่วนมากงานท่อประปาจะสามารถพบเจอได้จากงานก่อสร้าง ซึ่งคุณสมบัติและวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องของท่อประปา PVC คืออะไร สามารถดูได้จากข้อมูลด้านล่างนี้


ท่อประปาคืออะไร

ท่อประปาเป็นท่อสำหรับส่งน้ำไปยังจุดต่าง ๆ เช่น ปั๊มน้ำหรือแหล่งจ่ายน้ำสาธารณะจะทำการส่งน้ำไปยังจุดใช้งานต่าง ๆ ในอาคาร เช่น ก็อกน้ำ ฝักบัว สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ โดยท่อประปาถือเป็นวัสดุหลักเกี่ยวกับการเดินท่อส่งน้ำ ด้วยเพราะคุณสมบัติที่ไม่ถูกกัดกร่อนจากสนิม มีความทนทานสูง สามารถเลือกขนาดและปรับงอได้ ถือว่าเป็นวัสดุที่ตอบโจทย์ในการใช้งานเกี่ยวกับระบบประปา


คุณสมบัติของท่อประปาแต่ละชนิด

ท่อประปามีหลายประเภท สําหรับใช้งานเฉพาะ และทําจากวัสดุต่างกัน ต่อไปนี้เป็นท่อประปาที่พบเห็นบ่อย โดยจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

 ท่อ-PVC

 • ท่อ PVC [Polyvinyl Chloride] : ท่อ PVC ใช้สําหรับงานท่อประปาหลากหลายประเภท แต่มักใช้สําหรับท่อระบายน้ําเสีย ท่อระบายอากาศ และท่อระบายน้ำทิ้ง มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการทํางาน และทนต่อการกัดกร่อน

 ท่อ-CPVC

 • ท่อ CPVC [Chlorinated Polyvinyl Chloride] : ท่อ CPVC ทนต่ออุณหภูมิสูงกว่าท่อ PVC จึงเหมาะสําหรับใช้เป็นท่อจ่ายน้ำร้อนและเย็น

 ท่อ-PEX

 • ท่อ PEX [Cross-linked Polyethylene] : ท่อ PEX มีความยืดหยุ่นและติดตั้งง่าย จึงเป็นที่นิยมสําหรับงานท่อประปาภายในอาคาร

 ท่อทองแดง

 • ท่อทองแดง : ท่อทองแดงใช้กันมานานในงานท่อประปา ทนต่อการกัดกร่อนและความร้อน และมักใช้สําหรับท่อจ่ายน้ำร้อนและเย็น

 ท่อ-ABS

 • ท่อ ABS [Acrylonitrile Butadiene Styrene] : ท่อ ABS มักใช้สําหรับท่อระบายน้ำเสีย ท่อระบายอากาศ และท่อระบายน้ําทิ้ง เช่นเดียวกับท่อ PVC มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการทํางาน

คุณสมบัติของท่อประปา

คุณสมบัติของท่อประปา

ท่อประปาแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติเฉพาะ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานท่อประปาแต่ละชนิด โดยคุณสมบัติของท่อประปาจะแตกต่างกันดังนี้

 • ความทนทาน : วัสดุ เช่น ทองแดง มีความทนทานสูงและใช้ได้เป็นสิบ ๆ ปี
 • การทนต่อสนิม : ท่อ PVC, CPVC, PEX และ ABS ทนต่อสนิมได้ดี
 • การทนอุณหภูมิ : ท่อ CPVC และทองแดงทนความร้อนได้ดี ส่วนท่อ PVC เหมาะสําหรับน้ำเย็น
 • การติดตั้งง่าย : ท่อ PEX มีความยืดหยุ่นและติดตั้งง่าย ลดความต้องการข้อต่อ
 • ราคาประหยัด : ท่อพลาสติก เช่น PVC และ PEX มีราคาถูกกว่าท่อทองแดง

ประเภทการใช้งานของท่อประปา

ประเภทการใช้งานของท่อประปา

ท่อประปามีหน้าที่หลากหลายในบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอุตสาหกรรม รวมถึงสำหรับงานก่อสร้างหรืองานอื่น ๆ ดังนี้

 • จ่ายน้ำสะอาด : ลําเลียงน้ำสะอาดไปยังก็อกน้ำ ฝักบัว และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ใช้สำหรับระบายน้ำเสีย : การระบายน้ำเสียออกจากอ่างล้างมือ ฝักบัว สุขภัณฑ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องทำน้ำอุ่น ไปยังท่อระบายน้ำเสียหรือบ่อซึม
 • ระบบชลประทาน : ในภาคเกษตรกรรม ใช้ลําเลียงน้ำไปยังบริเวณต่าง ๆ ของนาและสวน
 • ดับเพลิง : ในอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม ท่อประปาบางประเภทเป็นส่วนหนึ่งของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

วิธีการใช้ท่อประปา

วิธีการใช้ท่อประปา

การใช้ท่อประปาอาจเกี่ยวข้องกับการติดตั้ง การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้งท่อประปาง่าย ๆ

 1. วัดขนาดและตัด : วัดความยาวท่อที่ต้องการแล้วตัดด้วยเครื่องตัดท่อ
 2. เตรียมการเชื่อมต่อ : ทําความสะอาดและเตรียมปลายท่อและข้อต่อ
 3. เชื่อมต่อท่อ : ขึ้นอยู่กับประเภทของท่อ อาจต้องใช้กาว (สําหรับ PVC และ ABS) การเชื่อม (สําหรับท่อทองแดง) หรือการบีบอัด (สําหรับ PEX) เพื่อเชื่อมต่อ
 4. ทดสอบระบบน้ำ : หลังติดตั้งเสร็จ เปิดน้ำแล้วตรวจสอบรอยรั่ว ถ้าไม่พบรอยรั่ว แสดงว่าติดตั้งท่อสําเร็จ

ข้อควรระวังที่ควรหลีกเลี่ยง

ข้อควรระวังที่ควรหลีกเลี่ยง

สำหรับการใช้งานท่อประปาถือว่ามีข้อควรระวังที่คนหลีกเลี่ยงอยู่หลายอย่างด้วยกัน เพื่อให้ชิ้นงานออก และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ข้อควรระวังในการใช้งานมีดังนี้

 • ใช้ท่อผิดประเภท : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ท่อประเภทที่เหมาะสมกับงาน เช่น อย่าใช้ท่อ PVC สําหรับน้ำร้อน
 • วัดและตัดผิด : การวัดหรือตัดท่อผิด อาจทําให้เกิดรอยรั่ว
 • เตรียมการเชื่อมต่อผิด : การไม่ทําความสะอาดปลายท่อและข้อต่ออย่างเหมาะสม อาจทําให้การเชื่อมต่ออ่อนแอและรั่ว
 • ไม่ทดสอบระบบ : ควรทดสอบระบบหลังการติดตั้งหรือซ่อมแซมเสมอ เพื่อตรวจสอบรอยรั่ว

ท่อประปาเป็นส่วนพื้นฐานของระบบท่อประปาทุกระบบ การรู้จักประเภท คุณสมบัติ การใช้งาน และวิธีใช้อย่างถูกต้องจะช่วยให้การทำงานเกี่ยวกับท่อประปาของคุณเสร็จแล้วอย่างรวดเร็ว โดยท่อประปาเป็นวัสดุหลักในการใช้งานเกี่ยวกับน้ำหรือการเดินท่อน้ำภายในบ้านอาคารหรือตึกสูง ซึ่งท่อประปาจะมีการทำจากวัสดุหลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก PVC โลหะ ทองแดง ขึ้นอยู่กับประเภทชิ้นงานที่ต้องการเดินท่อประปา เช่น เครื่องทำน้ำอุ่นจะใช้ท่อโลหะหรือท่อทองแดง ในการเดินระบบน้ำ ลักษณะระบบน้ำอื่น ๆ จะใช้เป็นท่อ PVC หรือชนิดอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับพื้นที่โดยรอบที่จะใช้ในการฝังท่อประปา


เครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับท่อประปา

1. เทปพันเกลียว (Pipe Thread Tape)

เมื่อทำงานกับท่อประปา มักจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อต่อมีการปิดผนึกอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำ เทปพันเกลียวมีจุดประสงค์นี้ใช้สำหรับปิดผนึกเกลียวของข้อต่อท่อ เพื่อให้การเชื่อมต่อแน่นหนาและปลอดภัย นี่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากเมื่อติดตั้งหรือซ่อมแซมท่อประปา ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความราบรื่นมากขึ้น นี่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เทปพันเกลียวที่ถูกต้อง

2. ประแจเลื่อน (Adjustable Wrenches)

ประแจเลื่อนเป็นเครื่องมือสำคัญเมื่อทำงานกับท่อประปา ช่วยให้คุณสามารถจับและหมุนน็อตและสลักเกลียวขนาดต่าง ๆ ซึ่งเป็นการใช้งานทั่วไปในงานประปาทุกประเภท ปากคีบแบบปรับได้ช่วยให้ทำงานกับท่อและข้อต่อขนาดต่าง ๆ ได้ง่าย ทำให้กระบวนการไม่ซับซ้อนและไม่ยุ่งยาก สำหรับใครที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับความอเนกประสงค์ของประแจแบบปรับได้และการใช้งานในงานประปา มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ประแจเลื่อน ซึ่งจะทำให้โครงการประปาของคุณราบรื่นขึ้น

3. กาวทาท่อ (Pipe Solvent Cement)

เพื่อสร้างพันธะที่แข็งแกร่งระหว่างท่อประปาและข้อต่อ การใช้น้ำยาประสานท่อเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี น้ำยานี้ช่วยในการสร้างการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและป้องกันการรั่วซึม ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานและการติดตั้งท่อประปาของคุณ หากคุณสนใจว่า กาวทาท่อคืออะไร และมีส่วนช่วยให้ระบบท่อประปามีเสถียรภาพได้อย่างไร อ่านข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ได้

4. ยาแนว (Sealant)

ยาแนวเป็นสารประกอบพิเศษที่ใช้ในการสร้างซีลกันอากาศและกันรั่วซึมระหว่างการเชื่อมต่อท่อเกลียว สารนี้จะถูกนำไปใช้กับเกลียวก่อนที่จะเชื่อมต่อท่อและข้อต่อ ยาแนวช่วยป้องกันการรั่วไหลโดยการเติมช่องว่างระหว่างเกลียวและสร้างแนวกั้นที่ปลอดภัยจากน้ำและอากาศ มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เทปพันเกลียวอาจไม่เหมาะ การใช้ยาแนวกับท่อประปาทำให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่ทนทานและลดความเสี่ยงของการรั่วไหลเมื่อเวลาผ่านไป เรียนรู้เพิ่มเติมความสำคัญของยาแนว

5. คีมล็อค (Locking Pliers)

คีมล็อคเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อใช้งานกับท่อประปา สามารถยึดท่อได้อย่างแน่นหนา ทำให้ง่ายต่อการขันหรือคลายการเชื่อมต่อ เมื่อคุณต้องการด้ามจับที่แน่นหนาเพื่อยึดสิ่งของบางอย่างให้แน่นหนาขณะทำงาน คีมเหล่านี้คือเครื่องมือที่เหมาะมือ ช่วยให้จัดการงานได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เข้าใจฟังก์ชันและการใช้งานได้ละเอียดยิ่งขึ้น แนะนำให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่บทความ คีมล็อคคืออะไร

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save