บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2023

ถ้าคุณเคยเห็นคนยกแผ่นกระจกขนาดใหญ่หรือจัดการกับกระเบื้องขนาดใหญ่ คุณอาจสังเกตเห็นพวกเขาใช้เครื่องชนิดนี้เพื่อช่วยในการยกแผ่นกระจก ในปัจจุบันที่ดูดกระจกถูกนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นงานสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบกระจกบาน จนถึงการติดตั้งบานหน้าต่าง และงานอื่นๆที่เกี่ยวกับกระจก เครื่องมือนี้ถูกเรียกว่าที่ดูดกระจก โดยในเนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานคุณสมบัติโดยรวมและข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ ซึ่งจะมีตามรายละเอียดด้านล่างนี้


ที่ดูดกระจกคืออะไร

ที่ดูดกระจกเป็นเครื่องมือที่ใช้พลังงานของความดันอากาศในการสร้างแรงดูดที่ยึดเกาะกับแผ่นกระจกที่มั่นคง หรือจะเป็นการใช้แรงดูดจากถ้วยยางของตัวเครื่องมือและพื้นผิวแบน หลังจากนั้นจะเริ่มดูดอากาศออกจากตัวถ้วยยางของที่ดูดกระจกทำให้ตัวอย่างมีการยึดติดกับแผงกระจกได้อย่างแน่นหนา ดังนั้นในการใช้งานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกระจก เครื่องมือชนิดนี้จะช่วยให้สามารถยก หรือเคลื่อนย้าย หรือจับวัตถุที่ทำขึ้นจากกระจกได้ง่ายและปลอดภัยขึ้น


การใช้งานของที่ดูดกระจก

สำหรับการใช้งานที่ดูดกระจก โดยรวมแล้วจะมีคุณสมบัติในการใช้งานที่เหมือนกันและมีจุดประสงค์ในการใช้งานที่คล้ายกัน ซึ่งการใช้เครื่องมือดูดกระจกนั้นจะสามารถใช้ได้กับกระจกแบบหนา หรือกระจกบานเล็ก ในปัจจุบันจะนิยมเห็นใช้ในองค์กรเกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่นการก่อสร้างตึกหรืออาคาร ในกรณีที่ต้องมีการติดตั้งกระจก รวมถึงงานอื่นๆ ดังนี้

 • การติดตั้งกระจก : นี่อาจเป็นการใช้งานที่พบบ่อยที่สุด พนักงานสามารถจัดการพวกมันได้ง่ายขึ้นและมีความเสี่ยงน้อยลงในการขนย้าย
 • การติดตั้งกระเบื้องและพื้น : กระเบื้องบางอันอาจหนักโดยเฉพาะถ้าทําจากหิน ที่ดูดกระจกสามารถช่วยในการวางพวกมันได้อย่างแม่นยํา
 • การดึงเหล็กออก : ถ้ารถยนต์โดนบุบเล็กน้อย ที่ดูดกระจกมักจะดึงออกได้โดยไม่ต้องซ่อมแพง
 • ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า : เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างที่มีพื้นผิวเรียบสามารถย้ายด้วยที่ดูดกระจกสามารถทำได้ด้วยเช่นกัน

ประเภทของที่ดูดกระจก

ที่ดูดกระจกไม่เหมือนกันทั้งหมด โดยเครื่องมือชนิดนี้จะมีการแบ่งประเภทออกอย่างชัดเจนเพื่อให้เหมาะกับการทำงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้สำหรับการดูดกระจก การดูดกระเบื้องที่มีพื้นผิวเรียบและมีพื้นผิวที่เคลือบคลายกระจก ซึ่งมีการแบ่งประเภทออกดังนี้

Single-Cup-Lifters

 • ที่ดูดกระจกถ้วยเดี่ยว (Single Cup Lifters) : มีถ้วยดูดเดียว เหมาะสําหรับวัตถุขนาดเล็กหรืองานที่ต้องการความแม่นยํา

Double or Multiple Cup Lifters

 • ที่ดูดกระจกถ้วยคู่หรือหลายถ้วย (Double or Multiple Cup Lifters) : มีสองถ้วยหรือมากกว่า ใช้สําหรับวัตถุหนัก ๆ เช่น แผ่นกระจกขนาดใหญ่

คุณสมบัติของที่ดูดกระจก

คุณสมบัติของที่ดูดกระจก

สำหรับในหัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำคุณสมบัติโดยรวมของที่ดูดกระจก โดยที่ติดกระจกจะมีคุณสมบัติที่คล้ายกันถึงแม้จะมีการแบ่งประเภทเกี่ยวกับการใช้งานอย่างเช่นที่ดูดกระจกสำหรับกระจกโดยเฉพาะ หรือที่ดูดกระจกสำหรับใช้ในการยกแผ่นกระเบื้องหรือวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบขายกระจก คุณสมบัติดังนี้

 • วัสดุของเครื่องมือ : ถ้วยยางสำหรับดูกระจก วัสดุที่ทำขึ้นจากยางหรือวัสดุยืดหยุ่นคล้ายกัน ด้ามอาจทําจากโลหะหรือพลาสติกทนทาน
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : เส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยตัดสินน้ําหนักที่มันสามารถรับได้ ถ้วยยางขนาดใหญ่สามารถรับน้ําหนักได้มากขึ้น
 • ความสามารถในการยก : แต่ละที่ดูดกระจกจะมีน้ําหนักสูงสุดที่สามารถยกได้อย่างปลอดภัย
 • ประเภทด้าม : บางตัวมีด้ามธรรมดา ในขณะที่บางตัวอาจมีสลักหรือปั๊มเพื่อเพิ่มกําลังดูด

วิธีใช้ที่ดูดกระจก

วิธีใช้ที่ดูดกระจก

รับการใช้เครื่องมือที่ดูดกระจก วิธีการใช้งานจะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน โดยจะเป็นการนำตัวเครื่องมือวางบนวัสดุพื้นผิวเรียบอย่างเช่นกระจกโดยใช้บริเวณถ้วยยางของเครื่องมือวางลงบนวัสดุ และทำการปั๊มอากาศออกจากตัวถ้วยยาง เพื่อทำการยึดติดระหว่างด้ามยึด และพื้นผิวของวัสดุ ซึ่งวิธีการใช้งานเบื้องต้นจะมีดังนี้

 • ทําความสะอาดพื้นผิวของวัสดุ : พื้นผิวที่ต้องการติดที่ดูดควรสะอาดและเรียบ และควรจะมีการทำความสะอาดของทุกครั้งที่จะมีการติดตั้งที่ดูดกระจก
 • กดที่ดูดลงบนพื้นผิวกระจก : วางถ้วยยางดูดลงบนพื้นผิวแล้วกดลงจนกว่าจะรู้สึกว่าการนี้กระจกนั้นแน่นหนา
 • เปิดใช้กําลังดูด : เราที่ดูดบางชนิดจะมีสลักหรือปั๊ม เพื่อใช้สำหรับเพิ่มกำลังดูดในกรณีที่ต้องใช้กับวัสดุชิ้นใหญ่
 • สอบความแน่นหนา : ลองดึงที่ดูดออกโดยไม่ปล่อยกําลังดูด ถ้ามั่นคง ถือว่าสามารถใช้งานได้
 • ปล่อยถ้วยยางออกจากวัสดุ : เมื่อเสร็จงานแล้ว มักจะมีแท็บหรือคานเพื่อปล่อยกําลังดูด

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

ข้อควรระวังที่ควรหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับการใช้งานที่ดูดกระจก สำหรับการใช้งานถึงแม้จะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนแต่ทั้งนี้ก็ควรจะมีการระมัดระวังในเรื่องของการใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับชิ้นงานหรือผู้ใช้งานเอง โดยมีข้อควรระวังดังนี้

 • ไม่ทําความสะอาดพื้นผิว : หากไม่มีการทำความสะอาดพื้นผิวของกระจกและมีฝุ่นติดอยู่บริเวณที่เครื่องดูดทำงานอาจทำให้ตัวดูดหลุดออกจากตัวยึดได้
 • ไม่ตรวจสอบความแน่นของตัวดูด : ต้องทดสอบการยึดเกาะของตัวดูดก่อนทุกครั้งที่จะทำการยกเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ทำให้วัสดุหรือกระจกที่ใช้ในการยกเสียหาย
 • ยกวัสดุที่มีน้ำหนักมากเกินไป : อย่ายกวัตถุที่หนักเกินกว่าความสามารถในการรับน้ําหนักของที่ดูด สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานของที่ดูดจะมีการกำหนดระยะชัดเจนว่าสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดกี่กิโลกรัม
 • ไม่ปล่อยอย่างถูกต้อง : การบังคับที่ดูดออกโดยไม่ใช้การปล่อยอาจทําให้เสียหายต่อชิ้นงานได้

การดูแลรักษาที่ดูดกระจก

การดูแลรักษาที่ดูดกระจกของคุณ

การดูแลเล็กน้อยมีประโยชน์อย่างมากเกี่ยวกับการใช้งาน สำหรับการใช้งานเครื่องมือชนิดนี้ควรจะมีการดูแลรักษาเก็บเป็นอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างสำหรับใช้ในการดูดอากาศจะไม่เสียหาย

 • ทําความสะอาดหลังใช้งาน : เช็ดถ้วยยางสำหรับดูดกระจกด้วยผ้าชุบน้ําหลังใช้ทุกครั้ง
 • ตรวจสอบรอยตัด : ตลอดเวลายางอาจได้รับรอยตัดหรือรอยแตกตัวของยางดูดกระจกได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นให้เปลี่ยนที่ดูดในทันที
 • เก็บให้ห่างจากวัตถุมีคม : ช่วยป้องกันความเสียหายต่อถ้วยโดยไม่ตั้งใจ สำหรับตัวถ้วยยางจะเป็นจุดสำคัญในการดูดพื้นผิวของกระจกหรือพื้นผิววัสดุที่มีผิวเรียบมัน ดังนั้นแล้วควรจะมีการเก็บรักษาตัวอย่างดูดไปเป็นอย่างดี

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับที่ดูดกระจก

ที่ดูดกระจกเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอย่างมากสำหรับงานยกกระจก งานยกพัสดุที่มีพื้นผิวเรียบและมันวาว เครื่องมือชนิดนี้ทําให้งานหลายอย่างง่ายและปลอดภัยขึ้น ไม่ว่าคุณจะติดตั้งหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่หรือแก้ไขรอยบุบเล็ก ๆ ที่รถของคุณ แต่โดยรวมแล้วสิ่งที่สำคัญนั้นคือเรื่องของการเก็บรักษา ถึงควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามที่คู่มือกำหนด และอย่างที่ทราบกันดีไม่ควรใช้สำหรับวัสดุที่มีน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับตัวที่ดูดกระจกและวัสดุที่ยกด้วย


เครื่องมือที่สามารถทํางานร่วมกับที่ดูดกระจก

เครื่องมือที่สามารถทํางานร่วมกับ ที่ดูดกระจก

1. รอกโซ่ (Chain Hoists)

รอกโซ่ สามารถทํางานควบคู่กับ ที่ดูดกระจก เมื่อต้องการยกวัสดุหรือวัตถุที่มีน้ําหนักมาก ที่ดูดกระจกสามารถยึดวัสดุไว้แน่น ขณะที่รอกโซ่ช่วยในการยกและเคลื่อนย้ายไปยังตําแหน่งที่ต้องการ การผสานการทํางานนี้ช่วยให้มั่นใจว่าวัสดุได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงของความเสียหายหรืออุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้าง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกและการใช้รอกโซ่ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ประโยชน์ของรอกโซ่

2. บันไดอลูมิเนียม (Aluminum Ladders)

บ่อยครั้ง การใช้ ที่ดูดกระจก ต้องการการทํางานที่ระดับความสูงต่างๆ โดยเฉพาะสําหรับการติดตั้งหน้าต่างหรืองานผนัง บันไดอลูมิเนียมให้ระดับความสูงและความมั่นคงที่จําเป็น มีน้ําหนักเบาและทนทาน บันไดเหล่านี้ ช่วยให้เข้าถึงบริเวณที่สูงขึ้นได้ง่าย เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ที่ ทำความรู้จักบันไดอลูมิเนียม

3. ชุดเครื่องมือช่าง (Handyman Tool Kits)

ชุดเครื่องมือช่าง มีความจําเป็นอย่างยิ่งในในงานช่างทุกโรงการ โดยชุดเครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยเครื่องมือหลากหลายชนิดที่ช่วยในการวัด ตัด และยึดวัสดุอย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เสริมในการเคลือนย้ายหรือติดตั้งด้วยที่ดูดกระจก สําหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชุดเครื่องมือช่าง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับชุดเครื่องมือช่าง

4. เมทัลชีท (Metal Sheets)

เมทัลชีท มักถูกใช้ในโครงการก่อสร้างและปรับปรุง เมื่อรวมกับ ที่ดูดกระจก สามารถจัดการและติดตั้งด้วยความสะดวกมากขึ้นและมีความแม่นยํามากขึ้น ที่ดูดกระจกสามารถยึดแผ่นเหล็กไว้อย่างแน่น ทําให้กระบวนการเคลื่อนย้ายและวางแผ่นวัสดุราบรื่นมากขึ้น จึงลดความเสี่ยงของความเสียหายหรือจัดการผิดพลาด ศึกษาวิธีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพได้ที่ ทำความรู้จักเมทัลชีท

5. ไขควงไฟฟ้า (Electric Screwdrivers)

ไขควงไฟฟ้า สามารถเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมประโยชน์เมื่อทํางานร่วมกับ ที่ดูดกระจก เมื่อวัสดุถูกวางในตําแหน่งที่ต้องการด้วยความช่วยเหลือของที่ดูดกระจก ไขควงไฟฟ้าสามารถถูกใช้เพื่อยึดมั่นอย่างปลอดภัย ทําให้กระบวนการติดตั้งรวดเร็วและราบรื่นขึ้น ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานและประโยชน์ต่างๆ ได้ที่ การใช้งานไขควงไฟฟ้า 

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save