บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 21, 2023

สิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่วางแผนก่อนจะเริ่มสร้างบ้านคือการถมดินเพื่อให้พื้นบ้านสูงกว่าระดับที่ดินโดยทั่วไป โดยมีจุดประสงค์สำคัญคือต้องการป้องกันน้ำท่วมและรองรับการสร้างถนนใหม่ รวมทั้งช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้านอีกด้วย ฉะนั้นการถมดินจึงเปรียบเสมือนปราการด่านแรกที่เกือบทุกบ้านจำเป็นต้องทำก่อนอย่างอื่น แต่ก่อนที่จะเริ่มถมดินคุณต้องรู้ก่อนว่าควรที่จะต้องเตรียมการอย่างไรคะ นอกจากนี้ในท้ายบทความเรายังมีข้อมูลดี ๆ มาฝากกันเพิ่มเติมอย่าง 3 ขั้นตอนที่ต้องทำหลังรับมอบบ้าน และ 5 กลโกงบริษัทรับเหมาที่พบเจอบ่อย เพื่อใช้เป็นความรู้ในการสร้างบ้านกันด้วย


1.ความจำเป็นที่ต้องถมดิน

ความจำเป็นที่ต้องถมดิน

ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้บ้านสร้างใหม่เกือบทุกหลังจะต้องถมดินก่อนที่จะเริ่มก่อสร้าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกบ้านจำเป็นที่ต้องผ่านการถมดินมาก่อน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่ได้ต่ำกว่าระดับถนนมากเท่าไหร่นัก (แต่คุณต้องมั่นใจว่าจะไม่มีการปรับสร้างถนนใหม่ในภายหลัง) หรือพื้นที่ลาดชันลักษณะภูเขา การถมดินจึงอาจไม่จำเป็นเลยก็ได้ การถมดินจะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขัง กรณีที่คุณไม่ทราบควรมีการสอบถามประวัติเรื่องน้ำท่วมจากคนพื้นที่เสียก่อนว่าเคยมีน้ำท่วมหรือไหม หากเคยท่วม สูงที่ระยะประมาณเท่าไหร่ เพราะข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการตัดสินใจที่คุณจะสั่งดินมาถมพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม


2.ระยะที่ควรถมดิน

ระยะที่ควรถมดิน

ตามหลักการสร้างบ้านที่ดีไม่ควรต่ำกว่าถนนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรสูงกว่าถนนมากจนสูงโด่ง ดังนั้นสำหรับบ้านทั่วๆไปที่ไม่ต่ำกว่าถนนมากนัก จึงควรถมดินให้สูงกว่าถนนประมาณ 0.5 – 1 เมตรขึ้นอยู่กับพื้นที่และการออกแบบของบ้านแต่ละหลัง นอกจากการถมดินตามค่าเฉลี่ยแล้วอย่าลืมสังเกตเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยว่าไม่ควรที่จะถมดินให้สูงกว่า จึงควรอยู่ที่ระดับเดียวกับเพื่อนบ้านไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหากับเพื่อนบ้านได้


3.เผื่ออนาคตดินเกิดยุบตัว

เผื่ออนาคตดินเกิดยุบตัว

ในการถมดินแต่ละครั้งผู้รับเหมาจะทำการถมดินบดหน้าดินให้แน่น แต่พอระยะเวลาผ่านไปดินจะมีการทรุดตัวเสมอ ดังนั้นการถมดินที่ดีจึงจำเป็นต้องถมเผื่อไว้ด้วย เช่น ต้องปรับระดับให้สูงกว่าที่ดินเดิมไว้ประมาณ 60 เซนติเมตร ควรถมดินไว้ที่ 80 เซนติเมตรเพื่อที่จะได้เผื่อระยะของดินยุบตัวของดินด้วย


4.เดือนที่เหมาะกับการถมดิน

เดือนที่เหมาะกับการถมดิน

ตามความเชื่อของคนโบราณจะไม่นิยมสร้างบ้านเดือน 5 ถึงเดือน 8 เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ติดฤดูฝน หากมีการสร้างบ้านในช่วงเวลานี้อาจจะไม่สะดวกต่อการทำงานและเสียค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยทีเดียว เช่นเดียวกับการถมดินควรที่จะถมให้เสร็จก่อนช่วงฤดูฝน เพราะถ้าเป็นช่วงที่ฝนตก รถที่บรรทุกดินมาจะทำงานลำบาก ซึ่งจะทำให้ปัจจัยในการจ้างถมดินสูงขึ้น แต่ถ้าถมดินได้เสร็จก่อนหน้าฝน เมื่อเข้าฤดูฝน ฝนจะช่วยให้ดินแน่นขึ้น แถมในระยะนี้เราจะเห็นถึงการยุบตัวของดินได้อย่างชัดเจน การสร้างบ้านจึงควรเริ่มหลังจากหมดฤดูฝนไปแล้วอีกอย่างดินก็จะเริ่มแข็งตัวขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างบ้านเป็นอย่างมาก


5.ชนิดดิน “ดินลูกรัง” หรือ “ดินดำ”

ชนิดดิน “ดินลูกรัง” หรือ “ดินดำ”

ก่อนที่จะถมดินถ้าไม่มีการตกลงกับผู้รับเหมาไว้ก่อน ผู้รับเหมาส่วนมากจะนำดินลูกรังมาถมให้ ซึ่งเป็นดินที่มาจากการขุดดินภูเขา ดินเหล่านี้จะเหมาะสำหรับการนำมาทำเป็นฐานในการสร้างบ้านมากกว่าแต่ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ปลูกต้นไม้ กรณีที่เจ้าของบ้านต้องการจัดสวนปลูกต้นไม้จึงต้องกำหนดขอบเขตของพื้นที่ที่ต้องการจัดเป็นสวนอย่างชัดเจนให้กับผู้รับเหมาด้วย  จากนั้นก็บอกให้ผู้รับเหมาถมดินที่เป็นดินดำ (หน้าดิน) โดยดินดำที่นำมาถมนี้อาจจะเป็นดินนาหรือเจ้าของดินเดิมทำการขายหน้าดิน หรือต้องการขุดสระ เพราะดินเหล่านี้จะมีความสมบูรณ์มากกว่าพวกดินลูกรัง แต่ข้อเสียคือมีราคาสูงกว่าดินลูกรัง


6.ซื้อดินเป็นคันรถหรือเหมาจ่ายดีกว่า

ซื้อดินเป็นคันรถหรือเหมาจ่ายดีกว่า

การเลือกแบบเหมาจ่ายจะคุ้มที่สุดเพราะสามารถจบงานได้ง่าย งบไม่บานปลาย หากซื้อเป็นคันรถจะควบคุมมาตรฐานการตักดินได้ยาก โดยเฉพาะการตักดินแต่ละคันที่ไม่เท่ากันบางคันตักเต็มคันรถ หรือน้อยกว่าคันอื่น การซื้อเป็นคันรถจึงเหมาะกับงานเล็กๆที่ต้องการจำนวนดินที่แน่นอนเท่านั้น


7.ทำสัญญาก่อนว่าจ้างถมดิน

ทำสัญญาก่อนว่าจ้างถมดิน

เรื่องนี้สำคัญเป็นอย่างมากในวงการก่อสร้างก่อนที่จะตัดสินใจว่าจ้างถมดินจึงต้องทำสัญญาว่าจ้างให้เรียบร้อย ด้วยการระบุทั้งประเภทดิน, จำนวนเหมากี่เมตร, ใช้ดินอะไร, มีผู้ควบคุมงานไหม, ระยะเวลาการดำเนินการ, การชำระเงิน, พร้อมลงชื่อทั้งชื่อผู้จ้างและผู้ว่าจ้าง เพราะกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจะได้นำสัญญานี้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้


8.แบ่งจ่ายเป็นงวดดีที่สุด

แบ่งจ่ายเป็นงวดดีที่สุด

ในกระบวนการก่อสร้างทุกประเภทควรมีการจ่ายเงินเป็นงวดเสมอ ผู้ว่าจ้างไม่ควรที่จะชำระก่อนล่วงหน้าทั้งหมดในครั้งเดียว เพราะอาจเกิดปัญหาตามมาทีหลัง เช่น งานล่าช้า ทิ้งงาน ผลงานไม่ได้ตามข้อตกลง แต่หากแบ่งชำระ แน่นอนว่าผู้รับเหมาก็จะเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยเพื่อจะได้รับเงินในงวดถัดไป


9.ระยะเวลาที่สร้างบ้านหลังถมดิน

ระยะเวลาที่สร้างบ้านหลังถมดิน

ขึ้นอยู่กับปัจจัยของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน หากเป็นบ้านทั่วไปที่ถมดินประมาณ 0.5-1 เมตรพร้อมกับมีโครงสร้างตอกเสาเข็ม เมื่อหมดหน้าฝนหรือรดน้ำบดดินให้แน่นก็ดำเนินการสร้างได้เลย เพราะดินที่ถมไม่ต้องทำหน้าที่รับน้ำหนัก แต่หากบ้านที่ใช้ฐานแผ่การสร้างบ้านบนพื้นที่ที่มีดินแข็งแน่น หากเป็นดินถมใหม่อาจต้องใช้ระยะเวลานานหลายปี ทางที่ดีควรปรึกษาวิศวกรโยธาเพื่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้างบ้านจะดีที่สุด


สิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการถมดินและการสร้างบ้านเพิ่มเติม

การถมดินบ้านั้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจและความใส่ใจในการดูแลแต่ละขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรากฐานบ้านที่แข็งแรงและป้องกันดินทรุดตัว อย่างไรก็ตามในการสร้างบ้านที่ดีนั้นต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ซึ่องนอกจากข้อมูลที่เราได้นำเสนอไปข้างต้นแล้ว เรายังมี 3 ขั้นตอนที่ต้องทำหลังรับมอบบ้าน และ 5 กลโกงบริษัทรับเหมาที่พบเจอบ่อย มาฝากสำหรับใครที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาสร้างบ้านด้วย


3 ขั้นตอนที่ต้องทำหลังรับมอบบ้าน

การมีบ้านเป็นของตัวเองสามารถทำได้หลายวิธี แต่การใช้บริการของบริษัทรับสร้างบ้านเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างบ้านที่มีคุณภาพดีและราคาเหมาะสม หลังจากสร้างบ้านเสร็จสิ้น ยังมีขั้นตอนที่ต้องทำก่อนเข้าอยู่ในบ้านใหม่ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทความนี้

  • ขอเลขที่บ้านและทะเบียนบ้าน : การขอบ้านเลขที่หลังเป็นสิ่งจำเป็นหลังจากสร้างบ้านเสร็จ เนื่องจากต้องใช้ทะเบียนบ้านในการขอติดตั้งไฟฟ้าหรือประปาภายในบ้าน นำเอกสารไปยื่นที่สำนักงานเทศบาล สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอได้
  • สอบถามการติดตั้งไฟฟ้าและประปา : ก่อนการก่อสร้างบ้านจะต้องขอติดตั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานชั่วคราว เช่นไฟฟ้าและน้ำประปา แต่เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยต้องเปลี่ยนเป็นแบบถาวร โดยต้องมีทะเบียนบ้านและเอกสารต่างๆ ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าและการประปาส่วนภูมิภาค
  • ทำประกันภัยบ้าน : เป็นการคิดที่รอบคอบและป้องกันที่ดีก่อนที่จะเกิดปัญหา มีหลายกรมธรรม์ให้เลือก เช่น ภัยพิบัติ อัคคีภัย หรืออุบัติเหตุ การมีประกันบ้านสามารถช่วยให้ได้รับการชดเชยอย่างเต็มที่และครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้

5 กลโกงบริษัทรับเหมาที่พบเจอบ่อย

เลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้าน เพื่อป้องกันการโกงจากผู้รับเหมา เราจึงรวบรวมกลโกงของบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาฝากกันค่ะ

  • ทิ้งงาน หรือทำงานไม่เสร็จตามเวลาและค่าแรง นอกจากนี้หากมีการขอเบิกเงินล่วงหน้า อาจเสี่ยงต่อการโดนโกงเงินด้วย
  • วัสดุก่อสร้างไม่ได้ตามสเปกที่ตกลง ใช้วัสดุเกรดต่ำไม่ได้คุณภาพเหมือนที่ตกลงกันไว้
  • ตกลงทำสัญญาแบบไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายในภายหลัง
  • เปลี่ยนทีมช่างบ่อย หลอกลูกค้าให้ตายใจโดยการนำช่างฝีมือดีมาทำงานให้ แล้วหลังจากนั้นจะสลับเปลี่ยนช่างฝีมือไม่ดีทำงานให้
  • ผู้รับเหมาไม่เข้ามาคุมงาน ขาดความรับผิดชอบ ผู้รับเหมาบางคนรับงานไว้หลายที่ ไม่มีเวลาตรวจตราที่ไซต์งานทุกที่ และปล่อยให้ลูกน้องทำงานเองโดยไม่มีกำหนดเวลา ส่งผลให้งานของลูกค้าคลาดเคลื่อน

การถมดินเพื่อสร้างบ้านเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความระมัดระวังและความเข้าใจในแต่ละขั้นตอน เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการสร้างบ้านที่แข็งแรงและมีคุณภาพ การสร้างบ้านเป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตของเรา อย่างไรก็ตาม การสร้างบ้านที่ดีนั้นต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย จากข้อมูลที่เราได้นำเสนอไปข้างต้น เราหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้น

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save