บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2023

ชุดตัดแก๊ส เครื่องมือการตัดอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันโดยมีรูปแบบการใช้งานด้วยการเผาไหม้จากแก๊ส โดยปัจจุบันทุนนิยมใช้ในการตัดวัตถุโลหะเช่น เสาเหล็ก โซ่สมอเรือ หรือวัสดุโลหะขนาดใหญ่ ชุดตัดแก๊สเป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุดเนื่องจากสามารถสร้างเปลวไฟที่มีอุณหภูมิได้สูงถึงจุดหลอมละลายของโลหะ โดยในเนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นรวมถึงข้อควรระวังที่คุณควรรู้ก่อนจะใช้งาน จะมีตามเนื้อหาด้านล่างนี้เลย


ชุดตัดแก๊ส คืออะไร?

ชุดตัดแก๊สเป็นเครื่องมือที่ใช้เปลวไฟ ซึ่งเชื้อเพลิงมาจากแก๊ส เพื่อตัดโลหะ ความร้อนสูงจากเปลวไฟทําให้โลหะละลายและแยกออกจากกัน ทําให้สามารถตัดได้อย่างแม่นยํา โดยในปัจจุบันถูกนิยมนำไปใช้ในหลายๆหน่วยงานว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ถูกนิยมนำมาใช้เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงอย่างเช่นงานซ่อมแอร์อีกด้วย


ชุดตัดแก๊ส ใช้ทำอะไร?

ทราบกันดีเกี่ยวกับชุดตัดแก๊สเป็นเครื่องมือในการตัดโลหะ โดยในปัจจุบันชุดตัดแก๊สสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานสำหรับงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงอย่างเช่นงานซ่อมแอร์ หรืองานรื้อถอน โดยคุณสมบัติของชุดตัดแก๊สจะมีดังนี้

 • การผลิตโลหะ : สร้างชิ้นส่วนและโครงสร้างจากวัตถุดิบโลหะ
 • การเชื่อม : แม้จะเป็นชุดตัดแก๊ส แต่ก็สามารถใช้ร่วมกับกระบวนการเชื่อมได้
 • การรีไซเคิลโลหะ : แยกวัตถุดิบโลหะขนาดใหญ่ออกเป็นชิ้นเล็กๆ
 • การรื้อถอน : เมื่อต้องรื้อสิ่งก่อสร้าง ชุดตัดแก๊สจะช่วยรื้อคานโลหะและโครงสร้างรองรับได้

ประเภทของชุดตัดแก๊ส

Oxy-Fuel Torch

 • ชุดตัดแก๊สแบบออกซิเจน-เชื้อเพลิง (Oxy-Fuel Torch) : ใช้ผสมกันระหว่างออกซิเจนและเชื้อเพลิงเช่น อะซิติลีนหรือโปรเพน เป็นชนิดที่พบเห็นบ่อยที่สุด

Air-fuel Torch

 • ชุดตัดแก๊สแบบอากาศ-เชื้อเพลิง (Air-fuel Torch) : ใช้อากาศและแหล่งพลังงาน ให้ความร้อนน้อยกว่าชนิดออกซิเจน-เชื้อเพลิง แต่ก็มีประสิทธิภาพสําหรับงานหลายอย่าง

Plasma Torch

 • ชุดตัดแก๊สแบบพลาสมา (Plasma Torch) : ใช้ไฟฟ้าและแก๊สสร้างเปลวไฟพลาสมา ใช้ตัดโลหะที่นําไฟฟ้าได้

คุณสมบัติการใช้งาน

คุณสมบัติการใช้งาน

 • อุณหภูมิของเปลวไฟ : ความร้อนของเปลวไฟกําหนดความสามารถในการตัดโลหะ
 • ชนิดของเชื้อเพลิง : ชุดตัดแก๊สแต่ละชนิดใช้แก๊สต่างกัน เช่น อะซิติลีน โปรเพน หรือก๊าซธรรมชาติ
 • ตัวฉีดเปลวไฟ (Nozzle) : ช่วยโฟกัสเปลวไฟให้ตัดได้แม่นยํา
 • ด้ามจับ : ชุดตัดแก๊สที่ดีต้องมีด้ามจับที่สะดวก ช่วยให้ใช้งานได้นานๆ

วิธีใช้ชุดตัดแก๊ส

วิธีใช้ ชุดตัดแก๊ส

 1. ความปลอดภัยก่อน : สวมแว่นตานิรภัย ถุงมือ และเสื้อผ้าป้องกันเสมอ
 2. ติดตั้งชุดตัดแก๊ส : เชื่อมต่อชุดตัดแก๊สกับถังแก๊สและตรวจสอบให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อแน่นหนา
 3. ตรวจหารั่ว : ก่อนจุดไฟ ตรวจดูว่ามีก๊าซรั่วหรือไม่
 4. จุดไฟชุดตัดแก๊ส : ใช้ไฟจุดชนวนเพื่อจุดก๊าซที่ออกมาจากชุดตัดแก๊ส
 5. ปรับเปลวไฟ : หมุนปุ่มควบคุมเพื่อได้ขนาดเปลวไฟและความร้อนที่เหมาะสม
 6. ตัดโลหะ : ถือชุดตัดแก๊สเอียง แล้วค่อยๆ เคลื่อนที่ตามแนวที่ต้องการตัด
 7. ปิดชุดตัดแก๊ส : ปิดวาล์วควบคุมแก๊สและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปลวไฟดับแล้ว

สิ่งที่ควรระวัง

สิ่งที่ควรระวัง

 • ไม่ตรวจเช็คอุปกรณ์ : ตรวจสอบสายยางและจุดเชื่อมต่อว่าเสียหายหรือรั่วหรือไม่เสมอ
 • จุดไฟไม่ถูกต้อง : อย่าใช้ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค ให้ใช้อุปกรณ์จุดชนวนเปลวไฟชนิดพิเศษ
 • เคลื่อนที่เร็วหรือช้าเกินไป : เคลื่อนที่เร็วเกินไปอาจทําให้การตัดไม่เรียบ เคลื่อนที่ช้าเกินไปอาจหลอมโลหะมากเกินไป
 • ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน : เปลวไฟมีอุณหภูมิสูงมาก โลหะที่ตัดอาจปล่อยรังสีอันตราย ต้องป้องกันดวง

อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับชุดตัดแก๊ส

อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับชุดตัดแก๊ส

1. เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า (Welding Machines)

เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้ามีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับชุดตัดแก๊ส เพราะทั้งสองอุปกรณ์ใช้ในการต่อติดและตัดชิ้นส่วนโลหะ โดยชุดตัดแก๊สจะใช้เปลวไฟในการตัดโลหะได้อย่างแม่นยํา ขณะที่เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้าใช้ในการยึดติดชิ้นส่วนเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ความเข้ากันได้ระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการก่อสร้างหรือซ่อมแซม ศึกษากลไกการทํางานของเครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ที่ วิธีใช้งานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

2. หัวแร้ง (Soldering Iron)

หัวแร้งเป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่ทํางานร่วมกับชุดตัดแก๊สได้อย่างกลมกลืน ในขณะที่ชุดตัดแก๊สใช้สําหรับงานตัดโลหะขนาดใหญ่ หัวแร้งก็มักจะใช้สําหรับงานละเอียดอ่อน เช่น การต่อชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งสองอุปกรณ์รวมกันครอบคลุมการทํางานด้านโลหะในวงกว้าง ศึกษารายละเอียดของงานที่หัวแร้งสามารถทําได้เพิ่มเติมที่ การใช้งานหัวแร้ง

3. เครื่องตัดไฟเบอร์ (Metal Cutting Saws)

หลังจากใช้ชุดตัดแก๊สสําหรับตัดโลหะแล้ว เครื่องตัดไฟเบอร์สามารถใช้ในการปรับขนาดหรือตัดแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมได้ โดยเลื่อยเหล่านี้ออกแบบมาเฉพาะสําหรับตัดโลหะ ช่วยให้ได้รอยตัดที่สะอาดโดยไม่ทําให้ชิ้นงานเสียหาย ศึกษาประเภทต่าง ๆ ของรอยตัดโลหะที่ทําได้ด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์ได้ที่บทความ วิธีใช้งานเครื่องตัดไฟเบอร์

4. หมวกนิรภัย (Helmets)

หมวกนิรภัยมีความจําเป็นอย่างยิ่งเมื่อทํางานกับชุดตัดแก๊ส เนื่องจากเปลวไฟที่ร้อนแรงและประกายไฟจากชุดตัดแก๊สอาจเป็นอันตรายได้ การสวมหมวกนิรภัยจะช่วยปกป้องศีรษะและใบหน้าของผู้ใช้จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทําความเข้าใจความจําเป็นของอุปกรณ์นิรภัยในงานโลหะได้ที่ หมวกนิรภัย คืออะไร

5. แว่นตาอ๊อกเหล็ก (Cutting Goggles)

เช่นเดียวกับหมวกนิรภัยป้องกันศีรษะ แว่นตาอ๊อกเหล็กก็มีความสําคัญในการป้องกันดวงตาเมื่อใช้ชุดตัดแก๊สเหมือนกัน แว่นตาชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันดวงตาจากแสงสว่างจ้า, ประกายไฟ และวัสดุตกค้างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการตัด ศึกษาคุณสมบัติที่ทําให้แว่นเชื่อมโลหะเป็นอุปกรณ์จําเป็นสําหรับช่างโลหะได้ที่ เลือกแว่นตาอ๊อกเหล็กแบบไหนดี ?


ชุดตัดแก๊สเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับงานตัดโลหะหรืองานเชื่อมทองแดง สำหรับการใช้งานคุณควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ รวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือชิ้นนี้ สำหรับการใช้งานควรจําไว้ว่าความปลอดภัยสําคัญที่สุด! ด้วยข้อควรระวังและการใช้งานอย่างระมัดระวัง ชุดตัดแก๊สจะมีประโยชน์กับคุณในงานหลายอย่างแน่นอน

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save