บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 5, 2023

ฉนวนกันความร้อน หมายถึง วัสดุที่ใช้ในอาคารเพื่อลดการได้รับหรือสูญเสียความร้อน โดยสร้างฉนวนกั้นระหว่างพื้นที่ที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน ฉนวนกันความร้อนช่วยรักษาความร้อนไว้ในฤดูหนาวและความร้อนออกในฤดูร้อน ทําให้ประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อมภายในให้น่าอยู่


ความสําคัญของฉนวนกันความร้อน

02-ความสําคัญของฉนวนกันความร้อน

 • ประหยัดพลังงาน: ฉนวนกันความร้อนช่วยลดการใช้พลังงานในการทําความร้อนและความเย็น โดยลดปริมาณความร้อนที่กระจายตัวออกไปในฤดูหนาวและจะช่วยสะท้อนความร้อนออกไปเมื่อถึงฤดูร้อน
 • ความสบาย: ฉนวนกันความร้อนสามารถช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ เมื่อติดตั้งฉนวนไว้ใต้ฝ้าหรือเพดานจะช่วยทําให้บ้านและสํานักงานมีความเย็นสบายมากขึ้น
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: หากเลือกฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยลดค่าพลังงานได้อย่างมีนัยสําคัญในระยะยาว
 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: การติดตั้งฉนวกันความร้อนจะช่วยให้การใช้พลังงานน้อยลง นั่นหมายความว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง ซึ่งช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

ประเภทของฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อนมีหลายรูปแบบ แต่ละชนิดเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไป ดังนี้:

01-Batts-and-Rolls

 • แผ่นและม้วน [Batts and Rolls]: ทําจากใยแก้ว ขนสัตว์ เส้นใยพลาสติก หรือเส้นใยธรรมชาติ เป็นประเภทที่พบมากที่สุดและราคาถูก เหมาะสําหรับพื้นที่โล่งๆ เช่น พื้นหลังคา

02-Spray-Foam-Insulation

 • ฟองฉีด [Spray Foam Insulation]: ฟองที่ทําจากโพลียูรีเทนโฟม ฉีดเข้าไปในช่องว่างของผนัง หลังคา หรือพื้น จากนั้นจะขยายตัวและแข็งตัว มีความต้านทานความร้อนสูงและลดการรั่วไหลของอากาศได้ดี

03-Loose-Fill-Insulation

 • ฉนวนประเภทผง [Loose-Fill Insulation]: ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กของเส้นใย ฟอง หรือวัสดุอื่นๆ พ่นเข้าไปในช่องว่างด้วยอุปกรณ์พิเศษ เหมาะสําหรับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก มีลักษณะซับซ้อนไม่แน่นอน หรือ มีสิ่งกีดขวาง

04-Foam-Board-Insulation

 • ผ่นฉนวน [Foam Board Insulation]: แผ่นแข็งที่ทําจากพอลิสไตรีน โพลีไอโซไซยาเนต และโพลียูรีเทน มีค่าการกันความร้อนสูง มีความหนาแน่นค่อนข้างน้อย ๆ มักใช้กับหลังคาและผนัง

05-Reflective-Insulation

 • ฉนวนสะท้อนความร้อน [Reflective Insulation]: ทําจากฟอยล์อะลูมิเนียมสะท้อนแสง สะท้อนรังสีความร้อน จึงเหมาะกับหลังคาและใต้หลังคาในภูมิอากาศร้อน

06-Radiant-Barriers

 • ฉนวนกั้นรังสี [Radiant Barriers]: คล้ายกับฉนวนสะท้อน แต่สะท้อนความร้อนออกไปแทนที่จะชะลอการถ่ายเท มักใช้ในภูมิอากาศร้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศทําความเย็น

วิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อน

04-วิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อน

กระบวนการติดตั้งแตกต่างกันไปตามประเภทของฉนวน:

 • แผ่นและม้วน: ติดตั้งโดยตัดให้เข้ากับพื้นที่แล้วกดให้แน่น สิ่งสําคัญคือต้องแนบสนิทกับโครงสร้าง โดยไม่อัดแน่นจนเกินไป
 • ฟองฉีด: ต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญติดตั้ง โดยผสมส่วนประกอบทั้งสองของฟอง ฉีดพ่นไปยังบริเวณที่ต้องการ
 • ฉนวนประเภทผง: ใช้เครื่องเป่า เป่าผงเข้าไปในช่องว่าง ป้อนผงเข้าเครื่อง ซึ่งจะเป่าผ่านท่อไปยังบริเวณที่ต้องการ
 • แผ่นฉนวน: ตัดให้เข้ากับพื้นที่แล้วยึดด้วยกาวหรือตะปู
 • ฉนวนสะท้อนและฉนวนกั้นรังสี: มักยึดด้วยตะปูใต้หลังคาระเบียง หรือวางบนฉนวนพื้นชั้นบนในเพดาน

ข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งฉนวน

05-ข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งฉนวน

ความปลอดภัยมีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อทํางานกับฉนวน:

 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย: ฉนวนอาจระคายเคืองผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากาก แว่น ถุงมือ และเสื้อแขนยาว
 • ควรมีการระบายอากาศให้ดี: ต้องให้อากาศถ่ายเทสะดวก โดยเฉพาะขณะติดตั้งฟองฉีด
 • ควรระวังสายไฟ: ต้องระมัดระวังอย่าให้ฉนวนกระทบกับสายไฟเพราะอาจจะทําลายสายไฟได้
 • ระวังการก้าวเดิน: เมื่อทํางานบนเพดานหรือช่องว่างระหว่างคาน ควรเหยียบเฉพาะบนคานรองรับน้ําหนักเท่านั้น เพื่อป้องกันพื้นทะลุ ตกหล่นลงด้านล่าง

สรุป ฉนวนกันความร้อนมีบทบาทสําคัญในการช่วยลดพลังงานและสร้างความสบายให้กับบ้านหรือโรงงาน การเข้าใจประเภทต่างๆ การใช้งาน และวิธีติดตั้งจะช่วยให้การตัดสินใจเลือกฉนวนถูกต้องเหมาะสม ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเมื่อติดตั้ง และไม่ควรลังเลที่จะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหากจําเป็น


เครื่องมือที่สามารถทํางานร่วมกับฉนวนกันความร้อน

1. ตะไบ

ตะไบเป็นเครื่องมือมือที่หลากหลายประโยชน์ที่สามารถเสริมงานฉนวนได้ ใช้สําหรับการขึ้นรูปและขัดเรียบขอบของวัสดุฉนวน เพื่อให้แน่ใจว่าขนาดของฉนวนจะพอดีกับพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง โดยคุณสามารถปรับแต่งขอบของฉนวนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกชิ้นส่วนแนบสนิทดี ซึ่งจะเสริมประสิทธิภาพโดยรวมของฉนวน ศึกษาวิธีการใช้ตะไบและประโยชน์ที่ วิธีการใช้งานตะไบให้มีประสิทธิภาพ

2. มัลติมิเตอร์

มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถวัดค่าไฟฟ้า ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อทํางานกับในขั้นตอนประกอบไฟฟ้า ด้วยการใช้มัลติมิเตอร์ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าฉนวนสามารถแยกวัสดุนําไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการสัมผัสสายไฟฟ้าที่ไม่ต้องการ ซึ่งทําให้มั่นใจในความปลอดภัยและการทํางานอย่างถูกต้อง ศึกษาวิธีใช้มัลติมิเตอร์ได้ที่ ทำความรูจักเครื่องมือมัลติมิเตอร์

3. ไขควงไฟฟ้า

ไขควงไฟฟ้าช่วยให้สามารถยึดสกรูหรือตะปูที่ยึดวัสดุฉนวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะมั่นใจได้ว่าจะสามารถยึดวัสดุฉนวนเข้ากับผนัง พื้น หรือเพดานได้อย่างมั่นคง เพิ่มความสะดวกในการใช้งานและ สามารถเร่งกระบวนการติดตั้ง เรียนรู้ประโยชน์เพิ่มเติมของการใช้ไขควงไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตั้งวัสดุฉนวนที่ ขั้นตอนการใช้งานไขควงไฟฟ้า

4. คีมตัดสายไฟ

คีมตัดสายไฟอาจดูไม่เกี่ยวข้อง แต่มันสามารถมีประโยชน์สําหรับโครงการฉนวนที่มีส่วนประกอบไฟฟ้า เมื่อทํางานกับสายไฟที่ต้องเส้นทางใหม่หรือปรับให้เข้ากับวัสดุฉนวน คีมตัดสายไฟสามารถช่วยตัดหรือจัดการสายไฟอย่างสะอาดและปลอดภัยโดยไม่ทําให้เกิดความเสียหาย ซึ่งทําให้มั่นใจว่าวัสดุฉนวนถูกวางกับระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ทําลายและรบกวนระบบไฟฟ้า ศึกษาวิธีที่คีมตัดสายไฟที่ ทำความรู้จักคีมตัดสายไฟ

5. เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะช่วยให้คุณระบุส่วนประกอบโลหะที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพของฉนวนะ เช่น ท่อหรือสายไฟภายใต้ผนังหรือเพดาน เพื่อกระบวนการติดตั้งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ศึกษาวิธีที่เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องที่ ทำความรู้จักเครื่องตรวจจับโลหะ

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save