บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 7, 2023

คีมล็อคเป็นเครื่องมือที่หลากหลายประโยชน์ที่สุดในชุดเครื่องมือ โดยมักเป็นทางเลือกแรกๆ สําหรับงานที่ต้องการการจับยึดที่แน่นหนาและนอกจากนี้คีมล็อคยังสามารถปรับขนาดความกว้างของปากหนีบได้ตามที่ต้องการ ซึ่งถือว่ามีความสะดวกในการใช้งาน และสำหรับในเนื้อหาต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคีมล็อคโดยเฉพาะเพื่อให้หลายๆ คนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและรูปแบบการใช้งานของคีมล็อคในแต่ละประเภท ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร

คีมล็อค คืออะไร

คีมล็อค หรือที่รู้จักในชื่อ Vise-Grips เป็นคีมที่สามารถล็อคให้อยู่ในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งได้ มีกลไกที่ทําให้สามารถปรับให้เหมาะกับขนาดต่างๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนระยะห่างของด้าม เมื่อล็อคแล้ว คีมจะจับยึดชิ้นงานไว้อย่างแน่นหนา ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้มือไปทํางานอื่นๆ ได้

การใช้งานของคีมล็อค

การใช้งานของคีมล็อค

คีมล็อคเป็นที่รู้จักในเรื่องความหลากหลายการใช้งาน และสามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น

 • จับยึดและคีบ : การใช้งานทั่วไปที่สุดของคีมล็อคคือจับยึดหรือคีบวัสดุให้อยู่กับที่แน่นหนา
 • หมุนและขันลดให้แน่น : สามารถใช้หมุนหรือขันน๊อตและสลัก โดยเฉพาะเมื่อไม่มีปากกาจับที่พร้อมใช้งาน
 • ตัดหรือปอกสายไฟ : บางรุ่นมาพร้อมที่ตัดสายไฟ เหมาะสําหรับตัดหรือปอกสายไฟในงานก่อสร้าง หรืองานช่างต่างๆ
 • จับตัวเชื่อม : ในกระบวนการเชื่อม มักใช้คีมล็อคจับชิ้นโลหะให้ติดกันก่อนเชื่อม ด้วยเพราะมีคุณสมบัติในการจับยึดที่นั่นหนา และสามารถล็อคชินวัตถุได้ด้วยตัวเอง
 • ถอดสกรูหรือสลักที่ลื่น : คีมล็อคสามารถจับสกรูหรือสลักที่ลื่นได้แน่น ทําให้สามารถหมุนออกได้ง่าย

ประเภทของคีมล็อค

คีมล็อคมีหลายรูปทรงและขนาด ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยคีมล็อคแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติในการใช้งานรวมถึงวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชิ้นงานและความเหมาะสม

คีมล็อคปากตรง [Straight Jaw]

 • คีมล็อคปากตรง [Straight Jaw] : ใช้สําหรับหมุนน๊อตหรือสลัก จับวัตถุแบนๆ หรือคีบวัสดุให้ติดกัน

คีมล็อคปากโค้ง [Curved Jaw]

 • คีมล็อคปากโค้ง [Curved Jaw] : ออกแบบโค้ง เหมาะสําหรับจับท่อหรือวัตถุรูปทรงกลม

คีมล็อคปากแหลม [Long Nose]

 • คีมล็อคปากแหลม [Long Nose] : จามยื่นออกไป สําหรับเข้าถึงพื้นที่แคบๆ จับวัตถุเล็กๆ หรืองานที่ต้องความละเอียด

คีมล็อกปากกว้าง [Large Jaw]

 • คีมล็อกปากกว้าง [Large Jaw] : ออกแบบมาเพื่อจับวัตถุขนาดใหญ่ เช่น ท่อหรือข้อต่อ

คีมล็อครูปตัวซีปากกว้าง [Locking C-Clamps]

 • คีมล็อครูปตัวซีปากกว้าง [Locking C-Clamps] : ตัวปากของคีมล็อคจะเป็นรูปตัว C สําหรับการคีบช่วงกว้าง สําหรับจับวัตถุขนาดใหญ่หรือยึดวัสดุกับโต๊ะช่าง

คีมล็อคแผ่นโลหะ [Locking Sheet Metal Tools]

 • คีมล็อคแผ่นโลหะ [Locking Sheet Metal Tools] : มีจามกว้างแบนใช้สําหรับงอ พับ หรือขึ้นรูปแผ่นโลหะ

คีมจับเชื่อมล็อค [Locking Welding Clamp]

 • คีมจับเชื่อมล็อค [Locking Welding Clamp] : ตัวปากของคีมล็อครองสามารถปรับหมุนได้ ออกแบบสําหรับจับวัสดุในมุม 90 องศา เหมาะกับงานเชื่อม

คุณสมบัติของคีมล็อค

สำหรับคีมล็อคถือว่าเป็นเครื่องมือช่างอีก 1 ชนิดที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับคีมล็อคแต่ละชนิดรวมถึงชิ้นงานที่ต้องการจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ ซึ่งคุณสมบัติของคีมล็อคโดยทั่วไปแล้วจะมีดังนี้

 • สามารถปรับความกว้างของปากได้ : คีมล็อคจะมีสกรูปรับที่ด้ามจะช่วยปรับระยะห่างของปากให้เหมาะกับช่วงขนาดกว้าง
 • กลไกล็อค : เมื่อปรับแล้วและคีบลงบนชิ้นงาน คีมจะล็อคให้อยู่กับที่ จับยึดได้มั่นคงและปล่อยมือผู้ใช้ได้
 • คันโยกปลดล็อค : คันโยกระหว่างด้ามจะปลดล็อคเมื่อบีบ ทําให้ถอดคีมออกได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ออกแบบให้มีแรงบีบสูง : ออกแบบด้ามให้สร้างแรงบีบสูง ทําให้จับยึดวัตถุได้แน่นโดยใช้แรงมือน้อยลง

วิธีใช้คีมล็อค อย่างถูกวิธี

วิธีใช้คีมล็อค อย่างถูกวิธี

สำหรับการใช้งานคีมล็อคแต่ละชนิดจะมีข้อแตกต่างกัน บางชนิดจะเป็นวิธีการขยายปากจากการหมุนสกรูที่ด้านด้ามจับ และอีกบางชนิดจะสามารถขยายปากคีบได้จากการเลื่อนสกรูที่ปากของตัวคีมล็อคเอง วิธีการใช้งานคิมดอกทั่วไป สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปรับขนาดปากหนีบ : หมุนสกรูปรับเพื่อเปิดหรือปิดจามให้เท่ากับขนาดของชิ้นงาน
 2. คีบลงบนชิ้นงาน : เมื่อปากหนีบมีขนาดพอดีแล้ว ใช้ด้ามเปิดปวกหนีบและคีบหรือ จัดวางรอบชิ้นงาน แล้วปิดด้าม
 3. ล็อคคีม : เมื่อปิดด้ามแล้ว คีมควรจะล็อคโดยอัตโนมัติ หากไม่ล็อค หรือล็อคไม่แน่น ให้ปรับสกรูเข้าจนกว่าจะสามารถหนีบชิ้นงานได้อย่างแน่นหนา
 4. ปลดล็อคคีม : เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว จะสามารถบีบคันโยกเพื่อปลดล็อคและถอดคีมออกจากชิ้นงานได้ในทันที

คีมล็อคถือเป็นเครื่องมือที่มีคุณสมบัติในการหนีบชิ้นงานที่หลากหลาย ใกล้จะถึงงานไขน๊อตที่ขึ้นสนิม รวมถึงการใช้งานขอคีมล็อคเองยังสามารถใช้งานหลากหลายและง่าย ซึ่งหาอะไรมาเทียบได้ยาก ไม่ว่าจะใช้หมุนสลัก จับไม้ให้นิ่งขณะเลื่อย หรือคีบโลหะเข้าด้วยกันก่อนเชื่อม คีมล็อคสามารถทําได้หมด ขึ้นอยู่กับชิ้นงานรวมถึงประเภทของคีมล็อคชนิดต่างๆ โดยคีมล็อคแต่ละประเภทก็จะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นแล้วการใช้เครื่องมือเหล่านี้ควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนจะเริ่มใช้งานด้วยที่จะใช้งานได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานเอง


อุปกรณ์ที่สามารถทํางานร่วมกับคีมล็อค

1. กรรไกรตัดเหล็ก (Bolt Cutters)

กรรไกรตัดเหล็กเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สามารถใช้ร่วมกับคีมล็อค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการตัดผ่านวัสดุที่หนาและแข็ง หลังจากยึดวัตถุด้วยคีมล็อค คุณสามารถใช้กรรไกรตัดเหล็กเพื่อตัดทะลุสลักหรือโซ่อย่างแม่นยํา การผสมผสานระหว่างเครื่องมือเหล่านี้อํานวยความสะดวกในการตัดอย่างปลอดภัยมากขึ้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือชิ้นนี้เพื่อเข้าใจขั้นตอนการใช้งานได้ที่ วิธีใช้กรรไกรตัดเหล็ก

2. มัลติมิเตอร์ (Multimeter)

เมื่อทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้มัลติมิเตอร์พร้อมกับคีมล็อคเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ คีมล็อคสามารถจับสายไฟได้อย่างมั่นคง ทําให้ง่ายต่อการวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า หรือความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์ ช่วยให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือชิ้นนี้เพิ่มเติมได้ที่  ขั้นตอนการใช้งานมัลติมิเตอร์

3. กาพ่นสีไฟฟ้า (Electric Spray Guns)

ในงานทาสีหรือเคลือบสี คุณสามารถใช้คีมจับวัตถุไว้อย่างมั่นคง เพื่อใช้ปืนพ่นสีไฟฟ้าในการเคลือบสีหรือวัสดุอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือชิ้นนี้เพื่อศึกษาวิธีใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ เคล็ดลับการใช้กาพ่นสีไฟฟ้า

4. เทปพันเกลียว (Pipe Thread Tape)

อุปกรณ์ทั้งสองชิ้นมักใช้ร่วมกันในงานประปา คีมช่วยจับท่อได้อย่างมั่นคง ซึ่งอํานวยความสะดวกในการใช้เทปพันเกลียวเพื่อป้องกันการรั่วไหล อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือชิ้นนี้เพื่อเข้าใจถึงความสําคัญเครื่องมือชนิดนี้ในงานช่าง ทำความรู้จัเทปพันเกลียว

5. แลคเกอร์ 2K (2K Lacquer)

คีมสามารุเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แปรงหรือระบบพ่นในการทาแลคเกอร์ได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดและเรียบร้อย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือชิ้นนี้เพื่อเข้าใจการใช้งานได้ที่ แลคเกอร์ 2K คืออะไร

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save