บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 8, 2023

คีมปากจิ้งจก หรือ เรียกอีกชื่อว่าคีมปากรวม ตามรูปทรงแสดงให้เห็นถึงการรวมฟังกฺชันต่างๆหลายอย่างเข้าไว้ในเครื่องมือเดียว ทําให้มันเป็นเครื่องมือที่หลากหลายการใช้งานและเป็นส่วนสําคัญของชุดเครื่องมือ บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ประเภท คุณสมบัติ และ วิธีใช้คีมปากจิ้งจกอย่างถูกต้อง


คีมปากจิ้งจกคืออะไร

คีมปากจิ้งจกเป็นเครื่องมือหลากหลายการใช้งาน มีการออกแบบที่รวมคุณสมบัติของคีมจับและตัดเข้าด้วยกัน มักมีปากด้านหน้าเรียบมีร่อง ใช้สําหรับจับยึด และ มีคมตัดใกล้จุดหมุนเพื่อตัดลวด

การใช้งานของคีมปากจิ้งจก

02-การใช้งานของคีมปากจิ้งจก

เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้หลากหลาย คีมปากจิ้งจกจึงมีการใช้งานหลากหลาย เช่น

 • การยึดจับ: ในส่วนของปากที่มีร่องสามารถช่วยจับวัสดุหลายชนิด เช่น น๊อต สลัก และท่อได้อย่างมั่นคง
 • การดัดงอ: สามารถใช้งอหรือดัด จัดตําแหน่ง และ ดัดแปลงโลหะหรือลวดได้
 • การตัด: คมตัดใกล้จุดหมุนเหมาะสําหรับตัดลวดหรือตะปูเล็กๆได้อย่างดี
 • ปอกสายไฟ: บางรุ่นมีคุณสมบัติสําหรับปอกฉนวนสายไฟได้

ประเภทของคีมปากจิ้งจก

แม้รูปแบบทั่วไปจะเหมือนกัน แต่คีมปากจิ้งจกก็มีความแตกต่างเล็กน้อยกับคีมอื่นๆ ดังนี้

01-คีมปากจิ้งจกช่างไฟฟ้า [Electrician's-Combination-Pliers]

 • คีมปากจิ้งจกสำหรับช่างไฟฟ้า [Electrician’s Combination Pliers]: ออกแบบสําหรับงานไฟฟ้า มักมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ร่องสำหรับตัดลวด หรือ บางรุ่นจะมีระบุบอกไว้ว่าเป็นฉนวนสามารถกันไฟฟ้าได้กี่วัตต์

02-คีมปากจิ้งจกช่างกล [Mechanic's-Combination-Pliers]

 • คีมปากจิ้งจกงานช่างกล [Mechanic’s Combination Pliers]: คีมเหล่านี้มักแข็งแรงกว่า ทนทานต่อการใช้งานหนักในงานช่างกลได้

03-คีมปากจิ้งจกช่างเพชรพลอย [Jeweller's-Combination-Pliers]

 • คีมปากจิ้งจกงานช่างเพชรพลอย [Jeweller’s Combination Pliers]: มีขนาดปากเล็กและสามารถยึดจับได้อย่างแม่นยํากว่า เหมาะสําหรับงานละเอียด อย่างงอ ตัดลวด และยึดจับหรือตัดเครื่องเพชรพลอย

04-คีมสายไฟ [Linesman's-Pliers]

 • คีมปอกสายไฟ [Linesman’s Pliers]: เป็นคีมอีกประเภทของคีมปากจิ้งจกที่ช่างไฟฟ้าใช้สําหรับปอกสายไฟ งอ ตัด หรือ จัดการสายไฟฟ้าและโทรศัพท์

คุณสมบัติของคีมปากจิ้งจก

04-คุณสมบัติของคีมปากจิ้งจก

คุณสมบัติหลักที่ทําให้คีมปากจิ้งจกเป็นที่นิยมใช้งานสำหรับช่าง ได้แก่

 • วัสดุ: มักทําจากเหล็ก ผ่านกรรมวิธีต่างๆ เพื่อกันสนิมและเพิ่มความแข็ง
 • การออกแบบ: มีปากจับ คมตัด และมักหุ้มด้ามด้วยฉนวนเพื่อความสบายในการใช้และป้องกันไฟฟ้าดูด
 • ขนาด: มีขนาดเล็กตั้งแต่ 5 นิ้ว สําหรับงานละเอียด จนถึง 10 นิ้ว สําหรับงานหนัก
 • รูปทรงปาก: โดยลักษณะทั่วไปปากมักมีร่องฟันปลาเพื่อเพิ่มแรงจับ ยึดเกาะ

วิธีใช้คีมปากจิ้งจก

02-การใช้งานของคีมปากจิ้งจก

การใช้คีมปากจิ้งจกนั้นเป็นอะไรที่ง่ายมาก แต่การคำนึงถึงความปลอดภัยควรเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรก

 1. เลือกคีมที่เหมาะสม: เลือกประเภทและขนาดของคีมปากจิ้งจกให้เหมาะกับงานที่ทำอยู่
 2. เตรียมชิ้นงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานพร้อมใช้งาน เช่น ทําความสะอาด ทําเครื่องหมายบริเวณที่จะตัด หรือยึดให้มั่นคง
 3. จับคีมให้ถูกต้อง: จับคีมด้วยมือข้างถนัด โดยนิ้วมือกำรอบด้ามคีมและนิ้วโป้งอยู่ด้านล่าง
 4. เริ่มปฏิบัติงาน: ถ้าต้องการตัด ให้จับลวดไว้ใกล้จุดหมุนแล้วบีบด้ามจากนั้นใช้แรงบีบที่จับเข้าด้วยกัน ถ้าต้องการงอ ให้จับลวดด้วยปากคีมแล้วบิดข้อมือและแขน ถ้าต้องการจับ ปิดปากคีมรอบวัตถุแล้วใช้แรงบีบ
 5. ความปลอดภัยต้องมาก่อน: สวมอุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสมเสมอ และใช้เครื่องมือที่อยู่ในสภาพดี ห้ามนําคีมไปใกล้ความร้อนสูงเพราะจะทําให้คมอ่อนลงและประสิทธิภาพลดลง

สรุป

คีมปากจิ้งจกหรือคีมรวมนี้สามารถใช้งานได้หลากหลาย คีมปากจิ้งจกเป็นเครื่องมือจําเป็นในชุดเครื่องมือทุกชุด ความอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานทําให้มันปรับตัวเข้ากับงานได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตัดลวด งอโลหะ หรือยึดจับวัตถุ การเลือกประเภทและขนาดของคีมปากจิ้งจกให้เหมาะสม ทําความเข้าใจคุณสมบัติ และรู้จักวิธีใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือชิ้นนี้ได้เต็มที่ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพหรือนักประดิษฐ์งานDIY การเข้าใจการใช้คีมปากจิ้งจกจะช่วยให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


คีมปากจิ้งจก สามารถทํางานได้ดีร่วมกับเครื่องมือใดบ้าง

1. คีมล็อค (Locking Pliers)

คีมล็อคเป็นเครื่องมือที่สามารถทํางานร่วมกับคีมปากจิ้งจกได้อย่างดี เนื่องจากออกแบบมาเพื่อยึดจับวัตถุได้อย่างแน่นหนา จึงมีประโยชน์ในการจับวัตถุให้มั่นคงเพื่อทํางานร่วมกับคีมปากจิ้งจก ในการบิดหรือตัดสายไฟ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของคีมล็อคได้ที่ คีมล็อคคืออะไร

2. ลูกบล็อก (Tool Sockets)

ลูกบล็อกเป็นเครื่องมือที่เสริมประสิทธิภาพการทํางานของคีมปากจิ้งจกได้ดี โดยเฉพาะเมื่อทํางานกับน๊อตและสลัก คีมปากจิ้งจกสามารถจับน๊อตให้อยู่กับที่ ขณะที่ใช้ลูกบล็อกขันหรือคลายสลัก ทําให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและง่ายดายมากยิ่งขึ้น ศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ที่ ลูกบล็อกใช้งานอย่างไร

3. ประแจปากตาย (Open-Ended Wrench)

ประแจปากตายเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกับคีมปากจิ้งจก ขณะที่ประแจปากตายใช้คลายหรือขันน๊อต คีมปากจิ้งจกสามารถจับปลายด้านตรงข้ามของสลักให้นิ่ง ทําให้งานรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ศึกษาประโยชน์เพิ่มเติมจากการใช้เครื่องมือชนิดนี้ได้ที่ วิธีการใช้ประแจปากตาย

4. กรรไกรตัดเหล็ก (Bolt Cutters)

กรรไกรตัดเหล็ก เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถทํางานร่วมกับคีมปากจิ้งจกได้ดี ในกรณีที่สลักหรือสายไฟหนาจนคีมปากจิ้งจกตัดไม่ขาด กรรไกรตัดเหล็กสามารถใช้ตัดอย่างรวดเร็วและเรียบร้อย แล้วใช้คีมปากจิ้งจกบิดสายหรือจัดการปลายที่ถูกตัดเพื่อความเรียบร้อยของงาน เรียนรู้เพิ่มเติมว่าเครื่องมือชนิดนี้ได้ที่ กรรไกรตัดเหล็กใช้งานอย่างไร

5. ชุดเครื่องมือช่าง (Handyman Tool Kits)

ชุดเครื่องมือช่างทั่วไปจะประกอบด้วยเครื่องมือหลากหลายชนิด รวมถึงคีมปากจิ้งจกด้วย เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดเครื่องมือช่างออกแบบมาให้มีเครื่องมือที่ทําหน้าที่เสริมกันในด้านฟังก์ชั่น ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเพื่อใช้งานได้อย่างถูกต้องที่ เคล็ดลับชุดเครื่องมือ

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save