บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 8, 2023

กาวยาแนว หรือ ปูนเกร้าท์ (Cement Grout) คือเครื่องมือสำหรับผสมกาวเพื่อปูพื้นกระเบื้องที่มีความจำเป็นมากที่สุด โดยการปูพื้นกระเบื้องการใช้กาวยาแนวถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยในเนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำข้อมูลและวิธีการใช้งานของกาวยาแนว รวมถึงแนะนำคุณสมบัติโดยรวมของกาวยาแนวแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ต้องระวังในการใช้กาวยาแนวอีกด้วย โดยข้อมูลสามารถดูได้จากด้านล่าง


กาวยาแนว คืออะไร?

กาวยาแนวเป็นของเหลวหนืดแน่นที่ใช้ในการเติมช่องว่าง มันทําจากการผสมปูนซีเมนต์ผงกับน้ํา และบางครั้งอาจมีการเติมทรายหรือวัสดุอื่นๆ หลังจากที่ทาและแห้งแล้ว มันจะแข็งตัวและยึดทุกอย่างให้อยู่กับที่ โดยในปัจจุบันนิยมใช้กับการปูพื้นกระเบื้อง งานซ่อมแซมท่อน้ำ และอื่นๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง

การใช้งานของปูนกาวยาแนว

การใช้งานปูนกาวยาแนวสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับงานนั้นๆ โดยที่กาวยาแนวจะมีให้เลือกใช้หลายประเภทด้วยกันเหมาะกับงานแต่ละชนิด ถังพื้นกระเบื้อง หรืองานก่ออิฐ รวมถึงงานอื่นๆดังนี้

 • กระเบื้อง : ใช้กรอกช่องว่างระหว่างกระเบื้องเพื่อความแน่นหนามั่นคง
 • งานอิฐ : ใช้เติมช่องว่างในงานอิฐหรือหิน
 • ซ่อมแซม : ช่วยในการแก้ไขรอยแตกหรือรูในพื้นผิวคอนกรีต
 • กันซึม : ในบริเวณที่ไม่อยากให้น้ําซึมผ่าน เช่น สระว่ายน้ํา

ประเภทของปูนเกร้าท์

สำหรับประเภทกาวยาแนวจะมีให้เลือกใช้ได้หลายแบบด้วยกัน โดยที่กาวยาแนวแต่ละประเภทจะเหมาะกับชิ้นงานไม่ต่างกันรวมถึงส่วนผสมของกาวยาแนวจะสามารถเลือกใช้สูตรตามที่ต้องการและให้เหมาะกับชิ้นงานนั้นๆได้ ซึ่งจะมีการแบ่งประเภทดังนี้

 • กาวยาแนวไม่ผสมทราย (Unsanded Grout) : เหมาะสมที่สุดสําหรับกระเบื้องผนังที่มีรอยต่อระหว่างกระเบื้องแคบกว่า 1/8 นิ้ว
 • กาวยาแนวผสมทราย (Sanded Grout) : ใช้สําหรับกระเบื้องพื้นที่มีรอยต่อกว้างกว่า 1/8 นิ้ว ทรายช่วยป้องกันการหดตัวและแตกร้าว
 • กาวยาแนวเอพอกซี (Epoxy Grout) : ทําจากยางเอพอกซี แข็งแรงมากและทนต่อรอยเปื้อนและน้ําได้ดี
 • กาวยาแนวฟูแรน (Furan Grout) : ทําจากพอลิเมอร์ ทนต่อสารเคมีได้ดี มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • กาวยาแนวดัดแปรด้วยลาเท็กซ์ (Latex Modified Grout) : มีพอลิเมอร์ลาเท็กซ์ ยืดหยุ่นได้มากกว่าปูนกาวยาแนวธรรมดา

คุณสมบัติของปูนกาวยาแนว

คุณสมบัติของกาวยาแนวแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานหรือชิ้นงานในการใช้กาวยาแนว โดยคุณสมบัติโดยรวมไม่ว่าจะเป็นกาวยาแนวสำหรับพื้นกระเบื้อง หรือการก่ออิฐ จะมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

 • ความแข็งแรง : ควรทนต่อแรงกดและไม่แตกหักได้ง่าย
 • ความคงทน : กาวยาแนวที่ดีต้องคงทนใช้งานได้นาน
 • การยึดเกาะ : ต้องยึดเกาะผิวหน้าได้ดี
 • การต้านทาน : กาวยาแนวที่ดีต้องต้านทานน้ํา รอยเปื้อน และสารเคมีได้ดี

วิธีใช้ กาวยาแนว

สำหรับวิธีการใช้งานกาวยาแนวจะสามารถใช้งานได้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้บนตัวถังของกาวยาแนว โดยวิธีการใช้งานจะมีดังนี้

 • ผสมปูนกาวยาแนว : ผสมผงกาวยาแนวกับน้ํา ทําตามคําแนะนําบนซองสําหรับปริมาณที่เหมาะสม
 • รอสักครู่ : ให้ส่วนผสมนั้นนั่งทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
 • ใส่ปูนกาวยาแนว : ใช้ลูกยางกดปูนกาวยาแนวลงไปในช่องว่างหรือพื้นผิว
 • ทําความสะอาด : หลังจากประมาณ 15-30 นาที ใช้ฟองน้ําชุบน้ําบิดกาวยาแนวส่วนเกินออก
 • การบ่ม : ให้ปูนกาวยาแนวแห้ง ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงจนถึงไม่กี่วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของปูนกาวยาแนว

ข้อควรระวังสำหรับการใช้กาวยาแนว

ถึงแม้กาวยาแนวจะมีวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก แต่ทั้งนี้การใช้กาวยาแนวก็ควรจะมีข้อควรระวังด้วยเช่นกัน การใช้กาวยาแนวก็ควรจะมีข้อควรระวังด้วยเช่นกันทั้งต้องระวังในเรื่องของชิ้นงาน

 • ส่วนผสมผิด : น้ํามากหรือน้อยเกินไปจะทําให้ปูนกาวยาแนวผิดปกติ
 • ไม่ทําความสะอาดทัน : ถ้ารอนานเกินไป จะยากต่อการขจัดกาวยาแนวส่วนเกินออก
 • ไม่ให้แห้ง : การเดินบนปูนกาวยาแนวสดหรือทําให้มันเปียกน้ําจะทําลายมันได้

การดูแลรักษาปูนกาวยาแนว

 • ทําความสะอาด : ใช้น้ําและแปรงขัดอ่อนๆ สําหรับการทําความสะอาดประจํา
 • การประสาน : บางประเภทของปูนกาวยาแนวต้องการสารประสานเพื่อป้องกันน้ําและรอยเปื้อน ให้ตรวจสอบคําแนะนําบนซองว่าต้องทําขั้นตอนนี้หรือไม่
 • การตรวจสอบ : ตรวจหารอยแตกหรือความเสียหายเป็นครั้งคราว หากพบ อาจต้องทําการซ่อมแซมเพิ่มเติม

ข้อดีของการใช้ปูนกาวยาแนว

สำหรับปูนกาวยาแนวถือว่ามีคุณสมบัติในการใช้งานที่หลากหลาย โดยข้อดีโดยรวมจะมีดังนี้

 • ประหยัด : โดยทั่วไปมักจะถูกกว่าประเภทอื่นๆ
 • หลากหลายการใช้งาน : สามารถใช้ได้กับโครงการหลายอย่าง
 • เสถียร : ไม่หดตัวมาก ทําให้ช่องว่างคงเต็มอยู่เสมอ

เครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกับกาวยาแนว (Cement Grout)

1. บล็อกไร้สาย (Cordless Electric Wrenches)

เมื่อติดกระเบื้องโดยใช้กาวยาแนว การจัดวางให้ถูกตําแหน่งและใช้แรงกดอย่างเหมาะสมนั้นสําคัญมาก บล็อกไร้สายจะช่วยเข้าถึงในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างได้สะดวก จึงไม่รบกวนขั้นตอนการใช้กาว ความเข้าใจพื้นฐานของบล็อกไร้สายเป็นสิ่งจําเป็น คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานได้ที่ ประโยชน์ของการใช้บล็อกไร้สาย

2. ลูกกลิ้งทาสี (Paint Rollers)

หลังจากใช้กาวยาแนวแล้วอาจจําเป็นต้องทาสีผนังหรือพื้นผิวข้างเคียง ลูกกลิ้งทาสีช่วยให้สามารถทาสีได้สม่ำเสมอ โดยเฉพาะหากงานก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงขนาดใหญ่ การมีลูกกลิ้งทาสีช่วยให้สามารถทาสีพื้นผิวต่าง ๆ ได้อย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วหลังจากขั้นตอนการใช้กาว ทําให้ได้ผลลัพธ์สีที่เรียบร้อยสวยงามหลังจากงานก่อสร้าง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกกลิ้งทาสีที่นี่ ลูกกลิ้งทาสี มีกี่ประเภท

3. กาวปะเก็น (Sealant Gaskets)

หลังจากใช้กาวยาแนว การปิดผนึกกระเบื้องก็สําคัญเพื่อรักษาอายุการใช้งาน กาวปะเก็นจะช่วยปิดกั้นช่องเปิดต่าง ๆ ป้องกันความชื้นและทําให้ภาพรวมดูสวยงามขึ้น กาวปะเก็นสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในขั้นตอนสุดท้ายของการติดกระเบื้อง ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิธีใช้งาน กาวปะเก็น

4. ชุดเครื่องมือช่าง (Handyman Tool Kits)

ชุดเครื่องมือช่างมักมีเครื่องมือหลากหลายชนิด รวมถึงเครื่องมือที่จําเป็นเมื่อทํางานกับกาวยาแนว เช่น ประแจ, คีม หรือตลับเมตร เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการติดตั้งกระเบื้องและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ ช่างฝีมือทุกคนควรมีชุดเครื่องมือช่าง ซึ่งคุณสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชุดเครื่องมือช่าง ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

5.เลเซอร์วัดระยะ (Laser Distance Measures)

สําหรับความแม่นยําเมื่อติดตั้งกระเบื้องและใช้กาวยาแนว เลเซอร์วัดระยะมีประโยชน์อย่างมาก เพราะช่วยให้แน่ใจว่ากระเบื้องได้รับการจัดวางอย่างสมมาตรและเป็นแนว ทําให้ผลงานดูเรียบร้อยและมืออาชีพ ความแม่นยํามีความสําคัญอย่างมากในทุกงาน ทําความเข้าใจความสําคัญของเลเซอร์วัดระยะได้ที่นี่ เลเซอร์วัดระยะ ใช้งานอย่างไร


สำหรับปูนกาวยาแนวเป็นวัสดุก่อสร้างชนิดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมแซมประปาหรืองานซ่อมแซมรถยนต์ ซึ่งการใช้งานกาวยาแนวนั้นจะสามารถใช้ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทของกาวยาแนว โดยในปัจจุบันมีการผลิตกาวยาแนวออกมาหลายประเภทด้วยกัน แต่ทั้งนี้ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานควรจะมีการส่งอุปกรณ์ป้องกัน อย่างเช่นถุงมือ หรือแว่นตา เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save