บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2023

กาวทาท่อเป็นเครื่องมือช่างที่มีความจำเป็นอย่างมากในงานประปาโดยในปัจจุบันนิยมใช้ในงานก่อสร้างหรืองานซ่อมแซมเกี่ยวกับระบบน้ำประปา กาวทาท่อเป็นคุณสมบัติในการแข็งตัวและจับท่อเกี่ยวกับท่อ PVC ได้เป็นอย่างดี ทำไมในปัจจุบันจึงถูกนิยมใช้เกี่ยวกับการประปานอกจากนี้เป็นคุณสมบัติในการป้องกันน้ำ และมีคุณสมบัติที่ยึดเกาะได้เหนียวแน่นเมื่อถูกกับน้ำอีกด้วย สำหรับในเนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้และคุณสมบัติโดยรวมของกาวทาท่อ ซึ่งจะมีตามเนื้อหาด้านล่าง


กาวทาท่อคืออะไร

กาวทาท่อ เป็นกาวพิเศษที่ใช้ยึดท่อพลาสติกและข้อต่อเข้าด้วยกัน มันทํางานโดยทําให้ผิวของท่อและข้อต่ออ่อนตัวลง รูปแบบของกาวทาท่อจะมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับประเภทของ PVC หรือท่อพลาสติกที่เลือกใช้ ในปัจจุบันกาวทาท่อจะมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นงานประปาอย่างเช่นท่อ PVC ขนาดใหญ่ หรือการซ่อมแซมระบบน้ำทั่วไป กาวทาท่อถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเดินท่อน้ำประปา


การใช้กาวทาท่อ

จุดประสงค์หลักของกาวทาท่อ คือเพื่อทําให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อระหว่างท่อและข้อต่อไม่รั่วและมีความทนทาน นอกจากนี้กาวทาท่อจะมีคุณสมบัติอื่นๆซึ่งถูกไม่นิยมใช้งานในด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

 • ระบบท่อน้ํา : การเดินท่อประปาในระบบอาคารอย่างเช่นการต่อท่อ PVC
 • ระบบระบายน้ํา : สําหรับท่อที่ระบายน้ําเสียออก ใช้ในการต่อท่อ PVC อย่างเช่นข้อต่อ 3 แยกหรือข้อต่อโค้ง
 • ระบบชลประทาน : ถูกนิยมใช้ในการเชื่อมต่อท่อ PVC ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC ที่ใช้สำหรับการส่งน้ำทั่วไป จนถึงการส่งน้ำของท่อ PVC จากคลองสาธารณะ
 • การใช้งานอุตสาหกรรม : ในโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่ขนส่งเคมีผ่านท่อ

ประเภทของกาวทาท่อ

มีประเภทต่างๆ ของกาวทาท่อจะถูกผลิตขึ้นตามประเภทของท่อ PVC ชนิดต่างๆ โดยการถ่ายทอดแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่แตกต่างกัน บางชนิดควรจะใช้สำหรับท่อ PVC แบบบาง และบางชนิดควรจะใช้สำหรับท่อ PVC แบบใหญ่ ซึ่งจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันตามประเภทดังนี้

PVC Solvent Cement

 • กาวทาท่อ PVC (PVC Solvent Cement) : ใช้สําหรับการเชื่อมต่อท่อ PVC มันพบได้ทั่วไปในระบบท่อน้ําของบ้าน

CPVC Solvent Cement

 • กาวทาท่อ CPVC (CPVC Solvent Cement) : ออกแบบมาเพื่อใช้กับท่อ CPVC ซึ่งสามารถรับน้ําร้อนได้

ABS Solvent Cement

 • กาวทาท่อ ABS (ABS Solvent Cement) : สําหรับท่อ ABS ซึ่งมักพบในระบบระบายน้ํา

Specialty Solvent Cements

 • กาวทาท่อเฉพาะ (Specialty Solvent Cements) : มีการผลิตขึ้นสําหรับการใช้งานเฉพาะหรือชนิดของพลาสติกที่ไม่ใช่แบบทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กาวทาท่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กาวทาท่อ

แนะนำคุณสมบัติของกาวทาท่อที่คุณควรรู้ สำหรับการใช้กาวทาท่ออย่างที่ทราบกันดีเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและคุณสมบัติโดยรวมนั่นก็คือการยึดติดของท่อ PVC เข้าด้วยกันอย่างเช่นการยึดท่อ PVC แบบเส้นตรงเข้าสู่ข้อต่อ หรือการขยับจากท่อ PVC ขนาดเล็กไปขนาดกลาง การใช้กาวทาท่อถือเป็นทางเลือกที่เหมาะในการประสานข้อต่อเข้าด้วยกันซึ่งคุณสมบัติของการถ่ายทอดแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แต่จะมีวิธีการใช้งานและจุดประสงค์ในการใช้งานที่เหมือนกันดังนี้

 • ใช้เวลาในการแห้ง : กาวทาท่อจะมีระยะเวลาในการแห้งที่สั้นมากกว่ากาวชนิดอื่นทั่วไปหลังจากที่มีการทาท่อและนำข้อต่อหรือการละท่อประสานเข้าด้วยกันกาวชนิดนี้จะเริ่มแห้งทันที
 • หลังจากต่อท่อด้วยกาว : เป็นเวลาที่คุณควรรอก่อนจะใช้งานระบบท่อ ระหว่างที่ข้อต่อกาวและตัวท่อเส้นตรงหรือการต่อท่อที่มีกล่าวเข้าด้วยกัน ควรจะรออย่างน้อย 5-10 นาทีก่อนจะนำมาใช้งาน
 • ความหนืด : บอกถึงความหนาของน้ํายา น้ํายาที่มีความหนืดสูงอาจใช้กับท่อขนาดใหญ่ ในขณะที่น้ํายาที่มีความหนืดต่ํากว่าใช้กับท่อขนาดเล็ก
 • อายุการเก็บรักษา : เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ น้ํายาประสานมีวันหมดอายุที่ไม่ควรใช้หลังจากนั้น

วิธีใช้กาวทาท่อ

วิธีใช้กาวทาท่อ

สำหรับการใช้งานกาวทาท่อนั้นถือว่ามีวิธีใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ทั่วไป โดยวิธีการใช้งานกาวทาท่อคุณจะสามารถใช้เครื่องมือสำหรับป้ายกาวแปะลงบนพื้นผิวขอวัสดุโดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

 • เตรียมพื้นผิววัสดุ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวของท่อและข้อต่อสะอาดและไม่มีฝุ่นผง
 • เริ่มลงกาวทาท่อ : ใช้แปรงหรืออุปกรณ์ ใส่น้ํายาประสานบางๆ ทั่วทั้งท่อและข้อต่อ
 • ต่อชิ้นส่วน : สอดท่อเข้ากับข้อต่อแล้วบิดเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้น้ํายากระจายทั่วถึง
 • จับให้นิ่ง : จับท่อและข้อต่อให้อยู่กับที่เป็นเวลาหลายวินาทีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ขยับขณะที่น้ํายาเริ่มแห้ง
 • รอจนกว่ากาวแห้ง : รอจนกว่าน้ํายาจะแห้งสนิทตามเวลาที่แนะนําก่อนจะใช้งานระบบท่อ

ข้อควรระวังที่คนหลีกเลี่ยงในการใช้งาน

สำหรับการใช้กาวทาท่อหรือว่ามีสิ่งที่ต้องระวังอย่างเช่นเรื่องของสารเคมีหรือวิธีการทากาวหาทางปริมาณที่มากเกินไปอาจจะทำให้การต่อท่อนั้นผิดพลาดหรือกาวอาจจะแห้งก่อนที่ควรจะเป็น ดังนั้นข้อควรระวังสำหรับการใช้กาวทาท่อจะมีดังนี้

 • ไม่ทําความสะอาดพื้นผิว : พื้นผิวสกปรกอาจทําให้การยึดเกาะอ่อนแอลง
 • ใช้น้ํายาหมดอายุ : น้ํายาเก่าอาจไม่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ไม่ใส่น้ํายาเพียงพอ : น้ํายาน้อยเกินไปอาจทําให้เกิดการรั่ว
 • ไม่รอนานพอ : หากไม่รอจนกว่าน้ํายาจะแห้งสนิท ระบบอาจล้มเหลวเมื่อใช้งาน
 • ใช้น้ํายาผิดชนิด : ให้แน่ใจเสมอว่าใช้น้ํายาประสานถูกต้องกับประเภทของท่อ

การเก็บรักษา

การเก็บรักษาและความปลอดภัย

เช่นเดียวกับวัสดุอื่นๆ มีวิธีที่ถูกต้องในการเก็บรักษาและจัดการน้ํายาประสาน:

 • เก็บให้พ้นมือเด็ก : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก็บในที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง
 • เก็บในที่แห้งเย็น : หลีกเลี่ยงการวางในแสงแดดจ้าหรือที่มีความชื้นสูง
 • ระบายอากาศ : เมื่อใช้น้ํายาประสาน ควรอยู่ในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย
 • อุปกรณ์นิรภัย : ควรสวมถุงมือและแว่นตานิรภัย

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกาวทาท่อ

แม้ว่ากาวทาท่ออาจเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดถึงบ่อยนัก แต่ในด้านการทําให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อท่อมีความแข็งแรงและไม่รั่ว มันก็จําเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการเข้าใจประเภท คุณสมบัติ และวิธีใช้อย่างถูกต้อง คุณสามารถทําให้แน่ใจได้ว่าการเชื่อมต่อท่อจะคงทนถาวรในโครงการทุกอย่างของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมรั่วเล็กๆ ที่บ้าน หรืองานโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กาวทาท่อและเทคนิคที่ถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างได้ทั้งสิ้น


เครื่องมือที่สามารถใช้งานกับกาว-PVC

เครื่องมือที่สามารถใช้งานกับกาว PVC

1. ท่อ PVC (PVC Pipes)

กาวใช้เชื่อมระหว่างชิ้นส่วนของท่อ PVC ในงานประปาและโครงการก่อสร้างต่างๆ กาวชนิดนี้สร้างรอยต่อถาวร ทําให้ท่อต่อกันอย่างแน่นหนาเพื่อการเชื่อมต่อที่มั่นคงและป้องกันการรั่ว ศึกษาความรู้ในการใช้กาว PVC เพื่อยึดท่อ PVC มีความสําคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบประปา คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวอุปกรณ์ชนิดนี้ได้ที่ ท่อ PVC คืออะไร 

2. เทปพันเกลียว (Pipe Thread Tape)

เทปพันเกลียว หรือเรียกอีกอย่างว่าเทป PTF ถูกใช้ร่วมกับกาว PVC เพื่อสร้างซีลที่ป้องกันการรั่วได้อย่างมิดชิดระหว่างรอยต่อท่อ เทปชนิดนี้เสริมสร้างชั้นซีลเพิ่มเติมที่ทําให้แน่ใจว่าจะได้การเชื่อมต่อที่กระชับและป้องกันการรั่ว เพิ่มความคงทนและเสถียรภาพของการติดตั้งท่อของคุณได้ ทำความเข้าใจในหน้าที่การทํางานของเทปพันเกลียวเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องได้ที่ เทปพันเกลียวใช้งานอย่างไร

3. ท่อประปา (Water Pipes)

ในโครงการประปาหลายๆ โครงการ กาว เป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในการยึดท่อประปา เพื่อให้แน่ใจถึงการซีลกันน้ําที่คงทนแข็งแรงเป็นเวลานาน ความรู้ในการใช้กาววมกับท่อประปาสามารถนําไปสู่การติดตั้งอย่างมืออาชีพและคงทน ซึ่งป้องกันบ้านของคุณจากความเสียหายที่อาจเกิดจากน้ําได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อประปาได้ที่ เรียนรู้เกี่ยวกับท่อประปา

4. ยาแนว (Sealant)

ยาแนวสามารถใช้ร่วมกับกาวได้เพื่อป้องกันอากาศและน้ําในช่องว่างหรือรอยต่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการยึดติดที่สร้างขึ้นสามารถให้ทางออกที่แข็งแรงกว่าสําหรับโครงการของคุณ  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ที่ ยาแนวใช้งานอย่างไร

5. งูเหล็ก (Drain Snake Cleaners)

งูเหล็กเป็นเครื่องมือจําเป็นเมื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบท่อในกรณีที่เกิดการอุดตันหรือสิ่งกีดขวาง ความรู้ในการใช้เครื่องสูบล้างท่ออย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ระบบท่อ PVC ของคุณทํางานได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของรอยต่อที่ใช้กาวเชื่อม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบํารุงรักษาและทําความสะอาดระบบท่อ PVC ด้วยงูเหล็ก ได้ที่ วิธีการใช้งานงูเหล็ก

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save