Table of Contents

บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ August 9, 2023

การซ่อมบ้าน หลังจากปลูกบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน เป็นกระบวนการที่สำคัญและซับซ้อนจึงต้องใช้ความพิถีพิถันในการดำเนินการ เมื่อคุณสร้างบ้านเสร็จแล้วการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมบ้านจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

ในบทความนี้ แอดมินจะพาคุณไปทำความรู้จักกับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการซ่อมบ้านหลังสร้างบ้านกับบริษัทรับปลูกบ้าน ซึ่งจะประกอบไปด้วย การวางแผนในการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้าน, การเลือกช่างซ่อมบ้าน, จุดที่ต้องสังเกตุหลังซ่อมบ้าน, การแก้ไขปัญหาทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการซ่อมบ้าน และเคล็ดลับการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้สวยใหม่อยู่เสมอ


การวางแผนใน ‘การก่อสร้าง’ และ ‘การซ่อมบ้าน’

การวางแผนใน 'การก่อสร้าง' และ 'การซ่อมบ้าน'

การซ่อมบ้าน ต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะเป็นกระบวนการที่จำเป็นและสำคัญมากก่อนที่คุณจะลงมือทำจริง การวางแผนที่ดีมักจะช่วยให้โครงการซ่อมแซมของคุณมีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถเตรียมความพร้อมและเตรียมวัสดุการใช้ในการซ่อมบ้านได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การวางแผนยังช่วยลดเวลาในการซ่อมบ้านและประหยัดงบประมาณได้อย่างมากอีกด้วย ซึ่งการวางแผนเบื้องต้นมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ประเมินปัญหาและความต้องการใน การซ่อมบ้าน

การประเมินปัญหาและการตรวจเช็คสภาพบ้านถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งสำหรับความต้องการในการซ่อมบ้านจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดจุดประสงค์เบื้องต้นเพื่อวางแผนการซ่อมบ้านให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของคุณได้ โดยเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบและประเมินปัญหาที่ต้องการซ่อมบนอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้าน เช่น ฝ้าเพดานตก, หลังคารั่ว, ท่อน้ำเสีย, ประตูหน้าตั้ง, หรือช่องระบายอากาศที่ไม่มีการทำงาน ฯลฯ

หลังจากทำการประเมินความต้องการในการซ่อมบ้านแล้ว ก็ควรพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุงห้องครัวและห้องน้ำ, เพิ่มพื้นที่ใช้สอย, การติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือ การติดตั้งระบบปรับอากาศ โดยการมีการประเมินความต้องการทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการซ่อมบ้านให้ทันสมัยและตรงตามเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยคุณสามารถสื่อสารกับผู้รับเหมาหรือช่างได้อย่างตรงจุดเพื่อทำการซ่อมบ้านได้อย่างคุ้มค่า และให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานของบ้าน 

2. การตรวจสอบสภาพบ้านก่อนเริ่มงานซ่อมบ้าน

การตรวจสอบสภาพบ้านก่อนเริ่มงานซ่อมบ้าน

เมื่อต้องการซ่อมบ้าน การตรวจสอบสภาพของบ้านก่อนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรทำ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ทราบถึงสภาพของบ้านและปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านคุณเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง โดยสำหรับวิธีซ่อมแซมและปรับปรุงบ้าน รวมถึงการตรวจสอบที่ถูกต้อง ก็จะมีข้อปฏิบัติดังนี้

 1. โครงสร้างของบ้าน : ควรจะตรวจสอบเป็นอย่างแรก ตรวจสอบว่ามีรอยแตกหัก, รอยร้าว, หรือการยุบลงของโครงสร้างหรือไม่ ถ้าพบว่ามีปัญหาเหล่านี้ ควรจะแก้ไขโดยเร็ว
 2. ระบบไฟฟ้าและประปา : ตรวจสอบว่ามีการรั่วซึม, การตัดไฟ, หรือปัญหาที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหรือประปาหรือไม่ เพราะถ้ามีปัญหาอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานของบ้านและอาจจะเป็นอันตรายได้ 
 3. หลังคา : ส่วนที่สำคัญของบ้านในการป้องกันสภาพอากาศและความปลอดภัยของบ้าน ตรวจสอบว่ามีรอยแตกหักของกระเบื้อง หรือการซึมของโครงสร้างเพื่อการป้องได้ทันท้วงที
 4. พื้นและผนังภายใน : ควรตรวจสอบว่ามีรอยขีดข่วนหรือรอยเปื้อนบนผนังหรือพื้นหรือไม่ และต้องการทาสีหรือไม่ ถ้าต้องการทาสีควรเลือกสีที่เหมาะสมกับบ้านของคุณ
 5. บานหน้าต่างและประตู : ตรวจสอบว่ามีการสึกหรือความไม่เรียบร้อยในการใช้งานของบานหรือประตูหรือไม่ สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมได้

การตรวจสอบสภาพบ้านไม่ได้เป็นเรื่องยากและเสียเวลา แต่ควรตรวจสอบเป็นอย่างสม่ำเสมอก่อนเริ่มงานซ่อมบ้าน โดยการตรวจสอบสภาพบ้านนั้นสามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่หากไม่มั่นใจว่าตรวจสอบได้ครบถ้วนหรือไม่ สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมได้

3. การวางแผนงานและสร้างแบบแผนที่ครอบคลุมทุกด้านของงาน

การวางแผนอย่างรอบคอบ ก่อนดำเนินการจะทำให้การก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดเวลาและงบประมาณได้อย่างมากนั่นเอง ซึ่งสำหรับเทคนิคปรับปรุงบ้านให้ดูใหม่ ไปจนถึงการซ่อมแซมส่วนต่างๆของบ้าน ก็จะมีขั้นตอนการตรวจสอบ หรือเช็คสภาพบ้าน รวมถึงวิธีแก้ไขเป็นขั้นตอน โดยขั้นตอนการการวางแผนงานและสร้างแบบแผนสำหรับซ่อมแซมบ้านมีดังนี้

 • ขั้นตอน 1 : ตรวจสอบสภาพบ้าน และประเมินบ้าน จุดที่ต้องซ่อมแซมเบื้องต้น
 • ขั้นตอน 2 : กำหนดจุดประสงค์ในการซ่อมแซ่มเบื้องต้น โดยคุณควรระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการซ่อมแซมบ้านของคุณ เช่นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย การซ่อมแซมหรือปรับปรุงความสวยงามบ้าน
 • ขั้นตอนที่ 3 : การกำหนดแผนงานและจัดลำดับความสำคัญในการซ่อมแซม เพื่อช่วยให้การก่อสร้างและซ่อมแซมสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ขั้นตอนที่ 4 : ติดต่อผู้รับเหมาที่มีความชำนาญในงานด้านก่อสร้างและซ่อมแซมเพื่อดำเนินการตามวงจรงานที่กำหนดไว้  อย่าลืมจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพิ่มเติม
 • ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนตรวจรับงาน เพื่อให้การก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก็สามารถมั่นใจได้ว่าการก่อสร้างหรือปรับปรุงบ้านของคุณจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย อย่าลืมให้ความสำคัญกับการตรวจสอบสภาพบ้านอย่างละเอียด ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานก่อสร้างและซ่อมแซม เพื่อระดับคุณภาพของงานไว้ตลอดกระบวนการ


การเลือกช่างซ่อมบ้าน

การเลือกช่างซ่อมบ้าน

การซ่อมบ้าน เมื่อเกิดปัญหาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณจึงอาจต้องการช่างซ่อมบ้านที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือในการแก้ไขปัญหาให้ ดังนั้น การเลือกช่างซ่อมบ้านที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา โดยสิ่งสำคัญของการซ่อมแซมบ้านก็จะขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างรวมถึงประสบการณ์ของทีมงานช่างที่เข้าทำการซ่อมแซมในจุดนั้นๆ ฉะนั้นแล้วมาดูเคล็ดลับและข้อควรรู้ในการเลือกช่างซ่อมบ้านที่คุณไม่ควรพลาดกัน เพื่อให้คุณสามารถเลือกช่างที่เหมาะสมกับความต้องการและความพึงพอใจของคุณได้ที่สุด

เคล็ดลับในการเลือกช่างซ่อมบ้านที่คุณไม่ควรพลาด

 • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของช่าง: การเลือกช่างซ่อมบ้านควรตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตในการทำงานที่เหมาะสมหรือไม่ การมีใบอนุญาตแสดงว่าช่างนั้นได้ผ่านการฝึกฝนและการทดสอบที่จำเป็นแล้ว หากการทำงานที่ไม่มีใบอนุญาตหมายความว่าคุณอาจจะได้ช่างที่ไม่มีประสบการณ์ที่เพียงพอ
 • ตรวจสอบรีวิว: ตรวจสอบว่ามีความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบอย่างไรบ้างจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ รีวิวที่ดีจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในคุณภาพของช่างซ่อมบ้านที่คุณเลือก
 • พิจารณาความยุติธรรมของราคา: การที่ช่างซ่อมบ้านเสนอราคาที่ยุติธรรมและเป็นธรรม เป็นสิ่งที่ควรจะมี ซึ่งราคาที่สูงมาก ๆ อาจจะไม่แสดงถึงคุณภาพการทำงานที่ดี ในทางกลับกันราคาที่ต่ำมาก ๆ ก็อาจจะหมายถึงว่าช่างซ่อมบ้านไม่มีความสามารถหรือไม่มีประสบการณ์ที่เพียงพอ
 • การรับประกันงาน: ควรเลือกช่างที่มีการบริการหลังการทำงาน เช่น การรับประกันงาน หรือการให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่ทำ

คุณสมบัติที่ควรพิจารณาใน ช่างซ่อมบ้าน

การเลือกช่างซ่อมบ้านที่มีคุณภาพสูงทั้งสำหรับการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้าน จะส่งผลดีต่อทั้งความสุขและความสบายใจของคุณ ซึ่งอย่างแรกเลย คุณสมบัติหลักที่คุณควรมองหาในช่างซ่อมบ้าน คือ ‘ความรู้และทักษะทางเทคนิค’ นั่นหมายความว่า ช่างควรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานซ่อมบ้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางไฟฟ้า รวมถึงรู้วิธีซ่อมท่อประปา หรือการสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างภายในบ้าน

ดังนั้น ในการเลือกช่างซ่อมบ้าน อย่าลืมค้นหาจากคุณสมบัติเหล่านี้ เพราะการเลือกช่างที่มีคุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้เลือกช่างที่ดีที่สุดสำหรับบ้านของคุณ

รูปแบบการชำระเงินในการเลือกช่างซ่อมบ้าน

รูปแบบการชำระเงินในการเลือกช่างซ่อมบ้าน

การซ่อมบ้าน เป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะบ้านเป็นที่พักผ่อนและเป็นสิ่งลงทุนที่สำคัญ จึงต้องการการดูแลรักษาอย่างดี แต่เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับซ่อมแซมบ้าน คุณจึงจำเป็นต้องเลือกช่างซ่อมบ้านที่เชื่อถือได้และตรงนี้ไม่ควรลืมนึกถึง “รูปแบบการชำระเงิน”

บางทีการเลือกช่างซ่อมบ้านอาจมีความยุ่งยากในเรื่องของการชำระเงิน ว่าคุณควรจะเลือกชำระเงินแบบไหนดี จ่ายสดทันทีหรือทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์? ขอให้คุณรู้ว่าไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด แต่มีแค่รูปแบบที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดเท่านั้น

การชำระเงินสดทันทีนั้น ทำให้คุณอาจมั่นใจว่าได้จ่ายเงินแล้วและงานของคุณจะได้รับการลงตารางงานของช่างทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้อย่างทันท่วงทีและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แต่ก็อย่าลืมเรื่องการเลือกช่างที่มีความน่าเชื่อถือด้วย

อย่างไรก็ตาม การชำระเงินผ่านทางออนไลน์ก็มีข้อดีในเรื่องของความสะดวกสบาย คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการถือเงินสดไปมา คุณสามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา และยังมีหลักฐานของการชำระเงินที่ชัดเจนอีกด้วย

การเลือกช่างซ่อมบ้านในงานสร้างใหม่และการปรับปรุงบ้านเก่า ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง?

เมื่อพูดถึงการสร้างบ้านใหม่หรือการปรับปรุงบ้านเก่า การเลือกช่างซ่อมบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งและควรมีการคำนึงถึงหลายเรื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ สวยงาม และตรงตามที่ต้องการ ซึ่งสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงนั้น มีดังนี้

 • ความชำนาญของช่าง: การมีความชำนาญในงานที่ทำเป็นสิ่งที่สำคัญ เช่น ถ้าต้องการทำงานซ่อมแซมห้องน้ำ ควรจะเลือกช่างที่มีประสบการณ์ในงานนี้
 • ประสบการณ์ของช่าง: สำรวจเกี่ยวกับประวัติของช่าง เช่น งานที่เคยทำ วิธีการทำงาน และระยะเวลาในการทำงาน
 • การฝึกอบรม: ควรเลือกช่างที่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม การฝึกอบรมจะช่วยให้ช่างมีความรู้และทักษะที่ต้องการในงานที่ทำ
 • การประเมินราคา: สำรวจราคาการทำงานจากช่างที่ต่างกัน แล้วเลือกคนที่ให้ราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ

จุดที่ต้องสังเกตหลังซ่อมบ้าน รายละเอียดที่สำคัญในการดูแลรักษาบ้านของคุณ

การซ่อมบ้าน เมื่อได้รับการซ่อมแซมแก้ไขหรือต่อเติมเรียบร้อยแล้วก็อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นที่ตามมาได้ โดยเฉพาะในส่วนของฐานบ้านที่อาจต้องรับน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นจนก่อให้เกิดปัญหาบ้านทรุดก่อให้เกิดดันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ถ้าหากส่งผลก่อให้เกิดปัญหารอยแตกร้าวของตัวบ้าน ไปจนถึงงานหลังคาที่ต้องดูในระยะยาวว่าหลังซ่อมแซมยังมีอาการรั่วซึมเวลาฝนตกหรือไม่ บทความในส่วนนี้แอดมินเลยจะมาอธิบายเรื่อง การตรวจสอบโครงสร้างอาคารว่ามีการทรุดตัวหรือไม่ และ ตรวจสอบการติดตั้งตั้งงานหลังคา สำหรับเจ้าของบ้านหลังซ่อมแซมและต่อเติมบ้านเสร็จกัน

การซ่อมบ้าน ต้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารว่ามีการทรุดตัวหรือไม่

การซ่อมบ้าน ต้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารว่ามีการทรุดตัวหรือไม่

โครงสร้างอาคารที่มีการทรุดตัวจะเป็นสิ่งที่อาจเกิดความเสี่ยงให้กับเจ้าของบ้านและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม และพายุ การตรวจสอบโครงสร้างอาคารจึงควรหมั่นสังเกตและตรวจสอบบ่อย ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าอาคารอยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยสำหรับเจ้าของบ้านโดยวิธีแก้ไขปัญหาบ้านทรุด รวมถึงจุดที่ต้องระวังและควรตรวจสอบเพื่อหาสัญญาณ หรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาบ้านทรุดตัว จะสามารถดูได้เบื้องต้นดังนี้

 • ผนังบ้าน : โดยเริ่มจากการตรวจสอบผนังบ้านว่ามีรอยแตกร้าวที่เกิดจากการทรุดตัวของฐานรากหรือไม่ ยิ่งถ้ามีลักษณะร้าวแบบเส้นทแยงมุมยิ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าฐานบ้านด้านใดด้านหนึ่งกำลังทรุดตัว
 • ประตูหน้าต่าง : สังเกตว่าสามารถเปิดหรือปิดได้สะดวกหรือไม่ หากตำแหน่งประตูหน้าต่างติดขัดเปิดไม่สะดวก จนวงกบบิดเบี้ยว อาจมีสาเหตุมาจากบ้านทรุดตัว
 • พื้นบ้านหรือกระเบื้อง : มีลักษณะแตกร้าว เบี้ยว หรือลาดเอียงหรือไม่ จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่หากเกิดต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน เพราะเป็นจุดที่แน่ชัดว่าบ้านคุณกำลังทรุดแน่นอน

หากเริ่มสังเกตว่าบ้านของคุณมีอาการดังต่อไปนี้ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบฐานรากของอาคารเพื่อค้นหาสัญญาณบอกว่ามีปัญหาในโครงสร้างหรือไม่ เพื่อการดำเนินการส่วนของงานแก้ไขหรือการปรับปรุงความปลอดภัยของอาคารได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่บ้านของคุณจะทรุดไปมากกว่านี้

ตรวจสอบการติดตั้งตั้งงานหลังคา

ตรวจสอบการติดตั้งตั้งงานหลังคา

งานหลังคาเป็นงานที่มีความซับซ้อนต่อในด้านการติดตั้งและการทำงานรวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งจุดพี่อาจจะพบปัญหาตามมาได้ง่ายเช่นในเรื่องของน้ำรั่วซึม ไปจนถึงหลังคาแตกร้าว โดยวิธีป้องกันปัญหาหลังคารั่วซึมหรือมีรอยแตกร้าว จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน และถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ นอกจากนี้ยังใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนาน เพราะหากฝนไม่ตกก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าหลังคาบ้านของคุณมีอาการรั่วซึมหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้เจ้าของบ้านมั่นใจว่าหลังบ้านติดตั้งได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถนำขั้นตอนดังต่อไปนี้ไปใช้งานได้

 • กระเบื้องหลังคาได้รับการติดตั้งในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ : ไม่มีการแอ่นหรือยุบลง และกระเบื้องแต่ละแผ่นติดตั้งอย่างเรียบร้อยและสม่ำเสมอ สภาพกระเบื้องไม่มีรอยร้าว, บิ่น, แตกหักหรือเสียหาย และไม่มีรอยคราบสกปรก
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดกระเบื้องหลังคา : โดยควรอยู่ในสภาพที่ดีและเรียบร้อย ไม่แตกหักหรือเลื่อนหลุด
 • ฝ้าชายคาติดตั้งเรียบร้อย : ควรมีลักษณะตรงขนานกับตัวบ้าน ไม่มีการโค้งงอ บริเวณที่มีรอยต่อเข้ามุมควรเสมอกันและเป็นระเบียบ
 • ตะเข้รางและช่วงรอยต่อรางน้ำ : โดยให้สังเกตว่ามีเศษอะไรติดหรือขวางทางน้ำไหล รวมไปถึงสังเกตแนวกระเบื้องบริเวณชายคาว่าได้ระดับลงรางน้ำพอดีหรือไม่
 • สังเกตว่าหลังคามีจุดที่สัตว์สามารถเข้าไปได้หรือไม่ : ควรปิดช่องทางเข้าออกของสัตว์เหล่านี้ โดยเฉพาะบริเวณเชิงชาย เพราะอาจก่อปัญหาได้ในระยะยาว

การตรวจสอบการติดตั้งตั้งงานหลังคาเป็นงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและระยะเวลาในการสังเกต ดังนั้นเพื่องานหลังคาที่สมบูรณ์แบบ เจ้าของควรหมั่นตรวจสอบตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นหลังจากการติดตั้งหรือซ่อมแซมเสร็จ


การแก้ไขปัญหาทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นหลังจาก การซ่อมบ้าน

การซ่อมบ้าน รวมถึงการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการซ่อมบ้านเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ แต่ก็อาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก และยังเสียทั้งเงินและเสียเวลาได้ เพื่อลดปัญหาเหล่านี้ คุณสามารถทำการตรวจสอบสภาพบ้านและระบบต่าง ๆ ภายในบ้านก่อน เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการตรวจสอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำเองได้

หลังลองตรวจสอบสภาพด้วยตัวเองก่อน และพบจุดที่ต้องการซ่อมแซม ควรตั้งเป้าหมาย และวางแผนการซ่อมบ้านของคุณอย่างมีระบบ การวางแผนให้ดีจะช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาและเงิน และยังทำให้การซ่อมบ้านของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่น การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการซ่อมบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีความรู้และการเตรียมความพร้อมไว้เสมอ

การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา

การซ่อมบ้าน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา

การตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปาที่อยู่ภายในบ้านเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยในการซ่อมแซมเหล่านี้จะประกอบไปด้วย การตรวจสอบสภาพของระบบไฟฟ้า ทั้งการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด การทำความสะอาด ควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์และอะไหล่หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นของแท้และมีคุณภาพที่ดีหรือไม่ อย่างเช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ หรือสวิตช์ไฟ รวมถึงตรวจสอบและปรับปรุงระบบประปาก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ตรวจดูการรั่วซึมตามท่อ หรือระบบน้ำที่ทำงานไม่ถูกต้อง 

การซ่อมบ้าน แก้ไขรอยรั่วซึมของหลังคา ฝ้า ผนัง

การตรวจสอบและซ่อมแซมรอยรั่วซึมของหลังคา ฝ้า และผนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน และเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะหากได้รับการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ปัญหายิ่งแย่ลงโดยปัญหาเหล่านี้จะเกิดจากโครงสร้างหลังคาที่อาจจะมีข้อผิดพลาดระหว่างที่มีการติดตั้ง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาหลังคารั่วจากโครงสร้าง หลังจากนั้นจะเป็นปัญหาเรื้อรังและส่งผลกระทบต่อฝ้าและขณะโดยตรง ดังนั้นขั้นตอนที่สามารถทำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ก็จะมีดังนี้

 1. ตรวจสอบรอยรั่วซึม: ในขั้นแรกควรตรวจสอบรอยรั่วซึมที่หลังคา ฝ้า หรือผนังอย่างละเอียด หากพบรอยรั่วซึมที่ชัดเจน ควรทำเครื่องหมายหรือระบุตำแหน่งไว้
 2. ซ่อมแซมรอยรั่วซึม: เมื่อระบุตำแหน่งของรอยรั่วซึมแล้ว ควรเรียกช่างซ่อมที่มีความเชี่ยวชาญ มาซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย 
 3. ตรวจสอบระบบน้ำหลังคา: หากรอยรั่วซึมเกิดจากการรั่วของน้ำบนหลังคา ก็ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหลังคาบางส่วนที่มีปัญหา
 4. ป้องกันการรั่วซึม: เมื่อได้ซ่อมแซมหรือแก้ไขรอยรั่วซึมเรียบร้อยแล้ว ควรมีการดูแลและบำรุงรักษาระบบหลังคาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การแก้ไขรอยร้าวบนผนัง

การซ่อมบ้าน ด้วยการแก้ไขรอยร้าวบนผนัง

การแก้ไขรอยร้าวบนผนังบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการบำรุงรักษาบ้าน ขั้นตอนแรกที่ต้องทำคือตรวจสอบแหล่งกำเนิดของรอยร้าว โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการเคลื่อนของผนังบ้าน หรือตามความเสื่อมโทรมของบ้าน หากอยากแก้ไขรอยร้าวให้เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องจะต้องเรียนรู้การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสม อาทิเช่น ใช้ปูนซีเมนต์หรือปาดผนัง เพื่อปิดรอยร้าว หรือต้องใช้เทคนิคการซ่อมแซมที่ถูกต้อง รวมถึงหลังซ่อมแซมรอยร้าวแล้ว ควรทาสีผนัง เพื่อเติมและทำให้ผนังกลับมาสมบูรณ์อยู่ได้นาน กรณีที่คุณไม่มีเวลาหรือความรู้ในการซ่อมบ้าน คุณสามารถติดต่อผู้รับเหมาหรือช่างซ่อมบ้านที่มีประสบการณ์ เพื่อขอคำปรึกษาหรือรับการบริการซ่อมบ้านที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยก็ได้เช่นกัน


เคล็ดลับการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้สวยใหม่อยู่เสมอ

การซ่อมบ้าน เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคนเรา ฉะนั้นการดูแลและปรับปรุงบ้านจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการช่วยรักษาและคงความสวยงามของบ้านให้น่าอยู่เสมอ เคล็ดลับการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้สวยงาม ควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับงบประมาณและเป้าหมายของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ก่อนที่จะเริ่มซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้าน ควรวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ รวมถึงการกำหนดงบประมาณ ส่วนที่ต้องการซ่อมแซม และวัสดุที่จะใช้ เพื่อให้งานเป็นไปตามความต้องการ และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ  

การซ่อมบ้าน ด้วยการเปลี่ยนและปรับปรุงพื้นและผนัง

การซ่อมบ้าน ด้วยการเปลี่ยนและปรับปรุงพื้นและผนัง

การเปลี่ยนและปรับปรุงพื้นและผนังบ้านสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเปลี่ยนผนังหรือพื้น, การเปลี่ยนแปลงสี, การเพิ่มพื้นที่ใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบห้อง เป็นต้น โดยเลือกวัสดุและวิธีการที่เหมาะสมกับพื้นและผนังที่จะปรับปรุง รวมถึงการเคลียร์พื้นที่ หากมีรอยแตกหรือชำรุดบนพื้นหรือผนัง ควรซ่อมแซมส่วนที่เสียหายก่อน และการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมสำหรับบ้านก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะมีผลต่อความทนทาน, ความแข็งแรง และรักษาบ้านให้สวยงามในระยะยาว รวมทั้งควรมีการดูแลและบำรุงรักษาพื้นและผนังอย่างสม่ำเสมอ

การปรับปรุงห้องครัวและห้องน้ำ 

การปรับปรุงห้องครัวและห้องน้ำเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตในบ้าน หากคุณมีแผนที่จะสร้างห้องครัวใหม่หรือต้องการขยับขยายห้องครัวหรือห้องน้ำเดิม ซึ่งอาจใช้เวลานานและเป็นเรื่องที่เหนื่อยยาก ด้วยเหตุนี้คุณควรวางแผนการปรับปรุงให้ดี โดยวางแผนออกแบบห้องครัวและห้องน้ำตามความต้องการ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ท่อน้ำ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ก่อนด้วย หรือหากต้องการปรับปรุงตรงส่วนใดก็ควรเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและทนทาน เช่น เคาน์เตอร์ห้องครัวที่ทนต่อความชื้น กระเบื้องห้องน้ำที่มีคุณภาพดี เพื่อความทนทาน ไม่ลื่น และยังให้ความสวยงาม รวมถึงการดูแลพื้นกระเบื้องบริเวณห้องน้ำด้วยเช่นกัน ซึ่งหากพบเจอปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องน้ำมีรอย ใครจะเป็นเรื่องของระบบน้ำประปา และท่อประปาที่มีการอุดตัน ควรจะเร่งแก้ไขในทันที ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมพื้นกระเบื้องห้องน้ำ รวมถึงการตรวจสอบและเช็คระบบน้ำทั้งท่อประปาและท่อส่งชักโครก เพื่อที่จะไม่ได้เจอปัญหาเรื้อรังในภายภาคหน้า

การทาสีบ้านด้วยตัวเอง

การซ่อมบ้าน ด้วยการทาสีบ้านด้วยตัวเอง

การทาสีบ้านด้วยตัวเองเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกท้าทายและเป็นทางเลือกที่ดีในการปรับปรุงความสวยงามของบ้าน และไม่ต้องกังวลการทาสีบ้านด้วยตัวเองจะทำไม่ได้ หนึ่งในเคล็ดลับสำหรับการทาสีบ้านด้วยตัวเองคือ การเลือกสีที่เหมาะสมกับบ้าน โดยควรพิจารณาสีที่ตรงกับการตกแต่งภายในและภายนอกของบ้าน และควรเลือกสีที่สวยงาม มีความเข้มของแสงดี และสามารถต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ดี หลังจากที่ได้เตรียมพื้นผิวบ้านและเลือกสีที่เหมาะสมแล้ว จึงเป็นเวลาที่จะเริ่มทาสีบ้าน การทาสีบ้านด้วยตัวเองควรทาสีเป็นชั้น ๆ เพื่อให้สีที่ทาแนบแน่นและทนทาน และควรใช้แปรงทาสีที่มีคุณภาพดี เลือกทาสีในช่วงที่มีอากาศแห้งและไม่มีฝนตก การทาสีบ้านด้วยตัวเองอาจต้องใช้เวลา แต่ก็มีประโยชน์มากมายในด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง

การซ่อมบ้าน หรือ ต่อเติมรีโนเวทบ้านใหม่

การต่อเติมหรือรีโนเวทบ้านใหม่เป็นหนึ่งในวิธีการปรับปรุงบ้านที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน การต่อเติมหรือรีโนเวทบ้านใหม่ มีทั้งการสร้างเพิ่มห้องใหม่ การปรับปรุงห้องต่าง ๆ การตกแต่งภายในบ้าน การติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปาใหม่ เป็นต้น ซึ่งการต่อเติมหรือรีโนเวทบ้านใหม่นั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของแต่ละบ้าน ซึ่งควรพิจารณาจากประโยชน์และความเหมาะสม

การซ่อมบ้านด้วยการต่อเติมหรือรีโนเวท

นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาผู้รับเหมาที่จะดำเนินการต่อเติมหรือรีโนเวทบ้าน ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงบ้าน และมีความน่าเชื่อถือในการทำงาน การต่อเติมหรือรีโนเวทบ้านใหม่นั้น อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต เพิ่มพื้นที่ใช้สอย ออกแบบใหม่ให้สวยงาม หรือการเพิ่มมูลค่าของบ้าน ดังนั้น การต่อเติมหรือรีโนเวทบ้านใหม่ ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบและคิดให้ดีก่อนตัดสินใจทำ


ในบทความนี้ แอดมินก็ได้เสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การซ่อมบ้าน หลังจากที่คุณได้ทำการปลูกบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านไปแล้ว เห็นได้เลยว่าการซ่อมบ้านเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้บ้านของคุณคงทนและสวยงามตามต้องการ นอกจากนี้ ยังเน้นถึงความสำคัญของการเลือกใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมบ้านอีกด้วย ความรอบคอบและการเตรียมความพร้อมที่ถูกต้อง จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการซ่อมบ้านได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในการซ่อมไปได้อย่างราบรื่น

อ้างอิง: 

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save