บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2023

กันซึม จะเป็นสารกันซึมที่ถูกใช้ในการทาเคลือบบนพื้นผิวดาด หรือพื้นผิวหลังคา เพื่อให้เป็นการป้องกันน้ำรั่วและน้ำซึมเข้าสู่ภายในตัวอาคารหรือตัวบ้าน โดยสีกันซึมในปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆงาน ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา หรืองานอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งจะมีการแบ่งประเภทของการซึมที่แตกต่างกันออกไป โดยข้อมูลของกันซึมจะมีดังนี้


กันซึม คืออะไร?

อย่างง่ายๆ กันซึมคือวิธีการป้องกันไม่ให้น้ําเข้าไปในบริเวณที่เราไม่ต้องการ ซึ่งมีความสําคัญเพราะน้ําสามารถทําลายสิ่งต่างๆ ได้หลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าน้ําเข้าไปในอาคาร อาจทําให้เกิดรา เน่าเสียผนัง หรืออ่อนแอลงได้ โดยกันซึมจะมีการแบ่งชนิดการใช้งานอยู่หลายชนิดด้วยกัน ซึ่งกันซึมแต่ละประเภทจะเหมาะกับงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานทากันซึมบนพื้นดาด หรืองานพากันซึมที่พื้นหลังคา แบ่งเป็นประเภทอยู่ที่การใช้งาน


การใช้งานของกันซึม

กันซึมมีประโยชน์อย่างมากในหลายสถานการณ์ โดยจะมีการแบ่งประเภทการใช้งานของกันซึมออกเป็นตามข้อมูลนี้

 • กันซึมอาคาร : กันซึมช่วยป้องกันอาคารจากฝน น้ําท่วม หรือความชื้นจากดิน
 • ห้องน้ํา : เนื่องจากห้องน้ําเปียกชื้นอยู่ตลอด กันซึมจึงจําเป็นเพื่อป้องกันน้ํารั่วไหลเข้าห้องอื่นๆ หรือชั้นล่าง
 • หลังคา : ช่วยกันไม่ให้น้ําฝนเข้าสู่ตัวบ้านหรืออาคาร
 • ใต้ดิน : กันซึมทําให้บริเวณใต้ดินแห้ง โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใต้ดินซึ่งมักเปียกชื้นได้ง่าย

ประเภทของระบบกันซึม

สำหรับการใช้กันซึมจะมีวิธีการใช้งานที่หลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของกันซึมที่ใช้ โดยประเภทของกันซึมจะมีการแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งมีคุณสมบัติและขั้นตอนการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

Liquid-Waterproofing-Membrane

 • เมมเบรนกันซึมเหลว (Liquid Waterproofing Membrane) : เป็นชั้นบางๆ ของของเหลวที่ทาลงบนพื้นผิว เมื่อแห้งจะกลายเป็นเปลือกกันน้ํา

 Bituminous-Coating

 • สารเคลือบบิทูมินัส (Bituminous Coating) : เป็นชนิดของสารเคลือบที่ใช้สําหรับกันซึมที่ยืดหยุ่นได้ ดีสําหรับบริเวณที่เคลื่อนไหวหรืองอได้

 Bituminous-Membrane

 • กันซึมยางมะตอยเมมเบรนบิทูมินัส (Bituminous Membrane) : เป็นเมมเบรนกันซึมกึ่งยืดหยุ่นหรือยืดหยุ่น มักใช้กับหลังคาแบน

 Polyurethane-Liquid-Membrane

 • ซีเมนต์กันซึม (Polyurethane Liquid Membrane) : ใช้ภายในอาคาร เช่น ห้องน้ํา ผสมและใช้งานง่าย

 Cementitious-Waterproofing

 • ซีเมนต์กันซึมชนิดฉาบเรียบ (Cementitious Waterproofing) : เหมาะสําหรับหลังคาแบน ยืดหยุ่นได้ดีกว่าชนิดอื่น แต่อาจมีราคาแพงกว่า

คุณสมบัติของระบบกันซึม

คุณสมบัติของระบบกันซึม

 • ความทนทาน : กันซึมที่ดีต้องทนใช้งานได้นานโดยไม่ต้องทําซ้ํา
 • ความยืดหยุ่น : บางจุด เช่น หลังคา อาจขยับตัวหรือเปลี่ยนรูปร่างเล็กน้อย กันซึมที่ยืดหยุ่นได้จะเคลื่อนไหวตามโดยไม่แตก
 • การยึดเกาะ : ต้องยึดเกาะกับพื้นผิวต่างๆ ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นคอนกรีต โลหะ หรือไม้
 • ป้องกันน้ำและทนทาน : กันซึมที่ดีต้องทนต่อสภาพอากาศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแดดจัดหรือฝนตกหนัก

วิธีใช้ กันซึมวิธีใช้กันซึม

ขั้นตอนการใช้งานกันซึมหรือการซึมดาดฟ้าให้ถูกต้องมีขั้นตอนการใช้งานอย่างไรบ้าง โดยการซึมแต่ละประเภทจะมีเทคนิคหรือวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้วจะมีขั้นตอนที่คล้ายกัน ดังนี้

 1. ทําความสะอาด : บริเวณที่จะกันซึมควรสะอาดและแห้ง
 2. เลือกประเภทที่เหมาะสม : เลือกประเภทกันซึมที่เหมาะกับงาน
 3. ใช้กันซึม : ทําตามคําแนะนําอย่างระมัดระวัง บางชนิดอาจต้องทาเป็นชั้นๆ
 4. ปล่อยให้แห้ง : สําคัญที่จะต้องให้กันซึมแห้งสนิทก่อนสัมผัสน้ํา
 5. ตรวจสอบ : ดูว่ามีรอยต่อหรือจุดที่พลาดไปหรือไม่

ข้อควรระวังในการใช้กันซึม

 • ไม่เตรียมผิว : ถ้าผิวไม่สะอาด กันซึมอาจยึดเกาะไม่ดี
 • ใช้ประเภทผิด : แต่ละประเภทมีจุดประสงค์ใช้งาน เลือกผิดอาจทําให้เกิดปัญหาได้
 • ใช้ไม่เพียงพอ : บางจุดอาจต้องทาหนากว่า หรือทาซ้ํามากกว่า 1 ชั้น
 • ไม่ปล่อยให้แห้ง : ถ้ายังไม่แห้ง อาจไม่ทํางานได้อย่างควร

การดูแลบริเวณที่กันซึมแล้ว

การดูแลบริเวณที่กันซึมแล้ว

หลังจากที่มีการเคลือบกันซึมเรียบร้อยแล้วควรจะมีการตรวจสอบก่อนจบงานเสมอ ทั้งนี้ควรจะมีการตรวจเช็คสภาพอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกันเพื่อให้แน่ใจว่ากันซึมของคุณยังมีความสามารถในการทนทานน้ำได้มากพอ

 • ตรวจสอบสม่ำเสมอ : ตรวจดูว่ามีรอยเสียหายหรือบริเวณที่กันซึมเริ่มสึกกร่อนหรือไม่
 • ทําความสะอาดอย่างนุ่มนวล : กําจัดสิ่งสกปรกหรือใบไม้ออกจากบริเวณที่กันซึม แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้เสียหาย
 • ทาซ้ำถ้าจําเป็น : ตามกาลเวลา อาจต้องทากันซึมใหม่เพื่อรักษาประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับกันซึม

อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับกันซึม

1. ยาแนว (Sealant)

ยาแนวมักใช้ร่วมกับระบบกันซึมเพราะมันให้ชั้นการป้องกันที่เพิ่มเติมต่อการซึมผ่านของน้ํา โดยส่วนใหญ่จะใช้กับรอยต่อหรือช่องโหว่ต่าง ๆ ในโครงสร้าง ทําให้แน่ใจว่าจะไม่มีน้ําซึมผ่าน ทั้งนี้ การผสานยาแนวกับระบบกันซึมยังช่วยเสริมประสิทธิภาพการกันน้ําโดยรวมของโครงสร้าง ทําให้มั่นใจได้ถึงความคงทนและแข็งแรง หากอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญของยาแยวในงานก่อสร้าง? ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บทความ วิธีการใช้งานยาแนว 

2. ปูนกาวปูกระเบื้อง (Cement Tile Adhesive)

การใช้ปูกระเบื้องเป็นสิ่งสําคัญเมื่อติดตั้งกระเบื้องในพื้นที่ที่จะทําการกันซึม กาวยาแนวจะช่วยให้กระเบื้องยึดเกาะได้แน่นเมื่อได้รับความชื้น การติดตั้งกระเบื้องให้แน่นหนาจะช่วยให้ระบบกันซึมที่ใช้ภายหลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะลดจุดอ่อนต่าง ๆ หากอยากรู้เพิ่มเติมว่ากาวยาแนวช่วยเสริมการกันซึมอย่างไร? ศึกษาเพิ่มเติมที่ ปูนกาวปูกระเบื้องช่วยอะไร?

3. กาวยาแนว (Cement Grout)

หลังการวางกระเบื้องในบริเวณที่มีความชื้น สิ่งสําคัญคือการใช้กาวเชื่อมปูนเพื่อเติมในรอยต่อระหว่างกระเบื้อง กาวยาแนวจะช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ํา เมื่อรวมกับระบบกันซึมจะให้การป้องกันอย่างครอบคลุมจากความเสียหายของน้ํา ทําให้พื้นที่เช่นห้องน้ํามีความกันน้ำได้ หากคุณอยากเข้าใจบทบาทของกาวยาแนวในการกันซึมมาก สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่บทความ การใช้กาวยาแนว

4. สเปย์โฟมอุดรอยรั่ว (Spray Foam)

โฟมสเปรย์เป็นเครื่องมือเสริมกับระบบกันซึมโดยสามารถอุดรอยแตก, รอยร้าว หรือช่องโหว่ต่าง ๆ บนผนังหรือเพดานเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ําและอากาศได้ เมื่อใช้ร่วมกับระบบกันซึมจะช่วยให้การป้องกันแน่นหนามากขึ้น ทําให้อาคารมีฉนวนกันความร้อนและกันน้ําได้ดีขึ้น หากคุณสนใจการใช้งานโฟมสเปรย์ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความ สเปย์โฟมอุดรอยรั่ว คืออะไร

5. งูเหล็ก (Drain Snake Cleaners)

ระบบกันซึมจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อน้ําไหลออกจากโครงสร้างได้อย่างสะดวก งูเหล็กช่วยรักษาระบบระบายน้ําให้สะอาดทําให้แน่ใจว่าไม่มีน้ําค้าง เพราะท่อน้ําที่โล่งจะทําให้ระบบกันซึมสามารถทําหน้าที่ได้โดยไม่มีแรงกดดันจากน้ําขัง หากอยากทราบว่าท่อน้ําที่สะอาดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกันซึมอย่างไร? ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่บทความ งูเหล็กคืออะไร


กันซึมเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการป้องกันอาคารและสิ่งของต่าง ๆ โดยการซึมสามารถใช้ได้กับหลายงานไม่ว่าจะเป็นงานปรับปรุงอาคารงานซ่อมหลังคา หรือใช้ทาสำหรับเคลือบพื้นผิวดาดฟ้า ซึ่งกันซึมมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปโดยจะมีการแบ่งประเภทให้เหมาะกับการใช้งานต่าง ๆ โดยการใช้กันซึมนั้นควรจะมีการศึกษาขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด รวมถึงส่งอุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อที่จะไม่ส่งผลอันตรายแก่ผู้ใช้งานเอง

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save