บทความอัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2023

เมื่อคุณลองเดินเข้าไปในบ้านหรืออาคาร อาจจะเห็นพื้นด้านในปูด้วยกระเบื้อง กระเบื้องปูพื้นบ้านไม่ได้ใช้เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่หลายอย่างและมีหลายรูปแบบ ลองมาทําความเข้าใจกับกระเบื้องเหล่านี้กัน


กระเบื้องปูพื้นบ้านคืออะไร

กระเบื้องปูพื้นบ้านเป็นชิ้นส่วนที่ปูพื้นภายในอาคาร อาจทําจากวัสดุ สี และลวดลายต่างกันไป กระเบื้องจะให้พื้นผิวที่แข็งแรงและรู้สึกสะอาดในเดิน


ทําไมถึงใช้กระเบื้องปูพื้นบ้าน

กระเบื้องไม่ใช่เพียงเพื่อตกแต่ง แต่ยังมีประโยชน์หลายอย่าง:

 • ความทนทาน: ใช้ได้นานและทนการใช้งานได้ดี
 • ทําความสะอาดง่าย: หากมีอะไรหก สามารถเช็ดทําความสะอาดได้ง่าย
 • พื้นผิวเย็น: ในที่ร้อน กระเบื้องจะทําให้พื้นเย็น
 • ดีไซน์: สามารถทําให้ห้องดูดีขึ้นด้วยสีและลวดลายต่างๆ

ประเภทของกระเบื้องปูพื้นบ้าน

มีกระเบื้องหลายประเภท เช่น:

caramic-tile

 • กระเบื้องเซรามิก (caramic-tile): ทําจากดินเหนียว ผิวเรียบ

Porcelain-Tiles

 • กระเบื้องปอร์ซเลน (Porcelain-Tiles): คล้ายเซรามิก แต่หนาแน่นและกันน้ําได้ดีกว่า

Vinyl-Tile

 • กระเบื้องพลาสติก (Vinyl-Tile): ทําจากพลาสติก นุ่มและอุ่นเมื่อสัมผัส

Stone-Tile

 • กระเบื้องหิน (Stone-Tile): ทําจากหินธรรมชาติ เช่น หินอ่อนหรือแกรนิต

Wooden-Tile

 • กระเบื้องไม้ (Wooden-Tile): ทําจากไม้หรือวัสดุที่คล้ายไม้

แต่ละประเภทมีลักษณะและความรู้สึกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบ


คุณสมบัติของกระเบื้องปูพื้นบ้าน

คุณสมบัติของกระเบื้องปูพื้นบ้านที่ดี

กระเบื้องที่ดีมีคุณสมบัติบางอย่าง เช่น:

 • ความแข็งแรง: ไม่แตกหักง่าย
 • กันน้ำ: ไม่ให้น้ำซึมผ่าน
 • กันคราบ: สิ่งที่หกไม่ทิ้งรอยถาวร
 • กันลื่น: ไม่ลื่นมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อเปียกน้ํา

วิธีติดตั้งกระเบื้องปูพื้นบ้าน

วิธีติดตั้งกระเบื้องปูพื้นบ้าน

การปูกระเบื้องบนพื้นเป็นกระบวนการ มีขั้นตอนพื้นฐานดังนี้:

 1. เตรียมพื้น: พื้นต้องแบน สะอาด และแห้ง
 2. เลือกกระเบื้อง: คิดถึงการใช้งานของห้อง แล้วเลือกกระเบื้องที่เหมาะสม
 3. วางแผนผัง: เริ่มตรงกลางห้องแล้วทําออกมารอบนอก
 4. ใส่กาว: ใช้กาวหรือปูนยาเฉพาะสําหรับติดกระเบื้อง
 5. วางกระเบื้อง: วางชิ้นละชิ้น กดลงเบาๆ
 6. อุดรอยต่อ: เมื่อวางกระเบื้องหมด ให้อุดระหว่างกระเบื้องด้วยปูนหยาบ
 7. ทําความสะอาดและให้แห้ง: เช็ดปูนหยาบส่วนเกินออก แล้วให้พื้นแห้ง

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

แม้กระเบื้องจะดี แต่ข้อผิดพลาดบางอย่างอาจสร้างปัญหา:

 • ไม่เตรียมพื้น: พื้นสกปรกหรือไม่เรียบอาจทําให้กระเบื้องแตก
 • ไม่ตรวจสอบกระเบื้อง: บางชิ้นอาจมีตําหนิ ควรตรวจก่อนใช้งาน
 • ใช้กาวผิด: ไม่ใช่กาวทุกชนิดเหมาะกับกระเบื้องทุกประเภท
 • ระหว่างกระเบื้องห่าง: กระเบื้องควรชิดกันไม่มีระยะห่างมาก
 • ไม่อุดกั้น: กระเบื้องบางชนิด เช่น หิน ต้องอุดกั้นเพื่อป้องกัน

การดูแลรักษากระเบื้องปูพื้น

การดูแลรักษากระเบื้องปูพื้นบ้าน

เพื่อให้กระเบื้องดูดีอยู่เสมอ:

 • ทําความสะอาดประจํา: กวาดและถูพื้นเป็นประจําเพื่อกําจัดฝุ่นและสิ่งสกปรก
 • หลีกเลี่ยงสารเคมี: บางชนิดอาจทําลายกระเบื้อง ใช้น้ํายาทําความสะอาดอ่อนๆ
 • ทําความสะอาดทันที: ถ้ามีอะไรหก ให้ทําความสะอาดโดยเร็วเพื่อป้องกันคราบ
 • ตรวจสอบความเสียหาย: ถ้ากระเบื้องแตกหรือหลุด ควรซ่อมแซมโดยเร็ว

สรุป

กระเบื้องปูพื้นบ้านเป็นส่วนสําคัญของอาคารหลายแห่ง มันแข็งแรง สวยงาม และดูแลรักษาง่าย ด้วยการรู้จักประเภทและวิธีการดูแล คุณสามารถทําให้กระเบื้องของคุณอยู่ในสภาพดีได้นาน ทั้งเลือกกระเบื้องใหม่หรือดูแลกระเบื้องเก่า ความรู้ที่ถูกต้องจะสร้างความแตกต่างอย่างมาก


เครื่องมือที่ทํางานร่วมกับกระเบื้องปูพื้นบ้าน

เครื่องมือที่สามารถทํางานร่วมกับกระเบื้องปูพื้นบ้าน

1. กระเบื้องยาง (Rubber Tiles)

กระเบื้องยางเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหรือเสริมกระเบื้องปูพื้นบ้าน เพราะสามารถนํามาใช้ในพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ห้องซักรีด ห้องเก็บของ และใต้ดิน โดยมอบพื้นผิวนุ่มนวลที่สบายเท้าและดูแลง่าย นอกจากนี้ กระเบื้องยางยังทนต่อน้ําและติดตั้งง่าย ทําให้เป็นตัวเลือกที่ยอดนิยม ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ ประโยชน์ของกระเบื้องยาง

2. ยาแนว (Sealant)

ยาแนวถูกใช้เพื่อปกป้องรอยต่อระหว่างกระเบื้องปูพื้นบ้าน และสร้างฉนวนกั้นความชื้นและสิ่งสกปรก มันสามารถถูกใช้หลังจากกระบวนการยาแนว เพื่อให้ลุล่วงผลงานที่เรียบร้อยและยืดอายุการใช้งานของกระเบื้อง การใช้ยาแนวจะช่วยในการรักษาความงามและสุขอนามัยของพื้นกระเบื้องของคุณได้หลายปีข้างหน้า เพื่อเข้าใจวิธีการใช้ยาแนวอย่างถูกต้องเพื่อให้มีผลยืดเยื้อ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ การใช้งานยาแนวในงานช่าง

3. ปูนกาวปูกระเบื้อง (Cement Tile Adhesive)

ปูนกาวปูกระเบื้องเป็นองค์ประกอบสําคัญในการติดตั้งกระเบื้องปูพื้นบ้านเพราะช่วยให้กระเบื้องยึดติดกับพื้นได้แน่น ช่วยให้กระเบื้องอยู่กับที่ ทำให้งานดูเรียบร้อยและสวยงาม การใช้กาวยึดติดที่เหมาะสมยังช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น กระเบื้องหลุด การเข้าใจการใช้งานปูนกาวปูกระเบื้องอย่างถูกต้องจะทําให้โครงการปูกระเบื้องปูพื้นบ้านของคุณประสบความสําเร็จมากขึ้น ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ การใช้งานปูนกาวปูกระเบื้อง

4. กาวยาแนว (Cement Grout)

กาวยาแนวถูกใช้เพื่อเติมช่องว่างระหว่างกระเบื้องปูพื้นบ้าน ให้พื้นผิวเรียบเนียนและสมบูรณ์ ช่วยให้กระเบื้องอยู่ในแนวเดียวกันและป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรกสะสมอยู่ในช่องว่างระหว่างกระเบื้อง นอกจากนี้ ยังช่วยเก็บรายละเอียดสุดท้าย ทําให้ภาพรวมของบริเวณที่ปูกระเบื้องดูดีขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่เหมาะสมได้ที่ ประโยชน์ของการใช้กาวยาแนว 

5. แทนตัดกระเบื้อง (Flatbed Cutting Tiles)

เครื่องมือแท่นตัดกระเบื้องถูกใช้ในการตัดและขึ้นรูปกระเบื้องปูพื้นบ้านตามความต้องการเฉพาะของพื้นที่ เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถตัดได้อย่างแม่นยํา ทําให้กระเบื้องแต่งติดกับพื้นที่ที่กําหนดได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการรูปแบบและลวดลายที่ซับซ้อน มอบผลงานการปูกระเบื้องที่เรียบร้อยและมืออาชีพให้กับโครงการของคุณ ศึกาษเคล็ดลับและคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือนี้ได้ที่ วิธีใช้งานแทนตัดกระเบื้อง

Con Mueangsak

เขียนโดย Con Mueangsak

โฟร์แมนเป็นงานประจำ เขียนบทความเกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้างเป็นงานเสริม รักการก่อสร้างเป็นชีวิตจิตใจ สนใจติดต่องานก่อสร้างติดต่อในอีเมลได้เลยครับ ผู้เขียนเว็บไซต์ Constructacon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save